שתף קטע נבחר

"כוכבי" ועדת זיילר: איפה היו אז ואיפה הם היום

דו"ח ועדת זיילר שיתפרסם היום עלול לחרוץ את גורל הקריירות של קצינים ופרקליטים. 13 קצינים ופרקליטים בהווה ובעבר הוזהרו על-ידי הוועדה, ובראשם רב-ניצב משה קראדי, היום המפכ"ל ואז מפקד המחוז הדרומי. מיהם המוזהרים? ואיזה מחיר הם עלולים לשלם?

13 קצינים ופרקליטים בהווה ובעבר מחכים בדריכות לקרוא את דו"ח ועדת זיילר, שעלול לחרוץ את גורל הקריירה שלהם. מיהם המוזהרים, על מה הם מוזהרים וכיצד הדו"ח עשוי להשפיע עליהם?

 

רב-ניצב משה קראדי: היום מפכ"ל המשטרה, אז היה מפקד המחוז הדרומי, וקודם לכן מפקד מרחב לכיש. ועדת זיילר צפויה למתוח ביקורת קשה בתפקודו וייתכן שייאלץ לפרוש עוד לפני שימצה שלוש שנים בתפקיד. על הארכת כהונה בשנה, כמקובל, כבר לא מדברים כרגע.

 

קראדי הוזהר על כך שבתפקידו כמפקד מחוז דרום ובמינוי ניצב משנה יורם לוי למפקד היחידה המרכזית של המחוז הדרומי, היו ליקויים רבים והוא נושא באחריות לכך. הוועדה מתחה ביקורת על הליך מינויו של יורם לוי, כינתה אותו כבלתי תקין ותקפה את המפכ"ל שמסר דיווח שגוי או חלקי על המידע שהיה ברשותו למח"ש בנוגע ליורם לוי, וכן על בדיקת הפוליגרף שנערכה לו והניבה תוצאות בעייתיות. במכתב האזהרה שלו נכתב שהוא נשא באחריות לליקויים בהטמעה וביישום של היבטים מקצועיים ונורמטיביים בתחום הפעלת מקורות, בנוגע למקומות המפגש המותרים, למורשים לעסוק בכך, לחובת הדיווח והתיעוד ולדרכי התגמול.

 

ניצב אילן פרנקו: היום מפקד מחוז ירושלים, אז - ראש אגף המודיעין במטה הארצי. אם הביקורת נגדו תהיה קשה, הוא כנראה יפרוש מהמשטרה עם סיום תפקידו כמפקד מחוז ירושלים בחודשים הקרובים. פרנקו התכוון להתמודד על תפקיד המפכ"ל ונחשב עד כה לאחד המועמדים הבולטים. ביקורת קשה עלולה לסגור את הגולל על האפשרות הזו.

 

בדומה לקראדי, פרנקו הוזהר לאחר שלא העביר את כל המידע שהיה בידיו בנוגע למינויו של לוי ורובי גלבוע, ועל קשריהם הבעייתיים עם משפחת פריניאן.

  

ניצב בדימוס, יצחק אהרונוביץ': היום ח"כ מטעם ישראל ביתנו, אז - מפקד מחוז דרום וסגן המפכ"ל. המחיר שהוא ישלם עשוי להיות בעיקר ציבורי.

 

אהרונוביץ' הוזהר על כך שלא נתן תשומת לב מספקת למידע שהגיע אליו בכל הנוגע למינויו של לוי ולקשריו של לוי עם משפחת פריניאן ואי הסקת המסקנות המתבקשות מכך. ניצב אהרונוביץ' הוזהר שהוא נושא באחריות לכך שנמנע מלהסיק מסקנות ניהוליות וארגוניות ראויות נוכח קיומן של ידיעות וחשדות שיוחסו לניצב משנה יורם לוי: קבלת טובות הנאה, הדלפת מידע לעבריינים, מתן גמולים בעיתיים וקשרים לא נאותים אחרים עם בני משפחת פריניאן.

  

רב-ניצב בדימוס שלמה אהרונישקי: המפכ"ל לשעבר. ההשלכות לגביו יהיו בעיקר ברמת המוניטין האישי.

 

הוזהר על כך שלא נתן תשומת לב מספקת למידע שהגיע אליו בכל הנוגע למינויו של לוי ולקשריו של לוי עם משפחת פריניאן ואי הסקת המסקנות המתבקשות מכך. 

 

תיקי רצח שנסגרו באופן תמוה

ניצב משנה יורם לוי: אז - מפקד ימ"ר דרום ותחנת אשקלון. הוא נחשב ל"כוכב הפרשה", שהתפוצצה סביב מינויו למפקד ימ"ר דרום וקשריו עם משפחת פריניאן. אם יתבררו החשדות כנכונים, הוא עלול לשלם מחיר אישי.

 

הוא הוזהר על השתתפות פעילה בחלק מהנושאים הנדונים בפני הוועדה ומתן גרסאות לא מלאות וסותרות. הוועדה קבעה שהסכים לסגור את תיק הרצח של פנחס בוחבוט בדרך לא ראויה, התייחס באופן בלתי מקצועי לתיק ההפעלה של צחי בן אור ונמנע מלבצע חפיפה נאותה ולקבל מקודמו בתפקיד את הפיקוד על ימ"ר דרום בדרך מסודרת.

 

ניצב משנה אמיר גור: היום - סגן מפקד מרחב ירקון. אז - מפקד היחידה המרכזית של מחוז דרום (ימ"ר דרום). הביקורת כלפיו עשויה להיות חדה ומשמעותית, ואם זה יהיה המצב - קידומו עלול להיעצר ואולי יידרש לפרוש. מי שנחשב לאחד מחושפי הפרשה, נושא באחריות כמפקד לשורת ליקויים בחקירת תיק רצח צחי בן-אור.

 

הוועדה ציינה באזהרה שאמיר גור התייחס לרצח צחי בן אור, כאל "עוד מקרה של רצח", התעלם ממידע שהצביע על אפשרות שהתיקים עשויים להביא לפענוח סדרה ארוכה של פשעים. הוא הוזהר על כך שלקה בהפעלת מקורות. הוא גם נמנע מלהעביר את תפקיד מפקד יחידה מרכזית דרום ליורם לוי בדרך מסודרת שתאפשר רצף פעולה ללא שיבושים.  

   

ניצב משנה בני שגיב: אז - מפקד ימ"ר דרום בחלק מהתקופה הרלבנטית. היום - ראש המחלקה לאיסוף וטכנולוגיה באגף המודיעין במשטרה. הוא עשוי להתברר כמי שנושא באחריות כמפקד בחלק מהנושאים הנדונים בפני הוועדה וביקורת כלפיו עשויה בעיקר למנוע את קידומו.

  

סגן ניצב אבי נבון: ראש היחידה לבטחון מידע. קידומו עלול להיעצר בעקבות ממצאי הוועדה.

 

אבי נבון הוזהר על כך שביצע תחקיר אודות החשדות שעלו נגד יורם לוי לקראת מינויו כמפקד ימ"ר דרום מבלי לבדוק את הנכונות והדיוק של רוב הנתונים שמסר לוי. הוא התעלם, כך נקבע בממצאי הביניים, ולא הסיק מסקנות מהמשמעות השלילית האפשרית של התנהגות יורם לוי בשעת בדיקת הפוליגרף שנערכה לו ומתוצאת הבדיקה. הוא לא נתן משקל לסירובו של לוי לעבור בדיקת פוליגרף נוספת והעביר מסר לא מלא לעוסקים במינויו למפקד יחידה מרכזית דרום.

  

סגן ניצב אהרון זרגורוב: אז - ראש מפלג תשאול בימ"ר דרום. היום - מפקד היחידה הארצית לחקירות סוהרים. קידומו עלול להיעצר, ואולי אף יידרש לפרוש.

 

זרגורוב הוזהר על היעדר פעילות מדרבנת חקירה בכל הנוגע לניסיון הרצח ולרצח של פנחס בוחבוט ובהמלצה לסגור את תיק הרצח של פנחס בוחבוט בדרך לא ראויה, שיש בה הטעיית פרקליטות מחוז המרכז.

 

הפרקליטות נתנה יד חופשית למשטרה

רב-פקד רובי גלבוע: מקורבו של ניצב משנה יורם לוי. לשעבר ראש לשכת מודיעין ובילוש במרחב לכיש וראש מחלק בילוש בימ"ר דרום. אם יורם לוי יילך הביתה, ייתכן שגם הוא יצטרך לארוז את חפציו.

 

גלבוע הוזהר על השתתפות פעילה בחלק מהנושאים הנדונים בפני הוועדה ומתן גרסאות לא מלאות וסותרות לגבי הפרשה.

  

עורכת הדין יסכה ליבוביץ': פרקליטת מחוז דרום. במקרה של ביקורת כלפיה, היא עלולה לשלם מחיר אישי וקידומה בפרקליטות ייעצר.

 

היא הוזהרה בעבר שיש חשש לאי הקפדה מספקת על קיום נהלים תקינים בכל הנוגע למתן אישורי פרקליטות לבצע פעילות שהמשטרה אינה מוסמכת לבצע, כגון פדיון ותשלום של סחורה גנובה ומתן חסינות לגנבים. כל אלו התבצעו על-פי החשד ללא תיעוד וללא רישום פרוטוקולים כנדרש. חלוקת התפקידים בפרקליטות מחוז דרום לא היתה מסודרת, לא התייעצו עם פרקליטים בכירים יותר.

 

עורך הדין הרצל שבירו: מנהל המחלקה לחקירות שוטרים.

 

שבירו הוזהר כמי שנושא באחריות לכאורה בגלל אי פתיחה בחקירה בגין החשדות שניצב משנה יורם לוי מעורב בהדלפת מידע, קבלת שוחד וקיום קשרים בלתי ראויים ועל כך שלא ניתן הסבר ראוי לכך.

  

עורכת הדין חנה מגן: מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות מחוז דרום. קידומה עלול להיעצר.

 

הוזהרה על כך שיש חשש להקפדה לא מספקת על קיום נהלים תקינים בכל הנוגע למתן אישורי פרקליטות לגופים במשטרה.  

 

צפוי "ניקוי אורוות" במשטרה 

ועדת זיילר הזהירה לא רק קצינים ופרקליטים, אלא גם את הגופים הנוגעים בדבר: משטרת ישראל, מח"ש, ופרקליטות מחוז הדרום.

 

משטרת ישראל: צפויה לעבור טלטלה ו"ניקוי אורוות" יסודי בדגש על הצמרת שלה. היא הוזהרה על ביצוע לוקה והיעדר התייחסות מקצועית ופיקודית בנושא חקירות מודיעין ועבודת מטה והכל בתיקי ניסיון הרצח והרצח של פנחס בוחבוט וניסיון הרצח והרצח של השוטר צחי בן אור. כמו כן הוזהרה המשטרה בשל ליקויים בהטמעה וביישום של הפעלת מקורות, ליקויים בבקרה, מעקב וקבלת החלטות שגויה.

 

המחלקה לחקירות שוטרים: הוזהרה כגוף על כך שלא פתחה בחקירה לגבי יורם לוי ולא ניתן לכך הסבר נאות.

 

פרקליטות מחוז הדרום: הוזהרה על מתן אישורים לגורמי משטרה לבצע פעילויות שהמשטרה אינה מוסמכת לעשותן, ללא תיעוד, ללא התייעצות עם גורמים בכירים וללא הקפדה על הנהלים.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
קראדי. האם ייאלץ לפרוש?
צילום: חיים צח
צילום: דודי ועקנין
ניצב אילן פרנקו. יוכל לרוץ למפכ"לות?
צילום: דודי ועקנין
צילום: גיל יוחנן
אילו קשרים ניהל? יורם לוי
צילום: גיל יוחנן
צילום: חיים צח
אהרונישקי מעיד בוועדת זיילר
צילום: חיים צח
מומלצים