אינטרנט  |  ynet  |  בעלי מקצוע  |  קניות  |  ספקים למשרד

   חדשות תוכן ועדכונים 24 שעות - Ynet


 גולגלות המדגימות את תהליך האבולוציה בבני אדם.
גולגלות המדגימות את תהליך האבולוציה בבני אדם. צילום: גטי אימג' בנק ישראל
 
 צ'רלס רוברט דרווין
צ'רלס רוברט דרווין צילום: איי פי
 
 פורמט להדפסה  הדפס

אתרים נוספים
 science and creationism


ערכים קשורים
 צ'רלס רוברט דרווין
 ברירה טבעית
 סביבה
 ז'ן-בטיסט למרק
 גרגור מנדל
 גנטיקה ותורשה
 דרוויניזם
 מוטציה
 רבייה
 בריאתנות
 חיים
 אנתרופולוגיה
 דרוויניזם חברתי
 אדולף היטלר
 התפתחות ביולוגית
 חד-תאיים
 פליאונטולוגיה


תחומים קשורים
 אבולוציה וגנטיקה
 ביולוגיה
 פילוסופיה


 
 
 

אבולוציה


Evolution

מנגנון האבולוציה |  אבולוציה ומקריות |  ההתנגדות לתיאוריית האבולוציה וסילופיה |  מידע נוסף

אבולוציה, תיאוריה ביולוגית שלפיה חל תהליך שינוי הדרגתי בתכונותיהם של אוכלוסיות או יצורים; למעשה, שינוי כזה הוא הצטברות של שינויים פעוטים ביותר שחלים במהלך הדורות. עפ"י התיאוריה, האבולוציה היא שגרמה להתפתחות כל צורות החיים הקיימות, מצורות קדומות שהיו לפנים על פני כדור הארץ, החל מראשית החיים.

תורת האבולוציה שואפת לתאר את התפתחותם של כל המינים מאב קדום יחיד, שחי (לפי הסברה המקובלת כיום) לפני 3,800-3,500 מיליון שנה. במרוצת הדורות הסתעפו צאצאיו בהדרגה לכיוונים שונים והשתלבו בבתי גידול שונים; מהם יצאו כל מיני היצורים המצויים בעולם.

אותו אב קדום משותף היה מן הסתם יצור חד-תאי פשוט. האבולוציה של החיים הרב-תאיים החלה רק כעבור מיליארדי שנים, כ-700 מיליון שנה לפני זמננו. אך במשך הדורות הללו חלו בהם שינויים רבים: המינים רכשו תכונות פיסיולוגיות ומורפולוגיות חדשות, והשתנו בנסיבות הזמן ובלחצי הברירה הטבעית למינים חדשים. הראיות לתהליך האבולוציה מצויות בשרידי צורות החיים הקדומות המתגלות בסלעים (מאובנים).
 

תיארוך המאובנים שלוב בסדר הכרונולוגי שבו נוצרו האורגניזמים, כלומר, בסלעים משכבות קדומות מאוד נמצאו צורות חיים פשוטות ביותר, חד-תאיות, ואילו בסלעים משכבות קרובות יותר לתקופתנו התגלו צורות חיים רבות הדומות לאורגניזמים של ימינו. ביניהם נמצאו צורות מעבר של יצורים שמרביתם שונים בתכלית מכל הידוע לנו כיום. גם אם יש לעתים פערים ברצף, אפשר ללמוד על שלבים הדרגתיים.

 

עם זאת יש לציין כי הופעת צורה חדשה, אין פירושה בהכרח שהקודמת עברה מן העולם: הדו-חיים התפתחו מן הדגים, אולם הדגים מוסיפים להתקיים בעולמנו, לצד הדו-חיים. והיצורים החד-תאיים עדיין נפוצים הרבה יותר מהרב-תאיים.

 

חשוב מאוד להדגיש כי אבולוציה אין פירושה טיפוס בסולם שכל שלב בו "נעלה" מקודמו, "משוכלל" יותר או "רצוי" יותר. מוטב להמשילה לעץ שמגזעו יוצאים ענפים, מהם יוצאים בדים, וכן הלאה.

 


מנגנון האבולוציה

צ'רלס דרווין קבע שהמנגנון המניע את האבולוציה הוא הברירה הטבעית: ריבוי הצאצאים, ומלחמת הקיום ביניהם במסגרת בית הגידול (הסביבה), מביאים לכך שרק המתאימים ביותר שורדים.

 

תכונות הפרט שהתקבלו בירושה הן הקובעות את מידת הצלחתו, ולפיכך את יכולתו להעביר את תכונותיו אלה לצאצאיו. לעומתו טען למרק כי תכונות שרכש האורגניזם בהשפעת הסביבה עשויות לעבור בירושה לצאצאיו. התיאוריה שלו אינה מקובלת עוד, מאז הסביר מנדל את עקרונות היסוד של התורשה.

מתוך שילוב תורותיהם של דרווין ושל מנדל ופיתוחן, הקרוי בשם "הסינתזה הניאו-דרוויניסטית", אפשר להעמיד את תיאוריית האבולוציה על ארבעה עיקרים פשוטים:

א. כל זוג הורים מביא לעולם צאצאים במספר רב יותר ממה שמסוגלים משאבי הסביבה לפרנס, עד שיגיעו לבגרות ויעמידו צאצאים משלהם.
ב. כל אחד מהצאצאים הללו דומה מאוד להוריו ולאחיו, ובכל זאת שונה מהם במידת-מה. מקורו של שוני כזה הוא במוטציה גנטית, כלומר "שגיאה" בהעתקת הצופן הגנטי, ובסממנים אחרים של תהליך השכפול של החומר התורשתי, וכן בשל עצם ערבובו של החומר הגנטי המתקבל משני הורים שונים בתהליך הרבייה הזוויגית.
ג. לשוני הזה בין צאצאיו של זוג הורים יש השפעה רבה על השאלה מי מהם יזכה להגיע לבגרות ולהעמיד צאצאים, ומי לא ישרוד.
ד. פרט שהצליח להביא לעולם צאצאים הודות לתכונה כלשהי שנמצאה בו והעניקה לו יתרון, יוריש את התכונה הזאת לחלק מצאצאיו שלו, וגם להם יהיה סיכוי טוב יותר להצליח במלחמת הקיום, להעמיד צאצאים, וכן הלאה.

 

 


אבולוציה ומקריות

בדרך זו תתפשט התכונה המצליחה בקרב האוכלוסייה כולה, במרוצת הדורות. את העיקרון הזה כינו תלמידי דרווין בשם "שרידת המתאימים ביותר" (survival of the fittest). חשוב להדגיש כי הכוונה אינה בהכרח לכשירים ביותר, לחזקים ביותר, לגדולים ביותר, וכיו"ב, אלא לפרטים שהתאמתם לסביבה היא המוצלחת ביותר. אם ישתנו תנאי הסביבה, יתברר כי פרטים שהצליחו בתנאים הקודמים אינם מצליחים לשרוד ולהתרבות בתנאים החדשים, ואילו אחרים, שהצלחתם בעבר היתה נמוכה, יצליחו יותר מעתה.


ככל שהוסיף והתפתח חקר התורשה, כן הוברר ביתר שאת שתהליך האבולוציה הוא מקרי ביסודו, במובן מצומצם זה שהשינויים הגורמים לכך שצאצא מסוים יצליח יותר מאחרים, מופיעים בדרך המקרה. אולם פעולתה של הברירה הטבעית, המביאה לכך ששינויים אלה יתבססו, אינה מקרית כלל. שינויים כאלה הולכים ומצטברים, עד שהם מביאים להיווצרות מין חדש, שונה מקודמו במידה כזו ששני פרטים בני שני המינים אינם יכולים עוד להעמיד צאצאים בני-קיימא זה עם זה. אבל איש אינו יכול לומר שהאבולוציה "התכוונה" מלכתחילה להביא לעולם את המין הזה. הדבר פשוט קרה.

 


ההתנגדות לתיאוריית האבולוציה וסילופיה

לאבולוציה הביולוגית קמו מתנגדים, הן בקרב הביולוגים שנימוקי דרווין לא היו מקובלים עליהם, הן בקרב הבריאתנים, אנשים אדוקים בדתם הסבורים שתיאוריה זו סותרת במישרין את פירושו המילולי של סיפור הבריאה בספר בראשית, ולפיכך חזקה עליה שהיא כוזבת. בקרב הביולוגים אין עוד מתנגדים לה, מאז הסביר מנדל את עיקרי התורשה, ובמיוחד מאז התברר להם (בעשורים הראשונים של המאה ה-20) כי אין היא מנוגדת לתורת דרווין, אלא משלימה אותה; אך הבריאתנים עדיין ממשיכים במאבקם.


תיאוריית האבולוציה של דרווין נעשתה מקובלת על כל העוסקים במדעי החיים, והשפיעה גם על מדעים אחרים. באנתרופולוגיה הפיסית, לדוגמה, תיאוריות בדבר האבולוציה ככוח המניע את התפתחות האנושות אף קדמו לתורת דרווין.

אשר להיסטוריה, היו הוגי דעות בראשית המאה ה-19 שהסבירו את דברי ימי המין האנושי באמצעות דגמים של התפתחות היסטורית או תרבותית. נראה כי התפתחותה של תיאוריית האבולוציה במדעי הטבע חיזקה את מעמדן של הגישות האבולוציוניות בחקר ההיסטוריה.

אולם רוב הניסיונות ליישם את רעיון האבולוציה למדעי החברה ולהיסטוריה היו שגויים, משום שפירשו (שלא כהלכה, כמוסבר לעיל), את הרעיון הזה כאילו הוא מתאר התפתחות לקראת "יעד נעלה" כלשהו. כך למשל נעשה שימוש במושג האבולוציה כדי "להוכיח" שההיסטוריה האנושית חתרה מתחילתה אל גולת כותרת בדמות החברה התעשייתית האירופית במאה ה-19, או שהגזע הלבן הוא "נזר הבריאה" של המין האנושי. שימוש זה הוא מסולף וכוזב, ואין לו שמץ של בסיס בתורת דרווין.

הסילוף הגיע לשיאו במושג הדרוויניזם החברתי, הבא להצדיק את הפוליטיקה של הכוח ביחסים בין אומות, בין קבוצות ומעמדות בחברה ואף בין אדם לאדם, כאילו זהו פועל יוצא טבעי של משנת דרווין, ולפיכך יש "צידוק מדעי" לאימפריאליזם, לקולוניאליזם, לקיומו של מעמד שליט ולקיומו של "גזע עליון". כך לדוגמה הגדיר היטלר את עצמו כ"דרוויניסט חברתי"; דרווין התהפך בקברו.

 

 


מידע נוסף

 

איך הגענו לכאן (כתבה לילדים) - "הכל התחיל בשנת 1831, כשדָרְווִין הצעיר הפליג על הספינה "בִּיגֶל", שיצאה למסע מחקר בן חמש שנים בִּדְרוֹם אָמֶרִיקָה. במהלך המסע, שנמשך כְּחָמֵשׁ שנים, אסף דָארְווִין אֵינְסְפוֹר דוגמאות של בעלי חיים וּמְאובָּנִים. כשחזר מהמסע וְנִיתֵּחַ את מִמְצָאָיו, הוא הבחין בהבדלים קטנים בין הַצַבִּים וְהַציפּוֹרִים שחיו על איים שונים בקבוצת איים הנקראת גָלָאפָּגוֹס. בעלי החיים בכל האיים היו דומים, אך בכל אי הם נראו קצת אחרת, העדיפו מזון אחר וכיוצא בזה. דָארְווִין הִסִּיק מכך כי בעלי חיים מסוגלים לְהִשְׁתַנוֹת, כדי להתאים את עצמם לסביבה בה הם חיים". כתבה מתוך "גליליאו צעיר".

לכתבה המלאה - לחצו כאן.

 

הכחדות המוניות - הכוח המניע של האבולוציה - "לאורך ההיסטוריה של החיים על-פני כדור הארץ התחוללו מספר הכחדות המוניות, למשל זו שהעלימה את הדינוזאורים מעל פני האדמה. מאמר זה מנסה להתחקות אחר המנגנונים המניעים את ההכחדות הללו ולעמוד על הקשר העמוק שבין הכחדה לאבולוציה". כתבה באתר ynet.

לכתבה המלאה - לחצו כאן.

 

יצורים מקריים - "'מוצא המינים' הוא ספר טוב מפני שהוא חולל מהפכה רעיונית מאד מורכבת, שהדיה מלווים אותנו עד היום. מעל לכל – ומדענים ודאי לא יסכימו איתי – דרווין חולל שינוי עמוק בתפיסת-העצמי של האדם, שינוי שבישר מחד את נצחונו של רעיון הקידמה (למרות שדרווין עצמו לא התייחס לאבולוציה במונחים של קדמה ערכית), ומאידך – את החרדה הקיומית של האדם המודרני במאה ה-20 ובמאה שלנו". מאמר מאת אריאנה מלמד על "מוצא המינים" ודרווין. כתבה באתר ynet.

לכתבה המלאה - לחצו כאן.

 

היום בו ירדו אבותינו הקדמונים מן העצים - "ביום שבו ירדו אבותינו הקדמונים מן העצים והתחילו ללכת על שתיים, החל גם המסע שהגיע בסופו אל האדם הנבון. זה אירע לפני 5-8 מיליון שנה אי שם באפריקה. את המועד המדויק קרוב לוודאי שלא נדע לעולם. מסע בעקבות ההיסטוריה של חקר האבולוציה האנושית". כתבה באתר ynet.

לכתבה המלאה - לחצו כאן.

 

מה הם רוצים מדרווין? - "בשנים האחרונות מתחזק כוחם של חסידי גישת הבריאתנות, המתנגדים ללימודי אבולוציה בבתי הספר ובמוסדות האקדמיים השונים בעולם. ביולוגים וחוקרים טוענים כי מדובר בפגיעה בחופש האקדמי והמדעי, שמחזיר את האנושות שנות דור לאחור, אך מוסדות הדת הצוברים תאוצה מפעילים את כוחם ודורשים לבטל את לימודי האבולוציה. האם בשנים הקרובות נחזה שוב ב'משפט הקופים'?". כתבה באתר ynet.

לכתבה המלאה - לחצו כאן.

 

האבולוציה של החלבונים - "צוות מדענים ממכון ויצמן גילה דרך אפשרית בה החלבונים מתקדמים במעלה האבולוציה. מתברר שחלבונים שהתפתחו כדי לבצע תפקידים מוגדרים, מסוגלים לעתים לאמץ מטלות אחרות, ולבצע 'חלטורות צדדיות', שלעתים אינן קשורות כלל לפעילות העיקרית שמבצע אותו חלבון". כתבה באתר ynet.

לכתבה המלאה - לחצו כאן.

 

"מהאמבה לאדם": תפישה נפוצה ושגויה של האבולוציה - "הבסיס לשינוי האבולוציוני לפי דרווין הוא ההבדלים התורשתיים האקראיים בתכונות, הקיימים בין הפרטים של כל מין בטבע, וכן השינויים המתחוללים בסביבה. המושג 'אקראיות', מושג מפתח בהבנת התיאוריה הדארווינית, נתפש לעתים קרובות בצורה שגויה". מאמר בשלושה חלקים, מתוך מגזין "גליליאו".

לחלק א' של הכתבה - לחצו כאן. לחלק ב' של הכתבה - לחצו כאן. לחלק ג' של הכתבה - לחצו כאן.

 

מדוע קיימת התנגדות לאבולוציה ולדרוויניזם? - "פרסומו של 'מוצא המינים' עורר שורה של פולמוסים סוערים שהסתיימו בניצחון מוחץ של המדע על הכנסיה, על הדעות הקדומות ועל חשכת ימי הביניים. אולם המחלוקת בשאלת מוצא המינים בכלל והאדם בפרט, טרם הסתיימה". כתבה באתר ynet.

לכתבה המלאה - לחצו כאן

 

שאלת מחקר - "מה הקשר בין עקיצות דבורים לבין זקנות שמנסות לחצות את הכביש? ואיך כל זה קשור לאבולוציה של האלטרואיזם? ד"ר אורן הרמן, היסטוריון של האבולוציה, מזמין אתכם למסע מסקרן לאורך הגבולות שבין מדע, חברה והיסטוריה". מדור "שאלת מחקר באנציקלופדיה ynet.

לראיון המלא - לחצו כאן.

 

חזרה לעמוד הקודם
חזרה לעמוד הראשי של האנציקלופדיה

חדשות
דעות
כלכלה
ספורט
צרכנות
תרבות ובידור
רכילות Pplus
מחשבים
בריאות
ירוק
יהדות
תיירות
רכב
אוכל
יחסים
סרטים
הוט
כלכליסט
משחקים
מקומי
לימודים
מדע
לאישה
דרושים
ynet-shops
ynettours
winwin
בעלי מקצוע
ביגדיל
 

אודות ועזרה
כתבו אלינו
עזרה
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
מפת האתר
ארכיון
מרכזי המבקרים
Israel News
 
אודות האתר
RSS
הפוך לדף הבית
ניוזלטרים
פרסמו אצלנו
אנציקלופדיה
באבלס
ערוצי תוכן
חדשות
כלכלה
ספורט
תרבות
בריאות
מחשבים
נופש
Xnet
Yschool
יהדות
דעות
צרכנות
תיירות
אוכל
רכב
בעלי חיים
שופינג לאשה
כיכר השבת
יחסים
אסטרולוגיה
מעורבות
ירוק
לאשה
דילים
ynetArt
kick
כלכליסט
בלייזר
רכילות Pplus
מנטה
משחקים
mynet
מפות
פרוגי
כלים ושירותים
קניות
מניות
דרושים
מחירון רכב
דירות להשכרה
קופונים
זיכרונט
ידיעות בתי ספר
ידיעות אחרונות
דירות למכירה
לוח רכב
יד שניה
בעלי מקצוע
משחקים Games
עברית
דירות חדשות


YIT  - פיתוח אינטרנט ואפליקציותApplication delivery by radwarePowered by Akamaiהאתר פועל ברישיון אקו"םהאתר פועל ברישיון תל"יאקטיב טרייל
-nc  כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט ©