התארחתם במלון "בראשית" ויעלים פגעו ברכבכם? מגיע לכם פיצוי: בית-המשפט המחוזי באזור מרכז, אישר הסתלקות מתביעה ייצוגית שהוגשה נגד רשת מלונות "ישרוטל", לפיה יעלים נובים מטפסים ומהלכים על כלי רכב החונים בחניון המלון שבמצפה רמון, ומסבים נזק למכוניות. לפי התביעה, המלון לא הזהיר את האורחים מפני התופעה, ואף לא שילם עבור עלות התיקון לו נדרשו כתוצאה מפגיעת היעלים.
בהחלטה משותפת של הצדדים המעורבים, הוסכם כי התובעת תפוצה בסכום של 17,600 שקלים ותסתלק מהתביעה ובתמורה, קבוצת "ישרוטל" תפצה, כאמור, את אורחי המלון שיטענו כי רכביהם ניזוקו בעת שחנו בחניון כתוצאה משיטוט היעלים. כמו גם, התחייבה הרשת להעתיק את העצים שבשטח חניון המלון למיקום אחר, וכן התחייבה לגדר את החניון עצמו.
מלון בראשיתמלון בראשית
תביעה ייצוגית. מלון בראשית, מצפה רמון
(צילום: shutterstock)
הפיצוי, בסכום של 4,000 שקלים, יינתן לאורחים שבידיהם מסמכים המעידים כי מכוניתם תוקנה במהלך שלושת החודשים שחלפו מיום שהותם במלון, ללא צורך בהגשת תביעות או חוות דעת מקצועית. אורחים שלמכוניתם נגרמו נזקים גבוהים יותר, יוכלו לתבוע בגינם אך לא במסגרת ההסדר (את הפניות עצמן יש להעביר עד לתאריך ה-16 בינואר).

ערכו של הרכב ירד ב-27,000 שקלים

את התביעה הייצוגית, שהגיש עו"ד רענן בשן שזוכה אף הוא בסכום של 110,000 שקלים, יזמה אורחת שהתארחה במלון עם חברתה, והבחינה ביעלים מהלכים על כלי הרכב החדש שלה שחנה בחניון המלון. היעלים, הותירו אחריהם שריטות וחריטות עמוקות על גבי הרכב, אותו תיקנה, לטענתה, בסכום של 4,000 שקלים. מדובר ברכב יוקרה, שערכו ירד בכ-15% - ירידת ערך של כ-27,000 שקלים, בשל תיקוני הצבע שנעשו בו.
בהמשך, התברר לאותה אורחת כי מדובר בתופעה מוכרת שאינה חד-פעמית, בה היעלים מטפסים על כלי הרכב כדי להגיע לעצים שבחניון וללחך את עליהם. לאחר שרשת "ישרוטל" סירבה לפצות אותה בגין הנזקים שנגרמו לרכבה, היא הגישה בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסכום של 19.5 מיליון שקלים עבור נזק מיעלים שנגרם ל-3,900 כלי רכב, לפי ההערכה. עניינה של התביעה היא מניעה עתידית של נזקים דומים, ופיצוי כספי עבור אורחים נוספים שלרכבם נגרמו נזקים בגין טיפוס היעלים.
יעלים נובים במצפה רמוןיעלים נובים במצפה רמון
יעלים נובים במצפה רמון
(צילום: shutterstock)
לפי ההסדר, האורח יתבקש להצהיר על המועד בו היה אורח במלון, ועל כך כי נגרם לו נזק בעת שהיית רכבו בחניית המלון כתוצאה מפגיעת יעלים. כמו גם, עליו להצהיר כי אינו קיבל פיצוי או שיפוי מכל גורם אחר עבור הנזק הנטען, והוא אף יתבקש להוכיח כי החל בתיקון הרכב בסמוך למועד ביקורו במקום ובכל מקרה, לא יאוחר מ-90 ימים לאחר הביקור.
קבלת הפיצוי, היא בבחינת הצהרה שהאורחים לא יתבעו את רשת המלונות בתביעות נפרדות. לקוח שקיבל בעבר פיצוי או שיפוי בעניין זה, לא יקבל פיצוי נוסף. במידה ותתגלה מחלוקת בעניין זכאות האורח לקבלת הפיצוי - הוא יהיה רשאי לפנות לשמאי שימונה לצורך העניין. אם יבחר שלא לפנות - תמנע ממנו האפשרות להגיש תביעה אישית נגד הרשת.
פרסום ראשוני: 21:06 , 05.12.19