חברת טורבוג'ן המתמחה בפיתוח מיקרו-טורבינה רב דלקית היברידית, לייצור מקומי של חשמל וחום בבניינים ומבנים כגון: מקבצי דיור ,בתי אבות, בתי מלון, בתי חולים ,מבנים תעשייתיים ועוד, מתכבדת להודיע על כי תפעל לגייס לא פחות מ-5 מיליון דולר באמצעות חתם, ובמקביל תפעל לרישום למסחר בבורסת נסדא״ק בניו יורק. הודעה זאת מתקבלת לאחר שדיווחה על התקשרות עם יועצי חיתום והשקעות וכן על תהליכים רגולטוריים בארצות-הברית לצד שליחת מכונה ראשונה לניו-יורק.
טורבוג'ן מפתחת מיקרו-טורבינות המבוססות על קניין רוחני עשיר בן עשרות שנים, שתכליתו להסב מבני מגורים ותעשייה לתשתית חשמל עצמאית, באופן שיאפשר אספק חשמל רציפה מקומית 24/7 בהפחתת התלות ברשת החשמל האזורית. ״מדובר בבשורה של ממש, שכן רק בשנה האחרונה ארצות-הברית בלבד סבלה ממאות הפסקות חשמל ארוכות, ולצד הצטרפותן הצפויה של 11 מיליון מכוניות חשמליות, מחקרים מצביעים על כך שרשת החשמל הקיימת לא תעמוד בעומס״ מוסר ירון גלבוע, מנכ״ל החברה.
״בטורבוג׳ן פיתחנו, על בסיס המיקרו-טורבינה מערכת המנצלת את החום השיורי לאספקת מים חמים, תא השריפה הייחודי שפותח בחברה נותן גמישות בבחירת מקור האנרגיה ומוכן לשילוב מימן לצד הדלקים הקונבנציונאליים, באופן שיאפשר התקנה מהירה של העמדות בשלב המסחור של המוצר. כיום, מתבצעת הוכחת יכולת באתר בניו-יורק. לא רק זאת, אלא המערכת של טורבוג׳ן בעלת ממדים קטנים ומשקל נמוך, שמאפשרים להכניס אותו לאתר ההתקנה דרך כול מעלית שירות״.
לצורך הרחבת פעילותה בארצות-הברית, החברה תגייס סכום ראשוני שלא יפחת מ-5 מיליון דולר, ולצורך כך, כאמור, היא תיעזר בשירותיו של חתם אמריקאי מורשה.
לדיווח המלא ופרטי העסקה: https://maya.tase.co.il/reports/details/1575176

ההודעה מוגשת מטעם חברת ״טורבוג'ן״ באמצעות מערכת ״המברקה״ להפצת הודעות לתקשורת. אתר ynet capital או מערכת ynet לא השתתפו בכתיבת או בעריכת הכתבה. אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות.
האמור לעיל בקשר עם התקשרות בהסכם הבנות בלתי מחייב עם החתם ובקשר עם ההיתכנות לגיוס בארה"ב מהווים מידע הצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968. התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמים שאינם תלויים בחברה, לרבות התקשרות בהסכם חיתום מחייב וביקוש לגיוס בארה"ב, אשר עשויים להיות מושפעים גם מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, ובכלל זאת אופייה של החברה כחברת מחקר ופיתוח וכן ההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר לא ניתן להעריכם מראש או שאינם מצויים בשליטת החברה. כמו כן, כאמור לעיל, הגיוס כפוף לאישורים, לרבות כאלו הנדרשים על פי הדין ובכללם עמידת החברה בתנאי הרישום למסחר בארה״ב.