אינטרנט  |  ynet  |  בעלי מקצוע  |  קניות  |  ספקים למשרד

   חדשות תוכן ועדכונים 24 שעות - Ynet


 בית המשפט העליון
בית המשפט העליון צילום: לע"מ
 
אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר
אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר צילום: ניב קלדרון
 
 מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון לשעבר
מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון לשעבר צילום: סבסטיאן שיינר
 
דורית בינייש, נשיאת בית המשפט העליון לשעבר
דורית בינייש, נשיאת בית המשפט העליון לשעבר  צילום: חיים צח
 
 אשר גרוניס. נשיא בית המשפט העליון
אשר גרוניס. נשיא בית המשפט העליון  צילום: אלכס קולומויסקי
 
 פורמט להדפסה  הדפס

אתרים נוספים
 האתר הרשמי של מערכת המשפט בישראל


ערכים קשורים
 משה זמורה
 יצחק אולשן
 הרשות השופטת בישראל
 ערעור
 דיני ראיות
 פרס ישראל
 משפחת רוטשילד
 בית משפט גבוה לצדק
 ממשלת ישראל
 בחירות בישראל
 מעצר מנהלי


תחומים קשורים
 חוק ומשפט


 
 
 

בית המשפט העליון


Supreme court

היסטוריה |  הרכב  |  דיון נוסף |  משפט חוזר |  מבנה היכל בית המשפט העליון |  ציטוטים |  מידע נוסף

בית המשפט העליון, הערכאה השיפוטית הגבוהה ביותר בישראל, עומדת בראש מערכות השיפוט במדינה. תחום שיפוטו - המדינה כולה. הלכה שפוסק בית-המשפט העליון מחייבת כל בית משפט, זולת בית-המשפט העליון. זה עקרון התקדים המחייב, הנוהג בישראל. מקום משכנו בירושלים.

בית המשפט העליון יושב גם כבית המשפט הגבוה לצדק. בתפקידו זה דן בית-המשפט העליון כערכאה ראשונה, בעיקר בטענות נגד חוקיותן של החלטות שלטוניות: החלטות של הממשלה, של רשויות מקומיות וכן של גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין. 
 

כערכאה להגשת ערעורים דן בית המשפט העליון בערעורים (פליליים ואזרחיים) על פסקי דין ועל החלטות אחרות של בתי המשפט המחוזיים. כן דן הוא בערעורים על החלטות שיפוטיות ומעין-שיפוטיות שונות, שעניינן, למשל, חוקיות הבחירות לכנסת, שיפוט משמעתי של לשכת עורכי-הדין, עתירות אסירים, ומעצר מנהלי.

בראש בית המשפט העליון עומד נשיא, לצדו משנה ומשמשים בו בדרך כלל עוד עשרה שופטים. שופטי בית המשפט העליון נבחרים בוועדה למינוי שופטים בה יושבים שר המשפטים, חברי כנסת, חברי לשכת עורכי-הדין, אישי ציבור ונשיא בית המשפט העליון. המינוי לבית המשפט העליון אינו קצוב בזמן וגיל הפרישה הינו 70. על מסורת הנהוגה נשיא בית המשפט העליון נבחר על בסיס שנות הוותק בבית המשפט העליון ומשמש כראש המערכת השיפוטית כולה. בעבר היה נהוג לבחור את השופטים כך שתמיד ישבו בבית המשפט שופט דתי, שופטת, ושופט ממוצא מזרחי, אך נוהג זה אינו נשמר כיום.

 

אולם דיונים בבית המשפט העליון, 2006 (צילום: גיל יוחנן)

 


היסטוריה

עם הקמת המדינה ניתנה סמכות זמנית לבית המשפט המחוזי בת"א לכהן כבית הדין הגבוה לצדק (בג"ץ), אולם בית המשפט העליון יוסד רק מספר חודשים לאחר מכן. ביולי 1948 מונה הרכב השופטים הראשון של בית המשפט העליון. את המועמדים הציע שר המשפטים והמינוי אושר על ידי הממשלה הזמנית ומועצת המדינה הזמנית. בבחירת השופטים ניתן משקל לייצוג הזרמים הפוליטיים המרכזיים בהנהגת היישוב הציוני. ההרכב מנה חמישה שופטים: משה זמורה (נשיא בית המשפט העליון הראשון), יצחק אולשן, מנחם דונקלבלום, הרב שמחה אסף ו שניאור זלמן חשין.

 

בתחילה יועד בית המשפט העליון לשכון בתל אביב, אולם לאחר שלבניין המיועד לכך ניתן יעוד אחר נערך דיון נוסף ובסופו הוחלט להעתיק את מושב בית המשפט לירושלים. פתיחת המושב הרשמי של בית המשפט, בבניין במגרש הרוסים בירושלים (בו שכן בית המשפט העליון של שלטון המנדט הבריטי), נעשתה ב-14 בספטמבר 1948.

 


הרכב

בשבתו כערכאת ערעור או כבית המשפט הגבוה לצדק יושב בית המשפט העליון, ככלל, בהרכב של שלושה שופטים. בקשות לצווים על תנאי או בקשות ביניים נידונות בפני שופט אחד. שופט אחד דן גם בערעורים על החלטות ביניים של בית המשפט המחוזי או על פסקי דין של שופט יחיד בבית משפט מחוזי שניתן בערעור, על החלטה או פסק דין של בית משפט שלום. דיון נוסף נדון בפני חמישה שופטים ומעלה.

 

בית המשפט העליון רשאי לשבת בהרכב בלתי זוגי של שופטים הגדול משלוש, בעניינים המערבים סוגיות חוקתיות או משפטיות מהותיות.

 


דיון נוסף

בית המשפט העליון עשוי להחליט על קיום דיון נוסף לגבי עניין שפסק בו בעצמו במושב של שלושה שופטים, בשבתו כבית משפט לערעור או בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. הדיון הנוסף יתקיים בפני מספר שופטים גדול יותר. גם בעל דין רשאי לבקש קיום דיון נוסף. בית המשפט העליון יענה לבקשה כזו אם ההלכה שנפסקה בבית המשפט העליון עומדת בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט העליון, או שמפאת חשיבותה, קושיה או חידושה של הלכה שנפסקה, יש, לדעתם, מקום לדיון נוסף.

 


משפט חוזר

בסמכותו של בית המשפט העליון להורות על קיומו של משפט חוזר אך ורק בעניינים פליליים שנפסק בהם סופית. התנאים לקיומו של משפט חוזר קבועים בחוק: ראיה מהראיות שהובאו באותו עניין יסודה בשקר או בזיוף, וניתן להניח כי ללא ראיה זאת היו משתנות תוצאות המשפט לטובת הנידון; הוצגו עובדות או ראיות, העשויות לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנידון; אדם אחר הורשע בינתיים בביצוע אותו מעשה העבירה, ומהנסיבות שנתגלו במשפטו של אותו אדם אחר נראה כי מי שהורשע לראשונה בעבירה לא ביצע אותה; קיים חשש ממשי כי בהרשעה נגרם לנידון עיוות דין.

במידה ונערך משפט חוזר ובוטלה ההרשעה, רשאי בית המשפט להורות על פיצוי הנידון.

 


מבנה היכל בית המשפט העליון

מאז הקמתו שכן בית המשפט העליון בבניין במגרש הרוסים בירושלים. ב-1992 העתיק בית המשפט את מושבו למשכן חדש, בסמוך לקריית הממשלה בירושלים.

 

היכל בית המשפט העליון בירושלים נחשב לפנינה ארכיטקטונית בנוף הישראלי, ולאחד המבנים המפוארים והיקרים ביותר שנבנו בישראל מאז קום המדינה. עיצובו שואב את השראתו ממסורת ישראל והמקרא, כמו גם מערכי הצדק, האמת והחוק האוניברסליים. מיקומו סימבולי - בין מבנה הכנסת לקריית הממשלה - ונועד להדגיש את מעמדה של הרשות השופטת בין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת.

 

ההיכל תוכנן על ידי האדריכלים עדה כרמי-מלמד ורם כרמי (זוכי פרס ישראל לאדריכלות), שנבחרו באמצעות מכרז בינלאומי בו השתתפו כ-170 אדריכלים. הבנייה, שמומנה בתרומת קרן "יד הנדיב" של משפחת רוטשילד, ארכה כשלוש שנים. ב-10 בנובמבר 1992 התקיים טקס חנוכתו של ההיכל, במעמד נשיא בית המשפט העליון, נשיא המדינה וראש הממשלה.

 

בבסיס התפיסה החזותית של תכנון ההיכל עמדה הכוונה לעורר במתבונן תחושת הדר וכבוד, לגרום לו לחוש את עוצמת שלטון החוק ואת נוכחותו האיתנה של הצדק. כלפי חוץ דומה המבנה למבצר איתן, והושם בו דגש על שער הכניסה - אלמנט ארכיטקטוני המתכתב עם שעריה ההיסטוריים של ירושלים ומעין אזכור לתקופת המקרא, אז היו השופטים יושבים בשער העיר. פנים המבנה מקרין פאר מאופק, ובאזורים מסויימים הוא משלב מוטיבים קלאסיים מאדריכלות יוון ורומא - כדי להקנות לו מעמד המתעלה מעל אופנות חולפות ושינויי הזמן.

 

המשכן מורכב ממספר אגפים במספר מפלסים, ביניהם: אזור הכניסה לקהל - אולם שבו משולבות אבנים מכל הארץ המסמלות את שייכותו של ההיכל לעם כולו, אגף הספרייה - אולם בצורת פירמידה ומסביבו הספרייה המשפטית, אולמות המשפט המעוצבים כחדר בתוך חדר, להדגשת ניתוקו של הצדק מלחצים חיצוניים, וחצר השופטים - חצר אבן גדולה ללא צמחיה ובה תעלת צרה עם מים זורמים - ביטוי לטוהר המצפון. 

 

מוטיב חוזר במבנה הוא הקו הישר אל מול המעגל. הקו הישר הוא ביטוי צורני לדרך הישר על-פי היהדות ("צדיק אתה ה' וישר משפטיך", תהילים קי"ט), והמעגל מבטא את אידיאל הצדק ("ינחני במעגלי צדק למען שמו", תהילים כ"ג). כך ניתן למצוא בהיכל מעגלים רבים, בין אם מדובר במעגלי האור בקצה הפירמידה של הספרייה המשפטית, מעגלי המים בחצר הקשתות, או המעגלים המתוחכמים בתוך אולמות המשפט עצמם – המורכבים מחצי המעגל של השופטים ומחצי מעגל נוסף של עורכי הדין מהקטגוריה והסנגוריה.

 

בכל אגפי הבניין נעשה שימוש רב באור טבעי, המגיע מכיוונים שונים ובצורות שונות - מימוש ויזואלי לרעיון הבסיסי של "האמת היוצאת אל האור". הדוגמא המרהיבה ביותר לעקרון זה, נמצאת בחלון הפנורמי, הנמצא מעל חדר הכניסה. החלון העצום בגודלו, לא רק מאפשר לכמות רבה של אור להיכנס, אלא גם משקיף אל השכונות הסמוכות ומסמל את הקשר החזק של הבניין אל העיר בה הוא שוכן.

 


ציטוטים

 

  • "אחת המטרות הראשונות שבית המשפט העליון הציב לעצמו, מייד עם תחילת פעולתו, היתה רכישת אמון הציבור. השופטים היו מוכרים היטב בציבור הקטן של אותם ימים, לא רק כמשפטנים אל במקרים אחדים גם כבעלי נטייה למפלגה זו או אחרת. משום כך החלטנו שעלינו לנתק את עצמנו, הן מבחינה רשמית והן מבחינה מעשית מכל קשר עם פעילות מפלגתית: חברות במפלגה או השתתפות באירוע הנושא אופי מפלגתי. במשך הזמן נתקבל הדבר כנוהג, כדבר המובן מאליו על ידי כל השופטים בישראל" (מתוך ראיון עם יצחק אולשן, מנשיאי בית המשפט העליון, 1973).

 

  • "לטעמי מושג כמו 'כיסא ספרדי' ו'כיסא של נשים' כבר התבטלו מזמן. אמרתי בעבר לא אחת, כי מבחינתי יכול בית המשפט להיות מאויש רק בנשים או רק ביוצאי עדות מסוימות, העיקר שהרמה המקצועית תהיה ראויה" (מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון בדימוס מתייחס לנוהג למנות שופטים לבית המשפט העליון תוך שמירה על יצוג למגזרים מסויימים, 1998).

 

  • "דור שדן ברותחין את שופטיו בשל פעולתם השיפוטית, חותר תחת קיומה של חברה מתוקנת וחופשית, ופתח בעקיפין פתח לשיטה שבה כל דאלים גבר" (מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון בדימוס מתריע נגד התגברות האלימות כלפי שופטים בישראל, 1998).

 

  • "נוכח התפקיד החיוני שיש לבית המשפט העליון בדמוקרטיה הישראלית, יש להוציאו מהמחלוקת שמתחוללת בזירת החיים הפוליטים, יש להגן עליו מפני השאיפות להפכו למוסד המבוסס על ייצוג פוליטי או למוסד המשקף בהרכבו ובדרכי עבודתו את המחלקות המפלגות את החברה בישראל. מערך כוחות פוליטי זה או אחר אינו חלק מההוויה השיפוטית. לשם כך קיימות שתי זרועות שלטוניות אחרות. המקצועיות, אי התלות, המחוייבות לערכי יסוד של השיטה והריחוק מהזירה הפוליטית הם המבטיחים את פעילותו התקינה של בית המשפט" (השופטת דורית בייניש, מתוך דבריה בטקס השבעתה לנשיאת בית המשפט העליון, 2006).

 


מידע נוסף

 

העליון ביטל סעיף בחוק - בצעד נדיר, ביטלו 9 שופטי העליון סעיף בחוק סדר הדין הפלילי המתיר לקיים דיונים בהארכת מעצרו של חשוד בעבירת ביטחון בהיעדרו. כתבה באתר ynet.

לכתבה המלאה - לחצו כאן

 

נבחרו שלושה שופטים לעליון - עוזי פוגלמן, יצחק עמית וניל הנדל הם שלושת השופטים החדשים שהוועדה לבחירת שופטים החליטה למנות לבית המשפט העליון. כתבה באתר ynet.

לכתבה המלאה - לחצו כאן

 

ביניש: האמון בבית המשפט לא נמדד בתשואות - נשיאת בית המשפט העליון הגיבה בטקס הסמכת עורכי דין, על ממצאי מדד הדמוקרטיה שהצביע על הירידה באמון בבית המשפט. כתבה באתר ynet.

לכתבה המלאה - לחצו כאן

 

מבנה השלטון בישראל - המשטר במדינת ישראל מושתת על פעולתן של שלוש רשויות: הכנסת, הממשלה ומערכת המשפט. אילו יחסי גומלין מקיימות הרשויות בינן לבין עצמן? כיצד הן משפיעות על פעולתם של גופים ציבוריים מרכזיים.

למידע נוסף - לחצו כאן

 

זו הארץ – תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל על ציר הזמן (9,000 לפנה"ס ואילך). פרויקט מיוחד של אנציקלופדיה ynet.

לציר הזמן - לחצו כאן

 

חזרה לעמוד הקודם
חזרה לעמוד הראשי של האנציקלופדיה

חדשות
דעות
כלכלה
ספורט
צרכנות
תרבות ובידור
רכילות Pplus
מחשבים
בריאות
ירוק
יהדות
תיירות
רכב
אוכל
יחסים
סרטים
הוט
כלכליסט
משחקים
מקומי
לימודים
מדע
לאישה
דרושים
ynet-shops
ynettours
winwin
בעלי מקצוע
ביגדיל
 

אודות ועזרה
כתבו אלינו
עזרה
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
מפת האתר
ארכיון
מרכזי המבקרים
Israel News
 
אודות האתר
RSS
הפוך לדף הבית
ניוזלטרים
פרסמו אצלנו
אנציקלופדיה
באבלס
ערוצי תוכן
חדשות
כלכלה
ספורט
תרבות
בריאות
מחשבים
נופש
Xnet
Yschool
יהדות
דעות
צרכנות
תיירות
אוכל
רכב
בעלי חיים
שופינג לאשה
כיכר השבת
יחסים
אסטרולוגיה
מעורבות
ירוק
לאשה
דילים
ynetArt
kick
כלכליסט
בלייזר
רכילות Pplus
מנטה
משחקים
mynet
מפות
פרוגי
כלים ושירותים
קניות
מניות
דרושים
מחירון רכב
דירות להשכרה
קופונים
זיכרונט
ידיעות בתי ספר
ידיעות אחרונות
דירות למכירה
לוח רכב
יד שניה
בעלי מקצוע
משחקים Games
עברית
דירות חדשות


YIT  - פיתוח אינטרנט ואפליקציותApplication delivery by radwarePowered by Akamaiהאתר פועל ברישיון אקו"םהאתר פועל ברישיון תל"יאקטיב טרייל
-nc  כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט ©