שתף קטע נבחר

איך מקבלים גימלת סיעוד

קשישים חסרי ביטוח סיעודי נאלצים להסתפק בגימלת הסיעוד של הביטוח הלאומי. כמה שווה גימלת סיעוד ואיך מקבלים אותה

הגיל עושה את שלו וככל שהאדם מזדקן, הוא הופך לתלוי בסביבתו. בישראל חיים כיום כ-700 אלף קשישים בני 65 ומעלה. 113 אלף מהם מוגדרים כקשישים סיעודיים, הנזקקים לליווי צמוד, להשגחה יומיומית ולטיפול רצוף בצרכיהם השוטפים.

 

קשישים שלא דאגו לבטח את עצמם בביטוח סיעודי ואינם יכולים לממן העסקתו של מטפל נותרים תלויים במדינה, המסייעת לקשישים הסיעודיים באמצעות המוסד לביטוח לאומי. מי שמוגדר כקשיש סיעודי זכאי לגימלת סיעוד חודשית. בניגוד לגימלאות אחרות שהביטוח הלאומי משלם לאזרחים, גימלת הסיעוד היא גימלת שירותים. הכסף מועבר לחברות סיעודיות ואלה מספקות לקשיש מטפל הסועד אותו כמה שעות בשבוע. מדי שנה מעביר המוסד לביטוח לאומי כ-2.4 מיליארד שקלים

לחברות הסיעודיות בישראל ואלה מעניקות בתמורה לקשישים את שירותי הסיעוד - החל מעוזרות בית לניקיון וכלה במטפלות ומטפלים צמודים.

 

באחרונה בוחן המוסד לביטוח לאומי הצעה לשלם ישירות את גימלת הסיעוד לקשישים ובני משפחותיהם והם יבחרו את החברה הסיעודית או המטפל שיטפלו בהם, אך בחברות המספקו שירותי סיעוד מתנגדים לרעיון. לטענתן, הדבר עלול לגרום לכך שבני משפחתו של הקשיש יגזלו ממנו את הגימלה. בביטוח הלאומי טוענים מנגד כי החברות חוששות לאבד את הקופון השמן שהן גוזרות מדי חודש בתמורה למתן השירותים הסיעודים לקשישים.

 

מי זכאי לגימלת סיעוד?

 

לגימלת סיעוד זכאים תושב ישראל בן 65 ומעלה ותושבת ישראל בת 60 ומעלה, שתלויים בעזרת הזולת בפעולות היומיום או נזקקים להשגחה. בשנה האחרונה הוגדרו על ידי הביטוח הלאומי 82 אלף נשים ו-32 אלף גברים כקשישים סיעודים. 52 אלף מהם בודדים.

 

מהם התנאים לקבלת הגימלה?

 

מקבל הגימלה אמור לעמוד במספר תנאים: על הקשיש לגור בביתו ולא במוסד לקשישים; הגימלה תינתן בהתאם להכנסותיו של הקשיש (אם הכנסתו גבוהה הוא לא יהיה זכאי לגימלה); הקשיש אינו מקבל מהמוסד לביטוח לאומי קיצבאות אחרות כמו קיצבת נכות כללית, קיצבת נכה עבודה או גימלת טיפול אישי או השגחה ממשרד האוצר. מי שמקבל גימלה כזו מהאוצר יצטרך לבחור בינה לבין גימלת הסיעוד.

 

תנאי בסיסי לקבלת הגימלה הוא מבחן תלות שנערך לקשיש על ידי אחות הבודקת אם הוא מסוגל להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות ולהתהלך בבית בכוחות עצמו. נבדקת מידת תלותו של הקשיש בעזרת הזולת, ומידת ההשגחה שהוא זקוק לה. במקרים שההגבלה בתפקוד היא זמנית, תינתן גימלת סיעוד לתקופה זמנית.

 

אילו שירותים יינתנו לזכאים לגימלת סיעוד?

 

לזכאים יינתנו שירותים שיש בהם כדי לעזור להם בפעולות היומים ובניהול משק הבית, לפי צורכי הקשיש ועל-פי החלטה של ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד. השירותים כוללים, בין היתר, עזרה של מטפלת-בית בפעולות היומיום הכוללות סיוע בלבוש, רחצה, האכלה, טיפול בהפרשות, סיוע בניהול משק-הבית והשגחה על הקשיש. כמו כן כולל השירות אספקת חיתולים, טיפול במרכז-יום לקשישים, שירותי מכבסה והתקנת משדר מצוקה.

 

מהו סכום הגימלה ?

 

קיימות שתי רמות גימלה הניתנות לקשישים הסיעודיים:

 

גימלה של 100% ניתנת לקשיש שנמצא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פעולות היומיום, וכן למי שנמצא זקוק להשגחה. סכום הגימלה 1,574 שקל לחודש, והיא משולמת תמורת 9.75 שעות שבועיות.

 

גימלה של 150% ניתנת למי שנמצא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היומיום, וכן למי שנמצא זקוק להשגחה מתמדת. סכום גימלה זו הוא 2,538 שקל לחודש והיא משולמת תמורת 15.5 שעות שבועיות. כאמור, הגימלאות אינן משולמות ישירות לקשישים אלא לחברות הסיעודיות המעניקות בתמורה שירות לקשישים.

 

איך תובעים גימלת סיעוד?

 

כדי לקבל גימלת סיעוד יש למלא טופס תביעה ולמסור לסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים (טופסי תביעה אפשר לקבל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי, וכן אפשר להוריד מאתר האינטרנט של המוסד) מי שמתקשה במילוי טופס התביעה יכול לקבל עזרה מפקיד התביעות או מעובדי מחלקת הייעוץ לקשיש שבסניף המוסד לביטוח לאומי. לטופס התביעה יש לצרף חוות-דעת מהרופא המטפל ואישורים על הכנסות. את התביעה לגימלת סיעוד יכול להגיש גם אדם המייצג את המבוטח, כמו בן משפחה, אפוטרופוס, עובד סוציאלי או אחות, לאחר שהתובע חתם על התביעה.

 

מתי מקבלים את השירותים?

 

שירותי הסיעוד יינתנו לזכאי עד 30 יום מאז הגשת התביעה לביטוח הלאומי זאת לאחר שהקשיש נמצא זכאי לקבלת השירות. תוך שבועיים מהגשת התביעה אמורה להגיע אחות בריאות הציבור לבחון את הקשיש. אם המסמכים מוגשים מהר יותר, השירות מתקבל מהר יותר. אם אתה לא מקבל את השירות אתה יכול לערער לועדת ערר של המוסד לביטוח לאומי.

מי הם המטפלים הסיעודיים?

 

לאחר שהקשיש מוכר כזכאי לגימלת סיעוד, נשלח אליו בהתאם למצבו הרפואי ולמגבלות שלו, מטפל סיעודי. בארץ יש יותר מ-35 אלף עובדים זרים השוהים כחוק ומועסקים כמטפלים על פי רשיון. את הרשיון להעסקת מטפל סיעודי מקבלים ממשרדי התמ"ת והפנים. את הרשיון לייבא עובד זר מקבלים הקשישים ממשרד הפנים. את הרשיון להעסיק את המטפל מקבלים הקשישים ממשרד התמ"ת. לאחר שיש בידיהם את כל האישורים מקבלים הקשישים את המטפל מחברות הסיעוד.

 

מה עושים כשלא מרוצים מהמטפל ?

 

יש לפנות לחברה המעסיקה אותו או ששלחה אותו אליכם. במקרה הצורך, המטפל יוחלף על ידי החברה.

 

ומה אם הוא מבקש תשלום נוסף?

 

על המטפל העובד לרשום ביומן את שעות העבודה שלו והקשיש צריך לחתום על היומן. אם הוא לא עבד בשעות שנקבעו לו, פנו לחברה הסיעודית שתטפל בעניין. בכל מקרה אין לשלם לו כסף מאחר שהביטוח הלאומי שילם עבורו לחברה הסיעודית. השכר שמקבל המטפל מהחברה כולל שכר עבודה וזכויות סוציאליות, ובהן ביטוח לאומי, חופשה מחלה ופיצויים. לעובד הזר זכויות מלאות כעובד רגיל, והחברות הסיעודיות חייבות לשלם לו את כל המגיע לו כחוק.

 

האם אני יכול להעסיק עובד זר באופן פרטי ולקבל את הגימלה?

 

ישנם מקרים שבהם הביטוח הלאומי מאפשר העסקתם של מטפלים או עובדים זרים שנבחרו על ידי הקשיש ובני המשפחה. במקרים כאלה מופנים המטפלים אל אחת החברות הסיעודיות והופכים לעובדים מטעמה אצל הקשיש. התשלומים למטפל יהיו דרך החברה והיא אחראית לזכויותיו. הסדר זה נותן למשפחה פתרון מתאים מבלי לעבור על החוק ולהעסיק עובד זר לא חוקי.

 

האם אפשר להעסיק בן משפחה כמטפל?

 

לא. הדבר נוגד את העקרון הבסיסי של חוק הסיעוד שהוא מתן שירותים ולא כסף.

 

האם אפשר לבחור איזו חברה סיעודית תספק את השירות?

 

ניתן לקבל שירותים מאחת מהחברות הסיעודיות המופיעות ברשימה המצורפת להודעת הזכאות שמקבל הקשיש. לכל אחת מחברות אלה יש אישור לספק שירותים על פי חוק הביטוח הסיעודי.

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: דוד הכהן
113 אלף קשישים סיעודיים
צילום: דוד הכהן
מומלצים