שתף קטע נבחר

כשקרן הפנסיה שולחת יד לכיס הגמלאים

קרן פנסיה אינה נתפסת אצל רובנו כגורם שעלול יום אחד להרגיז אותנו. עניין של גיל ושל חוסר מגע עם הגופים הללו. אבל תראו מה שאטימות יכולה לעשות

א' הוא גמלאי של קרן מקפת הותיקה. היות שיש לו הכנסות נוספות, הרי למן היום שהיה זכאי לתשלומי פנסיה מקרן מקפת הועברו לקרן אישורים מרשות המיסים, שקבעו, כי אין לנכות מגמלתו מס הכנסה. יתרה מזאת, בשנים האחרונות אף פטרה רשות המיסים את א' מן הצורך לבקש מדי שנה מחדש את האישור בדבר פטור ממס, ושלחה אליו – ביוזמתה – הודעה כי תוקף האישורים שברשותו מוארך.

 

כך זה היה עד שנת המס 2006. השנה, 2007, לא חידשה רשות המיסים אוטומטית את האישור, אך א' לא היה ער לכך, ולכן גם לא פנה אליה בבקשה לחדש את האישור. אך מי שכן שמה לב לכך הייתה קרן מקפת. והייתה לה דרך בוטה להודיע על כך לא'.

 

כשהגיע התלוש החודשי של הקרן לגמלה עבור חודש מאי 2007 לא התעמק בו א' יותר מדי. כי מה כבר יכול להשתנות בתלוש של גמלה – הרי אין שם שעות נוספות, החזר אש"ל או דמי הבראה. אך למחרת היום הגיע מכתב מקרן מקפת שהקפיץ אותו. במכתב זה נאמר, כי היות שא' לא המציא אישור חדש לגבי שנת המס 2007, ינוכה לו מס בשיעור 45% מן הגמלה – וזאת רטרואקטיבית מינואר 2007 (כלומר 5 חודשים לאחור).

 

א' מיהר לבדוק את תלוש הגמלה שהגיע אך יום קודם לכן, ואז חשכו עיניו: בסעיף מס הכנסה בתלוש, שעד התלושים הקודמים היה מיותם וריק, התנוסס סכום של כמה אלפי שקלים. משהופחת סכום זה מסכום הגמלה החודשית, הופיע בשורה התחתונה סכום כשלידו הסימן מינוס. משמע: לפי חישובי קרן מקפת – כעת א' חייב לה כסף. הקרן גם מיהרה להמחיש לא' מה משמעות הדבר. אם לא תעביר אלינו לאלתר אישור חדש לגבי 2007, ישא החוב שלך כלפינו ריבית והצמדה, נאמר במכתבה.

 

למותר לציין, שלאותו חודש לא קיבל א' שום סכום לבנק, ולמעשה היה נותר במצב דומה עוד כחודשיים אילו לא הוסדר הפטור החדש ממס הכנסה. א' מיהר איפוא למשרדי רשות המיסים. שם הנפיקו לו בו במקום – באדיבות וביעילות – אישור חדש, אך גם הביעו מורת רוח מהתנהגותה של מקפת. הם לא היו חייבים לנהוג כך – אמרו לא' ברשות המיסים.

 

והם צודקים. ובואו תראו עד כמה הרחיקו לכת במקפת בפרשנות היחסים הראויים בינם לבין הגמלאים. כאמור, את כספי המס מיהרה הקרן לנכות, וזאת כבר בחודש הראשון שלאחר פקיעת תוקף אישור הפטור ממס. אך כשהועבר אליהם האישור החדש, המהירות הזו נעלמה כלא הייתה. בואו נראה את התאריכים.

 

5 ביוני 2007 היה היום שבו הוברר לא' העניין כולו. בשעה שנודע לו הדבר כבר היו משרדי רשות המיסים סגורים. לפיכך מיהר למחרת היום, 6 ביוני, וכבר בשעת בוקר היה בידיו האישור. כשהאישור בידיו מיהר א' למשרדי קרן מקפת, בשעות העבודה המקובלות. הפקידה שם הזינה מייד למחשב את הנתון העדכני על פי האישור החדש. אך מאז ועד כתיבת שורות אלו – כשבועיים ומחצה לאחר מעשה – אין שום שינוי בחשבון הבנק של א'. את הכספים המגיעים לו על פי כל דין, מקפת משום מה אינה נחפזת להחזיר לו.

 

א' מודה, כי אכן הטעות בעניין הפטור ממס לשנת 2007 הייתה שלו. אבל, הוא אומר, הדרך שנהגה בו מקפת (ומן הסתם גם בגמלאים אחרים שלה), לא הייתה הדרך שגוף המטפל בנושא כה רגיש צריכה לפעול. "הרי אילו הודיעו לי מראש ממקפת שתוקף אישור המס עומד לפקוע", הוא אומר, "הייתי דואג לקבלת אישור חדש, כפי שעשיתי כעת. מה מנע מהם לשלוח אלי הודעה שכזו? מדוע הגיע המכתב בדבר הניכוי ממס אחרי התלוש – ולא לפניו? וכעת, מדוע הם משתהים בהחזרת כספי בסכום לא מבוטל?"

 

שאלות טובות. ואנחנו שואלים: האם דמי הניהול שגובה קרן מקפת ממבוטחיה אינם מספיקים למימון מכתב, מעטפה ובול כדי להתריע בפני הגמלאים שתוקף אישור המס שלהם עומד לפקוע?

 

ויותר משאנחנו שואלים, אנחנו אומרים: זו דרך בוטה, שלא לומר מכוערת, לנהוג בציבור גמלאי קרן מקפת. מה שמשקף היחס הזה שספג א' הוא אטימות. יתרה מזאת, ספק אם הוא עומד באמות המידה של התנהגות סבירה מצד גוף כזה, גם אם נכון שעל פי חוק מחויבת הקרן לנכות מס הכנסה כאשר אין בידיה האישור הזה. הרי בידי הקרן נמצאים נתונים ממוחשבים, המאפשרים לה לגלות בעוד מועד מה מצב תוקף אישורי המס. לגמלאים – לעומת זאת – אין מעקב כזה. ולכן, להעמיד אותם בפני עובדה מוגמרת ומכאיבה שכזו הוא פרקטיקה בעייתית.

 

מי שמופקד על התנהלות קרנות הפנסיה הוא הממונה על שוק ההון והביטוח. בשנים האחרונות דווקא יצאו מבית מדרשו הוראות בדבר שקיפות והעברת מידע למבוטחים בענפים שונים, שיש בהם כדי להקל על ציבור האזרחים. אז הנה עוד נושא שמן הראוי היה שייתן עליו את דעתו – וישתמש בסמכותו כדי להורות לקרנות לנהוג אחרת כלפי הגמלאים, דרך שיהיה בה בעיקר יותר כבוד כלפיהם.

 

מקפת: מתנצלים על עוגמת הנפש

מקרן מקפת נמסר בתגובה: "בתאריך 1.10.2003 פרש העמית לפנסיית זקנה. בשנת 2004 המציא לראשונה תאום מס המגדיר ניכוי מס מהפנסיה המשולמת לו על ידי מקפת. בשנים 2005 , 2006 התקבלו במקפת אישורי הארכת תוקף – האישור משנת 2004 (האישורים נשלחים למקפת ע"י רשות המיסים – תהליך אוטומטי שנעשה לגבי כל הגימלאים שיש לבצע בגינם הארכת תוקף אישור קודם).

 

"בהתאם להוראות רשות המיסים עם גמר תוקף אישור, שהסתיים ב-30.04.2007 לגבי אשורים שהוגשו בשנת המס 2006, וככל שלא התקבל אישור נוסף לשנת המס 2007 מחובתה של מקפת ככל מוסד ממשלתי לפעול לניכוי מס מרבי בשיעור 48% מיידית מתחילת השנה דהיינו ינואר 2007.

 

"היות ולא התקבל אישור חדש או לחילופין אישור הארכה המורה למקפת להמשיך להפעיל אישור משנה קודמת, מקפת נהגה כנדרש וניכתה מס מרבי שביטויו נמצא בתלוש בגין חודש מאי 2007 ששולם ב-1.6.2007 (הניכוי בוצע רטרו מינואר). כתוצאה מניכוי הרטרו נוצרה יתרת חוב בסך 3,667.99 שקלים.

 

מיידית נשלח מכתב בנדון לגמלאי המסביר את מהות החוב ובקשה להמציא אישור מס עדכני לשנת 2007. העמית דאג באופן ראוי להמציא אישור הנדרש שהתקבל במקפת ב-6.6.2007 שהתקבל ועודכן במערכת.

 

"לצערנו בשל טעות אנושית לא הוחזר לו מיידית התשלום בגין החזר מס לעומת הגמלאים האחרים שעבורם בוצע תשלום של החזרי מס ב-8.6.2007. החזר המס יבוצע בתשלום בגין חודש יוני 2007 ויועבר לחשבונו ב-1.7.2007.

 

"אנו מתנצלים על עוגמת הנפש שנגרמה לו וניישם את הלקחים על מנת שמקרים דומים לא יישנו בעתיד".

 

הכותבת היא עורכת דין המתמחה בנושאי צרכנות

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים