שתף קטע נבחר

הוסרו ההגבלות על בחירת שמאי רכב לאחר תאונה
הוראות חדשות של המפקח על הביטוח יגבירו את שקיפות תהליך הערכת הנזק כלפי המבוטחים, ויצמצמו את השפעת הגורמים השונים על בחירת שמאי החוץ ועל שיקול דעתו של השמאי

כל מי שעוסק בתחום ביטוחי הרכב בישראל, וכל מי שרכבו נפגע פעם בתאונה, יודע כי הפערים בין חוות-דעתם של שמאי "החוץ" של חברות הביטוח (שמאים הנמנים על רשימותיהם) לבין שמאים אחרים (שאינם נמנים על הרשימות המוכתבות על-ידי חברות הביטוח) מגיעים במקרים רבים לעשרות אחוזים.

 

גם בג"ץ השמאים שניתן לפני מספר שנים מתח ביקורת על מוסד "שמאי הבית", ובעקבות זאת נאלצו בפיקוח על הביטוח  לקבוע הסדר חדש שיגן על

המבוטחים ולצמצם את ניגוד העניינים בפעולת שמאי ביטוח רכב. היום (ב'), ארבע שנים לאחר שההסדר היה בתוקף, ולאחר שנבחנו הוראות החוזר וההתפתחויות השונות בענף, עדכן המפקח על הביטוח, ידין ענתבי, את ההוראות. 

 

ענתבי פרסם היום הוראות מעודכנות להסדרת אופן הערכת נזקי הרכב לאחר תאונה, המרחיבות את זכויות המבוטחים. זאת, לאחר מבדיקות שערך הפיקוח על הביטוח עלה, כי יש ליצור תנאים שיבטיחו את אי תלות השמאי. מדובר, בין היתר,  בצמצום השפעת הגורמים השונים על בחירת שמאי החוץ, על עריכת השומה ועל שיקול דעתו המקצועי של השמאי.

 

כמו כן, הגיע המפקח על הביטוח למסקנה כי יש צורך להגביר את שקיפות תהליך הערכת הנזק כלפי המבוטחים.

 

בין השינויים שקבע המפקח בחוזר החדש:

 

  • רשימת שמאי החוץ הורחבה בכ-40% (כל חברת ביטוח צריכה לצרף שמאים נוספים לרשימה בהתאם לגודלה).

 

  • הורחבה הדרישה ממבטחים לנהל הליך מסודר לפני הוצאת שמאים מהרשימה גם בעדכון של הרשימה במהלך השנה.

 

  • במקרים בהם למבוטח אין העדפה לשמאי מסוים הוטלה על המבטחים חובה לבחור שמאי חוץ באופן אקראי כך שתובטח אי תלותו.

 

  • נאסר על המבטחים להגביל מבוטחים לפנות ישירות לשמאי חוץ.

 

  • נאסרה מעורבות גורמים חיצוניים בעבודתו של השמאי: ההערות שמבטח יוכל להעיר לשמאי ללא שימוש בהליך הערעור הוגבלו להערות טכניות בלבד, ונקבע ששינויים שנעשו בעקבות אותן הערות טכניות יתועדו.

 

  • הורחבו אפשרויות השימוש של השמאים בתוכנות שמאות שונות והובהר כי המלצה שניתנת בתוכנת שמאות לגבי מחיר שעת עבודה לא תמנע שיקול דעת מקצועי של השמאי.

 

גילוי נאות

הוטלה על המבטחים חובה ליידע את המבוטח באשר לזכותו לבחור בשמאי חוץ או בשמאי אחר, וכן למסור לו דף הסבר על ההסדר ועל זכויותיו במועד כריתת חוזה הביטוח ולאחר מקרה הביטוח.

 

  • נקבע כי רשימת שמאי החוץ המעודכנת ודף ההסבר יהיו זמינים לציבור גם באתר האינטרנט של המבטח, ויועברו למבוטח עם כל בקשה שלו.

 

  • נוספה חובה על השמאי להשאיר עותק מהצעת התיקון והשומה למבוטח ולמוסך, והורחבה חובת המבטח להעביר את כל מסמכי השומה למבוטח.

 

  • ניתן דגש לכך כי סוכן הביטוח מחויב לפעול בהליך בחירת השמאי לטובת מיצוי זכויותיו של המבוטח ולפי שיקול דעתו המקצועי.

 

ענתבי הדגיש, כי החוזר החדש ישפר את מצבו של המבוטח בזכות הגדלת השקיפות כלפיו, ויצירת סביבה שתסייע לשמאי הרכב לשמור על אי תלותם לכל אורך תהליך הערכת נזקי הרכב.

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים