גירעון של 100 מיליון שקל בלבד בתקציב המדינה נרשם בחודש ינואר, בהשוואה לגירעונות של מיליארדי שקלים בכל אחד מחודשי משבר הקורונה עד כה. בינואר שעבר, ערב משבר הקורונה, נרשם עודף של 5.9 מיליארד שקל. הגירעון ב-12 החודשים האחרונים עומד כעת על שיעור גבוה של 12.1% מהתוצר ומסתכם ב-166.4 מיליארד שקל.
מהנתונים שפרסם הערב החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, עולה כי הוצאות הממשלה בינואר הסתכמו ב-34.6 מיליארד שקל, גידול של 25.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בנטרול הוצאות התוכנית הכלכלית קיטון של 0.8% לעומת הביצוע בתקופה המקבילה אשתקד. ההוצאה הנמוכה הרגילה מוסברת בשל קיומה כעת של ממשלת מעבר, כאשר ממשלה כזאת כיהנה גם בחודש ינואר אשתקד.
1 צפייה בגלריה
ישיבת ממשלה
ישיבת ממשלה
ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כץ
(צילום: אבי כהן)
ההכנסות ממיסים היו גבוהות בינואר 2021 מהמצופה, וכפי שפורסם היום ב-ynet הסתכמו ב-34 מיליארד שקל, גידול של 2.2% לעומת חודש ינואר 2019, ערב משבר הקורונה. זאת, למרות שחודש ינואר השנה התנהל כולו תחת ההגבלות של הסגר השלישי.
גורם במשרד האוצר הסביר הערב, כי גירעון של 100 מיליון שקל בלבד מעט מטעה, משום שבכל השנים האחרונות נרשמו עודפים של מיליארדי שקלים בחודש ינואר. למרות זאת הגירעון הפעם קטן במיוחד, בעיקר בשל גביית המיסים המפתיעה לטובה דווקא בחודש של הסגר השלישי, שבו אמורה הייתה הפעילות במשק להצטמצם מאוד.
ההוצאות של המשרדים האזרחיים הסתכמו בינואר ב-25.2 מיליארד שקל, גידול של 34.6%, אך בנטרול התוכנית הכלכלית קיטון של 3.3%. ההוצאה במערכת הביטחון הייתה של 5.2 מיליארד שקל, גידול של 5.5%, אך בנטרול התוכנית הכלכלית הגידול הוא רק בשיעור של 4.6%.
מאז חודש מרץ 2020 תוקצבה תוכנית כלכלית לסיוע במסגרת המאבק במשבר הקורונה בהיקף של 208.3 מיליארד שקל לשנים 2020 ו-2021. מתוכם 137.1 מיליארד שקל היה לצורך סיוע תקציבי. 68.3 מיליארד שקל מתוך תוכנית הסיוע נותרו עדיין לביצוע בשנת 2021 ובשנים הבאות.
סך ביצוע התוכנית ביחס לתכנון הרב שנתי מסתכם ב-121.6 מיליארד שקל במזומן ובהתחייבויות. מזה הביצוע במזומן בשנת 2021 הוא 7.9 מיליארד שקל. הביצוע המצטבר עד כה עומד על 83% במענה הבריאותי והאזרחי, 67% בביטחון הסוציאלי, 49% בהמשכיות עסקית ו-24% בהאצה ופיתוח המשק.