שתף קטע נבחר

מפת הדרכים: המסמך המלא

ישראל והפלסטינים קיבלו ב-30 באפריל 2003 לידיהם באופן רשמי את נוסח "מפת הדרכים" להסדר במזה"ת. "ההסכם יביא להקמת מדינה פלסטינית עצמאית לצד ישראל, ויפתור את הסכסוך הישראלי הפלסטיני", נקבע בו. "ידיעות אחרונות" מביא את המסמך במלואו

"מנהיגות שתפעל נגד הטרור" השלב הראשון – נכון למאי 2003 ביטחון מוסדות פלסטיניים 
סיוע הומניטרי התנחלויות השלב השני – עד דצמבר 2003 השלב השלישי – עד סוף 2005 

"מנהיגות שתפעל נגד הטרור"
"מפת הדרכים" מבוססת על ביצועים, והיא בעלת מטרה, עם שלבים, לוחות זמנים, תאריכי יעד והערכות ביצועים. מטרת "מפת הדרכים" להתקדם תוך צעדים הדדיים של שני הצדדים בתחום הביטחון והכלכלה, בתחום ההומניטרי ובתחום הקמת המוסדות, תחת חסותה של הרביעייה (הקוורטט: נציגי ארה"ב, האיחוד האירופי, רוסיה והאו"ם). היעד הוא יישוב סופי וכולל של הסכסוך הישראלי-פלסטיני עד שנת 2005, כפי שהוצג בנאומו של הנשיא בוש ב-24 ביוני, והתקבל על ידי האיחוד האירופי, רוסיה והאו"ם בהצהרות שרי הרביעייה ב-16 ביולי וב-17 בספטמבר.

פתרון של שתי מדינות לסכסוך הישראלי-פלסטיני יושג רק על ידי שימת קץ לאלימות ולטרור, כאשר לעם הפלסטיני תהיה מנהיגות שתפעל בהחלטיות נגד הטרור ותהיה נכונה ומסוגלת להקים דמוקרטיה פועלת בהתבסס על סובלנות וחירות, ועל ידי נכונותה של ישראל לעשות את כל הנחוץ כדי שתוקם מדינה פלסטינית דמוקרטית, והסכמה ברורה וחד משמעית של שני הצדדים על המטרה של הסכם שיושג במשא-ומתן, כמתואר להלן.

הרביעייה תסייע ביישום התוכנית, החל מהשלב הראשון, לרבות שיחות ישירות בין הצדדים, לפי הצורך. התוכנית מתווה לוח זמנים מעשי ליישום. עם זאת, כתוכנית מבוססת ביצועים, ההתקדמות תדרוש ותהיה תלויה במאמציהם וברצונם של שני הצדדים, ובהיענותם להתחייבויות המפורטות להלן. אם הצדדים יבצעו את מחויבויותיהם במהירות, ההתקדמות בתוך השלבים ובין שלב לשלב תהיה מהירה מהמצוין בתוכנית. אי-היענות להתחייבויות תעכב את ההתקדמות.

הסכם שיושג על ידי משא-ומתן בין הצדדים יביא למדינה פלסטינית עצמאית, דמוקרטית ובת-קיימא החיה לצד ישראל ושאר שכנותיה בשלום ובביטחון. ההסכם יפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני וישים קץ לכיבוש שהחל בשנת 1967, בהתבסס על קווי היסוד של ועידת מדריד, העיקרון אדמה תמורת שלום, החלטות 242, 338 ו-1397 של מועצת הביטחון של האו"ם, הסכמים קודמים שהושגו בידי הצדדים, ויוזמת עבדאללה הנסיך הסעודי – שאושרה בפסגת הליגה הערבית בביירות – הקוראת לקבלת ישראל כשכנה החיה בשלום ובביטחון, בהקשר של הסכם כולל. יוזמה זו היא יסוד חיוני במאמצים הבינלאומיים לקידום שלום כולל בכל המסלולים, לרבות המסלול הסורי-ישראלי והלבנוני-ישראלי.

הרביעייה תקיים פגישות על בסיס קבוע בדרגים הבכירים כדי להעריך את ביצועי הצדדים באשר ליישום התוכנית. בכל שלב, הצדדים מצופים לבצע את התחייבויותיהם במקביל, אלא אם צויין אחרת.

חזור למעלה
השלב הראשון – נכון למאי 2003
בשלב הראשון, הפלסטינים מתחייבים מייד להפסקה ללא תנאי של האלימות לפי הצעדים המפורטים בהמשך; על פעולה זו להיות מלווה בצעדים תומכים שלהם תתחייב ישראל. הפלסטינים והישראלים יחדשו את שיתוף הפעולה הביטחוני בהתבסס על תוכנית העבודה של טנט להפסקת האלימות, הטרור וההסתה בעזרת ארגון מחדש של אמצעי ביטחון יעילים.

הפלסטינים מתחייבים לרפורמה מדינית כוללת כהכנה להקמת מדינה, לרבות הכנת טיוטה של חוקה פלסטינית ובחירות חופשיות, הוגנות ופתוחות. ישראל תנקוט את כל הצעדים הדרושים לסייע לנירמול חיי הפלסטינים. ישראל תיסוג משטחים פלסטיניים שנכבשו החל מה-28 בספטמבר 2000, ושני הצדדים ישובו אל הסטטוס קוו שהיה קיים אז, תוך התקדמות בביצועי הביטחון ושיתוף הפעולה. ישראל גם תקפיא את כל פעילות ההתיישבות, לפי דו"ח מיטשל.

המנהיגות הפלסטינית תפרסם הצהרה חד-משמעית שתחזור על זכותה של ישראל להתקיים בשלום ובביטחון ותקרא להפסקת-אש מיידית וברורה שתשים קץ לכל הפעילות המחומשת ולכל גילויי האלימות כלפי ישראלים בכל מקום שהוא. כל המוסדות הפלסטינים הרשמיים יפסיקו את ההסתה נגד ישראל.

המנהיגות הישראלית תפרסם הצהרה חד-משמעית שתאשר את התחייבותה לחזון של שתי מדינות, הכולל מדינה פלסטינית עצמאית, בת-קיימא, ריבונית החיה בשלום ובביטחון לצד ישראל, כפי שהציג זאת הנשיא בוש, ותקרא להפסקה מיידית של אלימות כלפי הפלסטינים בכל מקום. כל המוסדות הישראליים הרשמיים יפסיקו את ההסתה נגד הפלסטינים.

חזור למעלה
ביטחון
הפלסטינים יצהירו על הפסקה חד-משמעית של האלימות והטרור ויתחייבו למאמצים גלויים בשטח לעצור, לסכל ולמנוע מבני אדם פרטיים וקבוצות לבצע ולתכנן התקפות אלימות על ישראלים בכל מקום שהוא.

מערכת הביטחון המחודשת של הרשות הפלסטינית תפתח במבצעים ממושכים, ממוקדים ויעילים שמטרתם להתמודד עם כל העוסקים בטרור ועם פירוק יכולות הטרור ותשתית הטרור. פעולות אלה יכללו החרמת נשק בלתי-חוקי וגיבוש רשות ביטחונית, נקייה מטרור ושחיתות.

ממשלת ישראל לא תנקוט פעולות שיפגעו באמון, לרבות גירוש, התקפות על אזרחים; החרמה ו/או הריסה של רכוש ובתים פלסטיניים, כאמצעי ענישה או כדי להקל את הבנייה הישראלית; הרס של תשתיות ומוסדות פלסטיניים; וצעדים אחרים שצוינו בתוכנית העבודה של טנט.

בהתבסס על מנגנונים קיימים ועל משאבים בשטח, נציגי הרבייעיה יתחילו בפיקוח בלתי רשמי ויתייעצו עם הצדדים בעניין הקמת מנגנון פיקוח רשמי ויישומו.

היישום, כפי שהוסכם קודם-לכן, הוא של תוכנית אמריקנית לבנייה-מחדש, להדרכה ולחידוש שיתוף הפעולה בנושאי ביטחון, בשיתוף עם צוות פיקוח חיצוני (ארה"ב-מצרים-ירדן). הרביעייה תתמוך במאמצים להשיג הפסקת אש בת-קיימא וכוללת.

כל ארגוני הביטחון הפלסטינים ימוזגו לשלושה שירותים שידווחו לשר הפנים שיוסמך.

כוחות הביטחון הפלסטינים יאומנו מחדש, וכוחות צה"ל יחדשו בהדרגתיות את שיתוף הפעולה הביטחוני והתחייבויות אחרות ביישום תוכנית העבודה של טנט, לרבות פגישות קבועות של הדרג הבכיר, בהשתתפות בכירי ביטחון אמריקנים.

מדינות ערב יפסיקו את המימון הציבורי והפרטי וכל צורות תמיכה אחרות בקבוצות התומכות והמעורבות באלימות ובטרור.

כל התורמים המספקים תמיכה תקציבית לפלסטינים יעבירו את הכספים האלה דרך משרד האוצר הפלסטיני.

עם ההתקדמות בצעדי הביטחון הכוללים, צה"ל ייסוג בהדרגה מאזורים שנכבשו מאז ה-28 בספטמבר 2000, ושני הצדדים ישובו אל הסטטוס-קוו שהיה קיים לפני ה-28 בספטמבר 2000. כוחות הביטחון הפלסטינים יערכו פריסה מחדש באזורים שיפונו בידי צה"ל.

חזור למעלה
מוסדות פלסטיניים
הפלסטינים יפעלו מיידית להפקת טיוטה של חוקה למדינה פלסטינית. ועדת חוקה תכין בהקדם האפשרי טיוטה של חוקה פלסטינית לדיון ציבורי, בהתבסס על דמוקרטיה פרלמנטרית חזקה וממשלה עם ראש ממשלה בעל סמכויות. ועדת החוקה תציע לאחר הבחירות מסמך טיוטה שיוגש לאישור המוסדות הפלסטינים המתאימים.

מינוי של ראש ממשלה זמני או ממשלת מעבר עם רשות ניהולית בעלת סמכויות /גוף שתפקידו קבלת החלטות.

ממשלת ישראל תאפשר את הגעתם של בכירים פלסטינים לישיבות המועצה המחוקקת הפלסטינית ולישיבות ממשלה, להדרכות ביטחון בפיקוח בינלאומי, לפעילות בחירות ולפעילות רפורמה אחרת, ולצעדים תומכים אחרים הקשורים למאמצי הרפורמה.

יימשך מינוי של שרים פלסטינים שיתחייבו לרפורמה יסודית. יושלמו צעדים נוספים כדי להשיג הפרדת כוחות אמיתית, לרבות כל רפורמה פלסטינית משפטית דרושה למטרה זו.

תוקם ועדת בחירות פלסטינית עצמאית. המועצה המחוקקת הפלסטינית תערוך תיקונים בחוק הבחירות.

הביצועים הפלסטיניים ייבדקו לפי אבני-הבוחן בנושאים משפטיים, מנהליים וכלכליים, כפי שנקבעו על ידי כוח המשימה הבינלאומי לגבי הרפורמה הפלסטינית.

הפלסטינים יערכו בחירות חופשיות, פתוחות והוגנות מוקדם ככל האפשר, בהתבסס על הצעדים לעיל ובהקשר של דיון פתוח ומסע בחירות גלויים בהתבסס על תהליך חופשי ורב-מפלגתי.

ממשלת ישראל תסייע בבחירות של כוח המשימה, רישום מצביעים, תנועת מועמדים ובכירים בתהליך ההצבעה. ישראל תאפשר תמיכה בארגונים בלתי-ממשלתיים המעורבים בתהליך הבחירות.

ממשלת ישראל תפתח שוב את לשכת המסחר הפלסטינית ומוסדות פלסטינים אחרים שנסגרו במזרח ירושלים בהתבסס על ההתחייבויות שמוסדות אלה יפעלו בתיאום מלא עם הסכמים קודמים בין הצדדים.

חזור למעלה
סיוע הומניטרי
ישראל תנקוט צעדים לשיפור המצב ההומניטרי. ישראל והפלסטינים יישמו באופן מלא את כל ההמלצות של דו"ח ברטיני לשיפור התנאים ההומניטאריים, הסרת העוצר והקלת ההגבלות על תנועת אנשים וסחורות, ומתן גישה מלאה, בטוחה ובלתי-מוגבלת לצוותים בינלאומיים והומניטריים.

ועדת קישור אד-הוק תבחן את המצב ההומניטרי ואת הסיכויים לפיתוח כלכלי בגדה המערבית ובעזה ותיזום סיוע בתרומות, לרבות למאמץ הרפורמה.

ממשלת ישראל והרשות הפלסטינית ימשיכו בתהליך העברת הכספים, לרבות פיגורים בתשלום, בהתאם למנגנון הפיקוח הגלוי והמוסכם.

האוכלוסייה האזרחית: תתאפשר תמיכת תורמים רציפה, לרבות מימון מוגבר של ארגונים התנדבותיים פרטיים וארגונים בלתי-ממשלתיים לתוכניות שונות, כגון פיתוח המגזר הפרטי ויוזמות אזרחיות.

חזור למעלה
התנחלויות
ממשלת ישראל תפרק את המאחזים שהוקמו מאז מרס 2001.

על פי דו"ח מיטשל, ממשלת ישראל תקפיא את כל הפעילות ההתיישבותיות (לרבות צמיחה טבעית של התנחלויות).

חזור למעלה
השלב השני – עד דצמבר 2003
בשלב השני, המאמצים ימוקדו באפשרות יצירת מדינה פלסטינית עצמאית עם גבולות זמניים ומאפיינים ריבוניים, בהתבסס על החוקה החדשה, כתחנה לקראת הסכם קבע. כפי שצוין, מטרה זו תושג כאשר לעם הפלסטיני תהיה מנהיגות שתפעל בהחלטיות נגד הטרור, תהיה נכונה ומסוגלת לכונן דמוקרטיה פועלת המבוססת על סובלנות וחירות. קיומה של מנהיגות כזאת, מוסדות אזרחיים ומבני ביטחון מתוקנים יאפשר לפלסטינים לקבל תמיכה פעילה מהרביעייה ומהקהילה הבינלאומית הרחבה יותר בהקמת מדינה עצמאית, בת-קיימא.

ההתקדמות לשלב השני תתבסס על השיפוט האחיד של הרביעייה, שתחליט אם התנאים נאותים להמשך, בהתחשב בביצועי שני הצדדים. תוך המשך מאמצים לנירמול חיי הפלסטינים ובניית מוסדות פלסטינים, השלב השני יתחיל לאחר הבחירות הפלסטיניות ויסתיים בהקמה אפשרית של מדינה פלסטינית עצמאית עם גבולות זמניים בשנת 2003.

המטרות העיקריות של שלב זה יהיו ביטחון כולל ושיתוף פעולה יעיל, המשך נירמול חיי הפלסטינים והקמת מוסדות, המשך התבססות על המטרות שפורטו בשלב הראשון, אישור חוקה פלסטינית דמוקרטית, הקמה רשמית של משרד ראש הממשלה, גיבוש רפורמה מדינית והקמת מדינה פלסטינית עם גבולות זמניים.

ועידה בינלאומית: תכונס ע"י הרביעייה, תוך התייעצות עם הצדדים, מיד לאחר הסיום המוצלח של הבחירות הפלסטיניות, למטרת תמיכה בשיקום הכלכלה הפלסטינית ופתיחה בתהליך שיוביל לכינון מדינה פלסטינית עצמאית עם גבולות זמניים.

ועידה כזו תהיה כוללת, בהתבסס על שלום כולל במזרח התיכון (לרבות בין ישראל לסוריה וישראל ולבנון), ובהתבסס על העקרונות שתוארו בהקדמה למסמך זה.

חידוש התדיינות רב-צדדית בנושאים הכוללים משאבי מים אזוריים, סביבה, פיתוח כלכלי, פליטים ונושאי שליטה בנשק.

חוקה חדשה למדינה פלסטינית דמוקרטית ועצמאית תנוסח ותאושר על ידי המוסדות הפלסטינים המתאימים. בחירות נוספות, אם יידרשו, יתקיימו לאחר אישור החוקה החדשה.

יוקם קבינט מתוקן בעל סמכויות עם משרד רשמי של ראש ממשלה, בהתאם לטיוטת החוקה.

יימשכו צעדי ביטחון כוללים, לרבות שיתוף פעולה ביטחוני יעיל בהתבסס על המפורט בשלב הראשון.

הקמת מדינה פלסטינית עצמאית עם גבולות זמניים תוך תהליך התדיינות בין ישראל לפלסטינים, שייפתח בוועידה הבינלאומית.

הקהילה הבינלאומית תפקח על השלב השני, בתמיכה פעילה, ממושכת וביצועית של הרביעייה.

חברי הרביעייה יקדמו הכרה בינלאומית במדינה פלסטינית, לרבות חברות אפשרית באו"ם.

חזור למעלה
השלב השלישי – עד סוף 2005
ההתקדמות לשלב השלישי תתבסס על החלטה פה אחד של הרביעייה, ובהסתמך על פעולות שני הצדדים ובפיקוח הרביעייה. המטרות של השלב השלישי הן גיבוש רפורמה וייצוב של מוסדות פלסטינים, פעילות ביטחונית פלסטינית יציבה ויעילה, ומו"מ ישראלי-פלסטיני שמטרתו הסכם קבע ב-2005.

הוועידה הבינלאומית השנייה תכונס על ידי הרביעייה, לאחר התייעצויות עם הצדדים, בתחילת שנת 2004 כדי לחתום על הסכם שיושג לגבי מדינה פלסטינית עצמאית עם גבולות זמניים, וכדי להתחיל רשמית בתהליך בתמיכה פעילה, מתמשכת ותפעולית של הרביעייה שיוביל להחלטה סופית וקבועה ב-2005, שתכלול את גבולות ירושלים, הפליטים, ההתנחלויות ותתמוך בהתקדמות לקראת הסכם מקיף במזרח התיכון, בין ישראל לבין לבנון ובין ישראל לסוריה, שיושג מוקדם ככל האפשר.

המשך ההתקדמות ברפורמה, שאת יסודותיה שרטט כוח המשימה כהכנה לקראת הסכם המצב הסופי. המשך התנהגות ביטחונית יעילה ויציבה ושיתוף פעולה ביטחוני יציב שיתבסס על השלב הראשון. מאמצים בינלאומיים שיאפשרו רפורמה, יביאו לייצוב של המוסדות הפלסטיניים והכלכלה הפלסטינית, כהכנה לקראת הסכם הקבע.

הצדדים יגיעו להסכם הקבע שיסיים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני בשנת 2005, באמצעות הסכם ששני הצדדים יגיעו אליו ואשר יתבסס על החלטות מועצת הביטחון של האו"ם 242, 338 ו-1397 ויביא לקץ הכיבוש שהחל ב-1967, ויכלול פתרון מוסכם, הוגן ומציאותי לנושא הפליטים והחלטה לגבי המעמד של ירושלים ויביא בחשבון את השיקולים הפוליטיים והדתיים של שני הצדדים, יגן על האינטרסים הדתיים של היהודים, הנוצרים והמוסלמים בעולם כולו, יקיים את החזון של שתי מדינות, ישראל ופלסטין ריבונית, עצמאית, דמוקרטית ובת-קיימא, זו לצד זו בשלום ובביטחון.

מדינות ערב יקבלו את היחסים המלאים והנורמליים עם ישראל כמו גם ביטחון לכל מדינות האזור במסגרת שלום ערבי-ישראלי מקיף.

חזור למעלה
לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום רויטרס
בוש. בהתאם לחזון
צילום רויטרס
צילום: רויטרס
שרון. "על ישראל להקפיא הבנייה בהתנחלויות"
צילום: רויטרס
אבו מאזן. "דמוקרטיה פועלת"
צילום: AP
מומלצים