אינטרנט  |  ynet  |  בעלי מקצוע  |  קניות  |  ספקים למשרד

   חדשות תוכן ועדכונים 24 שעות - Ynet


חיים ארלוזורוב
חיים ארלוזורוב 
 
ארלוזורוב,1931
ארלוזורוב,1931 באדיבות הארכיון הציוני, ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית
 
קברו של ארלוזורוב
קברו של ארלוזורוב צילום: גבי מנשה
 
 פורמט להדפסה  הדפס

אתרים נוספים
 לאתר הארכיון הציוני


ערכים קשורים
 מלחמת העולם הראשונה
 סוציאליזם
 מאורעות תרפ"א
 הסוכנות היהודית
 חיים ויצמן
 קרן היסוד
 מאורעות תרפ"ט
 ספר לבן
 הסכם העברה
 התנועה הרוויזיוניסטית
  אב"א אחימאיר
 אלטלנה
 שבתי טבת
 מנחם בגין
 הפועל הצעיר
 מפא"י


תחומים קשורים
 היסטוריה יהודית
 ישראל והציונות


 
 
 

חיים ארלוזרוב


Haim Arlozorov

ראשית דרכו הפוליטית |  ממנהיגי מפא"י |  רצח ארלוזורוב |  מידע נוסף

חיים ארלוזורוב, (1899 - 1933), מדינאי ציוני, מראשי מפלגת "הפועל הצעיר" ומפא"י. נורה למוות בחוף ימה של תל אביב. זהותם של מתנקשיו וחקירת הרצח העסיקה את הציבור הישראלי במשך שנים רבות. על שמו נקרא קיבוץ גבעת חיים בשרון וקריית חיים בחיפה.

חיים (ויקטור) ארלוזרוב נולד ברומני שברוסיה. לאחר פוגרום ב-1905 עקרה משפחתו לגרמניה, ובה התחנך בביה"ס היסודי והתיכון. קיבל גם חינוך עברי וציוני, אשר הגביר את התעניינותו בארץ ישראל ואת זיקתו אליה.

 


ראשית דרכו הפוליטית
לאחר
מלחמת העולם הראשונה, בהיותו סטודנט, נמנה ארלוזרוב עם מייסדי מפלגת "התאחדות" (התנועה האחות של "הפועל הצעיר") ואף ערך את בטאונה Die Arbeit. בשנת 1919 פרסם חוברת בשם "הסוציאליזם היהודי העממי", שהיה בה נסיון למזג בין הסוציאליזם הבלתי מרקסיסטי לתפיסה ההתיישבותית הציונית.

בינואר 1921 ערך ארלוזרוב ביקור ראשון בארץ ישראל. במהלך תשעת חודשי הביקור עמד לראשונה (לאחר ה"מאורעות" בירושלים ב-1920 והפרעות ביפו ב-1921) על חומרתה של הבעיה הערבית. כבר אז הגיע למסקנה שהדרך היחידה הפתוחה לפני התנועה הציונית בחתירתה להגשמת הבית הלאומי היא ה"פוליטיקה של הבנה הדדית" בין שני העמים.

כשחזר מביקורו בארץ ישראל המשיך ארלוזרוב בלימודי הכלכלה באוניברסיטת ברלין, שם קיבל תואר דוקטור בשנת 1924. בו בזמן פילס דרכו במפלגתו ובתנועה הציונית, ובשנת 1923, בהיותו בן 24 בלבד, נבחר לחבר הועד הפועל הציוני.

עם תום לימודיו באוניברסיטה, בשנת 1924, עלה עם משפחתו לארץ ישראל. החל לעבוד במחלקה הכלכלית של תחנת הנסיונות החקלאית של הסוכנות היהודית, אך את עיקר סיפוקו מצא בכתיבה ובפעילות ציבורית במסגרת מפלגת "הפועל הצעיר". ב-1926 החל ארלוזרוב לכהן כמזכיר המפלגה.

כשרונותיו המזהירים משכו את תשומת לבו של חיים ויצמן, והוא הזמינו בסוף 1926 לצאת לארה"ב במשלחת של קרן היסוד. את רשמיו העזים והביקורתיים מיהדות אמריקה ומציונותה סיכם במאמריו "ניו יורק וירושלים" ו"הציונות האמריקנית" - מאמרים הנמנים עם הניתוחים המקוריים ביותר של בעיות התפוצה הגדולה בשנות ה-20 של המאה העשרים.

 


ממנהיגי מפא"י
עם הקמת מפא"י היה ארלוזורוב לאחד ממנהיגיה. חשיבות מיוחדת נודעה לפעילותו בין השנים 1931 ל-1933, כשהיה מנהל המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית בירושלים. בגיל 30 הוטל עליו להיות שר החוץ של ההנהגה הציונית בארץ ישראל בתקופה קצרה זו נתגלה לא רק כאידיאולוג, כנואם מעולה וכפובליציסט מעמיק, אלא גם כדיפלומט ציוני מן השורה הראשונה. בתפקידו החדש עלה בידו לקשור קשרים אישיים הדוקים עם הנציב הבריטי, סר ארתור ווקופ, ולקשרים אלה נודעה חשיבות רבה בשיפור היחסים בין שלטון המנדט הבריטי לתנועה הציונית, שהידרדרו עקב
מאורעות 1929 ופרסום "הספר הלבן" של פאספילד. בתפקידו זה אף עסק ארלוזורוב בהצלת רכושם של יהודי גרמניה במסגרת הסכמי ה"העברה" עם השלטון הנאצי וכן בארגון הגירתם של יהודי גרמניה.

בספר "יומן ירושלים", הכולל את רשימותיו מתקופת היותו מנהל המחלקה המדינית של הסוכנות, ניתן לעמוד לא רק על דרך עבודתו המדינית במגעיו עם ראשי השלטון הבריטי ועל דרכי התמודדותו עם בעיות היום-יום של היישוב היהודי, אלא גם, לראשונה, על מסקנותיו של ארלוזרוב באשר לאפשרויות הגשמת הציונות בתנאים ההולכים ומחמירים של ראשית שנות ה-30של המאה העשרים.

במכתבים סודיים שכתב לחיים ויצמן, שאותו העריץ, חשף ארלוזורוב את השקפותיו הפסימיות באשר לאפשרות הגשמת הציונות בדרך הויצמניסטית "האבולוציונית והסינתטית". לנוכח השלטון הבריטי ועוינות הערבים בארץ, שעמם נאלץ המפעל הציוני להיאבק, הגיע ארלוזורוב למסקנה שבנסיבות אלה "אין להגשים את הציונות ללא תקופת מעבר שבה ישלוט המיעוט היהודי שלטון מהפכני מאורגן". ולמעשה הציע יציאה למרד צבאי בשלטון הבריטי.

 


רצח ארלוזורוב

בליל שבת, 16 ביוני 1933, בטיילו בחוף ת"א בלווית אשתו סימה, נורה ארלוזורוב בידי מתנקש אלמוני ומת (בהיותו בן 34 בלבד). למרות היעדר עדויות מכריעות נפל החשד במהרה על פעילי התנועה הרוויזיוניסטית, שכן באותה העת היו תנועת העבודה והתנועה הרווזיוניסטית נתונות במאבק כוח חריף על ראשות התנועה הציונית ודרכה האידיאולוגית. כפועל יוצא של מאבק זה הפך ארלזורוב (לצד ראשי מפא"י אחרים) מטרה לביקורת חריפה מצד מנהיגי הרוויזיוניסטים. עיקר הביקורת התמקדה במגעיו עם השלטון הנאצי בגרמניה ("הסכם העברה").

לאחר הרצח עצרה המשטרה הבריטית את אברהם סטבסקי וצבי רוזנבלט אנשי "ברית הבריונים", הארגון הרוויזיוניסטי הקיצוני בהנהגת אב"א אחימאיר. את המעצר הולידה בעיקר עדותה של אשתו של ארלוזרוב, שעמדה לצידו בשעת הרצח. רוזנבלט זוכה לאחר שהציג אליבי משכנע, ואילו סטבסקי (שנהרג לאחר מכן בפרשת אלטלנה) הורשע ונידון למוות, ערער על פסק הדין וזוכה בשל היעדר עדויות מספקות. הרצח והחקירה חוללו סערה ציבורית בזירה הפוליטית וגרמו להחרפה ניכרת ביחסים המתוחים שבין התנועה הרוויזיוניסטית למפא"י.

בדיון הציבורי-פוליטי בישראל קיימת מחלוקת לגבי השפעתו של רצח ארלוזרוב על ההיסטוריה של התנועה הציונית ומדינת ישראל. יש הרואים ברצח עדות מכרעת לאלימות המושרשת בתנועות הימין, אחרים רואים בו בסיס ל"עלילת דם" מופרכת שטפלה מפא"י על מתנגדיה ובאמצעותה ביססה את מעמדה כמנהיגת התנועה הציונית.

במרס 1982, בעקבות פרסום ספרו של שבתי טבת "רצח ארלוזרוב", הקים ראש הממשלה דאז מנחם בגין ועדת חקירה ממלכתית לחקר הרצח - ועדת בכור. מסקנות הוועדה היו, שסטבסקי ורוזנבלט חפים מפשע, אך, עם זאת, החשדות נגדם לא היו נטולי בסיס. לכן - אין גם מקום להאשים את תנועת העבודה בהנצחתה של עלילת דם נגד השניים. לא מעט ממקורביו של ארלוזרוב דחו את מסקנות הוועדה.

 


מידע נוסף

 

זו הארץ – תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל על ציר הזמן (9,000 לפנה"ס ואילך). פרויקט מיוחד של אנציקלופדיה ynet.

לציר הזמן – לחצו כאן

 

חזרה לעמוד הקודם
חזרה לעמוד הראשי של האנציקלופדיה

חדשות
דעות
כלכלה
ספורט
צרכנות
תרבות ובידור
רכילות Pplus
מחשבים
בריאות
ירוק
יהדות
תיירות
רכב
אוכל
יחסים
סרטים
הוט
כלכליסט
משחקים
מקומי
לימודים
מדע
לאישה
דרושים
ynet-shops
ynettours
winwin
בעלי מקצוע
ביגדיל
 

אודות ועזרה
כתבו אלינו
עזרה
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
מפת האתר
ארכיון
מרכזי המבקרים
Israel News
 
אודות האתר
RSS
הפוך לדף הבית
ניוזלטרים
פרסמו אצלנו
אנציקלופדיה
באבלס
ערוצי תוכן
חדשות
כלכלה
ספורט
תרבות
בריאות
מחשבים
נופש
Xnet
Yschool
יהדות
דעות
צרכנות
תיירות
אוכל
רכב
בעלי חיים
שופינג לאשה
כיכר השבת
יחסים
אסטרולוגיה
מעורבות
ירוק
לאשה
דילים
ynetArt
kick
כלכליסט
בלייזר
רכילות Pplus
מנטה
משחקים
mynet
מפות
פרוגי
כלים ושירותים
קניות
מניות
דרושים
מחירון רכב
דירות להשכרה
קופונים
זיכרונט
ידיעות בתי ספר
ידיעות אחרונות
דירות למכירה
לוח רכב
יד שניה
בעלי מקצוע
משחקים Games
עברית
דירות חדשות


YIT  - פיתוח אינטרנט ואפליקציותApplication delivery by radwarePowered by Akamaiהאתר פועל ברישיון אקו"םהאתר פועל ברישיון תל"יאקטיב טרייל
-nc  כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט ©