שתף קטע נבחר

עכשיו תורנו ללכת לבג"ץ

כשהמערכת הפולטית בארה"ב נטרפה והפוליטיקאים האמריקנים הלכו לחפש סיוע בבתי המשפט בפלורידה ובוושינגטון ישבנו וצחקנו... כעת יעקבו האמריקנים אחרינו כשכל צד יתחיל לגרור את משנהו לבג"ץ

הודעת ראש הממשלה על כוונתו ללכת לנשיא ולהודיע על התפטרותו היכתה בתדהמה את המערכת הפוליטית, שכן ניתן היה לצפות לכך שרה"מ יבחר כבר לפני שבועיים באופציה הזו, אם רצה בה, ולא ימתין להעברת החוק לפיזור הכנסת כפי שקרה.
הואיל ונוצר מצב חדש, מן הראוי להתמודד עם הסיבוך רב האפשרויות שנוצר ולהלן תיאורו:
חוק יסוד הממשלה החדש קובע כי עם מסירת הודעה כדין על התפטרות רה"מ יתקיימו בחירות נפרדות לראש הממשלה והן ייקראו "בחירות מיוחדות". בחירות כאלה עשויות להתקיים ביום ג' האחרון שלפני תום 60 הימים מהיום שבו נוצרה העילה לעריכתן. ניתן איפה לקבוע כי קיימת חובה על פי החוק לקיים את הבחירות ב-6 בפברואר שנת 2001.
ומה באשר לפיזור הכנסת? ראש הממשלה הניח שהחלטתו תרצה את הח"כים המודאגים מפני פיזור הכנסת ועל ידי כך הניח ברק ניתן יהיה לקיים בחירות לראשות הממשלה – נטו, וכן הניח שניתן יהיה להבטיח שהיוזמה לתיקון חוק הבחירה הישירה תיגדע בעודה באיבה. ניתן לקבוע כי הדיון בשינוי השיטה אכן חוסל וכי הבחירות הקרובות יהיו בשיטת הבחירה הישירה. לעומת זאת יכולה הכנסת להגיב במהירות, להשלים את שתי הקריאות לפיזור הכנסת ולכפות על רה"מ בחירות כלליות ביחד עם בחירת ראש הממשלה בתוך שלושה חודשים.
פרק נוסף בסידרת המתח החדשה יוקדש לשאלת אפשרות ההתמודדות של ביבי נתניהו בבחירות אלו, שכן חוק יסוד ההממשלה קובע כי אם מתקיימות בחירות מיוחדות עליו להיות תבר כנסת. דא עקא שביבי אינו חבר כנסת. ברק היה מודע לכך ויש להניח כי שיקוליו לקחו בחשבון את האפשרות למנוע מביבי מלהתמודד מולו בבחירות אלו. האם ניתן להשיב לו בתרגיל נגדי? אולי זה יהיה אפשרי באמצעות אחת משתי אפשרויות: האחת, באמצעות חקיקת תיקון לחוק יסוד הממשלה כך שיאפשר לאזרח, שלא מבין חברי הכנסת להתמודד על ראשות הממשלה. אם יבוצע תיקון כזה (שברק אמר כי הוא תומך בו) יוכל ביבי להתמודד כבר בבחירות הקרובות. ניתן להתנבא שתיקון החוק לא יתקבל בזמן הקצר שנשאר וכי נציגי העבודה בכנסת יעשו כל מאמץ לסכל אותו. מה נותר? פיזור הכנסת ובאמצעותו לכפות על ברק בחירות כלליות שבהן יוכל ביבי להתמודד מולו.
כעת יש לומר כמה מילים על המצב בתוך המפלגות לנוכח ההודעה הדרמטית. נתחיל במפלגת העבודה שבה למעשה חסם אהוד ברק כל אפשרות של התמודדות נגדו. קשה לראות את אברום בורג או שמעון פרס נערכים להתמודדות בתוך המפלגה ולכן ניתן להניח כי האפשרות היחידה שנותרה להם היא להקים "גוש שלום" שבראשו יעמוד למשל שמעון פרס אשר יוכל להתמודד על ראשות הממשלה כנגד ברק ושרון או ברק וביבי. בשביל לעשות כן הוא צריך להמציא חתימות של עשרה חברי כנסת, וזאת בלא שיקים מפלגה כלשהי.
ומה בליכוד? שרון וסילבן שלום לא יצאו מעורם לסייע בידי ביבי להתמודד ולכן צפוי מאבק לא קל בין "מפלגת ביבי" לבין "מפלגת שאר הליכוד" בתוך הליכוד. אפשרות נוספת שאין לגביה ודאות משפטית היא להצביע עוד השבוע אי אמון בראש הממשלה וזאת בתוך 48 השעות עד לכניסת הודעת ההתפטרות של רה"מ לתוקף, אולם על הצבעת אי אמון יש להודיע שבוע קודם להצבעה וספק אם יש הצבעה שכזו בקנה.
הנה כי כן רבות האפשרויות, רבים השיקולים, ועד יירבו המניפולציות ומהלכי הנגד של כל צד. כשהמערכת הפולטית בארה"ב נטרפה והפוליטיקאים האמריקאים הלכו לחפש סיוע בבתי המשפט בפלורידה ובוושינגטון ישבנו וצחקנו... כעת יעקבו האמריקנים אחרינו כשכל צד יתחיל לגרור את משנהו לבג"ץ ויחייכו.

לפנייה לכתב/ת
אי-פי
היכה בתדהמה. אהוד ברק
אי-פי
זום 77
הולכים לבג"צ?
זום 77
מומלצים