שתף קטע נבחר

אי סדרים באגודה למען החייל ובתע"ש

שכר גבוה מדי לרבים מדי באגודה למען החייל, נציג התעשיה הצבאית בחו"ל פוטר לאחר שרשרת הוצאות בלתי מאושרות ואי דיווח על פעילותו, ויותר מדי נציגים ממשרדי הממשלה מסתובבים בחו"ל, חיים בפזרנות ואינם עובדים בתיאום

מבקר המדינה מתייחס בדו"ח החצי שנתי לליקויים שהתגלו בתחום כוח האדם באגודה למען החייל, מעביר ביקורת קשה על תפקוד אחד מנציגי התעשיה הצבאית בחו"ל ועל אי סדרים בדיווח ההוצאות של נציגי משרדי הממשלה בחו"ל.

האגודה למען החייל: עלויות שכר גבוהות

על פי הדו"ח, האגודה למען החייל משלמת שכר גבוה לעובדים בכירים, ומספרם של העובדים שהוגדרו על ידה ככאלה, אינו סביר. על פי הממצאים הסתכמה עלות שכרם של הבכירים בשנת 2000 בכ-6.4 מיליון שקל.
עלות שכרו של המנכ"ל בשנת 2000 הסתכמה בכ-612 אלף שקל ושכרה של היועצת המשפטית של האגודה הסתכמה ב-638 אלף שקל בשנת 2000. אי לכך, קורא מבקר המדינה לאגודה לקבוע בהקדם, באמצעות ועדה חיצונית של אנשי ציבור, אמות מידה להגדרת מעמדו של עובד בכיר, את מספרם של הבכירים ואת שכרם. "בדרך זו", קובע המבקר, "יעמוד הנושא בכללי מינהל תקינים וייחסכו הוצאות מיותרות".
נושאים נוספים בעייתיים על פי הדו"ח הוא נושא הבחירות ליו"ר האגודה וחיזוק היחסים עם אגודת הידידים בארה"ב. הבחירות האחרונות ליו"ר האגודה נערכו בשנת 1996, בסמוך לבחירות לראשות הממשלה, וזאת למרות כי ליו"ר המכהן נותר זמן רב עד תום כהונתו. המבקר קובע כי על האגודה לקבוע נהלים ברורים בעניין הבחירות. כמו כן קובע המבקר כי על האגודה לשקם את יחסיה עם אגודת הידידים בארה"ב, היות ו"אגודת הידידים בארה"ב פועלת בשם האגודה לגיוס כספים". עוד קובע המבקר כי כי "מן הראוי שהקשר בין האגודה לאגודת הידידים יעוגן בהסכם, שיאפשר לה לקיים בקרה טובה יותר על פעולותיה של אגודת הידידים".

תע"ש: ביקורת קשה על נציג בחו"ל

המבקר מותח ביקורת קשה על תפקודו של נציג התעשיה הצבאית בחו"ל, במדינה א', שהיא אחת משתי נציגויות של התעשיה הצבאית באזור מסוים (הפרטים המלאים לא פורסמו מחשש לבטחון המדינה). ממצאי הדו"ח מגלים "חגיגה" של הוצאות על חשבון תע"ש.
על פי המבקר, לא היתה לנציג תוכנית עבודה להשגת היעדים שנקבעו בתע"ש, הוא לא תיעד את פגישותיו וסדרי הדיווח שלו על פעילותו השיווקית לקו בחסר. כמו כן הנציג לא כתב דו"חות על נסיעותיו מחוץ למדינה בה נמצאת הנציגות, ולא ניתן היה לקבוע מה היו מטרות הנסיעות.
"היעדר דיווחים בכתב פגע בשקיפות פעילותו של הנציג כלפי תע"ש. נוכח היעדר תיעוד על פעילותו של הנציג, לא ניתן היה לעמוד על היקף פעילותו ולא היה בידי אגף השיווק כלי בקרה שיאפשר בקרה נאותה עליה", נכתב בדו"ח.
עוד התברר כי הנציג קיבל תשלום עודף עבור שכר דירה לפי מצג שווא שהמציא לתע"ש וכי הוא ואשתו לא דיווחו על חופשות שבהן שהו מחוץ למדינה א'. מבדיקת תנאי השירות של הנציג ומשפחתו נמצא כי הנציג משך מחשבון הנציגות כספים שלא הגיעו לו לפי חוזה עבודתו.
בעקבות ממצאי הביקורת פוטר הנציג מתפקידו בינואר 2001 ואף נדרש להחזיר לתע"ש תשלומים שקיבל שלא כדין.
ליקויים נוספים בתע"ש התגלו בחוסר התכנון בתחום השיווק וההשתתפות בתערוכות. בהיעדר מטרות אופרטיביות ובהיעדר הגדרת קהלי היעד שתע"ש מבקשת לחשוף בפניהם את מוצריה, לא ניתן לבחון את כדאיות ההשקעה בתערוכות ואת התפוקות שהושגו מהן. תע"ש משתתפת בממוצע בשמונה תערוכות בשנה, שהתקציב שאושר לביצוען על ידי אגף השיווק עמד בשנים 1998-2000 על 360 אלף דולר בממוצע לשנה. אין בידי הדירקטוריון והמנכ"ל תמונה כוללת על התקציב המיועד לפעילות בתחום התערוכות.

נציגים בחו"ל: הטבות ללא אישור ואי סדרים

מבקר המדינה מותח ביקורת על "החיים הטובים" של הנציגים הכלכליים של ישראל בניו יורק. הדו"ח, שבדק את פריסתם של נציגי משרדי הממשלה בחו"ל, מעלה בעיות של חוסר תיאום ביניהם, הטבות מיוחדות ללא אישור ואי סדרים בדיווח הוצאות.
עיקר הביקורת מתייחס ל-8 נציגים כלכליים ממשרד האוצר המכהנים בניו יורק, המייצגים משרדי ממשלה שונים, אולם אין ביניהם כל תוכנית עבודה כוללת ומסודרת.
מהדו"ח עולה שנציג האוצר וסגנו לא דיווחו על הוצאות האירוח שלהם כנדרש, בצירוף קבלות. עוד העלתה הבדיקה כי לנציגי האוצר ונציגי משרדים אחרים שכיהנו בארה"ב אושרו תנאים החורגים מהמקובל כגון מכונית צמודה.
המבקר קובע, כי "יש טעם לפגם בכך שדווקא נציגי האוצר, שתפקידם לאכוף את ההוראות, מאשרים תשלומים בניגוד להוראות, ונציגותם בניו יורק אף קבעה כללים שאינם עולים בקנה אחד עם הכללים החלים על שאר הנציגים בחו"ל".
לדעת המבקר, "מן הראוי שחשב משרד האוצר יקיים בקרה על ההוצאות המינהליות של הנציגות בניו יורק. זאת, במיוחד נוכח העובדה שהנציג וסגנו אחראים לניהול השוטף של הנציגות והן לאישור ההוצאות וביצוע התשלומים".
הדו"ח מתייחס בהרחבה גם לחוסר תיאום בין משרדי הממשלה בפריסת הנציגים הכלכליים בחו"ל. על פי הדו"ח, בתחילת שנת 2001 כיהנו בחו"ל 36 נציגים כלכליים מטעם משרד התעשיה והמסחר, שמונה נציגים מטעם משרד האוצר, שלושה ממשרד החקלאות ו-19 נציגים של משרד התיירות. כמו כן, מכהנים בחו"ל נציגים של משרד המדע, התרבות והספורט שעוסקים בנושאים שונים. הדו"ח מותח ביקורת על כך שאין גוף בין-משרדי שאמור להחליט על שינויים בפריסת הנציגים.

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: גבי מנשה
דו"ח מבקר המדינה. אי סדרים בהוצאות
צילום: גבי מנשה
מומלצים