בעיצומה של תקופה מורכבת לכולנו, חשוב לרענן מהן זכויות הנשים המועסקות בתקופת מלחמה. לדברי עו"ד שני אשכנזי, שותפה ומנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד עמית, פולק, מטלון ושות', "מרבית הנשים שנעדרו מהעבודה בחודש אוקטובר השנה נאלצו להיעדר או לצאת לחל"ת (כפוי או יזום) על רקע הצורך לטפל בילדים, בין היתר בשל סגירת מוסדות החינוך או גיוס בן הזוג לשירות מילואים בצו 8".
מעבר לכך, לא מעט נשים גם גויסו בעצמן בצו 8, אך הגם שישנן נשים שמשרתות במילואים בחזית ובעורף, רוב משרתי המילואים בזמן המלחמה הם גברים. גיבשנו עבור נשים עובדות מהן זכויותיהן במהלך המלחמה.
1 צפייה בגלריה
(צילום: shutterstock)
מהן זכויות נשים שמשרתות במילואים? היעדרות של עובדים ועובדות עקב שירות מילואים לא פוגעת ברציפות תקופת העבודה אצל המעסיק. לפיכך, מסבירה עו"ד אשכנזי, "תקופת השירות במילואים מהווה חלק מוותק העובדים לעניין זכויות כגון: חופשה שנתית, דמי מחלה ופנסיה. ככלל, התגמול שלהן זכאים עובדות ועובדים במילואים, שווה לשכרם הרגיל. תגמול המילואים משולם ככלל על ידי המעסיקים הזכאים להחזר מאת המוסד לביטוח לאומי, ודינו לכל דבר ועניין כשכר עבודה".
אשכנזי מזכירה כי קיים איסור לפטר עובדת ועובד המשרתים במילואים, במהלך כל תקופת המילואים ובמשך תקופה מוגנת בת 30 ימים. בנוסף, קיימת זכאות למענקים מסוגים שונים למשרתות ומשרתי מילואים כגון: מענק כלכלת הבית (לטובת תשלומי משק בית כמו תשלומי ארנונה וחשמל), מענק הוצאות אישיות ומענק משפחה. המענקים ניתנים לחיילות וחיילי מילואים שהשלימו את היקף ימי המילואים שמזכה בהטבות, במהלך מלחמת חרבות ברזל.
בעלי משרת במילואים ואני שכירה עם ילדים בבית. מה ניתן לדרוש ממקום העבודה ובאילו מקרים קיימת הגנה מפני פיטורים? עו"ד אשכנזי מסבירה כי "עובדות שבן זוגן משרת במילואים, זכאיות להיעדר שעת עבודה אחת, בכל יום שעד לתום תקופת המילואים, בתשלום שכר מלא. להסרת ספק נבהיר כי אין לזקוף את ההיעדרות ממכסת ימי חופשה או המחלה של העובדת. התנאים (המצטברים) להיעדרות זו שבתשלום הם כדלקמן: תקופת המילואים של בן הזוג היא חמישה ימים רצופים לפחות; לעובדת ילד בן פחות מ-13 שנמצא עמה; העובדת מועסקת במשרה מלאה; העובדת מציגה לקצין האזרחים ביחידה אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה. הוראה זו חלה כמובן גם על עובד שבת זוגו נמצאת בשירות מילואים, בתנאי שמתקיימים לגביו התנאים הנזכרים.
"מעבר לכך, בחודש שעבר התפרסמה הוראת שעה שנקבעה בה, בין היתר, הגנה מפני פיטורים לעובדת או עובד, שבן זוגם משרת במילואים, אם הם לא יכלו לבצע עבודתם או אם נאלצו להיעדר לצורך השגחה על ילדיהם. הוראת השעה חלה רטרואקטיבית מיום 7.10.23 ועד ליום 7.1.24, אלא אם היא תוארך בתקופות נוספות. יחד עם זאת, לא נקבעה הגנה מפני הוצאה לחל"ת או הקטנה של היקף המשרה. מעסיק שפיטר עובדת שבעלה שירת במילואם והיא נאלצה להיעדר מהעבודה לצורך טיפול בילדיהם, חשוף לקנסות פליליים ודינם של הפיטורים בטלות".
בעלי משרת במילואים במלחמה. האם מגיע לי פיצוי בגין אובדן הכנסה בשל מילואים של בן זוגי? במקרה שבעקבות היותו של בן הזוג במילואים, נפגעה הכנסתה של בת זוגו, אזי היא עשויה להיות זכאית לפיצוי בגין אובדן הכנסה. מדובר במענק חד פעמי עד לסכום של 10,000 שקל. כדי לזכות בפיצוי, על משרת המילואים לפנות בבקשה לקרן להוקרה, סיוע ותגמול למשרתי המילואים.

עו"ד שני אשכנזיעו"ד שני אשכנזיצילום: אייל טואג

הקרן פעילה מיום 15.11.23 ותמשיך להיות פעילה למשך חצי השנה הקרובה. הפנייה לקרן יכולה להיעשות באופן מקוון בלבד באתר המילואים של צה"ל, באמצעות טופס ייעודי, ויש לצרף את תלושי השכר הרלוונטיים (אלו שקדמו לפגיעה בהכנסה ואת תלוש השכר לאחר הפגיעה בהכנסה), אישור ביטוח ומעסיקים מהאתר של הביטוח הלאומי וכל מסמך אחר שמעיד על השינוי במצב הכלכלי. הפנייה תשקל ותיבדק על ידי ועדה מקצועית בקרן. תנאי להגשת הבקשה היא כי לבני הזוג יש להם לפחות ילד אחד עד גיל 14 או ילד בעל צרכים מיוחדים עד גיל 21.
לבעלי ולי ילד בן 12, ובעלי שירת כבר 45 יום במילואים. מגיע לנו מענק? עו"ד אשכנזי מסבירה כי משפחות שבן או בת הזוג שירתו במילואים במסגרת צו 8 במלחמת חרבות ברזל, זכאים למענק חד פעמי בסך 2,000 שקל בכפוף לכך שיש להם ילד או ילדה עד גיל 14, וששירות המילואים עלה על 8 ימים רצופים. מענק המשפחה משולם אוטומטית למשפחות הזכאיות, ללא תלות במספר הילדים במשפחה ולא מנוכים ממנו מיסים.
פוניתי מביתי בשל המלחמה. האם ניתן לפטר אותי? עובדות (ועובדים) שפונו ממקום מגורים שנמצא בקו העימות, ולכן הוחלט על פינוי שלהן ובני משפחתם, מוגנות מפני פיטורים בהתאם להוראת השעה שפורסמה ביום 28.11.23 ועד ליום 7.1.24, אלא אם יינתנו הארכות נוספות. רשימת היישובים המפונים, פורטה בתוספת להוראת השעה וכוללת ישובים מהעוטף ומהצפון. בנוסף נקבע כי עובדות שמקום מגוריהן הקבוע או מקום עבודתן הוא ביישוב מפונה, והן המשיכו או חזרו לעבוד אצל המעסיק שלהן, ישולם להן מענק עידוד חזרה לעבודה, בתנאי שהגיעו פיזית למקום העבודה לפחות 11 ימים בחודש. מדובר למעשה במצב של עובד שגר במרכז או ביישוב מפונה אבל עובד אצל מעסיק באזור מפונה והמשיך להגיע לעבודה, או אם מדובר בעובד שגר באזור מפונה והמעסיק שלו בכל מקום בארץ.