החמרה במחנק האשראי של העסקים הקטנים והבינונים: מבדיקה שנערכה בקרב 900 עסקים עולה כי חלה עלייה בימי החריגה ובסכומי החריגה ממסגרות האשראי שהוקצו להם על ידי הבנקים.
מרבית העסקים הקטנים בישראל נדרשים למסגרת אשראי לצורך קיומם. הצורך במסגרת אשראי נובע, בין היתר, מהעובדה שתנאי התשלום המקובלים בישראל למגזר העסקים הקטנים הוא שוטף פלוס 90, ואף יותר מכך. חריגה ממסגרת האשראי פוגעת בדירוג האשראי של העסקים, ואף עלולה להביא לאי־כיבוד שיקים והפיכת חשבון העסק למוגבל.
למרות המשמעויות החמורות של החריגה ממסגרת האשראי, בדיקה של חברת הפינטק bizi שמספקת אשראי לעסקים בדיגיטל וחברת "אמיר תזרים מזומנים" המטמיעה מערכות תזרים מזומנים לעסקים, מגלה, כאמור, כי חלה עלייה ממוצעת של כ־50% בהיקף הימים שבהם העסקים חורגים ממסגרות האשראי בכל הבנקים, נכון לשנת 2023 (עד חודש אוגוסט) בהשוואה לשנת 2022.
כך, העסקים אשר השתתפו במדגם ואשר מנהלים את חשבונם בבנקים שונים חרגו על פי הבדיקה מהמסגרת בשנת 2023 בשיעורים של בין 6% ל־14.5% מהימים. זאת, לעומת חריגה בשיעור פחוּת של בין 2.5% עד 11% מהימים בשנת 2022.
ניתוח נוסף שבדק את היקף החריגה מסך סכום המסגרת המאושרת מגלה כי החריגה הממוצעת בשנה החולפת עלתה משיעור של 6% למעל 10% מסך המסגרת המאושרת. כלומר, עלייה של 65%.
סער זכריש, מנכ"ל bizi: "לעסקים הקטנים אוזל החמצן - נוכח ההשלכות החמורות של החריגה ממסגרת, כאשר כל חריגה ממסגרת האשראי מדווחת על ידי הבנקים למערכת נתוני האשראי של בנק ישראל ופוגעת בדירוג האשראי של בעל העסק, נדרשים העסקים הקטנים לפעול באופן דחוף כדי להגדיל את מסגרת האשראי". איתן אמסטר, מנכ"ל אמיר תזרים מזומנים: "אנחנו עוקבים בדאגה אחרי הנתונים ומפצירים בבעלי העסקים לנהל את התזרים בצורה בלתי מתפשרת".
אתמול פירסמנו ב"ממון" כי יש גם נתונים על עלייה ב־2023 של חברות שנקלעו לחובות ופונות לבית המשפט כדי לבקש הקפאת הליכים.