שתף קטע נבחר

לקראת סוף השנה: אילו הטבות מס מגיעות לעובדים

ישראלים רבים אינם מודעים לעובדה כי מגיע להם כסף: בעוד חודש תסתיים שנת המס - וזה הזמן לבצע הפקדות בקופות גמל וקרנות השתלמות, כדי ליהנות מהטבות מס שיכולות להגיע לאלפי שקלים. רוצים לדעת אחת ולתמיד איך להגדיל את ההכנסה שלכם? קיבצנו עצות ממומחי השקעות ומיסוי, שמסבירים איך לנצל את מה שהמדינה מוכנה לתת

תופעה מוזרה: הציבור מרבה להתלונן על המסים הגבוהים שגובה המדינה, אבל כאשר ניתנת הזדמנות לקבל מהמדינה מתנות, הציבור נותר אדיש. רוב הציבור אינו ממצה את הטבות המס המגיעות לו. חוסר המודעות גבוה בעיקר דווקא בקרב בעלי השכר הנמוך, הזקוקים במיוחד להטבות האלה.

 

גם בקרב עצמאים המצב דומה, ורבים מהם, גם כאלה המתקשים לשרוד, אינם ממצים את הטבות המס המגיעות להם מהמדינה.

 

לקראת סיומה של שנת המס 2003, מומלץ לבחון את ההפקדות הנדרשות בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות, כדי לנצל את הטבות המס המוענקות לשכירים ולעצמאים.

 

שמעון ימין, מנכ"ל קבוצת אתגרים פיננסיים, המתמחה בייזום, הקמה, שיווק ובייעוץ בקרנות השתלמות ובקופות גמל, אומר כי שכירים ועצמאים רבים אינם מודעים להטבות המס הקיימות בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות, שיכולות לתרום להם הכנסה נוספת של אלפי שקלים בשנה.

 

מנתוני סקר שביצעה בימים אלה חברת חקר, בקרב מדגם מייצג של 500 תושבי ישראל מעל גיל 18, עולה כי 73.5% מהאוכלוסייה אינם מודעים להטבות המס שלהן הם זכאים, גם לאחר השינויים במיסוי על נכסים פיננסיים שנכנסו לתוקף בשנת 2003.

 

אילו הטבות מגיעות לכם

 

כדי לעודד חיסכון לטווח ארוך משתתפת המדינה בכל שנה, עד סכום מסוים, בהפקדות בקופות גמל / קרן פנסיה / ביטוח מנהלים ובקרן השתלמות. מי יכול ליהנות מההטבות האלה? כל מי שעובד ומשלם מס הכנסה יכול להקטין את תשלום המס, ביחס להפקדות שיבצע. המשמעות: לא צריך טובות מהמעסיק, ואפשר לדאוג בעצמכם להגדלת שכר הנטו. מדובר בסכומים נכבדים ודרך הביצוע פשוטה, כך שאין לזלזל בכך. לא צריך יועצי מס, אלא רק מודעות.

 

עד 31 בדצמבר כדאי למצות את כל הטבות המס המגיעות לכם, בהפקדה בשני המסלולים המוזכרים. באפיק הראשון - קופות גמל, קרן פנסיה, ותוכניות ביטוח (ניתן לשלב בין האפיקים השונים), ניתנות הטבות למי שמבצע הפקדות באופן עצמאי כעובד שכיר (גם הפקדות שלכם בלבד, ללא הפקדות מעסיק) וכעובד עצמאי.

 

בקרנות השתלמות יכולים ליהנות מהטבות המס רק עצמאים, ואילו שכירים שהמעסיק לא מפריש עבורם כלל או לא את מלוא שיעור ההטבה, אינם זכאים ליהנות ממנה.

 

גם שכירים שהמעסיק מפריש עבורם לקופת גמל, יכולים ליהנות מהטבה נוספת, היות ובמרבית המקרים אין הפרשה על כל השכר, אלא רק על חלק ממנו.

 

בחיסכון בקופת גמל, מס הכנסה נותן הטבות בדרך של ניכוי וזיכוי עד לסכומים מסוימים, המתעדכנים בכל שנה. משמעות הניכוי: ההכנסה החייבת במס מוקטנת במלוא הסכום שהופקד בקופת גמל. גובה ההטבה נע בין 10% ל-50% בהתאם לשיעור המס השולי שלכם. משמעות הזיכוי היא החזר של 35%-25% מסכום ההפקדה (בקופת גמל ובקרן פנסיה בהתאמה), שמשמעותה הקטנת המס על ההכנסה.

 

להטבות המס יש השפעה מהותית על התשואה הריאלית של החוסך בקופות גמל. השנה יציגו הקופות תשואות שיא של כ-20%-15% ריאלית, אך זו שנה חריגה ביותר. ככל ששיעור המס השולי של המפקיד גבוה יותר, כך עולה גובה המתנה של המדינה.

 

מקופות גמל ועד קרנות פנסיה

 

איך לנצל את מלוא הטבות המס בקופות גמל, ביטוח מנהלים וקרנות פנסיה? קובי יתח, יועץ מס, סמנכ"ל קרן הפנסיה עתודות וראש תחום מיסוי בכלל-ביטוח, מסביר:

 

שכיר יכול להפקיד לקופת גמל לתגמולים או לקופת ביטוח המנהלים שלו כתשלום מקביל להפקדות מעבידו סכום של עד 5% מההכנסה המזכה. תקרת ההכנסה המזכה היא 10,100 שקל לחודש ו-121,200 שקל לשנה, כלומר ההפקדות יהיו בסכום מקסימלי של 505 שקל לחודש או 6,060 שקל לשנה. הפקדה כזו תעניק זיכוי של 25% מהסכומים ששילם העובד. סכום הזיכוי השנתי המקסימלי הוא 1,515 שקל. הזיכוי יופחת מסכום המס החל על הכנסתו באותה שנה.

 

אם השכיר מפקיד כספים (בשיעורים זהים) לקרן פנסיה מקיפה כתשלום מקביל להפקדות מעבידו, הוא יקבל זיכוי גבוה יותר - 35% מהסכומים ששילם. סכום הזיכוי השנתי המקסימלי הוא 2,121 שקל, והוא יופחת מסכום המס החל על הכנסתו באותה שנה.

 

שכיר שמשכורתו מבוטחת הן בקופת גמל או ביטוח מנהלים והן בקרן פנסיה, ייהנה מזיכוי משולב. הבסיס לחישוב הזיכוי הוא לפי 35% מתוך הפקדותיו לקרן הפנסיה עד לסכום של 6,060 שקל בשנה. אם השכיר הפקיד לקרן הפנסיה פחות מהסכום המקסימלי, ואת היתרה הפקיד בקופת גמל לתגמולים או ביטוח מנהלים, יקבל זיכוי נוסף לפי 25% על יתרת ההפקדה, עד להשלמה לסכום כולל של 6,060 שקל לשנה.

 

אפשר להפריש כספים גם על רכיבי שכר שאינם מהווים משכורת פנסיונית (משכורת שעליה העובד זכאי לקופת גמל או לקיצבה ממעבידו). לדוגמה: זקיפת הטבה לצורכי מס, גילום, החזר הוצאות, שעות נוספות, בונוס, פרמיה וכו'.  במקרה כזה השכיר יפקיד באופן עצמאי, מדי חודש או לקראת סוף השנה, סכום נוסף לקופת גמל לתגמולים, לקופת ביטוח מסוג תגמולים לעצמאיים או לקרן פנסיה. סכום ההפקדה יכול להגיע עד ל-5% מאותם רכיבי שכר ולא יותר מתקרת הפקדה של 6,060 שקל נוספים לשנה.

 

על הפקדה זו יקבל השכיר ניכוי מהכנסתו, שמשמעותו הקטנת סכום ההכנסה החייבת לצורך תשלום המס. כדי לחשב את סכום ההטבה נטו, יש להכפיל את סכום הניכוי (5%) מאותם רכיבים ולא יותר מ-6,600 שקל בשיעור המס השולי שלו. לדוגמה, שכיר ששיעור המס השולי על הכנסתו המצטברת הוא 50%, יהנה מהטבה נטו של 3,030 שקל בנוסף לזיכוי.

 

אם שכיר זה לא נהנה מהזיכוי המלא על הפקדותיו כשכיר (בשל המשכורת הפנסיונית), לדוגמה: הפקיד כשכיר פחות מ-6,060 לשנה, הוא רשאי להפקיד כעצמאי לקופת גמל, ביטוח חיים או לקרן פנסיה, סכום נוסף בגובה ההפרש עד להשלמה לתקרה, ועל הפקדה זו יהנה מהשלמת הזיכוי, 35% או 25% לפי סוג הקופה שבה הפקיד.

 

שכיר שהכנסותיו מעבודה נמוכות (עד שני שלישים מההכנסה המזכה השנתית, כלומר כ-80 אלף שקל לשנה) וגילו בשנת המס מעל 50 שנה, זכאי לתוספת ניכוי של 50% על הניכוי שלו היה זכאי, בסך הכל 7.5%  ניכוי, עד תקרה של 6,060 שקל.

 

עצמאי - מי שהכנסתו אינה משכורת רשאי להפקיד באופן עצמאי לקופת גמל לתגמולים או לקופת ביטוח מסוג תגמולים לעצמאיים סכום שנתי עד 14,544 שקל, המהווים 12% מתקרת ההכנסה המזכה השנתית - 121,200 שקל. לצורך הטבות המס החישוב הוא 6,060 שקל - 5% לצורך זיכוי - ו-8,484 שקל -7% לצורך ניכוי. הזיכוי במקרה זה הוא 1,515 שקל (25% מתוך 6,060 שקל) והניכוי נטו הוא 4,242 שקל, לפי מס שולי של 50%. כולל החיסכון בתשלום דמי ביטוח ומס בריאות, סכום ההטבה הוא 7,030 שקל.

 

מי שרוצה להפקיד לקרן פנסיה מקיפה רשאי להפקיד סכום שנתי של עד 19,392 שקל, המהווים 16% מתקרת ההכנסה המזכה השנתית. בשיעור מס שולי של 50% תסתכם ההטבה נטו ב-8,787 שקל, וזאת עוד מבלי להתייחס להפחתת ההכנסה לצורך תשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

 

קרנות השתלמות

 

שכיר - אם המעביד מפריש לכם לקרן השתלמות - הרווחתם. אם לא - לא תוכלו באופן עצמאי להפריש כספים וליהנות מהטבות מס, כפי שניתן לעשות בקופות גמל.

 

עצמאי - מי שהכנסתו מעסק או ממשלח יד. רשאי להפקיד בשנה 7% מהכנסתו החייבת, עד 15,050 שקל, כלומר, הכנסה שנתית קובעת - 215 אלף שקל. הטבת המס המקסימלית נטו לעצמאי בשנת 2003 היא 4,838 שקל לפי מס שולי של 50%.

 

שאלות על הרפורמה

 

על רקע הרפורמה במס הכנסה (ועדת רבינוביץ'), שנכנסה השנה לתוקף, משיבים מומחי פירמת ראיית החשבון BDO - זיו-האפט על שאלות נפוצות, שיסייעו לכם בנבכי סעיפי התקנות והחוקים.

 

האם חלה על היחידים חובת הגשת דו"ח לרשויות המס?

 

כן, בנסיבות מסוימות חלה על יחידים חובת הגשת דו"ח לרשויות המס, כגון בעלי שליטה בחברות, שכירים שהכנסתם בשנת המס עלתה על סכום של כ-550 אלף שקל, בני זוג שהכנסתם מחושבת במאוחד, מי שיש לו נכסים בחו"ל או בעלי חשבונות בנקים בחו"ל. ראוי לבחון בכל מקרה ומקרה האם תחול על היחיד חובת הגשת דו"ח או לא, בהתאם לתקנות מס הכנסה.

 

האם תושב ישראל חייב לדווח על הכנסותיו מחו"ל?

 

החל בשנת המס 2003 מחויב תושב ישראל במס בישראל על כלל הכנסותיו בישראל ובחו"ל. לפני הרפורמה, הכנסה של תושב ישראל שמקורה בחו"ל לא נכנסה לרשת המס, ולכן לא נהגו תושבי ישראל לדווח על הכנסות כאלה. לאחר הרפורמה ובעקבות הרחבת רשת המס, חובה על תושב ישראל לדווח על הכנסות כאלה. אי דיווח עשוי להיחשב לעבירה פלילית.

 

האם אותו הדין חל על עולים חדשים ותושבים חוזרים?

 

לעולים חדשים ולתושבים חוזרים מגיעות הטבות מס שאינן מגיעות לתושבים רגילים. עולה חדש פטור למשך 4 שנים מהמועד שבו הפך לתושב ישראל, ממס על הכנסות מעסק שהיה לו בחו"ל במשך 5 שנים לפחות לפני שהיה לתושב ישראל. כמו כן, ייהנה עולה חדש מפטור ממס למשך 5 שנים ממועד הפיכתו לתושב ישראל, וזאת על הכנסות מריבית, דיבידנד, תמלוגים, דמי שכירות וקצבה שנובעות מנכסים שהיו לו לפני שהיה לתושב ישראל ושנותרו בידיו לאחר שהפך לתושב. לגבי תושב חוזר יחול הפטור על נכסים שנרכשו בתקופת השהייה בחו"ל.

 

בנוסף יחול פטור ממס על רווח הון במכירת נכס שהיה לעולה חדש מחוץ לישראל ושנמכר בתוך 10 שנים מהיום שהיה לתושב ישראל. גם בעניין זה יחול הפטור לגבי תושב חוזר רק על נכסים שנרכשו בתקופת השהייה בחו"ל.

 

אילו הטבות המס מגיעות להורים שיש להם ילדים נטולי יכולת או משותקים?

 

הורה שיש לו ילד (או הורה או בן זוג) משותק לחלוטין, מרותק למיטה, עיוור, בלתי שפוי או מפגר, זכאי לזיכוי ממס בגובה 35% מהסכומים שהוציא על הילד, העולים על 12.5% מהכנסתו. לחילופין, יובאו בחישוב הכנסתו של ההורה שתי נקודות זיכוי. כמו כן, החל משנת המס 2003 יוכלו גם הורים לילדים שאובחנו כלקויי קשב וריכוז ו/או היפראקטיביות, שהיא לקות חמורה, לקבל שתי נקודות זיכוי. הורים שלא קיבלו את נקודות הזיכוי האלה ראוי שיסדירו את העניין.

 

בני זוג רבים מדווחים על הכנסותיהם על בסיס מאוחד. באילו מקרים יהיו זכאים בני הזוג לחישוב נפרד?

 

חישוב מס נפרד עשוי, ברוב המכריע של המקרים, להפחית את החבות הכוללת במס של בני הזוג בצורה משמעותית. בפקודת מס הכנסה נקבע, עקרונית, כי על הכנסותיהם של בני זוג הבאות ממקורות תלויים זה בזה יבוצע חישוב מס מאוחד. כמו כן נקבעו כללים בדבר קיומה של תלות בין הכנסותיהם של בני זוג.

 

בהלכה תקדימית של בית המשפט העליון נקבע באחרונה כי הכללים בדבר התלות אינם כללים מוחלטים, כפי שהיה נהוג לחשוב עד לאותו יום, אלא ניתנים לסתירה על-ידי הנישום. על כן ניתן לערוך, בין היתר, חישוב מס נפרד לבני זוג שעובדים בחברה בשליטתם, אם יוכח עובדתית כי הכנסותיהם אינן תלויות זו בזו.

 

ניתן יהיה גם ליזום תיקון של דוחות שהוגשו לשלוש/ארבע שנות המס האחרונות.

 

בהוראת שעה שתחול בשנים 2005 ,2004 ו-2006 נקבע, כי גם בני זוג שבין הכנסותיהם מתקיימת תלות יכולים לערוך חישוב מס נפרד, אם נמסרה הודעה לפקיד שומה עד חודש לפני תחילת שנת המס, ובהנחה ששניהם עבדו בעסק לפחות 36 שעות בשבוע למשך 10 חודשים לפחות, ואין לבני הזוג הכנסות אחרות מעסק או ממשכורת. בהצעת התקציב לשנת 2004 מוצע לדחות את תחולת הוראת השעה לשנת 2007.

 

אילו הטבות מס מגיעות למי שמשלם מזונות לילדיו?

 

ד"ר אברהם אלתר ועוד ורוח רונן ארויו מסבירים: נישומים המחויבים על-פי פסק דין או הסכם שקיבל תוקף כפסק דין לשלם מזונות לילדים בגירים, יכולים לבקש שתי נקודות זיכוי על כל ילד. פסק הדין לעניין זה ניתן אמנם רק ב-2003, אך ניתן לבקש פתיחת שומות לאחור ולבקש החזרי מס.

 

האם יש הטבות מס לבעלי משכנתא?

 

אלתר וארויו מבהירים: כל בעל נדלן המפיק ממנו הכנסות שכירות ואחרות החייבות במס, יוכל לתבוע ניכוי באופן שוטף של הריבית המשולמת על המשכנתא. במקרה שמדובר בשכר דירה הפטור ממס או בשכר דירה מחול שעשוי להיות חייב במס של 15% לאחר 1 בינואר 2003, מומלץ שלא לתבוע את הוצאות המימון.

 

אל תחכו לרגע האחרון

 

פתיחת קופת גמל או קרן השתלמות חדשה כרוכה בהגעה לסניף וחתימה על טפסים. אל תחכו לרגע האחרון - לקראת 31 בדצמבר יש תורים ולחץ. פתחו כבר היום קופה, אפילו בהפקדה מינימלית של 100 שקל, ולקראת סוף השנה תוכלו להחליט על גובה ההפקדה ולתת הוראה טלפונית.

 

לקראת סוף השנה הבנקים יוצאים במבצעים הכוללים הלוואה בריבית מופחתת להפקדה בקופות שבניהולם, פטור מדמי ניהול למעבירי קופות מגוף מנהל אחר ומתנות. בדרך כלל אין כדאיות בלקיחת הלוואה לחיסכון, אבל במקרה הזה, למי שטרם מיצה את הטבות המס, כדאי לשקול אפשרות זו.

 

היזהרו מריבית מופחתת עד 31 בדצמבר: הבנקים נוהגים להציע ריבית מופחתת מאוד עד 31 בדצמבר, פריים פחות כמה אחוזים, ואחר כך הריבית מתייקרת. רוב הלקוחות זקוקים להלוואה לשנה, ולכן אל תתרשמו מהצעה זו.

 

קיימת שונות גדולה בין הבנקים בנוגע לעמלת עריכת מסמך, שאותה יש לשלם כאשר לוקחים הלוואה. בהלוואות בהיקף גבוה מדובר בעמלה של מאות שקלים. בשנים האחרונות היו בנקים שהעניקו פטור מעמלה זו - העדיפו אותם, או נסו להתמקח בבנק שבו בחרתם לפתוח קופה.

 

בני זוג רשאים במסגרת הדוח השנתי למס הכנסה להעביר עודפי הפקדות מזה לזה לצורך ניצול מקסימלי של הטבות המס.

 

הבנקים מנהלים כ-90% מהכספים בענף הגמל, אבל דווקא המנהלים הפרטיים הניבו לאורך שנים תשואות עודפות, שמסתכמות בהפרשים גבוהים מאוד. דמי הניהול חשובים, אבל התשואה נטו לעמית חשובה יותר. באתר של משרד האוצר וכלו לקבל מידע היסטורי רב ערך לגבי תשואות ועוד.

 

דמי הניהול הממוצעים בקופות נעים סביב 0.7% לשנה. ניתן להתמקח על דמי הניהול, שנקבעים לפי היתרה בקופה, אוכלוסיות מועדפות, פרופיל עסקי של הלקוח, ארגון עובדים ועוד. בסוף שנה בנקים מציעים הטבה למעבירים קופה מגוף אחר בצורה של פטור מדמי ניהול. אפשר להשתמש בעובדה זו ולנסות לקבל הטבה.

 

ניתן להעביר את הכסף אחת לשנה מקופה לקופה בגוף אחד, תוך שמירה על הוותק ומלוא הזכויות וללא קנס - אך הציבור נוטה להישאר באותה קופה במשך שנים. חבל. כדאי לבחור קופה המתאימה לצרכים ולהעדפות שלכם, ובעלת ביצועים טובים לאורך שנים. בקופות מסלוליות ניתן להעביר את הכסף אחת לחודש ללא קנס.

 

כדאי להתאים את הקופה לצרכים, לדוגמה את טווח ההשקעה. משקיע צעיר יבחר קופה עם נכסים לטווח ארוך (מניות), משקיע מבוגר המשקיע לטווח זמן קצר, יבחר קופה בעלת נכסים לטווח קצר (יותר איגרות חוב בריבית משתנה). מי שרוצה לרכוש דירה או רכב שמחירם צמוד למט"ח ישקיע בקופה שנכסיה צמודי מט"ח. יש להשקיע בהתאם לרמת הסיכון שאתם מעוניינים בה. רוצים לשמור על רמת החיים או להעלות אותה, והיא נגזרת מהמדד? השקיעו בקופה שמרבית נכסיה צמודי מדד.

 

איך מקבלים החזר ממס הכנסה? פשוט מאוד: מפקידים כסף ולוקחים אישור הפקדה. ישנם מעסיקים גדולים במשק שמאפשרים לקבל את הזיכוי אוטומטית בתלוש השכר (הכי נוח - בררו במקום העבודה שלכם). המפקידים האחרים יידרשו להגיש דו"ח (או תיאום מס) למס הכנסה. במקרה כזה שימו לב אם לא תידרשו לתשלום מס נוסף: ששכרכם לא יצא בהפסדכם. את ההחזר תקבלו בערך ביולי, לחשבון הבנק שלכם.

 

ניתן ליהנות מהטבות מס בהפקדה לחשבון שלכם או של בן משפחה קרוב - הורים, ילדים וכו'. ניתן להפקיד מדי חודש או סכום חד פעמי.

 

חוסכים לילדים בקופת גמל בהוראת קבע? אפשר לבקש זיכוי ממס הכנסה. לא ידעתם והפקדתם במשך שנים בקופת גמל או תוכנית ביטוח בלי לבקש החזר ולא מיציתם את הטבות המס? אפשר לבקש החזרים גם כמה שנים אחורנית.

 

גם תשלום ביטוח חיים במסגרת המשכנתא נכלל בהפקדות המזכות במס, באותה מסגרת שהוזכרה לעיל.

 

 

 

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלץ לחשב
כמה שקלים מגיעים לכם
מומלצים