ynet - צבי זוהר - אנציקלופדיה
 
אינטרנט  |  ynet  |  בעלי מקצוע  |  קניות  |  ספקים למשרד

צבי זוהר

   חדשות תוכן ועדכונים 24 שעות - Ynet


האם אדם מסורתי "חלש" יותר באמונתו מאדם דתי? מהי האלטרנטיבה של יהדות המזרח לחלוקה לזרמים של יהדות אשכנז? פרופ' צבי זוהר משיב

 

מהו תחום המחקר המרכזי שלך?

 

אני חוקר את התפתחות ההלכה היהודית, תוך נסיון להתייחס להתפתחות זאת מהיבטים מגוונים: היסטוריה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, דת, ועוד. יש לי ענין מיוחד ביצירתם של חכמי היהודים בארצות האסלאם בעת החדשה [מאות 19-20].

 

כיצד הגעת לעסוק בתחום ומה הניע אותך לכך?

 

כאשר הייתי נער למדתי בתיכון ממלכתי דתי בתל אביב, ומתוך דברי הטפה ו"חיזוק" שהשמיעו חלק מן המורים למדתי, שיש יהודים שאינם חילוניים ואינם "דתיים" במובן השגור של מילה זאת, אלא הם מה שכיום מכונים "מסורתיים". כאשר שאלתי, מדוע אנשים אלו אינם מקפידים על כל פרטי ההתנהגות ה"דתית" השיבו מוריי שאנשים אלו הם "חלשים".

 

כאשר התבוננתי סביבי הבנתי (בהדרגה) שני דברים: (1) מרבית היהודים הללו עלו ארצה מארצות האסלאם (2) הם אינם "חלשים", אלא בעלי גישה תרבותית-דתית שונה מן הגישה הדיכוטומית האירופאית של "או חילוני או דתי".

 

שאלתי את עצמי: מיהם אותם רבנים אשר בזכותם ניתן היה לטפח גישה מעין זאת? כאשר למדתי בישיבה במשך כמה שנים אחרי הצבא, התברר לי שבעולם הישיבות אין בכלל היכרות עם יצירתם של רבנים אלו. כאשר למדתי לתואר ראשון נוכחתי שגם באקדמיה היא אינה ידועה. קסם לי לגלות עולם תרבותי-דתי יהודי חלופי מעין זה – וכך יצאתי למסע של גילוי, שבו אני עוסק עד היום הזה.

 

האם אתה מוצא זיקה בין מחקריך על ההלכה במאות קודמות לבין העולם היהודי של ימינו אנו?

 

בהחלט. בעולם היהודי של ימינו, מקובלת תמונת עולם דתית שמקורה באירופה ובארצות הברית. ישנם "זרמים": אורתודוקסים, קונסרבטיביים, רפורמיים. בתוך ה"אורתודוקסים" יש כתות-כתות: החל מאורתודקוסים מודרניים, דרך "מזרוחניקים" ו"חרדים-לאומיים", ועד לחרדים ליטאים וחרדים חסידיים. וכיום יש גם חרדים-ספרדיים.

 

היחסים בין הקבוצות הללו מבוססים על מתח וניגודיות, וכל זה שונה מאוד ממה שהיה מקובל בקרב יהודי ארצות האסלאם. בארצות האסלאם, גדולי הרבנים נקטו מדיניות מכוונת של הכלה והכללה, וכך נחסכה התפצלות לזרמים וכתות. הדגם הלא-אירופאי הזה מציע לדעתי חלופה אטרקטיבית לזו ה"אשכנזית", אולם למרבית הצער, המודל הספרדי-מזרחי הזה אינו מוכר ומובן כיום – אפילו למרבית אלו שאבותיהם ואמותיהם עלו מאותן ארצות.

 

לו יכולת להיות עד לכל רגע בהיסטוריה של העם היהודי – באיזה רגע היית בוחר?

 

הייתי רוצה להיות בבית המדרש ביבנה, בעת הדיון בין חכמי הישיבה על "תנורו של עכנאי", כאשר נשמעה בת-קול שמימית התומכת בעמדת המיעוט של רבי אליעזר ורבי יהושע קם על רגליו ומכריז: "לא בשמים היא – אין משגיחין בבת קול".

 

והנה סיפור המעשה, לטובת מי שאינו יודע במה מדובר: זמן קצר אחרי שהרומאים החריבו את בית המקדש, התקיים בעיירה יבנה בית המדרש המרכזי של עם ישראל, מעין סנהדרין. אחד מגדולי החכמים בבית מדרש זה היה רבי אליעזר בן הורקנוס, שהיה בעל ידע הלכתי רב והכיר מסורות עתיקות ומקוריות. החכם היחיד שהשתווה לו היה רבי יהושע בן חנניה.

 

בנושא הלכתי מסובך התעורר דיון נוקב בין רבי אליעזר לבין עמיתיו, ולמרות כל נסיונותיו לשכנע אותם בצדקת עמדתו, התברר לו בסופו של יום שהרוב נגדו. אבל הוא היה משוכנע בעומק לבו שהם ממש טועים. על פי המסופר בתלמוד, היה רבי אליעזר בעל כוחות מיוחדים, וגייס לצדו תופעות טבע חריגות לחיזוק עמדתו: "אם הלכה כמותי – אמת המים תוכיח" – והמים החלו לזרום אחורנית, כנגד הגרוויטציה!

 

אולם עמיתיו לא השתכנעו. לבסוף, החליט רבי אליעזר לעשות שימוש בהוכחה שלא יוכל להיות עליה עוררין, ואמר: "אם הלכה כמותי – מן השמים יוכיחו!" ואמנם: "יצאה בת קול ואמרה: מה לכם אצל רבי אליעזר, שהלכה כמותו בכל מקום!". לכאורה, לאחר התערבות שמימית כה בוטה, כאשר הקב"ה כביכול אומר ישירות את דברו, היינו מצפים שכל חכמי הסנהדרין ירכינו ראש, יוותרו על דעותיהם המנומקות ועל טיעוניהם הרציונליים המשכנעים – ויאמצו את גישת רבי אליעזר.

 

אבל ברגע קריטי זה התרחש דבר מדהים: "עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: לא בשמים היא!", והתלמוד מסביר: ה' נתן את התורה לבני אדם על מנת שיפעילו אוטונומיה תבונית ויפרשו אותה כמיטב הבנתם; שהרי בתורה נכתב שהחלטה הלכתית תתקבל לאחר דיון רציונלי, על פי רוב דעות חכמים. לפיכך, יפה עשו החכמים שנשארו נאמנים למיטב הבנתם, ולא ויתרו על שיקול דעתם האנושי כאשר שמעו בת קול שמימית.

 

בסוף הסיפור התלמודי, מתוארת תגובתו של האל להכרזתו הנחרצת של רבי יהושע: "חִייך ואמר: 'נצחוני בני, נצחוני בני!".

 

לדעתי, זה היה הרגע המכונן המכריע של ההלכה היהודית. בסיפור מגולם רעיון שעד היום יהודים דתיים רבים מתקשים להפנים – ולכן הם תרים אחר מקורות סמכות חוץ-רציונליים כגון "דעת תורה", אדמו"רים ובעלי סגולות.

שאלת מחקר
צילום: לע"מ

 

הלכה, מונח המציין את מכלול הדינים החלים על יהודים, הן בעניינים שבין אדם למקום (כלומר, אלוהים), הן בעניינים שבין אדם לחברו. 

 

לערך המלא

שאלת מחקר

"רעיון מורכב בשפה פשוטה" – פרופ צבי זוהר מציג נקודה למחשבה:

 

מהי ההלכה? ההלכה היא עולם שיח (universe of discourse), שבו דנים על אודות הנורמות הראויות לחיים יהודיים בהווה. מקצת מן הנורמות הללו מתייחסות לתחומים השייכים במערכות משפט מודרניות לתחום המשפט האזרחי, ומקצתן לתחומים המכונים בתרבות המערבית "אתיקה", "דת" ועוד.

 

בכל תרבות, בכל שפה, בכל עולם-שיח, יש מתח בין מסורת לחידוש. מסורת לא יכולה לחיות בלא חידוש. אבל חידוש (בשונה מ"מהפכה") יכול להתקיים דווקא בהקשר של מסורת ותרבות בעלות עומק ויציבות, היכולות לכלכל חידוש בלא להגיע לשבר ולהתפרקות.

 

מציאת האיזון הדינמי הנכון בין חדשנות מהפכנית לבין שמרנות קפואה – היא האתגר הגדול הניצב בפני חכמי ההלכה בכל דור ודור.

 

לסיום, ציטוט חביב עליך:

 

"ניתנה הרשות לחכמי ישראל לדורותיהם לחדש חידושי הלכה על פי שינויי הזמן והמקרים ... טועה מאוד כל החושב שההלכה היא קפואה ואין לסטות ממנה ימין ושמאל. אלא אדרבא, אין גמישות כגמישותה של ההלכה ... ורק בזכות גמישותה של ההלכה יכול היה עם ישראל, בכח חידושים רבים ומועילים שחידשו חכמי ישראל לדורותיהם, 'ללכת' בדרך התורה והמצוות אלפי שנים ... אם יעמוד להם לחכמי דורנו אומץ לבם 'לחדש' חידושי הלכה לאמיתהּ של תורה, בנאמנות מוחלטת לגופי ההלכה הכתובה והמסורה, תוסיף ההלכה להיות דרכו של עם ישראל עד סוף כל הדורות".

 

[המחבר: הרב הראשי של תל-אביב, הרב חיים דוד הלוי (1924-1998), במאמרו "על גמישותה של ההלכה", בתוך: שנה בשנה, תשמ"ט/1989, עמ' 182-186]

 

אנציקלופדיה ynet

המטוס

המסוק

תולדות המכונית

הפקת חשמל

טבלה מחזורית

המסכה

עם בלי בית

חגי האור

פרעה המודרני

אמנות הרנסנס

שבועות

הקפת כדור הארץ

טלפון סלולרי


אבולוציה אנושית

אודות השמיעה

ממלכת המעמקים

המחזור החודשי

מפת העולם

מערכת העיכול

תהליך ההפריה

זהו את הפרח

קורי עכביש

אודות הראייה

עונת החורף

מפרח לפרי

אמנות הרנסנס


מבנה השלטון

מלחמת לבנון השנייה

העיר העתיקה

היסטוריה ישראלית

נשיאי ישראל

ראשי ממשלות ישראל

רמטכ"לי צה"ל

מלחמות ישראל

החלטת החלוקה

ירושלים

מלחמת ששת הימים

מלחמת יום הכיפורים

נשיאי העליון


שאלת מחקר
צילום: אביגיל זוהר

נולדתי בארצות הברית בשנת 1949 וזמן קצר לאחר יום הולדתי התשיעי עליתי ארצה עם הורי. לאחר שרות צבאי בחמ"ן, למדתי כשלוש שנים בישיבת מרכז הרב. בעקבות מלחמת יום הכיפורים עברתי ללימודים אקדמיים.

 

תואר ראשון בפילוסופיה כללית ותולדות עם ישראל למדתי באונ' בן גוריון. תואר שני ושלישי – במסגרת המכון ליהדות זמננו באונ' העברית, שהוא מכון רב-תחומי. מאז תחילת לימודי לתואר שני, אני קשור למכון שלום הרטמן בירושלים, שם התחלתי כחבר בבית המדרש ומשך הזמן הפכתי לעמית בכיר במרכז ללימודים מתקדמים של המכון. משך השנים לימדתי במסגרות אקדמיות שונות.

 

מזה כעשור, אני חבר סגל באונ' בר אילן, מכהן כפרופסור עם חצי משרה בפקולטה למשפטים וחצי משרה בפקולטה ליהדות.

 

לעמוד הבית של פרופ' זוהר - לחצו כאן

שאלת מחקר, אנציקלופדיה ynet


רוצים להגיב? מעוניינים לשאול את החוקר שאלה?


שאלת מחקר בפייסבוק

אוהבים את מדור "שאלת מחקר"? רוצים לקבל עדכונים ולקרוא ראיונות עם חוקרים נוספים? היכנסו לעמוד המדור בפייסבוק
שאלת מחקר בפייסבוק

אנציקלופדיה ynet

  עוד שאלות מחקר

ד"ר מיכאל רביב – מה בין חקלאות אורגנית לדת?

ד"ר הני זוביידה – מה בין חמישה אשכנזים וחמסה?

ד"ר מוטי רגב – מעבדת מחקר מוזיקלית

ד"ר לילך לב ארי – על החלום האמריקאי ושברו

ד"ר דוד גורביץ' – מה משותף לאיקיאה ולריאליטי?

ד"ר אהוד גזית – למה כדאי לחשוב קטן?

ד"ר דוד פסיג – כיצד קוראים עתידות?

ד"ר קרן איל – איך הטלוויזיה משפיעה על קהלה?

ד"ר ענת פלדמן – הבו כוח לנשים! המהפכה בש"ס

פרופ' תמר סוברן – מה הקשר בין סלנג לשירה?

ד"ר דליה גבריאלי נורי - מה משותף לכירורגיה, כדורגל ומסחר במניות?

פרופ' דפנה ברק ארז - למה חבל שאין לנו חוקה?

ד"ר יוסי לשם - מה בין מטוסים וציפורים נודדות?

ד"ר דורון לוריא - היד הנעלמה שמעניקה חיי נצח לאמנות

ד"ר אורית טאובמן - כיצד מתמודדים עם הפחד מן המוות?

ד"ר רונית קמפף - על משחקי מחשב ושלום איזורי

ד"ר רונית שריד - סיור בעולם הנגיפים

ד"ר אמנון פרידברג - על הקשר בין זבובים לחקירת רצח

ד"ר דרור פיקסלר - כיצד רואים את הנסתר?

ד"ר אלי עסיס - לשם מה כתבו את התנ"ך?

ד"ר סמדר נאוז - בן כמה היקום?

ד"ר קרן שלו - היכן יעדיף גנב ממוצע לפשוע?

ד"ר רוני פוטסמן - איך ייראה שדה הקרב העתידי?

ד"ר ניר כרמי - באיזה מים משתמשים להשקיית פרדסים?

ד"ר דן שיפטן - איך ייראה המזה"ת ב-2060?

ד"ר ארז סיניבר - מי מרוויח יותר - בוגרי מכללה או בוגרי אוניברסיטה?

פרופ' צבי זוהר - האם אדם מסורתי "חלש" יותר באמונתו מאדם דתי?

פרופ' חגי נצר - איך אפשר לקבל תצלום של יציאת מצרים?

ד"ר יצחק קראוס - האם קמפיין שיווקי יכול לזרז את בוא המשיח?

פרופ' איתן אגמון - האם כל מוסיקאי מחונן הוא בהכרח גאון מתמטי?

ד"ר דרור מינץ - כמה חיידקים נמצאים בגוף האדם?

פרופ' מרים פאוסט - איזה אזור במוח אחראי להבנת בדיחות?

ד"ר טל פבל - האם אנו עומדים בפתחה של מלחמה מקוונת?

ד"ר אורנה כהן - חוקרת בתחום המשפחה

פרופ' רמית מר - מה הקשר בין מתמטיקה לפעולת מערכת החיסון?

פרופ' אברהם קציר - כיצד יכולה קרן לייזר להגן על מטוסים מהתבייתות טילים?

ד"ר רוני שטרקשל - איך השפיע האינטרנט על מנהגי החיזור של בני נוער?

פרופ' שמואל שפירא - מהי רפואת טרור?

ד"ר ליאת איילון - באיזו מדינה הכי כדאי להזדקן?

ד"ר יוסי לשם - מה בין מטוסי חיל האוויר וציפורים נודדות?

ד"ר יובל גרעיני - מזמין אתכם לעולמה הקסום של הביופיסיקה

פרופ' עמוס פרומקין - עוסק בחקר חללים תת-קרקעיים

פרופ' בלהה פישר - מה בין עיצוב אופנה לפיתוח תרופות?

פרופ' משה קוה - מה הוא מקומו של האי סדר ביקום?

פרופ' שרית קראוס - הצצה לעולם המחר של מדעי המחשב

פרופ' נוגה אלון - למה אין בעולם מתמטיקה מכוערת?

פרופ' מינה טייכר - חולמת למצוא הוכחה מתמטית לכך שהמוח עובד בסינכרוניזציה

פרופ' עודד אגם - איך מתקיים מחקר של פיסיקאי תיאורטי?

פרופ' מיכאל זיניגרד - כיצד מייצרים בעצם חומר חדש?

ד"ר עופר גולן - האם אוטיזם הוא עניין תורשתי?

פרופ' אהרון מאיר - כיצד נראה דור העתיד של הארכיאולוגיה?

פרופ' מרים שליזנגר - מהי השפה האוניברסלית של ימינו?

פרופ' שרה יפת - מהו תפקידו של הטקסט המקראי בימינו?

פרופ' פרד טאובר - מספק חלון הצצה למוח האנושי

יעקב שרביט - איך נראים חיי המעבדה של חוקר תת ימי?

פרופ' בנימין זאב קדר - היסטוריון השוואתי

פרופ' מוטי גולני - עוסק בהיסטוריה צבאית, מדינית ותרבותית של ארץ ישראל

פרופ' עמיהוד גלעד - כיצד נולדת פילוסופיה חדשה?

ד"ר צביקה גרינהוט - מה בין עבודות מע"צ בסיבוב מוצא לבין יישוב מתקופת הברזל?

ד"ר יזהר ברגד - חושף סודות מהמעבדה הנוירופיסיולוגית

פרופ' מיכה לשם - מדוע חולדות ובני אדם אוהבים מלח?

פרופ' ציון פחימה - מה בין חיטה, יצר הנדודים הטבוע באדם ותירבות צמחים?

פרופ' אהוד שפניר - מה ניתן להסיק מהתנהגות החיות המסוכנות לאדם?

פרופ' אדי ברקאי - כיצד פועל זיכרון ארוך הטווח של האדם

ד"ר חיננית קולטאי - כיצד יכולה פטרייה אחת לשנות עולם?

ד"ר ירון שב-טל - כמה מדענים דרושים למציאת תרופה לסרטן?

ד"ר ינאי עופרן - כיצד מתעצב כתב יד?

פרופ' איתן פרידמן - מה הקשר בין מוצא עדתי, גנטיקה ומחלת הסרטן?

ד"ר אורן הרמן - מה הקשר בין עקיצות דבורים לבין זקנות שמנסות לחצות את הכביש?

פרופ' תמי רונן רוזנבאום - מה יותר טבעי לנפש האדם - חשיבה חיובית או שלילית?

פרופ' איל בנבנישתי - אלו שיניים יש למערכת המשפט הבינלאומית?

ד"ר דוד מקלברג - למה מתקפת ריאליטי זה רע?


שערי נושא

היכל התהילה, תולדות הספורט
היכל התהילה

אבולוציה אנושית. אנציקלופדיה ynet
גולגולת. צילום: איי פי

מדינות העולם. אנציקלופדיה ynet
מדינות העולם. אנציקלופדיה ynet

הטבלה המחזורית. אנציקלופדיה ynet
טבלה מחזורית - סידור כלל היסודות הכימיים. אנציקלופדיה ynet

מגלי ארצות. אנציקלופדיה ynet
מגלי ארצות - סיפורם של כמה ממגלי הארצות הבולטים בהיסטוריה. צילום: ויז'ואל/פוטוס

מטוס. אנציקלופדיה ynet
F15-I. באדיבות אתר חיל האוויר

אנציקלופדיה ynet
 • האנציקלופדיה בפייסבוק
 • האנציקלופדיה בבלוגר
 • האנציקלופדיה בטוויטר

 • חדשות
  דעות
  כלכלה
  ספורט
  צרכנות
  תרבות ובידור
  רכילות Pplus
  מחשבים
  בריאות
  ירוק
  יהדות
  תיירות
  רכב
  אוכל
  יחסים
  סרטים
  הוט
  כלכליסט
  משחקים
  מקומי
  לימודים
  מדע
  לאישה
  דרושים
  ynet-shops
  ynettours
  winwin
  בעלי מקצוע
  ביגדיל
   

  אודות ועזרה
  כתבו אלינו
  עזרה
  מדיניות פרטיות
  תנאי שימוש
  מפת האתר
  ארכיון
  מרכזי המבקרים
  Israel News
   
  אודות האתר
  RSS
  הפוך לדף הבית
  ניוזלטרים
  פרסמו אצלנו
  אנציקלופדיה
  באבלס
  ערוצי תוכן
  חדשות
  כלכלה
  ספורט
  תרבות
  בריאות
  מחשבים
  נופש
  Xnet
  Yschool
  יהדות
  דעות
  צרכנות
  תיירות
  אוכל
  רכב
  בעלי חיים
  שופינג לאשה
  כיכר השבת
  יחסים
  אסטרולוגיה
  מעורבות
  ירוק
  לאשה
  דילים
  ynetArt
  kick
  כלכליסט
  בלייזר
  רכילות Pplus
  מנטה
  משחקים
  mynet
  מפות
  פרוגי
  כלים ושירותים
  קניות
  מניות
  דרושים
  מחירון רכב
  דירות להשכרה
  קופונים
  זיכרונט
  ידיעות בתי ספר
  ידיעות אחרונות
  דירות למכירה
  לוח רכב
  יד שניה
  בעלי מקצוע
  משחקים Games
  עברית
  דירות חדשות


  YIT - פיתוח אינטרנט ואפליקציותApplication delivery by radwarePowered by Akamaiהאתר פועל ברישיון אקו"םהאתר פועל ברישיון תל"יאקטיב טרייל
  -nc  כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט ©