המורה של המדינה
פס
שותפים
חברי הוועדה

כך זה היה בשנה שעברה

אודות התחרות
קריטריונים
המורה של המדינה