אינטרנט  |  ynet  |  בעלי מקצוע  |  קניות  |  ספקים למשרד

   חדשות תוכן ועדכונים 24 שעות - Ynet


סמל הארגון.
סמל הארגון.  
 
פלמ"חניקים בבית הספר לטיסה "אוירון".
פלמ"חניקים בבית הספר לטיסה "אוירון". צילום: לע"מ
 
מלחמת העצמאות. לוחמות לצד לוחמים.
מלחמת העצמאות. לוחמות לצד לוחמים. צילום: לע"מ
 
"אנדרטת הנגב"  של הפסל דני קרוון, לזכר לוחמי הפלמ"ח.
"אנדרטת הנגב" של הפסל דני קרוון, לזכר לוחמי הפלמ"ח. צילום: לע"מ
 
נשק מתקופת הפלמ"ח. נתגלה בקיבוץ עין חרוד מאוחד, 2001.
נשק מתקופת הפלמ"ח. נתגלה בקיבוץ עין חרוד מאוחד, 2001. צילום: אופירה יוחנן וולק
 
 פורמט להדפסה  הדפס

אתרים נוספים
 מידע נוסף אודות הפלמ"ח
 האתר הרשמי של עמותת דור הפלמ"ח


ערכים קשורים
 הגנה
 המרד הערבי
 יצחק שדה
 כ"ג יורדי הסירה
 משה דיין
 יגאל אלון
 הסוכנות היהודית
 יצחק טבנקין
 חנה סנש
 העפלה
 תנועת המרי העברי
 ליל הגשרים
 נח"ל
 מלחמת העצמאות
 צה"ל


תחומים קשורים
 היסטוריה צבאית
 ישראל והציונות


 
 
 

פלמ"חמידע נוסף

פלמ"ח ("פלוגות מחץ"), הכוח הצבאי הסדיר של ארגון ה"הגנה", פעל בשנים 1941 - 1948.

 

לפלמ"ח קדם כוח מגויס שהקימה ה"הגנה" בימי המרד הערבי -"פלוגות השדה" (פו"ש) - אך הוא פורק כשדעך המרד. ב-1941, כאשר פלשו כוחות גרמניה למצרים ונשקפה סכנה ממשית ליישוב היהודי בא"י, הושג הסכם בין המפקדה הארצית (מ"א) של ה"הגנה" לבין הצבא הבריטי להקמת 9 "פלוגות מחץ", שיהיו בבחינת עתודה ארצית ומרחבית הנכונה לפעולה בכל  עת. הממונה על הקמתן היה יצחק שדה, מפקדו הראשון של הפלמ"ח. 

 

אימון בנשק קל בהדרכת הבריטים, בית אורן, 1941 (באדיבות אוצר תמונות הפלמ"ח)


פעולותיו הראשונות של הפלמ"ח נעשו עוד קודם שגובשו הפלוגות: 23 חברי ה"הגנה" ("כ"ג יורדי הסירה"), בפיקודו של קצין בריטי, יצאו לחבל בבתי הזיקוק בטריפולי שבלבנון, ועקבותיהם אבדו בים.

בהמשך, 40 מאנשי פלמ"ח גויסו לשמש סיירים וחבלנים בעת פלישת בריטניה לסוריה וללבנון (שבשליטת ממשלת וישי). בפעולה הזאת נפצע משה דיין ואיבד את עינו. רבים אחרים, שהיו אחר כך היסוד למחלקה הערבית של הפלמ"ח (ה"מסתערבים"), הוחדרו לסוריה וללבנון, בפיקודו של יגאל אלון.

הסוכנות היהודית התקשתה לממן את הכוח המגויס, ובאוגוסט 1942 קיבלה תנועת "הקיבוץ המאוחד" את הצעתו של יצחק טבנקין לקלוט את אנשי הפלמ"ח בקיבוצים, מחלקה בכל קיבוץ, במשטר משולב של עבודה חקלאית ואימונים (שבא על ביטויו בסמל הפלמ"ח, שתי שיבולים וחרב). שאר הזרמים הקיבוציים הצטרפו לקיבוץ המאוחד במרוצת הזמן בתמיכתם בפלמ"ח.


 

המחלקה הבלקנית באימון ימי קצר בקיסריה, 1944 (באדיבות אוצר תמונות הפלמ"ח)


בתקופת שיתוף הפעולה עם הבריטים הוקמו במסגרת הפלמ"ח שתי מחלקות לפעולות מיוחדות - "המחלקה הגרמנית" שרוב חבריה יוצאי גרמניה, אשר נועדו להתחזות לגרמנים בפעולות קומנדו בריטיות; ו"המחלקה הבלקנית", שחבריה (ביניהם חנה סנש) נועדו לצנוח בשטחי אירופה הכבושים בידי הגרמנים ולארגן פעולות חבלה. מאז 1944 פסק שיתוף הפעולה עם הבריטים, לאחר שהורחקה הסכנה מגבולות הארץ, והפלמ"ח ירד למחתרת. 

 

המחלקה הגרמנית בתרגילי סדר בסגנון הצבא הגרמני (באדיבות אוצר תמונות הפלמ"ח)


בפלמ"ח הושגה רמה גבוהה של אימון הלוחם ושל היחידה הקטנה, ללוחמת גרילה, ופותחה הכרת מרחבי הארץ באמצעות מסעות וסיורי מודיעין. רבים מחבריו הוכשרו לתפקידי פיקוד. הנשים התאמנו עם הגברים, ולאימונים התלוותה פעילות חינוכית ותרבותית. בתקופה זו התגבשה "רוח הפלמ"ח" המיוחדת במינה, שביסודה אחוות לוחמים ("הרעוּת"), נכונות בלתי מסויגת להתנדב למען העם, ומיזוג עבודה ולחימה. אז נוצר גם ההווי הפלמ"חי שהטביע את חותמו הבולט בחיי התרבות של ישראל בראשית שנות המדינה.


הפלמ"ח היה הגרעין הסדיר של ה"הגנה", וכלל אף מחלקה ימית (פלי"ם) ומחלקת טיס. הוטל עליו מגוון של תפקידים: פעילות בשורות ה"הגנה" וה"מוסד לעלייה" במבצעי ההעפלה; הקמת היאחזויות (הראשונה שבהן, בית קשת, הוקמה ב-1944) במקומות שבהם היו חיוניות, מרביתן בגליל המזרחי, בשיתוף פעולה עם המוסדות המיישבים; והגנה על יישובי הארץ ועל דרכי התחבורה ביניהם.

 

לוחמות הפלמ"ח במלחמת העצמאות (באדיבות אוצר תמונות הפלמ"ח)


בסתיו 1945, כשהחל המאבק לעצמאותה של ישראל, הוקמה "תנועת המרי העברי" כמסגרת לשיתוף פעולה בין אצ"ל, לח"י וה"הגנה", ויצחק שדה התמנה ממלא מקום הרמטכ"ל שלה. יגאל אלון נעשה מפקד הפלמ"ח, ולוחמיו ביצעו את הפעולות הקרביות העיקריות של ה"הגנה", בהן הפריצה למחנה המעצר בעתלית ופגיעה בתחנות חוף, במכ"ם, בסירות משמר ובאוניות גירוש. פעילות הפלמ"ח הגיעה לשיאה בפיצוצם של 10 גשרים (מתוך 11 שתוכנן לפוצץ) בו זמנית בכל גבולות הארץ, ב"ליל הגשרים" (16 - 17 ביוני 1946).

במבצעי ההעפלה שימשו חברי הפלמ"ח כמפקדי אוניות המעפילים וכקשרים ("גדעונים"), ואף השתתפו בגיוס לארגון ה"הגנה" במחנות המעצר של המעפילים בקפריסין. 

 

כשפרצה מלחמת העצמאות מנה הפלמ"ח כ-2,100 חברים וחברות וכ-1,000 אנשי מילואים. לצד 1,800 הנוטרים של "משטרת היישובים העבריים", היה זה הכוח הסדיר העיקרי שעמד לרשות מוסדות היישוב. בעוד ה"הגנה" עסקה בהכנת היישובים למלחמה ובהקמת יחידות שדה, עסקו אנשי הפלמ"ח באבטחת שיירות, בפשיטות גמול ובתגבור יישובי הנגב.

 

במרוצת היחלצותו למשימות המלחמה השתנתה דמותו של הפלמ"ח. בתהליך מואץ נקלטו מגויסים חדשים, בהם אנשי גח"ל (גיוס חוץ-לארץ) ומח"ל (מתנדבי חוץ לארץ), ועד מהרה מנה יותר מ-6,000 חברים (בהם כ-1,000 נשים). מחלקותיו נותקו ממשקי ההכשרה, אוגדו לכוחות ניידים, רוכזו לשם ביצוע מבצעים והסתגלו למעבר ללוחמה סדירה. מחלקת הטיס והפלי"ם שולבו בחילות האוויר והים, והמחלקה הערבית - בחיל המודיעין. עשרת גדודי הפלמ"ח אוגדו בשלוש חטיבות - הראל (עליה פיקד יצחק רבין ), יפתח והנגב.

 

מטה הפלמ"ח פורק בנובמבר 1948, בהוראתו של דוד בן-גוריון . הנימוק הרשמי לפירוק היה הקביעה כי אין צורך במסגרת פיקודית נפרדת לחטיבותיו. ברקע עמד חששו של בן-גוריון מנטייתם הפוליטית של מפקדי הפלמ"ח ודבקותו בעיקרון ממלכתיות הצבא.

 

הורדת מעפילים אל החוף (באדיבות אוצר תמונות הפלמ"ח)

 

קודם לכן הוקם גוף חדש, נוער חלוצי לוחם (נח"ל ), שנועד לקלוט את גרעיני התנועה במתכונת שגובשה בפלמ"ח קודם שפרצה המלחמה. פירוקו של מטה הפלמ"ח עורר פולמוס ציבורי, בשל ההערכה והאהדה שרכש ובשל זיקת מטהו ומרבית מפקדיו הבכירים למפ"ם , יריבתה של מפא"י , שבראשה עמד בן-גוריון.

 

בעיצומה של מלחמת העצמאות ומיד לאחריה הקימו גרעינים של יוצאי הפלמ"ח יישובים רבים, רובם באזורי הספר של הארץ. בסך הכל הקימו גרעיני הפלמ"ח 38 יישובים (מרביתם קיבוצים), וב-23 מקרים נוספים תגברו יוצאי הפלמ"ח יישובים קיימים ונקלטו בהם. ששה ישובים נוספים שהקימו יוצאי פלמ"ח התפרקו זמן קצר לאחר היווסדם.

 

לאחר המלחמה עלו רבים ממפקדי הפלמ"ח בסולם הדרגות בשורות צה"ל, אם כי רבים אחרים פרשו ממנו במחאה על הפירוק.

 

 

ראשי הפלמ"ח יצחק שדה, יגאל אלון ומשה דיין

 

הנסיון שנרכש בפלמ"ח מבחינה צבאית וחברתית תרם תרומה רבה לצה"ל. כאלף מאנשי הפלמ"ח נפלו במלחמת העצמאות.

 


מידע נוסף

 

זו הארץ – תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל על ציר הזמן (9,000 לפנה"ס ואילך). פרויקט מיוחד של אנציקלופדיה ynet.

לציר הזמן - לחצו כאן.

 

חזרה לעמוד הקודם
חזרה לעמוד הראשי של האנציקלופדיה

חדשות
דעות
כלכלה
ספורט
צרכנות
תרבות ובידור
רכילות Pplus
מחשבים
בריאות
ירוק
יהדות
תיירות
רכב
אוכל
יחסים
סרטים
הוט
כלכליסט
משחקים
מקומי
לימודים
מדע
לאישה
דרושים
ynet-shops
ynettours
winwin
בעלי מקצוע
ביגדיל
 

אודות ועזרה
כתבו אלינו
עזרה
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
מפת האתר
ארכיון
מרכזי המבקרים
Israel News
 
אודות האתר
RSS
הפוך לדף הבית
ניוזלטרים
פרסמו אצלנו
אנציקלופדיה
באבלס
ערוצי תוכן
חדשות
כלכלה
ספורט
תרבות
בריאות
מחשבים
נופש
Xnet
Yschool
יהדות
דעות
צרכנות
תיירות
אוכל
רכב
בעלי חיים
שופינג לאשה
כיכר השבת
יחסים
אסטרולוגיה
מעורבות
ירוק
לאשה
דילים
ynetArt
kick
כלכליסט
בלייזר
רכילות Pplus
מנטה
משחקים
mynet
מפות
פרוגי
כלים ושירותים
קניות
מניות
דרושים
מחירון רכב
דירות להשכרה
קופונים
זיכרונט
ידיעות בתי ספר
ידיעות אחרונות
דירות למכירה
לוח רכב
יד שניה
בעלי מקצוע
משחקים Games
עברית
דירות חדשות


YIT  - פיתוח אינטרנט ואפליקציותApplication delivery by radwarePowered by Akamaiהאתר פועל ברישיון אקו"םהאתר פועל ברישיון תל"יאקטיב טרייל
-nc  כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט ©