הבהרה שפרסמה אתמול רשות שוק ההון קוראת לציבור להיזהר מפני שיווקן של השקעות שאינן מפוקחות: "ממידע שהגיע... עולה כי קיימת פרטיקה בה בעלי רישיון עוסקים, בנוסף לעיסוקם על פי הרישיון שניתן מאת הרשות, גם במכירה ושיווק של מוצרים פיננסיים שאינם מפוקחים על ידי הרשות", נכתב בהבהרה.
עוד נוסף כי על בעל רישיון להעדיף את טובת לקוחותיו על פני ענייניו שלו ולפעול בשקיפות ועל פי הוראות הדין, כמו הודעה ללקוח על ניגוד עניינים ואיסור על שילוב באותה שיחה עם לקוח שיווק של מוצרים מפוקחים ושאינם מפוקחים.
הודעה זו מגיעה בעקבות התפוצצות פרשה בחברת הגמל וההשתלמות הדיגיטלית "סלייס" - בעלי השליטה בחברה הם משפחת גולדברג, הנמנית על בעלי חברת FMR. התגלו ליקויים נרחבים בפעילות החברה בעיקר בקופות הגמל בניהול אישי (IRA) שהן רוב תחום עיסוקה. IRA, Individual Retirement Account, הינה קופת גמל בניהול אישי המעניקה לבעל הקופה שליטה מלאה בהרכב התיק ודמי ניהול נמוכים תוך שמירה על הטבת המס של קופות גמל, אך קיימות לה הגנות פחותות מלקופות גמל אחרות.
עוד בשנת 2022 התקבלו תלונות כנגד סלייס בשל טיפולם הפגום בפניות ציבור ובמשיכות כספים. בצעד שאינו טרוויאלי, לאחרונה מונה מטעם רשות שוק ההון מנהל מיוחד לחברה. כעת מתחיל להתברר היקף הפגיעה בחוסכים באמצעים החברה: סלייס השתמשה בכספים של עמיתים בכדי לאפשר לעמיתים אחרים משיכה של כספים בסכום שמוערך כרגע בכ-80 מיליון ש"ח.
כעת נמצאת החברה בהליכים משפטיים. אפי סנדרוב, מנהלה המורשה, ביקש הקפאת ניודים שמטרתה לבחון את הנכסים ואת חשבונות המעיתים על מנת שלא יווצרו נזקים נוספים וכדי לגבש תוכנית הסדר לעמיתים.
אין לחברת ידיעות תקשורת בע״מ, לאתר ynet או לחברת המברקה פתרונות תקשורת בע״מ זיקה כלשהי לתוכן במובן של ניגוד עניינים או של עניין מיוחד. הכתוב אינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות במידע בסקירה זו כעובדתי או כמכלול כל המידע הידוע, ולכן אין להסתמך על הכתוב בה ככזה