אינטרנט  |  ynet  |  בעלי מקצוע  |  קניות  |  ספקים למשרד

   חדשות תוכן ועדכונים 24 שעות - Ynet


מוזיאון הלובר, פריס
מוזיאון הלובר, פריס צילום: אורן אגמון
 
מיתוג אופנה - הבגד כמוצר צריכה תרבותי
מיתוג אופנה - הבגד כמוצר צריכה תרבותי צילום: יריב כץ
 
 פורמט להדפסה  הדפס

ערכים קשורים
 פייר בורדייה
 הון
 סטטוס חברתי
 סוציאליזציה (חיברות)
 אסכולת פרנקפורט
 ולטר בנימין
 תרבות חזותית
 שיח
 פמיניזם
 פוסטמודרניזם
 למידה
 אידיאה
 נורמה חברתית
 אידיאולוגיה
 סיטואציית תקשורת


תחומים קשורים
 חינוך ומדע
 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 תרבות כללית


 
 
 

תרבות


Culture

תרבות גבוהה ותרבות המונים

תרבות, מערכת ערכים רעיונות ודפוסי התנהגות משותפים לבני חברה מסוימת המועברים בתהליך החיברות (למידה חברתית, סוציאליזציה) לפרטי החברה ומונחלים מדור לדור. התרבות מתאפיינת בדינמיות הנובעת מיחסי הגומלין בין הפרט לחברה, בין חברה לחברה, ובין החברה לבין סביבתה, וכוללת מרכיבים שונים כגון: ידע, שיח (דיאלוג, דיסקורס), אמונות, רעיונות,  ערכים, נורמות, סמלים, אידיאולוגיות, טכנולוגיות ומוסדות חברתיים.

 

מבחינים בין תרבות חומרית, שהיא מכלול החפצים ודרכי ייצורם על ידי אנשים המשתייכים לחברה (מבנים, כלים, לבוש וטכנולוגיית ייצורם), לבין תרבות לא חומרית המתייחסת להיבט המופשט, הרעיוני, של עולם המושגים ואופני ההתקשרות בין הפרטים המהווים חברה  מסוימת.

 

הלשון היא המדיום השכיח ביותר להתקשרות בין פרטי החברה,  וככזו משקפת היא את התרבות ומהווה כלי ראשון במעלה בכינונה של המציאות החברתית. אולם היא רק אחת מדרכי הסימון המאפשרות את מגוון סיטואציות התקשורת המתקיימות בה.

 

כתוצאה מתהליכים חברתיים וטכנולוגיים שהתחוללו בעולם המערבי במאה האחרונה עלתה ההכרה בחשיבותה של התקשורת הלא-מילולית (דימוי חיצוני, מחוות גוף, לבוש) בהבנייתה של תרבות.

 


תרבות גבוהה ותרבות המונים

תפיסות עכשוויות בסוציולוגיה של התרבות מתייחסות אל מוסדות ופעילויות בתחום זה כחלק ממערכת לייצור, הפצה ועידוד צריכה של מוצרי תרבות. מגוון רחב ביותר של מרכיבים, מתיאטראות ומוזיאונים ועד גורמי בידור, ספורט ותרבות פנאי (קולנוע למשל) מהווים מערכת זו בחברה נתונה. על אף התרופפות ההגדרות והגבולות בתרבות העכשווית, עדיין מקובלת ההבחנה בין תרבות גבוהה לתרבות המונים.

 

מוסיקה קלאסית - קונצרט בביצוע התזמורת הפילהרמונית של ברלין (צילום: ויז'ואל/פוטוס)

 

תרבות גבוהה - מונח שמקורו במאה ה-19 ומכוון בעיקר אל יצירות אמנות מתחומי הספרות, השירה, המוסיקה, התיאטרון, הציור, הפיסול, המחול, הקולנוע האיכותי וכיו"ב. אמות המידה לסיווג יצירה לתחום זה מתבססות על מקוריות גבוהה (האורגינליות של היצירה), על תובענותה הגבוהה מן הנמען להשקעת מאמץ בעת קליטתה, על נחיצותו של ידע והתמצאות מקדימים ומעמיקים לצורך הבנה והנאה ממנה. מכאן גם נובע האופי האליטיסטי המיוחס לה, היא אינה נגישה ואינה זמינה להתנסות באופן שוויוני לכל. צרכניה נמנים ברובם על השכבות המבוססות יותר בחברה, אשר הודות ליתרון הכלכלי שלהם, ידם משגת לרכוש לעצמם ולהעניק לילדיהם את הכשירויות והמיומנויות המאפשרות להם לחוות ולהתנסות ביצירות מסוג זה. סוציולוג התרבות הצרפתי פייר בורדייה טבע את המושג "הון תרבותי" על מנת לתאר את הקשר בין הון ותרבות. לפי בורדייה, ניתן להבחין בארבעה סוגים של הון: הון כלכלי (כסף ונכסים), הון תרבותי (כישורים, מיומנויות, השכלה וידע), הון חברתי (קשרים וסטטוס), הון סימבולי (יוקרה והכרה לה זוכה אדם מן הזולת). ארבעת סוגי ההון הינם ברי המרה זה בזה: הון כלכלי מאפשר לרכוש הון תרבותי, הון סימבולי יכול לסייע בהשגת סטטוס חברתי, וכיו"ב. ארבעתם מהווים בו בזמן בסיס כוח בעבור אנשים לשם השגת מטרותיהם בחיים, וגם מטרה בפני עצמה שאנשים מתחרים על השגתה. בורדייה ייחס חשיבות מכרעת לרכישת הון תרבותי בגיל הרך ובילדות, בשלב החיברות הראשוני, מאחר ויכולת ההפנמה המושגית, הרגשית והגופנית הנדרשת על מנת לרוכשו, הולכת ופוחתת עם ההתבגרות. על רקע זה ניתח והצביע על התפקיד שממלאת מערכת החינוך בשעתוק ובהנצחת הפערים המעמדיים בחברה.

 

דיויד לטרמן, מגיש תכנית האירוח הלילית הפופולרית של רשת CBS, מארח את הילרי קלינטון. 12.1.2000 (צילום: איי פי)

 

תרבות המונים - מונח המתאר מוצרי צריכה תרבותית, שווים לכל נפש, הנקשרים בעיקר בבידור. הם מופקים בהמוניהם באופן מסחרי ומיוחס להם ערך חינוכי-השכלתי נמוך, לדוגמא: סרטי קולנוע מבדרים, טלנובלות ותכניות אירוח בטלוויזיה, פזמונים, מופעי מועדונים, תרבות מותגים ואופנה המונית וכיו"ב. הייצור התרבותי במסגרת תעשיית התרבות מעניק מראית עין של נבדלות למוצרי תרבות כמעט זהים, למשל תוכניות הטלוויזיה בערוצים השונים. כך נוצרת אשלייה של חופש בחירה, שעה שהלכה למעשה הבחירה הממשית של הציבור היא בין מוצרים נטולי הבדל מהותי. תופעה זאת מגבירה את הקונפורמיזם של ההמונים, כלומר את נכונותם להסתגל ולקבל על עצמם את הסדר החברתי הקיים ללא עוררין וללא שיהיו ערים לאלטרנטיבות אפשריות לו.  במובן זה, הצריכה התרבותית אינה מודרכת על ידי חופש בחירה אלא על ידי הרגליות נרכשת, המשרתת את האינטרסים של גורמי הכוח הקיימים חברה ובמשק, ומשמרת את הכוח בידיהם.  

 

חברי המכון למחקר סוציולוגי, אשר נודעו בשם אסכולת פרנקפורט, הרבו לעסוק בהיבטיה השליליים של תרבות ההמונים ובסכנה שבקריסת שדה האמנות והתרבות הגבוהה לתוכה. המושג "חרושת התרבות" שימש אותם לתאור מגמה זאת של מיסחור ושיעבוד תחום הרוח להיגיון כלכלת השוק. חוקר התרבות היהודי גרמני, ולטר בנימין, שהיה מקורב לאסכולת פרנקפורט, ראה את תרבות ההמונים באור חיובי יותר, ביחסו פוטנציאל מהפכני למדיום הקולנוע. בחיבורו "יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני" עומד בנימין על כך שעם הופעתם של מדיום הצילום והקולנוע, חל שינוי מהותי בטיבה של החוויה האסתטית העוברת על הצופה בעת התנסות ביצירה. במקום חוויה המושתתת על התבוננות קונטמפלטיבית, יצירתו של גשר נפשי המתווך בין הצופה לבין מושא מקורי ובלתי-מושג, כלומר "הילתי" או "פולחני", עם ביטול המרחק והגברתן של נגישות וזמינות המוצר האמנותי לקהל צופים (בסרט הקולנוע למשל), נעשית קליטתו אגבית, כבהיסח הדעת, וחוויה זאת מושתתת על הפונקציה החברתית-פוליטית של הקולנוע כמוצר אמנותי מודרני.

 

הפניות נוספות:

תרבות בהקשריה החזותיים נדונה ב"תרבות חזותית".

תרבות בהקשריה הלשוניים-חברתיים נדונה ב"שיח (דיאלוג, דיסקורס)".

תרבות בהקשריה המגדריים והפמיניסטיים נדונה ב"פמיניזם".

תרבות בהקשריה הפוסטמודרניסטיים נדונה ב"פוסטמודרניזם".

 

 

חזרה לעמוד הקודם
חזרה לעמוד הראשי של האנציקלופדיה

חדשות
דעות
כלכלה
ספורט
צרכנות
תרבות ובידור
רכילות Pplus
מחשבים
בריאות
ירוק
יהדות
תיירות
רכב
אוכל
יחסים
סרטים
הוט
כלכליסט
משחקים
מקומי
לימודים
מדע
לאישה
דרושים
ynet-shops
ynettours
winwin
בעלי מקצוע
ביגדיל
 

אודות ועזרה
כתבו אלינו
עזרה
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
מפת האתר
ארכיון
מרכזי המבקרים
Israel News
 
אודות האתר
RSS
הפוך לדף הבית
ניוזלטרים
פרסמו אצלנו
אנציקלופדיה
באבלס
ערוצי תוכן
חדשות
כלכלה
ספורט
תרבות
בריאות
מחשבים
נופש
Xnet
Yschool
יהדות
דעות
צרכנות
תיירות
אוכל
רכב
בעלי חיים
שופינג לאשה
כיכר השבת
יחסים
אסטרולוגיה
מעורבות
ירוק
לאשה
דילים
ynetArt
kick
כלכליסט
בלייזר
רכילות Pplus
מנטה
משחקים
mynet
מפות
פרוגי
כלים ושירותים
קניות
מניות
דרושים
מחירון רכב
דירות להשכרה
קופונים
זיכרונט
ידיעות בתי ספר
ידיעות אחרונות
דירות למכירה
לוח רכב
יד שניה
בעלי מקצוע
משחקים Games
עברית
דירות חדשות


YIT  - פיתוח אינטרנט ואפליקציותApplication delivery by radwarePowered by Akamaiהאתר פועל ברישיון אקו"םהאתר פועל ברישיון תל"יאקטיב טרייל
-nc  כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט ©