המורה של המדינה 2018
פס
הוועדה הציבורית

כך זה היה בשנה שעברה