ynet - גד ברזילי - אנציקלופדיה
 
אינטרנט  |  ynet  |  בעלי מקצוע  |  קניות  |  ספקים למשרד

גד ברזילי

   חדשות תוכן ועדכונים 24 שעות - Ynet


האם השלטון הישראלי מושחת יותר משלטונות אחרים בעולם המערבי? מהן שלוש הבעיות הכי גדולות של מדינת ישראל? לפרופ' גד ברזילי יש תשובות

 

מהו תחום המחקר המרכזי שלך?

 

תחום המחקר המרכזי שלי הוא הפוליטיקה של המשפט. אני נוהג לומר לתלמידיי כי אני עוסק במיפוי הקוד הפוליטי במשפט, מעין ניתוח הקוד הגנטי שלו. זה מחייב כמובן מחקר של המשפט בפוליטיקה. הכוונה היא למחקר שיטתי של האופן שבו אליטות, קבוצות כוח חברתיות, ומנגנונים פוליטיים, כמו מדינת הלאום ואינטרסים של מוסדות שונים, מעצבים ומניעים את המשפט.

 

מצד אחר, ברור כי גם המרחב המשפטי אינו חלול או חסר כוח לכשעצמו, ובנקודה זו המחקר וההבנה הולכים ומסתבכים והופכים למרתקים יותר. אני משתמש במתודולוגיות מעורבות, חלקן כמותיות וברובן איכותניות, להבנת נושאי המחקר שלי.

 

באופן יותר נקודתי כתבתי ופרסמתי בין השאר על מספר נושאים עיקריים: זכויות אדם ובטחון לאומי; בתי משפט ומשטרים פוליטיים; מוסד היועץ המשפטי לממשלה בישראל וברחבי העולם; קהילות מיעוטים ומשפט; דת ומשפט; עורכי דין בפוליטיקה; משפט ופוליטיקה בישראל.

 

כיצד הגעת לעסוק בתחום ומה הניע אותך לכך?

 

השילוב של מדעי החברה ומשפטים קסם לי עוד מתחילת לימודיי באוניברסיטה. כיוון שבשנות ה-70 המאוחרות עדיין לא היו תוכניות לימודים משולבות, פיצלתי את לימודיי ואף למדתי במקביל מספר תארים במספר אוניברסיטאות בתחומים שונים.

 

במלחמת לבנון הראשונה הייתי עדיין תלמיד משפטים ומעורב חברתית ופוליטית. היה ברור לי אז כי עתידי הוא בהבנה שיטתית של תופעות כגון זכויות, אלימות ופעילות פוליטית. אותו מניע שהיה לי כילד שגמא ספרים הוא המניע שלי גם כיום - אני פשוט מכור ומתמכר לתחומי המחקר שלי. זהו מקצוע ותחביב גם יחד.

 

כאשר שואלים אותי מתי אני יוצא לחופשה, אני עונה כי אני מכייף ממילא כל הזמן. מעבר לזאת אני באמת מתעניין בכל תחום של ידע אנושי, החיים וסביבתם מרתקים אותי, הרי אנחנו חיים בפאזל מתמיד ובו אין ספור מבוכים. כל פיתרון, כביכול, מייצר מבוך חדש.

 

מתוך מגוון הסוגיות המעסיקות את השיח הציבורי בישראל כיום, מהן שלוש הבעיות "הבוערות" ביותר מנקודת מבטך?

 

הבעיה הראשונה היא הפער העצום בין המוסדות הפוליטיים-שלטוניים לבין תהליכים חברתיים- פוליטיים, שרובם לא מטופל נכון על ידי האליטות הפוליטיות. הבעיה חורגת בהרבה מניהול לא תקין ומהעדרם של מנגנונים ראויים של תהליכי קבלת החלטות. היא טמונה ומשתקפת בשלושה היבטים:

 

ראשית, היעדר אחריות של פוליטיקאים. הפוליטיקאי הישראלי אינו סבור כי יש מחיר להיעדר אחריות חברתית ומדינית. איש הישר בעיניו יעשה, שכן אין מחיר ציבורי להיעדר אחריות ואין עלות להיעדר נאמנות לציבור הרחב. היבט שני לבעיה הראשונה שמניתי הוא הגדרה שגויה של חזון לאומי ובמרכזו מדיניות חברתית. התוצר של זה היא רמיסת זכויות אדם.

 

למשל, מדינת ישראל אינה מגיבה נכון לאתגר השליטה בשטחים שנתפסו על ידי ישראל ב-1967 ובהם רוב מוחץ של אוכלוסיה פלסטינית הרוצה בסיום הכיבוש הצבאי של ישראל. המצב העכשווי כרוך גם בבעיות קשות מאוד של רמיסת זכויות אדם בתוך ישראל, כדוגמת היחס של המדינה למיעוט הישראלי-פלסטיני.

 

ההיבט השלישי של הבעיה הראשונה הוא שליטתה של הדת היהודית אורתודוכסית כדת המדינה, תוך הצרה משמעותית של יכולות הזרמים היהודיים האלטרנטיביים להציב אתגר לדת המדינה. כך יוצא כי החיים הפוליטיים במדינה מושפעים באופן לא יחסי על ידי מיעוט דתי-אורתודוכסי.

 

הבעיה השניה היא הריבוד החברתי-כלכלי המתעצם בישראל בעקביות במיוחד מאז תחילת שנות ה-90. חברה בריאה לא יכולה לאפשר לעצמה רמיסת צדק חברתי ובמיוחד של מיעוטים. ההיסטוריה הפוליטית מלמדת כי סופה של ריבודיות חברתית-כלכלית באסונות פוליטיים.

 

הבעיה השלישית היא מצבה החולה של מערכת החינוך הישראלית בכלל, ומצבה של ההשכלה הגבוהה במיוחד. יש בישראל קהילות מדעיות מעולות אך איני חושב שההשכלה הגבוהה זוכה למקצת החשיבות הלאומית שהיא ראויה לה, וזאת מבלי לפגוע בצורך לשפר את דרכי הניהול באקדמיה הישראלית.

 

השילוב של שלוש הבעיות המרכזיות הללו מסוכן יותר לישראל מכל אויב אמיתי או מדומיין. במילים אחרות - לא תוכל להתקיים כאן דמוקרטיה, וגם לא יהיה ביטחון, ללא שויון, זכויות אדם ושלום. מילים פשוטות אך מאחוריהן מסתתר הצורך ברפורמות מקיפות ביותר שתחילתן בשרטוט חזון ציבורי חדש לחברה הישראלית.

 

האם תיתכן פוליטיקה נטולת שחיתות? האם יש בעולמנו כיום דוגמאות לממסד כזה שראוי להוות מודל לחיקוי?

 

אין פוליטיקה נטולת שחיתות לחלוטין שכן כל כוח ציבורי מעוגן בהפעלת אלימות, לאו דווקא אלימות פיזית, וכל הפעלה של אלימות מייצרת ומעוגנת בהתעלמות מסויימת מנורמות אתיות. אבל יש לנהל מאבק ללא פשרות בשחיתות כדי להבטיח ככל הניתן, יותר אפשרות לניהול דמוקרטי של חיינו הציבוריים.

 

יש הבדל בין הטענה כי כל פוליטיקה מושחתת לבין הטענה כי יש תמיד להיאבק בשחיתות באשר היא. בקריטריונים השוואתיים, ישראל אינה מושחתת יותר ממשטרים דמוקרטיים רבים אחרים. עם זאת, על בסיס מחקרים ניתן לקבוע בוודאות כי השחיתות הציבורית בישראל גברה עם השנים. זו אינה אשלייה תקשורתית, זו אמת עובדתית.

שאלת מחקר
צילום: גיל יוחנן

 

הרשות השופטת בישראל. לאחר הקמת המדינה נקבע כי עד לחקיקת חוק חדש בעניין בתי המשפט, יוסיפו בתי המשפט בשטח המדינה לפעול במסגרת הסמכויות שהיו להם...

לערך המלא

שאלת מחקר

כשמדובר בשמירת זכויותיו של האזרח הפשוט – היכן ממוקמת ישראל ביחס למדינות אחרות בעולם המערבי?

 

ישראל בוודאי אינה יכולה להתגאות בראשות הטבלה. תורמים לכך מספר גורמים: ראשית, הכיבוש בשטחי 1967 ובעיות בהקצאת זכויות שוויוניות למיעוט הישראלי-פלסטיני ולעובדים זרים, כמו גם לקבוצות שהודרו ממרכז החיים הציבוריים בישראל, דוגמת הציבור המזרחי.

 

שנית, היעדר חופש דת מלא ועודף מונופולין לדת היהודית אורתודוכסית כדת המדינה. שלישית, חסר עצום בזכויות חברתיות. ללא פיתרונות לשלושת אתגרים אלו לא תוכל ישראל להתיימר להיות דמוקרטיה איכותית והיא עלולה לאבד את יסודותיה הדמוקרטיים כליל.

 

"רעיון מורכב בשפה פשוטה" – פרופ' גד ברזילי מציג נקודה למחשבה:

 

כיצד מעצבים "שלטון חוק" שאינו "חוק השלטון"? והאם אפשרי צדק ללא פוליטיקה?
 

לסיום, ציטוט חביב עליך:

 

"לא ניתן לחיות חיים שגויים באופן נכון" (תיאודור אדורנו)

אנציקלופדיה ynet

המטוס

המסוק

תולדות המכונית

הפקת חשמל

טבלה מחזורית

המסכה

עם בלי בית

חגי האור

פרעה המודרני

אמנות הרנסנס

שבועות

הקפת כדור הארץ

טלפון סלולרי


אבולוציה אנושית

אודות השמיעה

ממלכת המעמקים

המחזור החודשי

מפת העולם

מערכת העיכול

תהליך ההפריה

זהו את הפרח

קורי עכביש

אודות הראייה

עונת החורף

מפרח לפרי

אמנות הרנסנס


מבנה השלטון

מלחמת לבנון השנייה

העיר העתיקה

היסטוריה ישראלית

נשיאי ישראל

ראשי ממשלות ישראל

רמטכ"לי צה"ל

מלחמות ישראל

החלטת החלוקה

ירושלים

מלחמת ששת הימים

מלחמת יום הכיפורים

נשיאי העליון


שאלת מחקר
פרופ' גד ברזילי

יליד תל אביב, 1958. גדלתי ברמת גן עם הורים ניצולי שואה, ששיקמו את חייהם לאט, בסבלנות ובעבודה קשה. כיום אני מכהן בקביעות כפרופ' מן המניין למדע המדינה, משפטים ולימודים בינלאומיים ומופקד קתדרה פרוזן באוניברסיטת וושינגטון, ארה"ב. חלק ניכר וטוב מן הקריירה המחקרית שלי עשיתי באונ' תל אביב, שם כיהנתי כראש התוכנית למשפט, פוליטיקה וחברה בחוג למדע המדינה.

 

השכלתי האקדמאית והכשרתי המקצועית נרכשו בכמה אוניברסיטאות ישראליות - האונ' העברית, אונ' בר-אילן, ואונ' תל אביב וכן במספר אוניברסיטאות אמריקניות - ייל ומישיגן אן-הרבור ומאוחר יותר ברקלי. תחומי השכלתי מגוונים למדי - היסטוריה, יהדות, מדע המדינה, מנהל ציבורי ויחסים בינלאומיים, משפטים, ושימושים סטטיסטיים. התמקדותי המקצועית היא בנקודת המפגש של מדע המדינה עם משפטים, ובמיוחד - נקודת המפגש של זכויות עם שלטון וכוח פוליטי.

שאלת מחקר, אנציקלופדיה ynet


רוצים להגיב? מעוניינים לשאול את החוקר שאלה?


שאלת מחקר בפייסבוק

אוהבים את מדור "שאלת מחקר"? רוצים לקבל עדכונים ולקרוא ראיונות עם חוקרים נוספים? היכנסו לעמוד המדור בפייסבוק
שאלת מחקר בפייסבוק

אנציקלופדיה ynet

  עוד שאלות מחקר

ד"ר מיכאל רביב – מה בין חקלאות אורגנית לדת?

ד"ר הני זוביידה – מה בין חמישה אשכנזים וחמסה?

ד"ר מוטי רגב – מעבדת מחקר מוזיקלית

ד"ר לילך לב ארי – על החלום האמריקאי ושברו

ד"ר דוד גורביץ' – מה משותף לאיקיאה ולריאליטי?

ד"ר אהוד גזית – למה כדאי לחשוב קטן?

ד"ר דוד פסיג – כיצד קוראים עתידות?

ד"ר קרן איל – איך הטלוויזיה משפיעה על קהלה?

ד"ר ענת פלדמן – הבו כוח לנשים! המהפכה בש"ס

פרופ' תמר סוברן – מה הקשר בין סלנג לשירה?

ד"ר דליה גבריאלי נורי - מה משותף לכירורגיה, כדורגל ומסחר במניות?

פרופ' דפנה ברק ארז - למה חבל שאין לנו חוקה?

ד"ר יוסי לשם - מה בין מטוסים וציפורים נודדות?

ד"ר דורון לוריא - היד הנעלמה שמעניקה חיי נצח לאמנות

ד"ר אורית טאובמן - כיצד מתמודדים עם הפחד מן המוות?

ד"ר רונית קמפף - על משחקי מחשב ושלום איזורי

ד"ר רונית שריד - סיור בעולם הנגיפים

ד"ר אמנון פרידברג - על הקשר בין זבובים לחקירת רצח

ד"ר דרור פיקסלר - כיצד רואים את הנסתר?

ד"ר אלי עסיס - לשם מה כתבו את התנ"ך?

ד"ר סמדר נאוז - בן כמה היקום?

ד"ר קרן שלו - היכן יעדיף גנב ממוצע לפשוע?

ד"ר רוני פוטסמן - איך ייראה שדה הקרב העתידי?

ד"ר ניר כרמי - באיזה מים משתמשים להשקיית פרדסים?

ד"ר דן שיפטן - איך ייראה המזה"ת ב-2060?

ד"ר ארז סיניבר - מי מרוויח יותר - בוגרי מכללה או בוגרי אוניברסיטה?

פרופ' צבי זוהר - האם אדם מסורתי "חלש" יותר באמונתו מאדם דתי?

פרופ' חגי נצר - איך אפשר לקבל תצלום של יציאת מצרים?

ד"ר יצחק קראוס - האם קמפיין שיווקי יכול לזרז את בוא המשיח?

פרופ' איתן אגמון - האם כל מוסיקאי מחונן הוא בהכרח גאון מתמטי?

ד"ר דרור מינץ - כמה חיידקים נמצאים בגוף האדם?

פרופ' מרים פאוסט - איזה אזור במוח אחראי להבנת בדיחות?

ד"ר טל פבל - האם אנו עומדים בפתחה של מלחמה מקוונת?

ד"ר אורנה כהן - חוקרת בתחום המשפחה

פרופ' רמית מר - מה הקשר בין מתמטיקה לפעולת מערכת החיסון?

פרופ' אברהם קציר - כיצד יכולה קרן לייזר להגן על מטוסים מהתבייתות טילים?

ד"ר רוני שטרקשל - איך השפיע האינטרנט על מנהגי החיזור של בני נוער?

פרופ' שמואל שפירא - מהי רפואת טרור?

ד"ר ליאת איילון - באיזו מדינה הכי כדאי להזדקן?

ד"ר יוסי לשם - מה בין מטוסי חיל האוויר וציפורים נודדות?

ד"ר יובל גרעיני - מזמין אתכם לעולמה הקסום של הביופיסיקה

פרופ' עמוס פרומקין - עוסק בחקר חללים תת-קרקעיים

פרופ' בלהה פישר - מה בין עיצוב אופנה לפיתוח תרופות?

פרופ' משה קוה - מה הוא מקומו של האי סדר ביקום?

פרופ' שרית קראוס - הצצה לעולם המחר של מדעי המחשב

פרופ' נוגה אלון - למה אין בעולם מתמטיקה מכוערת?

פרופ' מינה טייכר - חולמת למצוא הוכחה מתמטית לכך שהמוח עובד בסינכרוניזציה

פרופ' עודד אגם - איך מתקיים מחקר של פיסיקאי תיאורטי?

פרופ' מיכאל זיניגרד - כיצד מייצרים בעצם חומר חדש?

ד"ר עופר גולן - האם אוטיזם הוא עניין תורשתי?

פרופ' אהרון מאיר - כיצד נראה דור העתיד של הארכיאולוגיה?

פרופ' מרים שליזנגר - מהי השפה האוניברסלית של ימינו?

פרופ' שרה יפת - מהו תפקידו של הטקסט המקראי בימינו?

פרופ' פרד טאובר - מספק חלון הצצה למוח האנושי

יעקב שרביט - איך נראים חיי המעבדה של חוקר תת ימי?

פרופ' בנימין זאב קדר - היסטוריון השוואתי

פרופ' מוטי גולני - עוסק בהיסטוריה צבאית, מדינית ותרבותית של ארץ ישראל

פרופ' עמיהוד גלעד - כיצד נולדת פילוסופיה חדשה?

ד"ר צביקה גרינהוט - מה בין עבודות מע"צ בסיבוב מוצא לבין יישוב מתקופת הברזל?

ד"ר יזהר ברגד - חושף סודות מהמעבדה הנוירופיסיולוגית

פרופ' מיכה לשם - מדוע חולדות ובני אדם אוהבים מלח?

פרופ' ציון פחימה - מה בין חיטה, יצר הנדודים הטבוע באדם ותירבות צמחים?

פרופ' אהוד שפניר - מה ניתן להסיק מהתנהגות החיות המסוכנות לאדם?

פרופ' אדי ברקאי - כיצד פועל זיכרון ארוך הטווח של האדם

ד"ר חיננית קולטאי - כיצד יכולה פטרייה אחת לשנות עולם?

ד"ר ירון שב-טל - כמה מדענים דרושים למציאת תרופה לסרטן?

ד"ר ינאי עופרן - כיצד מתעצב כתב יד?

פרופ' איתן פרידמן - מה הקשר בין מוצא עדתי, גנטיקה ומחלת הסרטן?

ד"ר אורן הרמן - מה הקשר בין עקיצות דבורים לבין זקנות שמנסות לחצות את הכביש?

פרופ' תמי רונן רוזנבאום - מה יותר טבעי לנפש האדם - חשיבה חיובית או שלילית?

פרופ' איל בנבנישתי - אלו שיניים יש למערכת המשפט הבינלאומית?

ד"ר דוד מקלברג - למה מתקפת ריאליטי זה רע?


 

אודות ועזרה
כתבו אלינו
עזרה
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
מפת האתר
ארכיון
מרכזי המבקרים
Israel News
 
אודות האתר
RSS
הפוך לדף הבית
ניוזלטרים
פרסמו אצלנו
אנציקלופדיה
באבלס
ערוצי תוכן
חדשות
כלכלה
ספורט
תרבות
בריאות
מחשבים
נופש
Xnet
Yschool
יהדות
דעות
צרכנות
תיירות
אוכל
רכב
בעלי חיים
שופינג לאשה
כיכר השבת
יחסים
אסטרולוגיה
מעורבות
ירוק
לאשה
דילים
ynetArt
kick
כלכליסט
בלייזר
רכילות Pplus
מנטה
משחקים
mynet
מפות
פרוגי
כלים ושירותים
קניות
מניות
דרושים
מחירון רכב
דירות להשכרה
קופונים
זיכרונט
ידיעות בתי ספר
ידיעות אחרונות
דירות למכירה
לוח רכב
יד שניה
בעלי מקצוע
משחקים Games
עברית
דירות חדשות


YIT  - פיתוח אינטרנט ואפליקציותApplication delivery by radwarePowered by Akamaiהאתר פועל ברישיון אקו"םהאתר פועל ברישיון תל"יאקטיב טרייל
-nc  כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט ©