שתף קטע נבחר

תלמידי כיתות ח' יודעים פחות אנגלית

רק 75 אחוזים מתלמידי ח' עברו את מבחן המיצ"ב השנתי במקצוע (ירידה של 7%). במגזר הלא יהודי עברו 39 אחוזים את המבחן באנגלית (ירידה של 12%). עלייה נרשמה בעברית ומתמטיקה. ועוד עולה: ככל שהילדים עניים - ציוניהם פחות טובים. לבנת: אנחנו בודקים מה קורה בהוראת האנגלית; אבל מאוד שבעי רצון

תוצאות עגומות לתלמידי כיתות ח' באנגלית. כך עולה מתוצאות מבחני מיצ"ב (מדדי היעילות והצמיחה הבית ספרית) שנערכו לתלמידים בשנת הלימודים תשס"ד ומתפרסמות אחר הצהריים (יום ג'), תוך השוואה לשנת הלימודים תשס"ב.

 

שרת החינוך, לימור לבנת, אמרה בתגובה לממצאים: "יש מגמה ברורה של עליה בציונים מלבד במקצוע האנגלית. העברנו הוראה לכל העושים במלאכה ללמוד איך ניתן לשפר את ההישגים, לבדוק מה קורה בתחום הוראת האנגלית ולהפיק לקחים. בסך הכל אנחנו מאוד שבעי רצון".  

 

מבחני המיצ"ב נערכים מדי שנה על ידי משרד החינוך לחלק מדגמי מבתי הספר לקבלת משוב ותמונת מצב כוללת במערכת החינוך בישראל מצד מנהלי בתי הספר, המורים וציוני בחינות התלמידים, תוך ניתוחם והשוואתם להישגי שנים קודמות.

 

עוד עולה מתוצאות המבחנים כי ככל שהילדים באים מרקע פחות מבוסס ציוניהם פחות טובים.

 

מתוצאות המבחנים בכיתות ח' (המגזר היהודי) עולה כי הציון הממוצע במבחן השנה עומד על 73. זאת לעומת 74 לפני שנתיים. שיעור התלמידים שעמדו בדרישות השנה באנגלית הוא 75 אחוז - ירידה של 7 אחוזים לעומת הבחינה לפני שנתיים.

 

ירידה חריפה בציוני התלמידים באנגלית נרשמה גם בקרב הנבחנים בכיתות ח' במגזר הלא יהודי. הציון הממוצע השנה במגזר הוא 49 לעומת 53 לפני שנתיים. שיעור העומדים בדרישות עמד על 39 אחוז - ירידה של 12 אחוז בהישגים.

 

בקרב תלמידי כיתות ה' נרשמה ירידה בתוצאות מבחני העברית והלשון. הציון הממוצע ירד מ-71 בשנת תשס"ב לציון ממוצע 70 בשנת תשס"ד. שיעור העומדים בדרישות העברית בשנת תשס"ד (ציון גבוה מ-56) היה 83 אחוז במבחני השנה - ירידה של 6 אחוזים מלפני שנתיים.

 

במבחן נערכה השוואה בין השגי התלמידים מכיתות ח' בבתי ספר יסודיים שלא עברו תהליך של "חיטוב" לבין בתי ספר שכן עברו. מתוצאות המבחן עולה כי ההישגים בכיתות ח' ביסודיים שלא הלכו לחטיבות גבוהים יותר מאשר במסגרות אחרות.  

 

הממצאים מבוססים על 1,035 ראיונות עם מנהלי בתי ספר, 15,648 ראיונות עם הורים, 200,583 שאלוני תלמידים, ו-344,990 בחינות שנאספו בכל אחת מהשנים תשס"ב ותשס"ד במחצית מייצגת של כלל בתי הספר היסודיים בחטיבות הביניים בחינוך הרשמי בישראל.

 

התוצאות בכיתות ה'

 

במבחני המתמטיקה – הציון הממוצע עלה והוא עומד היום על ממוצע של 72 לעומת 70 לפני שנתיים. שיעור העומדים בדרישות במתמטיקה הוא 85 אחוז, שזו עלייה של 3 אחוזים לעומת התוצאות מלפני שנתיים.

 

במקצוע האנגלית – הציון הממוצע עלה. היום הוא עומד על 71 לעומת 69 לפני שנתיים. שינוי העומדים בדרישות באנגלית משנת תשס"ב מצביע על ירידה של שני אחוזים, ובסך הכל 74 אחוזים מהתלמידים עמדו בדרישות באנגלית. 

 

  

במגזר הלא יהודי שוב נרשם ממוצע ציונים נמוך בהרבה. בחינוך הלא יהודי בכיתות ה' עמד השנה הציון הממוצע במקצועות השפה על 54, לעומת 48 לפני שנתיים. 51 אחוזים קיבלו במבחן מעל 56 ועמדו בדרישות (עלייה של 13 אחוז מתשס"ב)

 

במקצועות המתמטיקה הציון הממוצע הוא 57 (עלייה של 54 מלפני שנתיים). שיעור העומדים בדרישות במתמטיקה – 54 אחוזים (עלייה של שני אחוז מלפני שנתיים).

 

הציון השנה הממוצע באנגלית הוא 69 לעומת 62 לפני שנתיים, שיעור העומדים בדרישות בבחינות הוא 70 אחוז. גם כאן חלה עליה של 5 אחוזים מלפני שנתיים.

 

תוצאות מבחני כיתות ה' 

 

הציון במקצועות השפה עומד על 65 לעומת 58 לפני שנתיים. שיעור העומדים בדרישות 73 אחוז השנה, יש עלייה של 5 אחוז מלפני שנתיים.

 

במתמטיקה הציון הממוצע השנה הוא 60 לעומת 53 לפני שנתיים. שיעור העומדים בדרישות במתמטיקה – 63 אחוזים, עלייה של 16 אחוז מלפני שנתיים.

 

באנגלית – הציון הממוצע עומד על 73 השנה (לפני שנתיים 74). שיעור העומדים בדרישות השנה הוא 75 אחוז (ירידה של 7 אחוזים מלפני שנתיים).

 

בחינוך הלא יהודי בכיתות ח' נרשם השנה ציון 66 במקצועות השפה (לעומת 56 לפני שנתיים). שיעור העומדים בדרישות הוא 66 אחוזים (עלייה של 15 אחוזים).

 

במתמטיקה – הציון הממוצע השנה הוא 44 לעומת 41. שיעור העומדים בדרישות 35 (עלייה של 6 אחוזים).

 

הירידה החריפה ביותר נרשמה בקרב מקצוע האנגלית – הציון הממוצע השנה עמד, כאמור, על  49 לעומת 53 לפני שנתיים. שיעור העומדים בדרישות הוא 39 אחוז (ירידה של 12 אחוז).

 

20% ביסודי: מפחדים

 

במגמות באקלים בית ספרי נשאלו מורים ותלמידים שאלות שונות לגבי הקשר בין מורים לתלמידים בבתי הספר. 

 

נתון חמור הוא מספר התלמידים שחושש להגיע לבית הספר בגלל אלימות: 20 אחוז מתלמידי היסודיים מפחדים לבוא לבית הספר עקב אירועי אלימות. (לעומת 19 אחוז לפני שנתיים)

 

למרות הנתונים הקשים הצהירו בסקר רק 24 אחוז ממנהלי בתי הספר היסודיים כי הם שמים דגש על מניעת אלימות ומשמעת לעומת 32 אחוז בחטיבות הביניים.

 

בבתי הספר היסודיים אמרו 78 אחוז מהתלמידים השנה כי הם שבעי רצון מבית הספר. רק 68 אחוז מהתלמידים ענו השנה כי המורים מאמינים בהצלחת התלמידים. במשפט "לתלמידים יחס טוב למורים", מאמינים רק 60 אחוז מהתלמידים ו-37 אחוזים מהתלמידים טענו כי "יש מורים מעליבים ופוגעים".  

 

בחטיבות הביניים תמונת המצב לא השתנתה בהרבה מלפני שנתיים: 65 אחוז מהתלמידים שבעי רצון מבית הספר לעומת 63 אחוז שענו כי הם שבעי רצון מלפני שנתיים. לגבי ההיגד: "האם לדעתך המורים מאמינים בהצלחת התלמידים" התוצאה נמוכה – רק 45 אחוז מהתלמידים סבורים כך לעומת 43 אחוז בתשס"ב.

 

39 אחוז מהתלמידים הסכימו עם המשפט "לתלמידים היה יחס טוב עם המורים". כמו חבריהם בבתי הספר היסודיים, 39 אחוז מהתלמידים טענו כי יש מורים מעליבים ופוגעים.

 

11 אחוז מתלמידי חטיבות הביניים חושש לבוא לבית הספר בגלל אלימות לעומת 10 אחוז מלפני שנתיים.  

 

המורים: אנחנו מרוצים 

 

לגבי המורים בבתי הספר היסודיים: למעלה מ-90 אחוז שבעי רצון מעבודתם בבתי הספר. כ-87 אחוז מהמורים מאמינים כי בית הספר מתנהל בצורה טובה לעומת 85 אחוז לפני שנתיים.

 

באשר לשותפותם בקבלת החלטות בבית הספר חלה ירידה ורק כ-72 אחוז מהמורים מרגישים שותפים בהחלטות לעומת 77 אחוז לפני שנתיים.

 

בתשובה לשאלה מה עומד בראש סולם הקדימויות של מנהלי בתי הספר, ענו 80 אחוז ממנהלי בתי הספר היסודיים: קידום הישגים לימודיים, לעומת 59 אחוז ממנהלי חטיבות הביניים.

 

בנושא האקלים הבית ספרי, בחרו 41 אחוז ממנהלי בתי הספר היסודיים לעומת 42 אחוז ממנהלי חטיבות הביניים.

 

בחשיבות לחינוך חברתי וערכי בחרו 37 אחוז ממנהלי בתי הספר היסודיים לעומת 40 אחוז ממנהלי החטיבות. 23 אחוז ממנהלי בתי הספר היסודיים טענו כי הם שמים דגש על הוראה, למידה וסביבה לימודית לעומת 21 אחוז ממנהלי החטיבות שהצהירו על כך.

 

בנושא ארגון פערים בחרו 18 אחוז ממנהלי בתי הספר היסודיים לעומת 24 אחוז ממנהלי החטיבות ולבסוף, בחשיבות הניהול בבתי הספר, בחרו 4 אחוזים ממנהלי היסודיים לעומת 6 אחוזים ממנהלי החטיבות. 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: צביקה טישלר
ירידה באנגלית. געגועים לגבי ודבי?
צילום: צביקה טישלר
צילום: אלכס קולומויסקי
שרת החינוך עם תלמידים. "בסך הכל שבעת רצון"
צילום: אלכס קולומויסקי
צילום: אורן אגמון
"20% מפחדים להגיע לכיתות"
צילום: אורן אגמון
מומלצים