שתף קטע נבחר

המבקר: מחדלים חמורים במדיניות הניסויים בבני אדם

דו"ח מבקר המדינה חושף מחדלים חמורים בכל הנוגע למדיניות הניסויים בבני אדם המתבצעים במרבית בתי החולים בישראל.

 

למרות תקנות והנחיות ברורות בנוגע לאופי הניסויים המותרים, לתנאי ביצועם ולצורך ביידוע הנבדקים המשתתפים בהם, מצא המבקר כי עשרות ניסויים נעשו בלא שהמשתתפים הביעו הסכמה מפורשת לכך.

 

(כתבי ynet) 

 

 

 

 

מומלצים