אינטרנט  |  ynet  |  בעלי מקצוע  |  קניות  |  ספקים למשרד

   חדשות תוכן ועדכונים 24 שעות - Ynet


כרומוזומים בהגדלת מיקרוסקופ
כרומוזומים בהגדלת מיקרוסקופ צילום: גטי אימג' בנק ישראל
 
 פורמט להדפסה  הדפס

אתרים נוספים
 מידע מקיף על כל הכרומוזומים של האדם


ערכים קשורים
 חלוקת התא
 גן
 גרעין התא
 הומולוגיה
 אווקריוט
 תא
 צמחים
 חילוף דורות
 גמטה
 שחלוף
 הפריה
 זיגוטה
 אמבריולוגיה
 רבייה
 תרבות צמחים
 חרקים
 תסמונת דאון
 שבט האדם
 יונקים
 הריון
 מי שפיר
 עקרות
 גנטיקה ותורשה
 דנ"א
 חלבון
 פרוקריוט
 מיטוכונדריון
 כלורופלסט


תחומים קשורים
 אבולוציה וגנטיקה
 ביולוגיה


 
 
 

כרומוזום


Chromosome

ארגון הכרומוזומים |  פלואידיות |  מערך הכרומוזומים של האדם |  מידע נוסף

כרומוזום, צורת ארגון של המידע התורשתי בתא החי - המידע המארגן והמנהל את פעילות התא. בתאים אווקריוטיים, הכרומוזומים נמצאים בגרעין התא ומכילים, בנוסף לדנ"א, גם חלבונים מיוחדים הנקראים נוקליאו-היסטונים. לעומת זאת, בתאים פרוקריוטיים, וכן במיטוכונדריה ובכלורופלסטים של תאים אווקריוטיים, נמצא כרומוזום טבעתי אחד, שמורכב אך ורק מדנ"א (ללא חלבונים).

אצל היצורים האווקריוטיים, סליל כפול של דנ"א, שמכיל את המידע התורשתי, נכרך בשני ליפופים סביב יחידה של שמונה נוקליאו-היסטונים ויוצר את היחידה הבסיסית של הכרומוזום - הנוקליאוזום. בהכללה ניתן לאמר כי רצף של נוקליאוזומים שאחראי לייצורו של חלבון אחד נקרא גן, וסך כל הגנים הוא המידע התורשתי.

בתא האווקריוטי, הכרומוזום הוא הצורה המאורגנת שלובש הדנ"א בעת חלוקת התא, בעוד שבשלב שבו אין התא מתחלק (שלב האינטרפזה), הדנ"א מפוזר בגרעין התא ללא סדר, ונקרא כרומטין.

 


ארגון הכרומוזומים

בעת חלוקת התא, הכרומטין מתחיל להידחס ולהתעבות במתכונת אחידה, ייחודית לכל מין וזהה בכל הפרטים שלו ובכל תאי הגוף. כך נוצרת יחידת נוקליאוזומים שנקראת כרומטידה. כל כרומוזום מורכב משני עותקים זהים של כרומטידות, המחוברות ביניהן באזור הנקרא צנטרומר. תפקידו של הצנטרומר הוא להתחבר בעת חלוקת התא לסיבי הכישור, שמובילים את הכרומוזום ליעדו. הצנטרומר יכול להיות במרכז הכרומוזום (מֶטָצֶנטרי), קרוב לקצהו (אַקרוֹצנטרי) או צמוד לקצהו (טֶלוֹצנטרי). מיקומו של הצנטרומר קובע את צורת הכרומוזום, ומסייע להבדיל בין הכרומוזומים השונים בבדיקה מיקרוסקופית.

בכל מין נתון, הכרומוזומים שונים זה מזה בהרכבם ובגודלם (מספר הנוקליאוזומים בכל אחד מהם). כל גן תופס מקום קבוע באחד הכרומוזומים. בדרך כלל נמצאות בגרעין שתי מערכות של כרומוזומים: אחת שמקורה באב, והשנייה - באם. משמעות הדבר היא שכל גן נמצא בשני "עותקים", שיכולים להיות זהים בדיוק או שונים במקצת במבנה אך לא בתפקיד (ואז הם נקראים אללים). שני כרומוזומים שמקור האחד באב והשני באם, ושניהם מכילים את אותם הגנים (אם כי לאו דווקא אותם האללים), נקראים כרומוזומים הומולוגיים.

בגרעינו של התא האווקריוטי, רוב הכרומוזומים הם הומולוגיים. אצל האדם, לדוגמה, ישנם 46 כרומוזומים, והם יוצרים 22 זוגות של כרומוזומים הומולוגיים וזוג אחד של כרומוזומי מין. במקרה של הימצאות שני אללים שונים בתא אחד, רק אחד מהם יבוא לכלל ביטוי, ולכן הוא קרוי "שליט" (דומיננטי). האלל האחר יישאר במצב "נסוג" (רצסיבי). הוא יתקיים בכרומוזום, אך לא יתבטא במשך חיי התא.

 


פלואידיות

ביצורים האווקריוטיים, יש הבדל בין התאים בגופו של כל אורגניזם, לפי מספר מערכות הכרומוזומים המצויות בכל תא. בגרעינו של תא הפלואידי (haploid) יש מערכת אחת (נהוג לסמנה N) של כרומוזומים, שונים כולם זה מזה. N נקרא "מספר הפלואידי". יש אורגניזמים שכל תאי גופם הפלואידיים; במובן זה בולטים הצמחים, שם ידועה תופעת חילוף הדורות: הגמטופיט ההפלואידי מוליד ספורופיט דיפלואידי, שמוליד גמטופיט, וחוזר חלילה. בתאים דיפלואידיים (diploid) יש שתי מערכות של כרומוזומים (2N), והם הומולוגיים: כל כרומוזום מצוי בשני עותקים, שונים במקצת זה מזה (כאמור, אין הכרח ששני האללים של כל גן יהיו זהים זה לזה).

 

כאשר תא דיפלואידי נחלק לשניים בתהליך המיוזה, הוא יוצר שני תאי מין (גמטות) הפלואידיים: הגמטה מכילה רק מחצית ממספר הכרומוזומים שהיו בתא המקורי ההפלואידי. לעתים מתרחש תוך כדי כך שחלוף - החלפת קטעים בין כרומוזומים - המביא לכך שהכרומוזומים המגיעים לגמטה אינם זהים לאלה שנמצאו בתא המקורי. מכל מקום, שני תאים כאלה, שהגיעו משני פרטים שונים (אם ואב), ממזגים את גרעיניהם בהפריה, ומתקבלת זיגוטה - תא דיפלואידי שממנו מתפתח העובר. זהו עיקרו של תהליך הרבייה הזוויגית.


כאמור, מספר הכרומוזומים בתא הרגיל ומתכונתם זהים בכל מין נתון. עם זאת, במינים רבים יש מערכות פוליפלואידיות (polyploid) - שלושה עותקים של כל כרומוזום, או אף יותר מזה. הפוליפלואידיות שכיחה בעיקר אצל הצמחים, ובמיוחד במינים מתורבתים שלהם, אך אפשר למוצאה גם בחרקים אחדים, ועוד בכמה בעלי חיים אחרים. קורה שתהליך החלוקה הרגיל (מיטוזה) אינו נשלם, כך שהכפלת הכרומוזומים מבוצעת, אבל התא עצמו אינו מתחלק. מעתה יהיו בו 4N כרומוזומים. בדרכים אחרות תיתכן קבלת מספרי N שונים, מ-3 ועד יותר מ-100. פוליפלואיד שהתקבל בהכפלה פשוטה של כרומוזומים הפלואידיים של הורים בני מין יחיד נקרא אוטופוליפלואיד (autopolyploid), ואם התקבל בצירוף של כרומוזומים דיפלואידיים ממינים שונים, הוא נקרא אלופוליפלואיד (allopolyploid).

 

קריוטיפ של "טריזומיה 21" (תסמונת דאון)

 

ברוב בעלי החיים, מספר פלואידיות שאינו כפולה זוגית של המספר ההפלואידי - אנויפלואידיות, aneuploidy - אינו מאפשר התפתחות עובר מלכתחילה, או מביא להתפתחות אורגניזם בעל מום כלשהו. לדוגמה, תסמונת דאון באדם היא תוצאה של אנויפלואידיות: שלושה כרומוזומי 21 במקום שניים. אך בצמחים, פוליפלואידיות עשויה להביא תועלת רבה, ומשביחי צמחים אף נוקטים שיטות מיוחדות כדי לחולל אותה באופן מלאכותי. ככלל, מספר פלואידיות לא-זוגי מוליך למבוי סתום, משום שהאורגניזם אינו מסוגל לבצע מיוזה כהלכה. אבל מספר פלואידיות זוגי עשוי להועיל רבות - למשל, ליצור בדרך ההכלאה פרטים שמסוגלים לרבייה נכונה, משום שיש בתאיהם מערכות כרומוזומים מרובות.

 


מערך הכרומוזומים של האדם

האדם הוא מין דיפלואידי. יש לו 23 זוגות של כרומוזומים, כלומר 46 כרומוזומים בסך הכול, ובהם 20,000 עד 25,000 גנים (לפי האומדן המקובל נכון לאמצע 2007). 22 זוגות הם של כרומוזומים הומולוגיים, וזוג אחד הוא של כרומוזומי מין שונים לגמרי זה מזה: כרומוזום X וכרומוזום Y.

לנקבות האדם (ושאר היונקים) יש בכל תא שני כרומוזומי X, בעוד שלזכרים יש כרומוזום X וכרומוזום Y. לכן תאי המין הנקביים מכילים אך ורק כרומוזומי X, בעוד שתאי המין הזכריים יכולים להכיל כרומוזום X או כרומוזום Y. אם לעובר זוג כרומוזומי X, אחד שמקורו באב ואחד שמקורו באם, הוא יתפתח לנקבה, אך אם הוא נושא כרומוזום X שמקורו באם וכרומוזום Y שמקורו באב, הוא יהיה זכר. מכאן שהאב הוא ה"קובע" את מין הצאצא.

מיפוי הכרומוזומים מאפשר איתור של פגמים תורשתיים מסוימים עוד בזמן ההריון; אחת השיטות הנפוצות היא בדיקת מי-שפיר, אם כי יש גם שיטות אחרות. שוני במערך הנורמלי של הכרומוזומים גורם לפגמים בהתפתחות העובר. על-פי-רוב תיפסק ההתפתחות בשלב מוקדם מאוד, אך במקרים נדירים יגיע ההריון לסיומו בכל זאת, אלא שהעובר יוולד עם מום גנטי. תסמונת דאון כבר נזכרה לעיל; תסמונת קליינפלטר (Klinefelter's syndrome) מופיעה בבני אדם בעלי שני כרומוזומי X וכרומוזום Y. הסובלים מתסמונת זו הם עקרים, ולגופם מאפיינים זכריים ונקביים כאחד; "זכרים עליונים" ("super-males") הם גברים בעלי שני כרומוזומי Y וכרומוזום X אחד. לרוב הם גבוהים יותר מגברים אחרים, ויש להם נטייה לפתח קשיי למידה. מקובל לייחס להם גם נטייה להתנהגות פלילית, אם כי הדבר לא הוכח עדיין בצורה מניחה את הדעת.

 


מידע נוסף

 

התא: יחידת החיים הבסיסית - פרויקט מיוחד באנציקלופדיה ynet.

לפרויקט המלא - לחצו כאן.

 

חזרה לעמוד הקודם
חזרה לעמוד הראשי של האנציקלופדיה

חדשות
דעות
כלכלה
ספורט
צרכנות
תרבות ובידור
רכילות Pplus
מחשבים
בריאות
ירוק
יהדות
תיירות
רכב
אוכל
יחסים
סרטים
הוט
כלכליסט
משחקים
מקומי
לימודים
מדע
לאישה
דרושים
ynet-shops
ynettours
winwin
בעלי מקצוע
ביגדיל
 

אודות ועזרה
כתבו אלינו
עזרה
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
מפת האתר
ארכיון
מרכזי המבקרים
Israel News
 
אודות האתר
RSS
הפוך לדף הבית
ניוזלטרים
פרסמו אצלנו
אנציקלופדיה
באבלס
ערוצי תוכן
חדשות
כלכלה
ספורט
תרבות
בריאות
מחשבים
נופש
Xnet
Yschool
יהדות
דעות
צרכנות
תיירות
אוכל
רכב
בעלי חיים
שופינג לאשה
כיכר השבת
יחסים
אסטרולוגיה
מעורבות
ירוק
לאשה
דילים
ynetArt
kick
כלכליסט
בלייזר
רכילות Pplus
מנטה
משחקים
mynet
מפות
פרוגי
כלים ושירותים
קניות
מניות
דרושים
מחירון רכב
דירות להשכרה
קופונים
זיכרונט
ידיעות בתי ספר
ידיעות אחרונות
דירות למכירה
לוח רכב
יד שניה
בעלי מקצוע
משחקים Games
עברית
דירות חדשות


YIT  - פיתוח אינטרנט ואפליקציותApplication delivery by radwarePowered by Akamaiהאתר פועל ברישיון אקו"םהאתר פועל ברישיון תל"יאקטיב טרייל
-nc  כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט ©