• הכנסות ממכירת דירות צפויה להמשיך ולגדול בשנת 2024 מצפי תחילת שני פרויקטים, בקריית שחקים (307 יח"ד) ובית שמש (547 יח"ד)
  • הרווח הגולמי והרווח התפעולי לרבעון השלישי עמד על כ- 26% ו-17% בהתאמה בהשוואה לכ-22% ו- 11% ברבעון המקביל אשתקד.
  • לחברה איתנות פיננסית ונזילות גבוהה - ההון העצמי עלה לכ-167 מיליון שקל וההון למאזן עמד על כ-28%. לחברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים בסך כ-97 מיליון שקל.
  • ברבעון השלישי מכרה החברה 12 יח"ד מתוך מלאי דירות לשיווק של 84 יח"ד פנויות נכון ליום 1 ליולי 2023. כמו כן לאחר תאריך המאזן החברה מדווחת על מכירות והרשמות של 6 יח"ד נוספות.
  • החברה (במישרין ובאמצעות חברות בנות) מקדמת 28 פרויקטים מתוכם כ- 454 יח״ד בהקמה, 1,182 יח״ד בתכנון, 12 עתודות קרקע הכוללות 530 יח"ד וכ- 210 א׳ מ״ר שטחי מסחר ותעסוקה.
רותם-שני, חברת נדל"ן הפועלת בתחום תכנון, ייזום והקמת פרויקטים של בניה למגורים ומסחר, מדווחת על תוצאותיה לרבעון השלישי של שנת 2023. החברה מציגה התקדמות בפרויקטים בביצוע – הרצוג בנתניה (206 יח"ד), רחל בגבעתיים (56 יח"ד), הגדוד העברי 16-18, 20-22 ו-12-14 ברעננה (180 יח"ד).
החברה נערכת לתחילת בנייה ושיווק בפרויקטים חדשים בבית שמש (547 יח״ד) וקריית שחקים (307 יח״ד ו-200 א׳ מ״ר שטחי מסחר ותעסוקה) במהלך שנת 2024 כך שהחברה צופה להמשך צמיחה אל תוך שנת 2024.
הכנסות החברה לרבעון השלישי של 2023 הסתכמו בכ- 81.2 מיליון שקל, עלייה של כ-38% בהשוואה לכ-58.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ועלייה של כ-45% מרבעון קודם שעמד על כ- 55.1 מיליון שקל. העלייה נובע מהתקדמות במכירות ובהתקדמות הביצוע ההנדסי בפרויקטים בביצוע..
הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם בכ- 21.4 מיליון שקל ושיעורו עמד על 26% עלייה של יותר מ-60% בהשוואה לרווח גולמי שהסתכם בכ-13 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ושיעורו עמד על 22%.
הרווח התפעולי עמד על כ- 13.7 מיליון שקל המגלם מרווח תפעולי של כ- 17% גידול של כ- 107% בהשוואה לכ- 6.6 מיליון שקל ובהשוואה למרווח תפעולי של כ- 11% בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח נקי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם בכ-8.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-2.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
אירועים במהלך הרבעון ולאחר תאריך המאזן:
חתימה על מכתב כוונות להקמת תאגיד משותף עם חברת קרקעות ישראל להקמת כ- 320 יח"ד בבנימינה.
חתימה על מכתבי כוונות מחייבים לרכישת קרקע ברעננה להקמת כ-90 יח"ד והסכם קומבינציה לכ-53 יח"ד נוספות. היקף הכנסות צפוי בפרויקט עומד על כ- 316 מיליון שקל.
התקשרות בהסכם עם רוב בעלי הזכויות בקרקע בפרויקט התחדשות עירונית בגבעתיים- היקף הכנסות צפוי בפרויקט עומד על כ-123 מיליון שקל.
קבלת אישור הועדה המקומית בפרויקט הסביון בבית שמש – הפרויקט בהיקף של 547 יח"ד ו-1,365 מ"ר שטחי מסחר. היקף הכנסות צפוי בפרויקט עומד על כ- 924 מיליון שקל (חלק החברה בפרויקט 50%).
התקשרות רותם שני אלה, חברת הבת, עם רוב מבעלי הזכויות בפרויקט תמ״א 38/2 (הריסה ובניה) בתל אביב להקמת 13 יח״ד מתוכן 5 לשיווק ע״י החברה. היקף הכנסות צפוי בפרויקט עומד על כ- 33 מיליון שקל.
אודות רותם שני:
רותם שני, הוקמה בשנת 1996 ונמצאת בשליטת יהודה (דידי) ידידיה ואבי טוריסקי. החברה פועלת בתחום הנדל"ן היזמי בישראל, בעיקר בנדל"ן למגורים ומסחר ומתמחה בעסקאות קומבינציה והתחדשות עירונית. https://www.rotemshani.com/
ההודעה מוגשת מטעם חברת ״רותם שני״ באמצעות מערכת ״המברקה״ להפצת הודעות לתקשורת. אתר ynet capital או מערכת ynet לא השתתפו בכתיבת או בעריכת הכתבה. אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות.