Prof. Siegal Sadetzki  ()
אזהרה או לקיחת אחריות? מאחורי התפטרות סדצקימוערכת, מסורה – ולא מוכנה לקבל סמכות מעליה: ראש שירותי בריאות הציבור עזבה את תפקידה בשיאו של הגל השני אך ההחלטה לא התקבלה בהפתעה גמורה במערכת הבריאות. "יש לה סגנון מיוחד", אמר אחד ממקורביה. מנגד, מבקריה טענו שניהלה את המשבר בצורה לא נכונה

אילת חוששת: "לא נשרוד סגר נוסף"

אילת חוששת: "לא נשרוד סגר נוסף"

אילת חוששת: "לא נשרוד סגר נוסף"

לכתבה המלאה  

דומינוס
yit
 
התרעות פיקוד העורף