שתף קטע נבחר

האי היווני: ניצחון לשרון בבג"ץ

שעות אחדות לאחר התבוסה המשפילה במפלגתו, יכול ראש הממשלה שרון לחייך: בג"ץ דחה הבוקר את העתירות שהוגשו נגד החלטת היועץ המשפטי שלא להעמיד לדין את שרון ואת בנו גלעד בפרשת האי היווני. ההחלטה - ברוב של שישה מתוך שבעה שופטים. הפרקליטות: אנחנו רואים בכך סוף פסוק לסוגיה. התנועה לאיכות השלטון: "בית המשפט לא רצה לראות את המלך במערומיו; חשין הוא היחיד שראה את המלך כמו שהוא"

סוף לפרשת האי היווני: יום לאחר התבוסה בוועידת הליכוד, זכה הבוקר (יום ה') ראש הממשלה לניצחון בבג"ץ. השופטים דחו את שלוש העתירות שהוגשו נגד החלטת היועץ המשפטי, מני מזוז, שלא להעמיד לדין אותו ואת בנו גלעד בפרשת האי היווני

 

בלשכת ראש הממשלה קיבלו בסיפוק את ההחלטה של בג"ץ לדחות את העתירות נגד החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז בפרשת האי היווני. "החלטת בג"ץ מדברת בעד עצמה", אמרו בלשכה.

 

שישה מבין שבעה שופטי בג"ץ קבעו כי אין מקום להתערב בהחלטת היועץ וכי התערבות כזו שמורה למקרים נדירים בלבד. השופטים קובעים כי "בבדיקת חומר הראיות השקיע מזוז משאבים רבים ונקט מידת זהירות והקפדה מיוחדת ואין בכך כל פגם".

 

השופטים התייחסו בפסק הדין גם לפער האדיר שבין מסקנותיהם של היועץ המשפטי לממשלה, מזוז ופרקליטת המדינה לשעבר, ארבל, שהמליצה להעמיד לדין את שרון ואת בנו, גלעד.

"החלטה הנוגעת לשאלת דיות הראיות מבוססת על הערכה עובדתית ומשפטית ולא מן הנמנע שגורמים מקצועיים שכישוריהם זהים יגבשו, לגבי אותו עניין, הערכות שונות.התפלגותן של דעות והערכות לא בהכרח גורעת ממשקלה של אף אחת מן הדעות וההערכות החלוקות".

 

על הקרב בין הפרקליטות ליועץ

 

עם זאת, מותחים השופטים ביקורת על המאבקים בין הפרקליטות ליועץ והקרע שנוצר בפרשה "ראוי שיהיה מחלוקות בין פרקליטים ותובעים שונים מוצאות את פתרונן במסגרותיהן הפנימיות של רשויות התביעה. הפיכתן לנחלת הרבים אינה רצויה, בין היתר בשל החשש שהצגתן הפומבית של עמדות סותרות תחת עמדה מוסדית אחידה ומגובשת, עלולה לפגוע באמון הציבור ברשויות התביעה.

 

"אך מכך שבעניינו הופר הסדר המקובל, והמחלוקת שבין היועץ המשפטי לבין פרקליטת המדינה פורסמה בראש בת רבים, לא נובע שרק אחת מן ההערכות החלוקות מצויה במתחם הסבירות בעוד שזולתה חורגת ממנו".

 

השופט שנותר בעמדת מיעוט בעתירות הוא השופט מישאל חשין שקבע כי יש מקום להוציא צו על תנאי בעתירות ולהוסיף ולברר לעומק את טענות העותרים. בנוסף, קבע חשין כי יש להעמיד לעיון העותרים את עיקרי מסמך סיכום הראיות של פרקליטות מחוז המרכז. חשין לא קבע כי יש לקבל את העתירות ושגרסת העותרים הוכחה אלא רק שהנושא ראוי לעיון מעמיק נוסף.

 

בנקודה אחת בפסק הדין מותחים השופטים ביקורת על מזוז: "ביחס לנקודה אחת יש, לכאורה, מקום לתהות אם היועץ המשפטי לא הרחיק לכת לקולא בקבלו את גרסת שרון.

 

"שרון, כזכור, התכחש בחקירתו להיכרותו עם פרטי עסקיו וקרקעותיו של אפל באזור לוד וטען כי מעולם לא דן עימו בעניינים אלה... והנה, אף שנוכח כי גרסת שרון בחקירה אינה עולה בקנה אחת עם עובדות אלו, סבר היועץ המשפטי, כי משחלפו 15 שנים ממועדי האירועים ועד למועד שבו מסר שרון את הודאותיו בחקירה, יהיה קושי לסתור את טענתו שאין לצפות ממנו שיזכור לאחר זמן כה רב פרטים כאלה.

 

דומה כי בהנחות מסוג זה מצאו באי כוח העותרים בסיס לטענתם, כי החלטת היועץ המשפטי נושאת אופי של כתב סנגוריה. ניתן אמנם לפקפק אם גם בבחינת עניינו של חשוד מן השורה רואה היה היועץ המשפטי לייחס משקל דומה להסברים שנתן החשוד במסגרת אמירותיו בחקירה, אף שהסבריו אינם מתיישבים עם עובדות שיש לגביהן ראיות ישירות. אך מכך בלבד אין להסיק שקביעת היועץ המשפטי חורגת ממתחם הסבירות".

 

הפרקליטות: פסק הדין לא מותיר עננה

 

מנהלת מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, עו"ד אסנת מנדל, אמרה לאחר מתן פסק הדין: "אנחנו מתרשמים שבית המשפט ראה לנכון שלא להתערב בהחלטת היועץ, שנמצאת במתחם הסבירות. בית המשפט קיבל את עמדת היועץ שאין להעביר חומר לעותרים ולא הורה על מסירת החומר הזה. ההחלטה היא סבירה ובית המשפט קבע כי אין מקום להתערב בה. בכך אנחנו רואים סוף פסוק לסוגיה הזו". 

 

"זה לא מותיר שום עננה מעל הפרקליטות ומעל משרד המשפטים. שתי העמדות הן מקצועיות. היועץ המשפטי הוא בעל הסמכות והאחריות מוטלת עליו בכל הנוגע להגשת כתב אישום. החלטה שלו אושרה היום בידי בית המשפט", אמרה מנהלת מחלקת הבג"צים.

 

בית המשפט סירב לבקשת העותרים למסור לידיהם את דו"ח פרקליטות מחוז המרכז – המכונה "דו"ח שיבר" – עליו הסתמכה עדנה ארבל בהמלצתה להעמיד לדין את שרון.

 

השופטים קבעו כי במסמך סיכום הראיות אין כל חידוש מהותי ביחס למה שנאמר בחוות דעתה של ארבל ולכן אין מקום להעמיד את הדו"ח הזה לעיונם של העותרים.

 

"המלך הוא עירום"

 

יו"ר התנועה לאיכות השלטון, עו"ד אליעד שרגא, אמר הבוקר: "כל ילד בישראל יודע שהמלך הוא עירום, כל אחד יודע שאדם המקבל 3 מיליון דולר עבור צ'יטוט באינטרנט – זה שוחד. בית המשפט לא רצה לראות את המלך במערומיו כשחשין הוא היחיד שראה את המלך כמו שהוא.

 

"החמור הוא שבית המשפט העליון החליט את החלטתו לאחר שהוא בלבד ראה את דו"ח שיבר. אנחנו סברנו שיתנו לנו לראות את הדו"ח, זכות הציבור לדעת היא כנראה ערך ששמור לרשויות אך לא לבית המשפט. ההחלטה שלא לפרסם את דו"ח סיכום הראיות זו החלטה שתרדוף את פסק הדין הזה עד יומו האחרון וההחלטה האומללה הזו תרדוף את פסק הדין הזה".

 

ח"כ יוסי שריד שהגיש את אחת העתירות לא היה מופתע. "אנחנו מאוכזבים אך לא מופתעים. האי הזה זה לא אי אלא ים של שחיתות וזו גם עמדתנו לאחר ששמענו את פסק הדין. ידענו שהסיכויים לקבלת העתירות הם קלושים, אבל אתה חייב להגיש עתירה גם כשהסיכוי קלוש כי אחרת זה אומר שהמדינה כולה עומדת דום ושומעת את ההחלטה הפסולה של היועץ בהרכנת ראש.

 

"העתירה הזו היתה חשובה וגם אם היא נדחתה - היא היתה חייבת להיות מוגשת. אנחנו לא משלימים עם ראש הממשלה מושחת, עם צמרת מושחתת אז זה המקום שאליו פנינו כדי לקבל סעד. הפעם לא קיבלנו – בפעם הבאה נקבל", אמר שריד.

 

ח"כ איתן כבל שעתר אף הוא בנושא היה דווקא מופתע: "לי דווקא היו ציפיות מבית המשפט. לצערי, בית המשפט לא העז להיכנס לעניין, לא פתר את הפלונטר ולנו – הציבור הרחב – יש עדיין תהיות איך יש מצב שכזה. התחושה של הציבור היא שמי שיש לו כוח ימשיך לצאת זכאי ומי שאין לו כוח יימצא חייב בדין. ראש הממשלה ובניו יוצאים זכאים כי למישהו לא היה אומץ להתעסק במהות".

 

בהכנת הידיעה השתתפה דיאנה בחור-ניר
לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: שאול גולן
ראש הממשלה. אפשר לחייך
צילום: שאול גולן
צילום: סבסטיאן שיינר
השופט חשין. דעת מיעוט
צילום: סבסטיאן שיינר
צילום: אבי כהן
גלעד שרון
צילום: אבי כהן
צילום: אבי כהן
אפל. הסכום לגלעד היה מוגזם?
צילום: אבי כהן
צילום: אלכס קולומויסקי
ארבל. קראה להעמיד לדין
צילום: אלכס קולומויסקי
צילום: רויטרס
היועץ מזוז. פרסם את חוות דעת הפרקליטות
צילום: רויטרס
צילום: תומריקו
שריד. ידענו שהסיכויים קלושים
צילום: תומריקו
מומלצים