שתף קטע נבחר

האם אישה יכולה לעשות הבדלה לגברים?

שאלה:

 

האם בת יכולה להוציא לידי חובה את אחיה או אביה בהבדלה? (אורטל, חדרה)

 

תשובה:

 

ההבדלה נאמרת על כוס יין במוצאי שבת להבדיל בין קודש לחול. השאלה אם נשים יכולות להוציא גברים בהבדלה תלויה במקור החיוב של ההבדלה. הכלל ההלכתי הוא שמי שמחויב בדבר, יכול להוציא אחרים. לכן אם נשים חייבות בהבדלה כמו גברים, יכולות להוציאם ידי חובה, אך אם הם פטורות או שמחויבות ברמה פחותה, לא יכולות לעשות הבדלה עבור גברים.

 

הכלל הוא שבהלכות שבת, למרות היות השבת מצווה תלויה בזמן, שווה חיובם של הנשים והגברים. נחלקו הפוסקים האם מצוות ההבדלה היא מהתורה או מדברי חכמים, ואם היא תקנת חכמים נחלקו האם חכמים תקנוה כמצווה השייכת לדיני השבת או שהבדלה היא "מצוות עשה שהזמן גרמא" ונשים אינן מחויבות בה.

 

רוב הפוסקים סוברים שחובת הבדלה מהתורה, וכך פסק הרמב"ם. השולחן ערוך (אורח חיים סימן רצו ח) כתב :

 

"נשים חייבות בהבדלה כשם שחייבות בקידוש, ויש מי שחולק" . כלומר שדעתו כדעה הראשונה, שנשים חייבות בהבדלה כמו קידוש. לגבי קידוש כתב השו"ע בפירוש (שם, סימן רעא ב) : " נשים חייבות בקידוש אע"פ שהוא מצות עשה שהזמן גרמא (פי' מצות עשה התלויה בזמן)... ומוציאות את האנשים הואיל וחייבות מן התורה כמותם."

 

בהתאם לדעתו של ר' יוסף קארו, פסקו הפוסקים הספרדים שחובת הבדלה מן התורה, ולשיטתם פשוט שחובת האישה בהבדלה שווה לדין הקידוש, ולכן נשים יכולות לברך לעצמן וגם להוציא אחרים. (מקורות הדברים פורטו באריכות בשו"ת יביע אומר או"ח ד כד).

 

בשיטת הפוסקים האשכנזים יש מחלוקת. הרמ"א בשולחן ערוך שם חשש להחמיר כשיטה שהבדלה היא מצוות עשה שהזמן גרמא, ולכן פסק ש"על כן לא יבדילו (הנשים) לעצמן רק ישמעו הבדלה מן האנשים" – כלומר שיש חשש שהן בכלל לא חייבות, וכדי להבטיח שלא יברכו לבטלה ישמעו את ההבדלה מהגברים. לשיטת הרמ"א ברור שנשים לא יכולות להוציא גברים, שכן הגברים מחויבים בהבדלה והנשים רק ספק חייבות.

 

פוסקים אשכנזים אחרים חלקו על כך, וכתבו שגם אם נשים אינן מחויבות, עדיין יכולות לברך כמו שמברכות על מצוות אחרות שלא נתחייבו בהן (הב"ח, המ"א ורע"א), וכך נוהגים האשכנזים למעשה, שנשים יכולות להבדיל לעצמן. עוד נחלקו הפוסקים האשכנזים, אם אישה שמבדילה תברך ברכת "מאורי האש", שלדעת ה"משנה ברורה" שם לא תברך, ולדעת ר' עקיבא איגר ופוסקים אחרים כן תברך, וכך דעתו של הרש"ז אויערבך ( שמירת שבת כהלכתה ב' פרק סא הערה סט).

 

מכל מקום, לאור החשש של הפוסקים האשכנזים שאולי נשים אינן מחויבות בהבדלה, עדיף לשיטתם שלא יוציאו גברים.

 

הרב שלמה זלמן אויערבך הכריע, שבשעת הצורך, כגון שהאב או האח חולים וכדומה, יגידו הגברים "ברוך המבדיל בין קודש לחול", או הבדלה שבתוך תפילת שמונה עשרה של ערבית, ואז קיימו בכך חובת הבדלה מן התורה, ואז בודאי יכולים לצאת בהבדלה שעושה אישה. (שמירת שבת כהלכתה נח הערה עז).

 

לסיכום, הנוהגות כפסקי הספרדים יכולות להוציא בהבדלה ידי חובה את אביהן או אחיהן, לנוהגות כפסקי האשכנזים עדיף שלא, ואם יש צורך, עדיף שהגברים יאמרו קודם "ברוך המבדיל בין קודש לחול" ואח"כ יכולים לצאת בהבדלה של הבת. (משיב הרב דרור ברמה)

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים