אינטרנט  |  ynet  |  בעלי מקצוע  |  קניות  |  ספקים למשרד

   חדשות תוכן ועדכונים 24 שעות - Ynet


הרמב"ם
הרמב"ם 
 
קברו של הרמב"ם בטבריה
קברו של הרמב"ם בטבריה צילום: אמיר פלג
 
 פורמט להדפסה  הדפס

אתרים נוספים
 פרטים נוספים על חייו ופועלו
 ימות המשיח במשנתו של הרמב"ם
 משנה תורה להרמב"ם


ערכים קשורים
 משנה
 משנה תורה
 מורה נבוכים
 תלמוד
 חז"ל
 עיקרי אמונה
 אריסטו
 גלנוס
 תזונה
 שולחן ערוך
 משפחת אבן תיבון
 אבן סינא
 ישעיהו ליבוביץ'


תחומים קשורים
 היסטוריה יהודית
 יהדות - אישים
 פילוסופיה


 
 
 

משה בן מימון


Maimonides, Moses

תולדות חייו |  הגותו |  13 עיקרי אמונה |  הרמב"ם כרופא |  מידע נוסף

רבי משה בן מימון (1135 [1138?] - 1204), מכוּנה הרמב"ם. גדול חכמי ישראל בימי הביניים. פוסק, פילוסוף ורופא. נולד בקורדובה שבספרד. אביו היה דיין.  

 


תולדות חייו
משפחתו של הרמב"ם חיה בקורדובה כאשר זו נכבשה בידי הכוחות המוסלמיים של תנועת אל-מווחידון (1148), והעמידו בפני היהודים ברירה - להתאסלם או לעזוב את בתיהם. משפחת מימון לא התאסלמה, אך בניה נהגו כלפי חוץ כמוסלמים לכל דבר. משה בן מימון הוסיף ללמוד תורה במשך כל הזמן הזה. לבסוף, בסביבות 1159, עקרה המשפחה מקורדובה והגיעה לפֶס שבמרוקו. באותן שנים החל את מפעלו הספרותי.

ב-1165 נאלצה המשפחה לעזוב את פס; היא הגיעה לארץ ישראל, ומשם עקרה בשל קשי פרנסה למצרים. שמונה שנים היה הרמב"ם פטור מדאגות. אחיו, דוד, פרנס אותו, והוא יכול היה לעסוק בלימודים ובכתיבה. במהלך שהותו במצרים הואשם הרמב"ם כי אינו אלא מוסלמי שהתגייר (עבירה חמורה בעיני השלטונות), אך עלה בידו להוכיח כי מעולם לא התאסלם, והוא זוכה. ב-1168 סיים את כתיבת פירושו
למשנה.


כעבור שנה טבע אחיו והותיר אלמנה, שני ילדים וחובות, שהוטלו על כתפי הרמב"ם. נאמן לשיטתו, סירב הרמב"ם להתפרנס מן התורה, ופנה לעסוק ברפואה, מקצוע שלמד מאביו והשתלם בו בפס.

 

ב-1185 התמנה רופאו של שליט מצרים. בשנים הבאות, העמוסות והפוריות שבשנותיו, כתב את חיבוריו החשובים "משנה תורה" ו"מורה נבוכים", שנועדו לעגן את מצוות ההלכה בהיגיון פילוסופי. באותן שנים היה מנהיג הקהילה וקשר קשרים עם חכמי פרובנס. במותו ירד אבל כבד על העולם היהודי כולו.

 


הגותו

כבר בגיל צעיר החל הרמב"ם לכתוב. ספרו הראשון הוא "הפירוש למשנה" ("ספר המאור"). הפירוש נכתב בערבית, ויש בו ביאור קצר לכלל המשנה ודיון מעמיק בעניינים המרכזיים שבה. בסופו הוא פוסק הלכה על פי מסקנת התלמוד. כן חיבר הקדמות למשנה ולכמה מסכתות. בהקדמתו הכללית דן בהשתלשלות התורה שבעל פה, מעת קבלתה ועד זמנו. הקדמתו למסכת אבות ("8 פרקים") היא מבוא לתורת המידות, ומורכבת מדברי חז"ל והפילוסופים כאחד. בהקדמה לפרק "חלק" במסכת סנהדרין דן הרמב"ם ביחסה של היהדות לעולם הבא ומציע את 13 עיקרי האמונה של היהדות. בהקדמותיו למסכת קודשים ולמסכת טהרות הציע כללי הלכה חשובים. כבר בימי הביניים תורגם הפירוש מערבית לעברית.

חיבורו החשוב בהלכה הוא "משנה תורה" ("יד החזקה"), שנכתב עברית ובו סידר (הראשון שעשה זאת) את כל ההלכות לפי סדר ענייני, בלא זיקה לסדר ולמקורות התלמודיים. עוד מחיבוריו של הרמב"ם: "ספר המצוות", שבו פירט והסביר את 613 המצוות שבתורה; פירושים לחלק גדול ממסכתות התלמוד (רק מעטים מהם שרדו); "הלכות הירושלמי", קיצור של התלמוד הירושלמי (דפים ממנו נתגלו ונדפסו); "שאלות ותשובות", 464 שו"ת בעברית ובערבית.


מאגרותיו (לבד מאגרותיו הפרטיות) יצוינו: אגרת השמד ("מאמר קידוש ה"; 1162/3), שבה עודד הרמב"ם את האנוסים לקיים מצוות כפי יכולתם והגדיר מתי מצוּוה אדם למסור את נפשו על קידוש ה'; אגרת תימן ("פתח תקווה"; 1172), שבה חיזק את רוחם של יהודי תימן ועודד אותם להתאזר בסבלנות ולא להיתפס לתנועות משיחיות כוזבות.

 

בעקבות ביקורת שנמתחה על דבריו ב"משנה תורה" כתב את אגרת (או מאמר) "תחיית המתים" (1191). בהשוואה לספריו, הכתובים בהיגיון ובסדר, שופעות אגרותיו חום אנושי והשתתפות בצרת הזולת.

הרמב"ם נמנה עם מרחיבי הלשון העברית בימי הביניים. את "משנה תורה" כתב עברית, בסגנון פשוט, בהיר ומדויק, השואב מכל הספרות העברית שקדמה לו. הוא אף עברת מלים וביטויים מארמית ("מעבורת", "שומה", "אומדן"), וכן חידש מלים ("הציע" [משנה], "מניעה", "חבלן").

הרמב"ם חיבר גם ספרים בפילוסופיה. "מלות ההיגיון", שכתב בצעירותו, הוא פירוש למונחי היסוד של הפילוסופיה האריסטוטלית. "מורה נבוכים", שחיבר בזקנתו בערבית, הוא פסגת יצירתו הספרותית. הוא מרחיק את הגשמת האל ודן בבריאת העולם, בנבואה, בנתינת טעמים הגיוניים למצוות ועוד. בספר ניכרת השפעתה של הפילוסופיה של אריסטו, והרמב"ם מרבה להתמודד עמו.

הבולט שבספריו הרבים ברפואה הוא "פרקי משה", המושתת על ספרי גָלֶנוּס ומחברים ערבים אחרים. בזכות תמציתיותם ובהירותם תורגמו ספריו ללטינית והשפיעו על הרפואה בימי הביניים. חיבור רפואי נוסף של הרמב"ם הוא "הנהגת הבריאות", העוסק בשמירה על תזונה נכונה, אורח חיים בריא וכיו"ב (כיום מכונים נושאים אלו "רפואה מונעת").

ספריו של הרמב"ם, שהלכו ונפוצו, הקימו לו מתנגדים. ההתנגדות ל"משנה תורה" נבעה בעיקר בשל היותה יצירת הלכה מופשטת, המנותקת ממקורותיה - ובעיקר מן התלמוד. המערערים התנגדו לסמכות הבלעדית בפירוש ובפסיקה שנטל הרמב"ם לעצמו. מתנגדים קמו גם להשקפות שהציג בספר זה בעניין תחיית המתים.

 

ההתנגדות ל"מורה נבוכים" היתה חריפה בהרבה - הן בשל עצם הזדקקותו לפילוסופיה האריסטוטלית, הן בשל הדעות שהביע. במקומות מסוימים הוחרם הספר ואף נשרף. למרות ההתנגדות, היו ספריו (בעיקר בהלכה) נפוצים בכל תפוצות ישראל, וה"שולחן ערוך" - מאבני היסוד של ההלכה - מושתת על פסיקתו של הרמב"ם. ההערצה שרחשו הכול לדמותו המופלאה בוטאה באמירה "ממשה [רבנו] עד משה [בן מימון] לא קם כמשה".

 


13 עיקרי אמונה
הרמב"ם ניסח רשימה של 13
עיקרי אמונה שהיא המפורסמת ביותר. עיקרים אלה, כפי שהם מנוסחים בסידור התפילה, הם:

 

1. שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים.

 

2. שהבורא יתברך שמו הוא יחיד ואין יחידות כמוהו בשום פנים, והוא לבדו אלוהינו, היה הווה ויהיה.

 

3. שהבורא יתברך שמו אינו גוף, ולא ישיגוהו משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל.

 

4. שהבורא יתברך שמו הוא ראשון והוא אחרון.

 

5. שהבורא יתברך שמו לו לבדו ראוי להתפלל ואין ראוי להתפלל לזולתו.

 

6. שכל דברי נביאים אמת.

 

7. שנבואת משה רבנו עליו השלום היתה אמיתית, ושהוא היה אב לנביאים, לקודמים לפניו ולבאים אחריו.

 

8. שכל התורה המצויה עתה בידינו היא הנתונה למשה רבנו עליו השלום.

 

9. שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו.

 

10. שהבורא יתברך שמו יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותיהם.

 

11. שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו.

 

12. בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא.

 

13. שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים.

 

היו חכמים שחלקו על הרמב"ם במספר העיקרים ואף בעצם השאלה אם ראוי לעשות רשימה של עיקרים.

 


הרמב"ם כרופא
כתיבתו הרפואית של הרמב"ם מקיפה ביותר. הוא חיבר כ-11 ספרי רפואה המתבססים על הרפואה של
גלנוס היווני וחכמי מצרים העתיקה, אך קיבל ממשנתם רק מה שהיה בר-הוכחה. כרופא התייחס הרמב"ם לבריאות הגוף, לבריאות הנפש, לחיי המין, לתזונה נכונה ולרפואה מונעת. בין נוהגי הבריאות המוזכרים במשנה תורה, מייחס הרמב"ם לתזונה נכונה את מרבית המשקל לחיים בריאים.

 

הרמב"ם סבר שרפואה מונעת ודרכי ריפוי מתונות תלויות בעיקר בתזונה נכונה כמו שתייה של חלב טרי בלבד, הפרדת סוגי מזונות (המלצה לא לערבב בין מתוק למלוח), והוראה לא להתאפק מלהתפנות לשירותים. הרמב"ם מסתמך על ניסיון רפואי ושולל מכל וכל אמונות תפילות כמו התקפות שדים כמקור למחלה, ושימוש בקמעות לרפואה.

 

כרופא היה הרמב"ם מוערך ביותר וזכה לכבוד גדול. בין מטופליו היו עשירים ועניים, יהודים וגויים, שבהם טיפל במסירות נפש.

במכתב ששלח לעמיתו שמואל אבן תיבון תאר את קשייו המרובים. הרופא והפייטן הערבי אלסעיד אבן סינא הילל ושיבח את הרמב"ם ואמר עליו: "גלינוס ידע לטפל בגוף האדם, משה בן מימון ידע להביא רפואה לגוף ולנפש גם יחד".

 

 

 


מידע נוסף

 

הפילוסוף, הפוסק, המאמין - "דמותו של הרמב"ם ידועה לעולם הלא-יהודי, והיום גם לחלק גדול של העולם היהודי, בעיקר, כהוגה-דעות שמוחזק להיות גדול ההוגים בפילוסופיה בעולמה של היהדות המסורתית. אבל ראיה זו של הרמב"ם אינה תואמת כלל את מקומו בהיסטוריה של העם היהודי ושל היהדות. הרמב"ם נעשה דמות מרכזית זה 800 שנים בעולמה של היהדות הדתית משום היותו גדול הפוסקים בהלכה. והעובדה שהפילוסוף הגדול של היהדות הוא האיש שהיה גדול הפוסקים – היא בעלת משמעות עמוקה מאוד". מאמר מאת ישעיהו ליבוביץ' על דמותו של הרמב"ם. מתוך אתר ynet.

למאמר המלא - לחצו כאן.

 

חזרה לעמוד הקודם
חזרה לעמוד הראשי של האנציקלופדיה

חדשות
דעות
כלכלה
ספורט
צרכנות
תרבות ובידור
רכילות Pplus
מחשבים
בריאות
ירוק
יהדות
תיירות
רכב
אוכל
יחסים
סרטים
הוט
כלכליסט
משחקים
מקומי
לימודים
מדע
לאישה
דרושים
ynet-shops
ynettours
winwin
בעלי מקצוע
ביגדיל
 

אודות ועזרה
כתבו אלינו
עזרה
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
מפת האתר
ארכיון
מרכזי המבקרים
Israel News
 
אודות האתר
RSS
הפוך לדף הבית
ניוזלטרים
פרסמו אצלנו
אנציקלופדיה
באבלס
ערוצי תוכן
חדשות
כלכלה
ספורט
תרבות
בריאות
מחשבים
נופש
Xnet
Yschool
יהדות
דעות
צרכנות
תיירות
אוכל
רכב
בעלי חיים
שופינג לאשה
כיכר השבת
יחסים
אסטרולוגיה
מעורבות
ירוק
לאשה
דילים
ynetArt
kick
כלכליסט
בלייזר
רכילות Pplus
מנטה
משחקים
mynet
מפות
פרוגי
כלים ושירותים
קניות
מניות
דרושים
מחירון רכב
דירות להשכרה
קופונים
זיכרונט
ידיעות בתי ספר
ידיעות אחרונות
דירות למכירה
לוח רכב
יד שניה
בעלי מקצוע
משחקים Games
עברית
דירות חדשות


YIT  - פיתוח אינטרנט ואפליקציותApplication delivery by radwarePowered by Akamaiהאתר פועל ברישיון אקו"םהאתר פועל ברישיון תל"יאקטיב טרייל
-nc  כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט ©