אינטרנט  |  ynet  |  בעלי מקצוע  |  קניות  |  ספקים למשרד

   חדשות תוכן ועדכונים 24 שעות - Ynet


קרל היינריך מרקס
קרל היינריך מרקס 
 
מרקס (מימין) עם אנגלס ונשותיהם
מרקס (מימין) עם אנגלס ונשותיהם 
 
 פורמט להדפסה  הדפס

אתרים נוספים
 ארכיון האינטרנט המרקסיסטי בעברית
 הקפיטל: הפטישיזם של הסחורות


ערכים קשורים
 גאורג וילהלם פרידריך הגל
 פרוסיה
 פרידריך אנגלס
 אביב העמים
 קפיטליזם
 אינטרנציונל
 פטישיזם
 מרקסיזם
 קומוניזם
 סוציאליזם


תחומים קשורים
 העת החדשה
 מושגים ואישים בכלכלה
 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 פילוסופיה


 
 
 

קרל היינריך מרקס


Karl Heinrich Marx

קורות חייו |  עבודתו המדעית |  הערכה

קרל היינריך מרקס (1818 - 1883), הוגה דעות חברתי וכלכלי מהפכן, בעל השפעה ניכרת על חיי הרוח, הכלכלה והפוליטיקה של המאה ה-20, מקור השראתן של התנועות הקומוניסטיות והסוציאליסטיות; יליד טרייר שבגרמניה.

 


קורות חייו

מרקס היה בן למשפחה יהודית שהתנצרה כשהיה בן שש. למד משפטים, היסטוריה ופילוסופיה, וב-1841 קיבל תואר דוקטור מאוניברסיטת יינה (גרמניה). היה פעיל בחוגי "ההגליאנים הצעירים" בברלין ונודע כאתאיסט מוצהר. בשל כך הסתכסך עם שלטונות פרוסיה ונמנעה ממנו משרה אקדמית. עבר לפריס, שם הכיר את פרידריך אנגלס, שהיה לידידו ולשותפו הפוליטי כל חייו.

ב"כתבים הכלכליים-פילוסופיים" שחיבר בפריס, שרטט מרקס לראשונה את תפיסתו המקורית בדבר התפתחות החברה האנושית. ב-1845 גורש מצרפת, לטענתו ביוזמתה העקיפה של פרוסיה, ועבר לבריסל. ב-1848 חיבר עם אנגלס את "המניפסט הקומוניסטי", ששימש מאז מסמך יסוד לרוב התנועות הסוציאליסטיות המהפכניות. דעותיו הרדיקליות גרמו לגירושו גם מבלגיה.


בימי מהפכת 1848 חזר לגרמניה, ובקלן ערך את העיתון "נויה ריינישה צייטונג". עם כשלון המהפכה נאסר, נשפט והוגלה (1849). את שארית ימיו עשה בלונדון בפעילות שעיקרה מדעית והגותית, בניסיון לספק את הבסיס התיאורטי למעבר חברות מהקפיטליזם לסוציאליזם.

ב-1864 הקים את האינטרנציונל הראשון כארגון פוליטי בינלאומי שמטרתו לאחד את כל תנועות הפועלים במדינות השונות. ב-1867 פרסם את הכרך הראשון של ספרו "הקפיטל", שהוא סיכום עבודתו המדעית בניתוח ההיסטורי של הקפיטליזם. את שני הכרכים האחרים פרסם אנגלס לאחר מותו, וספר רביעי חובר מרשימות חלקיות שלו על ידי הסוציאליסט הגרמני קרל קאוצקי. באנגליה חי חיי עוני וצער - הוא ומשפחתו התקיימו על שכר רעב שקיבל מכתיבתו בעיתונות הבריטית, בנוסף לקצבה חודשית שתרם אנגלס, ארבעה משבעת ילדיו מתו מחוסר טיפול רפואי, והוא עצמו סבל ממחלות כרוניות אשר הפריעו לו יותר ויותר בעבודתו.

 


עבודתו המדעית

הנחת המוצא של מרקס היתה שכדי להבין את המבנה של חברה כלשהי, ובפרט הקפיטליסטית, יש לחשוף את היחסים ההדדיים בין הכוחות החברתיים השונים המשתתפים בתהליך הייצור הכלכלי. האפיון החברתי של כל פרט בחברה נקבע על פי מקומו בתהליך הייצור. במסגרת תהליך זה נקבעים יחסים מסוימים - "יחסי הייצור" - המשתקפים במבנה האידיאולוגי, החברתי, הפוליטי והמשפטי של החברה.

 

מרקס שאף ליישם תפיסה זאת - שנקראה בפיו "מטריאליזם היסטורי" - לחקר החברה הקפיטליסטית בימיו. לשיטתו, בתהליך הייצור מעורבים שני מרכיבים כלכליים עיקריים - עבודה והון. ערכו של כל מוצר נקבע על פי כמות העבודה שהושקעה בו (זוהי "תיאוריית העבודה של הערך", שמרקס ראה בה הישג תיאורטי חשוב), וכמות זו משמשת בסיס לקביעת מחירו של המוצר.

 

גם ערך העבודה עצמה נקבע בדרך זו - עפ"י הוצאות המחיה המזעריות הדרושות לתחזק ולספק את כוח העבודה, ולא על פי כמות העבודה שהשקיע מוכר העבודה בתהליך הייצור. כמות העבודה שהשקיע הפועל במוצרים שהוא מייצר גדולה יותר מזו הנחוצה לשם אבטחת קיומו, ואת ההפרש ביניהן ("עודף הערך") גובה בעל ההון, ששכר את עבודת הפועל, כרווח לעצמו. תהליך הייצור הקפיטליסטי מבוסס איפוא על ניצול כוח העבודה, ועובדה זו משתקפת במבנה-העל החברתי, ובייחוד בזכויות-היתר הפוליטיות והמשפטיות של בעלי ההון.

עם זאת, המשך התפתחותו והשתכללותו של תהליך הייצור הקפיטליסטי מביא להתפתחותה של סתירה בין מעמדו של כוח העבודה בייצור לבין התמורה שמקבל כוח העבודה הן בתהליך הכלכלי עצמו, הן במקומו בחברה. תהליך הייצור הקפיטליסטי עצמו מביא לסוציאליזציה של כוח העבודה (העובדים). זאת משום שהמוצר התעשייתי בעידן הטכנולוגי-מודרני מחייב שיתוף פעולה בין עובדים רבים במקום-עבודה אחד, כאשר את פירותיה של עבודה שיתופית זו קוטף רק אדם אחד - בעל ההון. סתירה זו שבין יחסי הייצור הכלכליים לבין מבנה-העל החברתי והפוליטי תגרום להתפרצותה של מהפכה שתביא לסוציאליזציה גם של המערכת הפוליטית והחברתית.

לאחר תקופת מעבר - "הדיקטטורה של הפרולטריון" - תגיע שעת שובה של החברה הסוציאליסטית, שהיתה לדעת מרקס החברה האנושית הראשונה בהיסטוריה, לפני שהופיעה חלוקת העבודה המאפשרת את היווצרותם של יחסי ייצור מלכתחילה. החברה הסוציאליסטית שלעתיד לבוא תהיה חברה ללא מעמדות, ללא ניצול, ללא כסף ושכר, שבה תשלוט החברה בתהליך הייצור הכלכלי ולא להיפך, ובה תגווע המדינה כמנגנון שלטוני.

כתלמיד
הגל לשעבר, מרקס אימץ את רעיון הדיאלקטיקה ההיסטורית של הפילוסוף הגרמני המפורסם, אבל העביר אותו מתחום הרוח לתחום החומר.

 


הערכה

אף אם כמה מניבוייו המדעיים לא עמדו במבחן המציאות (למשל: קביעותיו שמעמד הפועלים ילך ויתרושש מבחינה חומרית, ושהמהפכה תפרוץ בארצות הקפיטליסטיות המפותחות וה"בשלות" ביותר) חריפות ניתוחו, הכלים המתודולוגיים שסיפק וחזונו הכמעט-משיחי בדבר חברה צודקת ושוויונית, הביאו אנשים רבים ותנועות מגוונות בעולם כולו לראות בו, ברמות שונות, את נביאם.

 

בתחילתו של "הקפיטל", האפוס הראשי שלו, פיתח מרקס את רעיון הפֶטִישִיזם של הסחורות - בחברה קפיטליסטית סחורות רוכשות משמעויות וערכים שאינם קשורים לשימוש המעשי שלהן, והיחסים בין אנשים כיצרנים מוסתרים באמצעות "הצורה הפנטסטית" של יחסים בין סחורות - הבנה מעודנת זו של סחורות ושל צריכה כפי שמופיעה לראשונה אצל מרקס, כמו גם עמידתו על השלכותיה הפסיכולוגיות באמצעות מושג הניכור, לכל אלה היתה השפעה רבה הן על תלמידיו ממשיכי דרכו והן על מבקריו. אלה כאלה נתחו את החברה התעשייתית והפוסט-תעשייתית באמצעות מונחיו של מרקס.  

 

כיום מקובל על רבים שמרקס אכן ניתח נכונה את תחלואי החברה הקפיטליסטית, והציע כלים רבי ערך להבנת המציאות החברתית, הכלכלית, הפוליטית והתרבותית בחברה המודרנית בעידן התעשייתי. משנתו, אותה פיתח יחד אנגלס, המרקסיזם, מוסיפה להיות אקטואלית בתחומי דעת רבים גם בחברות שמשטרן הפוליטי-כלכלי רחוק מרחק רב מן ההשקפה המרקסיסטית. 

 

חזרה לעמוד הקודם
חזרה לעמוד הראשי של האנציקלופדיה

חדשות
דעות
כלכלה
ספורט
צרכנות
תרבות ובידור
רכילות Pplus
מחשבים
בריאות
ירוק
יהדות
תיירות
רכב
אוכל
יחסים
סרטים
הוט
כלכליסט
משחקים
מקומי
לימודים
מדע
לאישה
דרושים
ynet-shops
ynettours
winwin
בעלי מקצוע
ביגדיל
 

אודות ועזרה
כתבו אלינו
עזרה
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
מפת האתר
ארכיון
מרכזי המבקרים
Israel News
 
אודות האתר
RSS
הפוך לדף הבית
ניוזלטרים
פרסמו אצלנו
אנציקלופדיה
באבלס
ערוצי תוכן
חדשות
כלכלה
ספורט
תרבות
בריאות
מחשבים
נופש
Xnet
Yschool
יהדות
דעות
צרכנות
תיירות
אוכל
רכב
בעלי חיים
שופינג לאשה
כיכר השבת
יחסים
אסטרולוגיה
מעורבות
ירוק
לאשה
דילים
ynetArt
kick
כלכליסט
בלייזר
רכילות Pplus
מנטה
משחקים
mynet
מפות
פרוגי
כלים ושירותים
קניות
מניות
דרושים
מחירון רכב
דירות להשכרה
קופונים
זיכרונט
ידיעות בתי ספר
ידיעות אחרונות
דירות למכירה
לוח רכב
יד שניה
בעלי מקצוע
משחקים Games
עברית
דירות חדשות


YIT  - פיתוח אינטרנט ואפליקציותApplication delivery by radwarePowered by Akamaiהאתר פועל ברישיון אקו"םהאתר פועל ברישיון תל"יאקטיב טרייל
-nc  כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט ©