שתף קטע נבחר

ח"כ איתן: כשלים חמורים בפרויקט הממשל הזמין

"הוצהרו הרבה הצהרות בעניין השאיפות של ישראל בתחום הממשל הזמין, אך בשטח התבצע מעט מאוד", אומר ח"כ מיכאל איתן, בעקבות הביקורת הקשה בדו"ח מבקר המדינה על פרויקט מרכב"ה

"על ממשלת ישראל לערוך חשבון נפש אמיתי בנושא פרויקט הממשל הזמין", אמר היום (ה') חבר הכנסת מיכאל איתן, יו"ר ועדת האינטרנט של הכנסת, בכנס שנערך במכללה האקדמית "ספיר" בנושא "עתיד החברה בעולם של מידע פתוח".

 

"הוצהרו הרבה הצהרות בעניין השאיפות של ישראל בתחום הממשל הזמין, אך בשטח התבצע מעט מאוד", אומר איתן ל-ynet, "יוזמת הממשל הזמין החלה בוועדה שפעלה ב-97'-96', אך אנחנו עדיין בתחילת הדרך, ואילו הטכנולוגיה התפתחה מאז בקצב מסחרר, הן בהקשר של אחסון, מהירות גלישה ויכולת עיבוד".

 

ח"כ איתן מציין כי ישנן מספר סיבות אובייקטיביות לכשלון, שאינן באחריות משרד האוצר, מוביל פרויקט הממשל הזמין בישראל, אך הטעות המהותית בייסוד הפרויקט, לטענתו, היא ריכוז העוצמה בידי גורם אחד ויחיד - החשב הכללי במשרד האוצר וטיפוח "פרויקטים גרנדיוזיים". זאת, במקום לספק למשרדי הממשלה השונים תמריצים כדי לפתח תוכניות ממשל זמין משל עצמם ולשתף איתם פעולה על מנת ליצור מסגרת משותפת.

 

"'שיטת ההנחתות' לא הוכיחה את עצמה", אומר איתן, "משרדי הממשלה לא משתפים פעולה עם החשב הכללי. כל אחד רוצה לשמור על כוחו. יש ללמוד מההצלחה של פרויקטים עצמאיים כמו פרויקט המיחשוב של הרשות לניירות ערך ומיחשוב בתי המשפט".

 

את הביקורת החריפה ביותר מפנה איתן כלפי פרויקט "הכספת", שתכליתו לספק לכל אזרח תיבת דואר אלקטרוני מאובטחת לצורך קבלת מכתבים ממשרדי הממשלה. "מה ההגיון לחייב כל גולש להשתמש בתיבת דואר אלקטרוני חדשה, אך ורק עבור לקבל דברי דואר מהממשלה?", הוא תוהה, "כדי לקיים את הפרויקט בוודאי יקימו מחלקה חדשה עם פקידים ושירותי תמיכה. בשביל מה? הרי לכל אזרח יש כבר תיבת דואר אלקטרוני - אפשר להפוך את תיבות הדואר האלקטרוני הקיימות למאובטחות בהשקעה נמוכה בהרבה. זו דוגמה קלאסית לטעות שצריך להימנע ממנה".

 

"הנקודה העקרונית היא שהממשלה לא צריכה להיות ספק אינטרנט, היא לא צריכה להסתכן בהשקעות טכנולוגיות או לספק שירות במשך 24 שעות ביממה. זו בושה שאנחנו מתפארים בכך שאנחנו במקום ה-17 בדירוג העולמי של הממשל הזמין, כי תעשיית ההיי טק בישראל נמנית בין החמישייה המובילה. אין סיבה שלא נוביל גם בממשל זמין. לא מתאים לנו להיות במקום ה-17".

 

ביקורת קשה של מבקר המדינה 

 

דבריו של ח"כ איתן נשמעים בעקבות הביקורת הקשה של מבקר המדינה, אליעזר גולדברג, ביחס לפרויקט מרכב"ה במשרד האוצר. מרכב"ה היא מערכת מידע רוחבית במשרדי הממשלה, שנועדה להחליף את מערכות המידע הממוחשבות במשרדים השונים, וזאת לצורך כספים, לוגיסטיקה, כוח אדם וניהול נכסי המדינה. מערכת זו נועדה לעמוד לרשותם של של כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, על בסיס מסד נתונים אחד.

 

על פי דו"ח המבקר, שפורסם החודש, לצורך הקמת המרכב"ה והטמעתה בגופים הממשלתיים ולהפעלתה השוטפת, הפעיל אגף החשב הכללי במשרד האוצר מאז 2002 מעין יחידת מחשב שהועסקו בה יותר מ-100 עובדים, רובם עובדים חיצוניים.

 

גולדברג: אפיון ERP ללא אומדן עלויות

 

המבקר גולדברג מתח ביקורת על המהלכים לקראת הטמעת מערכת ERP (מערכת ניהול משולבת של עסק) במשרדי ממשלה במסגרת מרכב"ה. הוא קבע, כי מסמכי האפיון והפיתוח של המערכת לא כללו אומדן עלויות של חלופת ERP, לעומת חלופות אחרות, וגם לא הכיל נימוקים לבחירת ה-ERP ולא נבדקו הסיכונים שבעצם יישום מערכת ERP בממשלה.  

 

המכרז לרכישת תוכנת ERP פורסם באוגוסט 2000, ובאוגוסט 2001 הוכרז על החברה הזוכה - SAP הגרמנית - והוחל בפיתוח המערכת על ידי צוות של אגף החשכ"ל. לדעת משרד מבקר המדינה, כשמדובר בפרויקט שתקציבו מאות מיליוני ש"ח ואשר כרוכים בו סיכונים רבים, בין היתר, עקב השימוש בטכנולוגיה שאינה נפוצה במשרדי ממשלה בעולם ובגלל הצורך בביצוע שינויים ארגוניים, היה ראוי לעשות ניתוח סיכונים מעמיק.

  

"לא הייתה הפרדה בין מרכב"ה לממשל הזמין"

 

על פי התיעוד שנמסר למשרד מבקר המדינה, פרויקט מרכב"ה נוהל שלא על פי הכללים המקובלים לניהול פרוייקטים ובניגוד לנוהל. הפרויקט המרכב"ה נדון בכמה החלטות ממשלה, ומהמסמכים עולה שהוא הוזכר יחד עם פרויקט "ממשל זמין", מה שיוצר אי-בהירות בנוגע לזיהוי העלויות הכרוכות בכל אחד מהפרויקטים, נכתב בדו"ח, זאת, אף על פי שעלותו הצפויה של פרויקט מרכב"ה גדולה בהרבה.

 

יתר על כן, לא נקבעה מסגרת תקציבית נפרדת לכל אחד משני הפרויקטים; לפי חישוב שעשה משרד מבקר המדינה, מסגרת התקציב המיועדת להקמת המרכב"ה בשנים 2002-2006 הסתכמה בכ-385 מיליון ש"ח. רק בספטמבר 2003 הגיש משרד האוצר לממשלה הצעת מסגרת תקציבית לפרויקט מרכב"ה, אף שהפעולות לביצועו ולתקצובו החלו כבר בשנת 2001. רק במאי 2004 הוגשה לממשלה תכנית העבודה לפרויקט.

 

ריכוז סמכויות רב מדי

 

הביקורת עוד העלתה, שבידי סגן החשב הכללי, איציק כהן, רוכזו סמכויות רבות בתחום המחשוב ומערכות מידע, הן במשרד האוצר הן בכל משרדי הממשלה: כהן מונה למנהל פרויקט המרכב"ה, והוא מנהל את כל מערך המחשוב של משרד האוצר, הכולל כמה מיזמי מחשוב שמתנהלים במקביל לפרויקט מרכב"ה. הוא גם מוסמך לקבוע הוראות במסגרת תקנות כספים ומשק.

 

תגובת משרד האוצר

 

סגן החשב הכללי, איציק כהן, כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה, כי שינויים טכנולוגיים ככלל, וההתפתחות בתחום טכנולוגיית המידע בפרט, מאופיינים בדינמיות גבוהה, ואילו פעילות הממשלה וישיבות הממשלה הבאות לאשר מיזמי מחשוב אופיינה בקצב התנהלות שונה, איטי יותר. "תהליך קבלת אישור הממשלה ארוך ומורכב הן מן היבט הטכני והמעשי הן מן ההיבט הפסיכולוגי, משום שגורמי ממשלה אינם בקיאים בהכרח במקצוע", הוא ציין.

 

מאגף התקציבים נמסר, כי "ככלל, קידום הפרוייקטים מרכבה וממשל זמין אינו טעון החלטת ממשלה, אך מתוך רצון ליצור שקיפות מירבית למהלך, ולרתום את כל משרדי הממשלה לשיתוף פעולה מלא ופורה עם החשכ"ל, הוחלט לעגן את המהלך בהחלטת ממשלה".

 

באשר לתקציב הפרויקט, נמסר מאגף התקציבים כי "הנושא תוקן על ידינו והחל משנת 2004, (אג"ת) מקפיד לתקצב את פרויקטי המיחשוב בשקיפות מלאה ובשים לב להפרדה מוחלטת בין תקציבי מרכבה לבין תקציבי ממשל זמין".

  

תגובת החשב הכללי במשרד האוצר, ד"ר ירון זליכה

 

"שר האוצר, הנהלת החשב הכללי, ואנשי אגף התקציבים רואים ב'תוכנית' מרכב"ה מיזם אסטרטגי, אשר ישנה את דרך ניהול הממשלה ויאפשר הכנסת כלי ניהול, פיקוח ובקרה מהמתקדמים בעולם.

 

"עם כניסתי לתפקיד, באוקטובר 2003, החלטתי על הפרדת הדרג המבצע מהדרג המחליט על ידי הקמת מינהל רכש ממשלתי כולל. משמעותה של הפרדה זו בנושא מערכות מידע היא פיצול סמכות וועדת ענ"א עליונה, ומינויו של מר אבי דור ליו"ר וועדת מכרזים לענייני טכנולוגיה ומחשוב (סמכות שהייתה נתונה עד אז בידי סגן החשב הכללי למערכות מידע).

 

"כמו כן, החלטתי על מינוי שתי וועדות מקצועיות כאמצעי לתגבור הבקרה ולהובלה של פרויקט מרכב"ה: וועדת היגוי לפרויקט מרכב"ה - בראשותי, ומנהלת להובלת השינוי המבני שנובע מפרויקט מרכב"ה בכלל משרדי הממשלה. בכך מופעלים מערכות איזונים ונוצרה הפרדה מוחלטת בין ועדת ההיגוי ומנהלת הבקרה ולבין מנהלת הפרויקט שאחראית על הפעלתה.

 

"תוצאות מהלכים אלה ניכרות היום בפעילות הפרויקט: תקציב מבוקר בכל רבעון, הצבת יעדים מדידים לפרויקט עד לסוף 2006,  החלטה על דרך היישום באמצעות צוות ניהול השינוי, וניהול כספי של הפרויקט עצמו באמצעות מערכות מרכב"ה. הועדות האלה הוקמו, בין היתר, בעקבות המלצת מבקר המדינה, שאליה אנו מתייחסים כאל אבן דרך חשובה בתהליך.

 

"כמו בכל תהליך שמשלב בין מערכות קיימות, גם במקרה זה "חבלי הלידה" לא היו קלים ואולי לא תמיד הייתה ברורה האחריות והסמכות בתהליך המתהווה. אולם ממשלת ישראל וראש הממשלה שראו חשיבות בקידום תוכנית זו הטילו על שר האוצר לרכז את תוכנית מרכב"ה, כאשר מירב הכלים לביצוע המשימה מצויים בידי משרד האוצר באגף החשב הכללי".

 

ח"כ איתן סבור כי יש לפצל את פרויקט הממשל הזמין של ישראל לשתי חטיבות נפרדות, שיפעלו במסגרת משרד האוצר: אחת העוסקת בפער הדיגיטלי ונושאי רווחה (פרויקט להב"ה) והשנייה בנושא ממשל זמין ומרכב"ה. "בראש ובראשונה יש צורך בשר שיקדם את הנושא, כי הממשלה לא יודעת מה היא רוצה. הפקידים מביאים ניירות לישיבות ממשלה והשרים מצביעים בעד מבלי לדעת על מה".

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים