אינטרנט  |  ynet  |  בעלי מקצוע  |  קניות  |  ספקים למשרד

   חדשות תוכן ועדכונים 24 שעות - Ynet


ניסויים בקופים
ניסויים בקופים צילום: אלכס קולומויסקי
 
התעללות בכלב המוצע למכירה
התעללות בכלב המוצע למכירה  צילום: רויטרס
 
כלב טורף רודף אחרי ארנבת וטורף אותה למוות במסגרת תחרות גביע ווטרלו
כלב טורף רודף אחרי ארנבת וטורף אותה למוות במסגרת תחרות גביע ווטרלו צילום: רויטרס
 
הרעלת כבשים
הרעלת כבשים צילום: יריב כץ
 
הפגנה נגד שימוש בבעלי חיים לצורך בידור בקרקס
הפגנה נגד שימוש בבעלי חיים לצורך בידור בקרקס צילום: צביקה טישלר
 
הפגנה כנגד פיטום אווזים
הפגנה כנגד פיטום אווזים צילום: שאול גולן
 
 פורמט להדפסה  הדפס

אתרים נוספים
 אגודת תנו לחיות לחיות
 המועצה לניסויים בבעלי חיים
 האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
 אגודת צער בעלי חיים
 עוד על צער בעלי חיים ביהדות


ערכים קשורים
 חולייתנים
 כלב
 אחריות פלילית
 חולדה
 עכבר מצוי
 עטלפי הפרי
 ארנבת
 ברווזיים
 שליו
 אווז
 בית המשפט העליון
 מאוריה, קיסרות
 בריטניה
 סוס
 בקר


תחומים קשורים
 זואולוגיה
 חוק ומשפט
 פילוסופיה


 
 
 

צער בעלי חיים


Cruelty to animals

החקיקה בישראל |  פיטום אווזים |  עריכת ניסויים בבעלי חיים |  צער בעלי חיים ביהדות |  בחנו את עצמכם

צער בעלי חיים, תפיסה פילוסופית, מוסרית ומשפטית על פיה בעלי חיים הינם יצורים הראויים לזכויות והגנה.

 

התייחסות לזכויותיהם של בעלי חיים היתה קיימת כבר בעולם העתיק. הפילוסופים מהאסכולות הפיתגוראית והניאו-אפלטונית גרסו כי להתייחס לבעלי חיים בכבוד משום שנשמותיהם של בני אדם מתגלגלות לעתים לגופם. אשוקה, קיסר הקיסרות המאורית בהודו, בן המאה ה-3 לפנה"ס, היה הראשון אשר קבע מדיניות ברורה שאסרה התעללות בבעלי חיים.

 

ההגנה על זכויותיהם של בעלי החיים לא זכתה לביטוי בחקיקה במדינות העולם עד לתחילת המאה ה-19. בשנת 1822 נחקק בבריטניה, חוק האוסר על התעללות בסוסים ובקר. החוק, שנהוג לראות בו ראשון מסוגו, מתייחס לזכויות בעלי חיים כערך נפרד וראוי להגנה. בעקבותיו נחקקו חוקים דומים בארצות הברית ובמדינות מערביות אחרות.

 

במהלך המאה ה-19 וזו שלאחריה נחקקו מעת לעת חוקים נוספים, רובם רק לאחר מאבק ציבורי מתמשך. על אף ההתקדמות הרבה, גם בשנות האלפיים מעמדם של בעלי חיים וההגנה לה הם זוכים במשפט נחות באופן משמעותי מזה של האדם.

 


החקיקה בישראל
במדינת ישראל החלה חקיקה קונקרטית בעניין זכויותיהם של בעלי חיים רק לקראת אמצע שנות ה-90 של המאה ה-20. בשנת 1994 נחקק חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) המגדיר בעל חיים
כבעל חוליות למעט אדם. החוק אוסר התעללות בבעלי חיים לרבות התאכזרות, שיסוי בעלי חיים אחד בשני, ארגון תחרות קרבות בין בעלי חיים וביצוע חיתוך ברקמות חיות למטרות נוי, דוגמת חיתוך אוזניהם של כלבים. עוד אוסר החוק על העבדת בעלי חיים שאינם מסוגלים לעבוד עקב מצבם הגופני ואיסור העבדתם עד אפיסת כוחות. המתת בעלי חיים ברעל אסורה למעט אם ניתן לכך היתר מיוחד. החוק מורה על הקמתה של קרן למען בעלי חיים אשר תרכז את פעילויות החינוך וההסברה לקידום החוק ותסייע לארגונים למען בעלי חיים.

החוק אינו חל בכל הנוגע להמתת בעלי-חיים לצורכי מאכל אדם ולפיכך אינו אוסר על תהליך השחיטה הכשרה, שנתפס במדינות מסוימות כתהליך אכזרי במיוחד ולכן אסור. המפר את חוק צער בעלי חיים נושא באחריות פלילית. במהלך השנים מאז חקיקת החוק ניתנו מספר פסקי דין בעניין עבירות של צער בעלי חיים, אך על אף האפשרות להטיל מאסר בפועל, מרבית העונשים שנגזרו היו קנסות כספיים בלבד.

בשנת 2001 הותקנו מכוח החוק, תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים). התקנות אוסרות על ארגון מופעים בהם מוצגים או משתתפים בעלי חיים ללא קבלת היתר מראש. 

חוק נוסף הוא החוק להגנת חיית הבר, 1955 והתקנות שהותקנו לפיו בשנת 1976, המסדירים יחדיו את ציד חיות הבר בישראל. החוק לא קובע איסור כולל של ציד אלא את הגבלתו מתוך שיקולים של קיום המאזן הסביבתי והגנה על חייהן של חיות הבר.

החוק מבחין בין שלושה סוגי בעלי חיים: מזיקים - בעלי חיים כמו חולדות, עכברים מצויים ועטלפי פירות שהציד שלהם אינו אסור על פי החוק. ציד - בעלי חיים שהציד שלהם מחייב קבלת רשיון, כמו ארנבות, ברווזי בר ושלווים. חיות בר מוגנות - בעלי חיים שאין טבעם לחיות במחיצת אדם והציד שלהם מחייבת קבלת היתר ציד מיוחד מהשר הממונה. היתר ציד של חיות בר יינתן אך ורק לצורך מטרות המוגדרות בחוק: מטרות מדעיות, שמירת האיזון בטבע, מניעת נזקים לחקלאות, רבייה, מניעת סכנה לאדם או לחי ומניעת מחלות מידבקות בהם. עוד קובע החוק מקומות אסורים לציד ושיטות ציד אסורות.

 


פיטום אווזים
תקנות נוספות, שהותקנו בשנת 2001 מכוח החוק, עסקו בהלעטת
אווזים. מטרת התקנות הוגדרה כמניעת סבל לאווזים במהלך הלעטתם ופיטומם לשם ייצור כבד אווז, אך במקביל התקנות עיגנו, לראשונה, את עצם פיטום האווזים בחוק. התאחדות הישראלית של הארגונים להגנה על בעלי-החיים - "נח", עתרה נגד התקנות וטענו כי ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה תעשיית פיטום האווזים, הנחשבת לאכזרית, מעוגנת בחוק.

בשנת 2003 קבע בית המשפט העליון בפסק-דין תקדימי כי התקנות העוסקות בתהליך פיטום אווזים בישראל גורמות סבל חמור לבעלי-חיים והן מבוטלות. בית המשפט הוסיף כי "אין ספק בלבי, כי ליצורי הבר, כמו לחיות המחמד, יש רגשות. גם יצורים אלה חשים בכאב המוסב להם בעת פגיעה פיסית או בפלישה גסה אל תוך קרביהם. יאמר המצדיק, כי ראוי שרווחת האדם תגביה עָף, אף במחיר עמלם של עופות, אלא שלכך יש מחיר – והמחיר הוא גריעה מכבודו של האדם עצמו".

כדי לא לגרום לחיסולו של ענף גידול האווזים בישראל, הוחלט כי ביטול התקנות יושעה עד לשנת 2005. בתקופה זו תישקל המדיניות הראויה בשאלת פיטום אווזים, ואם יוחלט להמשיך בקיום הענף, יתקין המחוקק תקנות חדשות שיבטיחו כי הסבל שייגרם לאווזים בתהליך הפיטום יופחת משמעותית.

 


עריכת ניסויים בבעלי חיים

בשנת 1994 נחקק חוק משמעותי נוסף – חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים). החוק, יחד עם כללים שהותקנו על פיו בשנת 2001, מסדיר את סוגיית הניסויים בבעלי חיים בישראל. החוק מורה על הקמתה של המועצה לניסויים בבעלי חיים אשר תתווה את מדיניות עריכת הניסויים ומתן רשיונות למוסדות המבקשים לבצע ניסויים. חברי המועצה הינם אנשי מחקר, נציגי משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, ונציגים של ארגונים העוסקים בניסויים וכן של ארגונים הפועלים למען זכויות בע"ח.


בנוסף קובע החוק מספר עקרונות יסוד בכל הנוגע לעריכת ניסויים בבעלי חיים: מספר בעלי החיים בניסוי יוגבל למספר הקטן ביותר הדרוש לביצוע הניסוי, הניסויים יערכו תוך הקפדה על מזעור הכאב והסבל שייגרמו לבעלי החיים, לא יינתן היתר לעריכת ניסויים בבעל חיים אם ניתן להשיג את הניסוי בדרכים חלופיות סבירות ולא ייערך ניסוי לבדיקת מוצרי קוסמטיקה, שאינו לצורכי בריאות, ולחומרי ניקוי, אלא על פי היתר ממליאת המועצה לניסויים בבעלי חיים. החוק קובע עונש מאסר על הפרת הוראותיו.

 

מאז הקמתה מלווה את פעילות המועצה ביקורת ברמות שונות. בין השאר נטען כי לא כל הגופים המבצעים ניסויים בבעלי חיים מדווחים למועצה, וכן כי תקציבה הדל של המועצה אינו מאפשר לה לפקח באופן יעיל על מערכי הניסוים בבע"ח. ביקורת נפוצה נוספת מתבססת על העובדה כי חברי הוועדה הינם ברובם אנשי מחקר ונציגי מוסדות העוסקים בניסויים בבעלי חיים ומיעוטם נציגי ארגונים לזכויות בעלי חיים.  בהתאם יש הטוענים כי יש בכך כשל מבני העשוי לגרום ליצוג מופחת של זכויות בע"ח בהחלטות המועצה.

בישראל קיימות מספר עמותות הפועלות נגד המשך הניסויים בבעלי חיים והמאבק הציבורי בעניין מתעורר מעת לעת כנגד גופים מוגדרים העורכים ניסויים בבעלי חיים. בין היתר ניהלו גופים אלו מאבק עיקש נגד פעילותה של חווה בישראל לגידול קופים למטרת ביצוע ניסויים.

 


צער בעלי חיים ביהדות

התפיסה הכללית העולה מן התורה ומקורות ישראל אוסרת על גרימת צער והתאכזרות לבעלי חיים. חכמים סברו כי מניעת סבלם של בעלי חיים מבארת את הגיונן של מצוות רבות אחרות: החיוב במנוחת הבהמה בשבת, האיסור על אכילת איבר מן החי, האיסור לחסום שור בדישו ועוד.

 

מצוות התורה לרחם על בעלי חיים ולטפל בהם נלמדת מתוך הפסוק המצווה לפרוק חמור הכורע תחת נטל משאו: "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו..עזוב תעזוב עימו" (שמות, כג, ה). הלכה נוספת, שמקורה במסכת גיטין, מלמדת כי אסור לאדם לטעום מסעודתו עד שיאכיל את בעלי החיים שרשותם, שכן נאמר "ונתתי עשב בשדך לבהמתך" (דברים יא, טו) , ורק אחר כך "ואכלת ושבעת".

 

בעניין השחיטה, מחייב הדין היהודי את ביצועה בסכין חדה ושלמה ואוסר על שחיטת בהמה וצאצאה ביום אחד. באופן זה, גורסת היהדות, גורמת השחיטה היהודית הכשרה סבל מזערי בלבד לחיה הנשחטת. עמדה זו של היהדות שנויה במחלוקת ובארצות שונות אסורה השחיטה הכשרה מטעמים של צער בעלי חיים.

ביסוד האיסור על צער בעלי חיים עומדים, לדעת מפרשים ורבנים, טעמים שונים, למין החינוך למידת הרחמנות ועד לתחושת הסבל והצער המשותפות לאדם ולחי.

 


בחנו את עצמכם
.

 

חזרה לעמוד הקודם
חזרה לעמוד הראשי של האנציקלופדיה

חדשות
דעות
כלכלה
ספורט
צרכנות
תרבות ובידור
רכילות Pplus
מחשבים
בריאות
ירוק
יהדות
תיירות
רכב
אוכל
יחסים
סרטים
הוט
כלכליסט
משחקים
מקומי
לימודים
מדע
לאישה
דרושים
ynet-shops
ynettours
winwin
בעלי מקצוע
ביגדיל
 

אודות ועזרה
כתבו אלינו
עזרה
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
מפת האתר
ארכיון
מרכזי המבקרים
Israel News
 
אודות האתר
RSS
הפוך לדף הבית
ניוזלטרים
פרסמו אצלנו
אנציקלופדיה
באבלס
ערוצי תוכן
חדשות
כלכלה
ספורט
תרבות
בריאות
מחשבים
נופש
Xnet
Yschool
יהדות
דעות
צרכנות
תיירות
אוכל
רכב
בעלי חיים
שופינג לאשה
כיכר השבת
יחסים
אסטרולוגיה
מעורבות
ירוק
לאשה
דילים
ynetArt
kick
כלכליסט
בלייזר
רכילות Pplus
מנטה
משחקים
mynet
מפות
פרוגי
כלים ושירותים
קניות
מניות
דרושים
מחירון רכב
דירות להשכרה
קופונים
זיכרונט
ידיעות בתי ספר
ידיעות אחרונות
דירות למכירה
לוח רכב
יד שניה
בעלי מקצוע
משחקים Games
עברית
דירות חדשות


YIT  - פיתוח אינטרנט ואפליקציותApplication delivery by radwarePowered by Akamaiהאתר פועל ברישיון אקו"םהאתר פועל ברישיון תל"יאקטיב טרייל
-nc  כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט ©