שתף קטע נבחר

חינוך 2007: פחות לעולים ולערבים, יותר לחרדים

הבלוף של משרד החינוך וממשלת ישראל: עיון בתקציב 2007 מעלה שלמרות ההבטחות על השקעה מוגברת בשורה של נושאים, המספרים מלמדים אחרת. פחות לאוכלוסיות חלשות, פחות למיעוטים, פחות לחינוך טכנולוגי, ועוד שורה ארוכה. למה יש כסף? למשל לרשת "מעיין החינוך התורני" של ש"ס, שתקציבה יגדל

אז הבטיחו: משרד החינוך מתכוון לקצץ בתקציב 2007 בשורה של נושאים, שבהם דווקא הבטיחו ראשיו להשקיע. ברשימה בין היתר: קיצוץ ברווחה, קיצוץ בתוכניות קידום לאוכלוסיות חלשות ולמגזר המיעוטים. ובמה כן ישקיעו? בין התקציבים שיצמחו ניתן למצוא את זה של רשת החינוך של ש"ס "מעיין החינוך התורני", רשת החינוך העצמאי החרדית וכן פעולות הסברה באירועים ממלכתיים, תקצוב עבור יחידות מטה המשרד והתקציב עבור ההשכלה הגבוהה.

 

הקיצוץ יפגע בהשתלמויות ובתוכניות להכשרת מורים, שירותי חינוך רווחה, קליטת עלייה, מתנ"סים, בחינוך טכנולוגי ומדעי, בחינוך למבוגרים, מחוננים וחינוך לדמוקרטיה. זאת, למרות שבהצהרת הכוונות וההדגשים לקראת התקציב, 25.9 מיליארד שקל בסך הכל, מבטיחים במשרד דווקא להשקיע באותם נושאים.

  

מורים טובים יותר? נא להמתין

בעוד משרד החינוך מציין כי ידגיש בפעולותיו לשנת התקציב הבאה את חשיבות "טיפוח וקידום מעמד עובדי ההוראה" וגם "הגדלת סמכות המורה והמנהל", הרי שהנתונים המספריים מציגים תמונה שונה לחלוטין. בפועל, מקצץ המשרד בתקציבים להכשרת מורים בלמעלה מ-20 מיליון שקלים.


תקציב 2007 חינוך

תקציב 2007 לעומת 2006
הסעיף בתקציב 2006 2007
השתלמות מורים וגננות 59 מיליון שקלים 46 מיליון שקלים
קורסים וימי עיון 8.6 מיליון שקלים 1.9 מיליון שקלים
תוכנית לקידום החינוך למיעוטים 39 מיליון שקלים 29 מיליון שקלים
 

מנתוני הגשת התקציב עולה כי בעוד בשנה שעברה טיפחו את המורים, הגננות ועובדי ההוראה הבכירים בקורסים והשתלמויות, השקיעו במרכזים פדגוגים והעניקו קרנות ומענקי השתלמות - הרי השנה כל אלה קוצצו. כך לדוגמא, בנושא השתלמות מורים וגננות קיצץ המשרד 13 מיליון שקלים (מ-59 מיליון שקלים בשנת 2006 ל-46 מיליון שקלים ב2007). תקצוב קורסים וימי עיון ירד בכ-7 מיליון שקלים (מ-8.6 מיליון שקלים ב-2006 ל-1.9 מיליון שקלים ב2007). מי שעוד מקוצצים הם כוח העזר הפדגוגי (שרתים, מזכירות ולבורנטים)- ב-24 מיליון שקלים.

 

שיוויון הזדמנויות והקטנת פערים? לא השנה

המשרד מתפאר בהדגשים בהצעת התקציב כי בין כוונותיו "צמצום פערים ושוויון הזדמנויות: שוויון הזדמנויות לילדי המגזר הלא יהודי, מניעת פערים בין קבוצות אוכלוסייה שונות (עולים, פריפריה, המגזר הלא יהודי)". בהמשך ישנה הצהרה ברורה אודות "טיפול ממוקד בנוער בסיכון ובמצוקה". כיצד מתיישבות הצהרות אלו עם נתוני המשרד, לפיהם יש כוונה לקצץ 10 מיליון שקלים בתוכניות לקידום החינוך למיעוטים, מ-39 מיליון בשנה שעברה ל-29 מיליון ב2007?


קיצוצים בתקציב החינוך

למי קיצצו בתקציב? ומי קיבל תוספת?
סעיף קיצוץ/תוספת
'אגף שירותי הרווחה בחינוך' קיצוץ - 18 מיליון שקלים
תמיכה במורים עולים ויוצאי אתיופיה קיצוץ - 3 מיליון שקלים
מתנ"סים קיצוץ - 12 מיליון שקלים
'ילדים מחוננים' קיצוץ - 2 מיליון שקלים
החינוך העצמאי המוכר (חינוך חרדי) תוספת - 25 מיליון שקלים
רשת בתי הספר של ש"ס תוספת - 30 מיליון שקלים
פעולות הסברה באירועים ממלכתיים תוספת - 600 אלף שקלים
 

גם 'אגף שירותי הרווחה בחינוך', שבתוכו נמצא אגף שח"ר, הנותן הזדמנות שנייה ומקדם אוכלוסיות חלשות, יקוצץ ב-18 מיליון שקלים בתקציב 2007. ואילו תלמידי החינוך הבדואי יצטערו לגלות שלמרות שהם נמנים על ה'מיגזר הלא יהודי' שאמור להיות מטופח בהתאם להצהרות השונות, הרי שבפועל ישנו קיצוץ של כ-200 אלף שקלים. גם תקציבי קליטת עלייה, תמיכה במורים עולים ויוצאי אתיופיה בסעיף 'הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות' קוצצו ב-3 מיליון שקלים.

 

מהתקציב עולה כי גם המתנ"סים מקוצצים ב-12 מיליון שקלים. עובדה זו מפתיעה במיוחד, שכן מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, היה בעברו מנהל מתנ"ס קריית טבעון. מדובר בקיצוץ של 15% בעשור האחרון בתקציב המתנ"סים. הקיצוץ יפגע במועדוני קשישים, בפעילות לילדים בחינוך המיוחד וזו של עולים חדשים הנתמכים על ידי המתנ"ס.

 

גם פרויקט השאלת ספרים, הפועל מאז שנת 1992 באמצעות החברה למתנ"סים, נמצא בסכנת סגירה. מדובר בפרויקט חינוכי, קהילתי וכלכלי, שמטרתו להקל על משפחות התלמידים את ההוצאה הכרוכה ברכישת ספרי לימוד וליצור שוויוניות בקרב התלמידים. בחברה למתנ"סים אמרו ל-ynet כי "משמעות הקיצוץ היא הפסקת פעילות החברה בכ-40 מתנ"סים בכל הארץ. עיקר הפסקת הפעילות תהיה באזורים החלשים ובפריפריה, שם ממוקמים מרבית המתנ"סים שלנו".

 

מחוננים? לא בבית ספרנו

משרד החינוך נהנה להתגאות בבוגריו המחוננים. לפני כשלושה חודשים הוחלט במשרד על הרחבה משמעותית של מסגרות החינוך למחוננים, שינוי הגדרת המחוננות והקדמת איתור המחוננים לגיל הגן. בין היתר החליטה ועדת הקבע למחוננים במשרד לגבש תכנית אב ממלכתית לקידום התלמידים המחוננים והמצטיינים במערכת. בין היתר קראה הוועדה להרחבה והגדלה של מספר התכניות המיועדות לתלמידים מצטיינים, בשאיפה להגיע ליעד של 100 אלף תלמידים בתוך חמש שנים.

 

ושוב, מילים לחוד ומציאות לחוד: בתקציב מופיע קיצוץ של 2 מיליון שקלים בסעיף 'ילדים מחוננים'. תקציב תמיכה בנוער מחונן בחינוך העל יסודי ירד גם הוא בכמיליון שקלים. גם החינוך הטכנולוגי-מדעי מקוצץ ב-9 מיליון שקלים.

 

אז למי כן העלו?

בין התקציבים שזכו לעלייה בתקציב 2007 אפשר למצוא את החינוך העצמאי המוכר (חינוך חרדי) שזוכה לתוספת נאה של 25 מיליון שקלים. "מעיין החינוך התורני", רשת בתי הספר של ש"ס, מקבלת אף היא העלאה של 30 מיליון שקלים נוספים לתקציבה. תחום נוסף שזכה להעלאה בתקציב הוא נושא "פעולות הסברה באירועים ממלכתיים", שיקבל עוד 600 אלף שקלים.

 

אבל יש גם נקודות אור: תנועות הנוער ייהנו מגידול תקציבי של 36 מיליון שקלים. זאת, לאחר שלפני שנתיים עמדו בפני שוקת שבורה והתריעו על סכנת התפרקות. תחום נוסף שייהנה מתוספת תקציב הוא ההשכלה הגבוהה. תקציב ההשכלה הגבוהה לשנת 2007 מסתכם בכ-6.05 מיליארד שקלים. זוהי עלייה מהשנה שעברה, אז היה התקציב 5.92 מיליארד שקלים. עיקר התקציב מוקדש להשתתפות בתקציב המוסדות להשכלה גבוהה. שכר הלימוד של סטודנט יהיה 8,588 שקלים לשנה.

 

ממשרד החינוך נמסר בתגובה כי ב-2006 ובמעבר לתקציב 2007 קוצץ המשרד בכ- 260 מיליון שקלים ובעקבות המו"מ שניהלה שרת החינוך יולי תמיר עם האוצר קיבל המשרד תוספת של 150 מיליון שקלים עבור תוספת לילדי השילוב, הארכת יום הלימודים בגני הילדים, הרחבת הפעילות בתנועות הנוער ובשנת שרות, מלגות לתלמידים מתקשים, ושיפוץ בתי ספר.

 

"תוספת נוספת ניתנה עבור תוכנית השרה 'שמים את הצפון במרכז' וליישום התוכנית, הקצה האוצר תוספת של 240 מיליון שקלים. 340 מיליון נוספים גוייסו מתרומות. תוספת נוספת ניתנה עבור תוכנית החומש למגזר הלא-יהודי בסך 25 מיליון שקלים. לאור האמור ברור כי המשרד קיבל בשנת 2007 תקציב נוסף לעומת תקציב 2006 ובכך הוא מביא לידי ביטוי את סדר העדיפויות שהשרה קבעה כגון: העמקת הפעילות בגיל הרך, מעטפת הטיפול בילדים, עבודה בקבוצות קטנות בכיתות א'-ב' והעמקת הפעילות במגזר הלא יהודי".

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: ירון ברנר
תמיר. לא מגיבים
צילום: ירון ברנר
צילום: גיל יוחנן
חלוקת התקציב של המנכ"ל אבואב
צילום: גיל יוחנן
צילום: סי די בנק
קיצוץ בחינוך הממלכתי
צילום: סי די בנק
צילום: רויטרס
יותר תקציב לש"ס
צילום: רויטרס
מומלצים