שתף קטע נבחר

תנאי שימוש באנציקלופדיה

ברוכים הבאים לאנציקלופדיה באתר Ynet. השימוש באנציקלופדיה , לרבות בניוזלטר כמפורט להלן, (להלן: "האנציקלופדיה" או "השירות") מעיד על הסכמתך לתנאים אלה וכן על הסכמתך לתנאי השימוש הכלליים של Ynet. מומלץ לפיכך לקרוא אותם בקפידה. במקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאים לה לבין תנאי השימוש הכלליים של Ynet, תינתן עדיפות לתנאים אלה ביחס לשימוש בשירות. הואיל ותנאים אלה, כמו גם תנאי השימוש הכלליים של Ynet יכולים להשתנות מדי פעם, מומלץ לחזור ולעיין בהם מעת לעת.

 

השימוש בשירות

 

ניתן להשתמש בכל תוכן ומידע המצוי בערכי האנציקלופדיה למטרות פרטיות ואישיות בלבד.ובכפוף לפרק רישום ותשלום בגין השירות בתנאי שימוש אלה.

אין להשתמש בכל תוכן ומידע הכלול בשירות, באתר אינטרנט או בכל שירות אחר, מכל סוג שהוא, או לכל מטרה אחרת שאיננה פרטית ואישית, בלא קבלת הסכמה מפורשת של ידיעות אינטרנט, בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

בכל מקרה, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, הנלווים לתכנים ולמידע שיעשה בהם שימוש על ידך.

אין להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד', שנועדו לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור באופן אוטומטי של מידע ותכנים בשירות, באופן שלא הותר על ידי ידיעות אינטרנט. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו מידע ותכנים מהשירות.

אין להציג את השירות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, ואין לקשר לדף הבית של השירות או לכל דף אינטרנט הכלול בו ("קישור עמוק"), אלא בכפוף להסכמה מפורשת, מראש ובכתב של ידיעות אינטרנט.

חשוב לזכור: האנציקלופדיה נועדה להעשרת הידע והמידע בלבד. ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה והמידע המפורסם בשירות אינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע שפורסם באנציקלופדיה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה.

רישום לקבלת ניוזלטר אנציקלופדיה

ידיעות אינטרנט רשאית להציג בפניך מעת לעת אפשרות להירשם לקבלת מהדורת תוכן אלקטרונית המופצת באמצעות הדואר האלקטרוני אחת לשבוע ("ניוזלטר") או בכל תדירות אחרת כפי שתקבע ידיעות אינטרנט, המכילה מידע בנושאים שונים, ערכים מתוך האנציקלופדיה וכן תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. תוכל לבחור אם ברצונך לקבל את הניוזלטר לכתובת דואר האלקטרוני שלך. לצורך הרישום לניוזלטר תידרש להזין את כתובת הדואר האלקטרוני (שדה חובה), שמך המלא, גיל, מין (שדות רשות). עליך למלא פרטים נכונים בלבד. ידיעות אינטרנט תהה רשאית לשמור את הפרטים שמסרת בעת הרישום לניוזלטר במאגר המידע שברשותה.

שירות הניוזלטר ניתן לפי שעה ללא תשלום ידיעות אינטרנט שומרת לעצמה את הזכות להפסיקו ו/או לשנות את תנאיו בכל עת.

במסגרת הרישום לניוזלטר ידיעות אינטרנט רשאית להציג בפניך אפשרות למלא שדות רשות במסגרת מתן הפרטים כאמור לעיל. תוכל לבחור אם ברצונך לקבל לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת בעת הרישום מידע שיווקי ו/או תכנים מטעמה של ידיעות אינטרנט או של צדדים שלישיים, בכפוף לאישורה המפורש. מסירת המידע כאמור תתבצע על ידי ידיעות אינטרנט והיא כפופה להסכמתך, כפי שתבוא לידי ביטוי בדף האינטרנט בו יבוצע הרישום לצורף ההשתתפות במבצע. במידה ואישרת קבלת מידע שיווקי מטעמה של ידיעות אינטרנט, ידיעות אינטרנט תהה רשאית לשמור את הפרטים שמסרת בעת הרישום לניוזלטר במאגר המידע שברשותה.
תוכל בכל עת לפנות לידיעות אינטרנט לכתובת service@y-i.co.il ולדרוש את הסרת פרטיך ממאגר המידע של ידיעות אינטרנט ו/או את הפסקת משלוח המידע השיווקי מטעמה של ידיעות אינטרנט לכתובת הדואר האלקטרוני שלך ו/או את הפסקת קבלת הניוזלטר.

 

קישורים באנציקלופדיה

 

קישורים (Links) מתוך השירות מאפשרים לגשת למידע ותכנים המתפרסמים באתרים אחרים ברשת האינטרנט. מרבית המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי ידיעות אינטרנט או מטעמה. על אף שנעשה מאמץ כי המידע אליו ניתן לגשת באמצעות הקישורים מהשירות יהיה אמין, מדויק, רלבנטי ועדכני, ידיעות אינטרנט איננה יכולה לערוב לכך כיוון שהיא איננה שולטת על האופן בו מנוהל ומתפרסם המידע באתרים אלה ואין לה יכולת לפקח עליהם. לכן ידיעות אינטרנט לא תשא באחריות לאתרים שאליהם מוליכים הקישורים הללו, גם אם תמצא שמידע ותכנים המתפרסמים בהם אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.

ידיעות אינטרנט איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו בשירות יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. ידיעות אינטרנט רשאית להסיר מהשירות קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

קניין רוחני

 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירות, בעיצובו, בתכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, קובץ קולי, קובץ וידיאו, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של ידיעות אינטרנט בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לידיעות אינטרנט להשתמש בהם.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים או מכאניים, באמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מידיעות אינטרנט או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין.

אין באמור לעיל כדי למנוע "טיפול הוגן" ביצירות המוגנות על פי דיני זכויות היוצרים ושימוש ביצירות שתקופת הגנת זכויות היוצרים פגה לגביהם או שהפכו לנחלת הכלל מכל סיבה אחרת.

 

תיקון שגיאות

 

בתהליך הכנת המידע לפרסום במסגרת השירות נעשה מאמץ להקפיד על מהימנות ודיוק בפרטים, בעובדות ובנתונים. מטבע הדברים, יתכנו גם טעויות, בין היתר בשל טעויות בהקלדה, טעויות שמקורן בתכנים שהתקבלו מצדדים שלישים ועוד. אם מצאת מידע שלדעתך הוא שגוי, נבקשך להודיענו על כך לכתובת ency@y-i.co.il

 

רישום ותשלום בגין השירות

 

השימוש בשירות - למעט ערכים מסוימים שיוצגו באופן זמני ו/או קבוע בעמודים השונים באתר ynet ו/או בניוזלטר ו/או בכל מקום אחר, על פי שקול דעתה ולבחירתה של ידיעות אינטרנט ולזמן שתקבע - כרוך ברישום ותשלום דמי מנוי. רישום לשירות ניתן לבצע דרך הקישור הבא

 

אחריות ידיעות אינטרנט

 

השירות והמידע והתכנים הכלולים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו, התאמתו לצרכיך או בגין מהימנות, שלמות ודיוק המידע והתכנים המתפרסמים בו. השימוש בשירות וכל החלטה שתתקבל על ידך ביחס למידע ולתכנים המתפרסמים בו ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

ידיעות אינטרנט אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ידיעות אינטרנט או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל ידיעות אינטרנט או אצל מי מספקיה.

 

שינויים בשירות והפסקתו

 

ידיעות אינטרנט תוכל לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו, היקפו וזמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה וכן בשיקולים מסחריים ואחרים של ידיעות אינטרנט. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 

 

בוררות וסמכות שיפוט

 

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש בשירות או בקשר עם תנאים אלה תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום האינטרנט והסחר האלקטרוני וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

 

הערה

 

כל הזכויות על תכני בריינפופ המופיעים באתר מזה ו/או ynet שמורות ל-בריינפופ ישראל בע"מ.

 

פניות ובירורים

 

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לידיעות אינטרנט באמצעות הדואר לידיעות אינטרנט, רחוב יגאל אלון 127, תל אביב או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: ency@y-i.co.il.

 

הננו מאחלים לך הנאה רבה.

 


פורסם לראשונה 17/12/2003 21:56
מומלצים