שתף קטע נבחר

הכי מטוקבקות

  אוספים משהו? כדאי שתעשו ביטוח

  לאוספים רבים יש - מלבד ערכם הסנטימנטלי - גם ערך כספי גבוה. אפשר לבטח אותם, אבל לפני צריך לדעת מהן המגבלות בביטוחים מסוג זה ומה צריך לבדוק ולבקש לפני שחותמים על הפוליסה

  רבים מאיתנו  אוספים, כתחביב, דברים שונים. זה מתחיל עם אוסף בולים, מטבעות, תמונות של גיבורי ספורט, סיכות, מפיות וממשיך עם אוספים של עתיקות, אומנות, כלי נשק, עטים, תכשיטים, יינות, ועוד.

   

  לאוספים אלה, מעבר להיותם תחביב בעל ערך סנטימנטאלי, יש גם ערך כספי לא קטן האוספים נבנים ונאספים על פני שנים רבות, אך אם יייגרם להם נזק פיזי, יהיה זה כמעט בלתי אפשרי לבנות אותם מחדש, במיוחד כאשר מדובר בפריטים מיוחדים ונדירים במיוחד, שממילא הם היקרים ביותר מבחינת ערכם הכספי.

   

  המחיר של אי עשיית ביטוח או עריכת ביטוח שאינו מתאים לאוסף ולפעילות המתנהלת סביבו עלול לעלות באובדן האוסף כולו או חלקו, ללא כל אפשרות להשיבו או להקימו מחדש וכך עלול מפעל חיים שלם לרדת לטמיון.

   

  מרבית האנשים סבורים שהפתרון הטבעי ביותר הוא "הפוליסה לביטוח הדירה ותכולתה". מכיוון שברוב המקרים מדובר באוספים פרטיים, הרי שבהיותם חלק מתכולת ביתם של האספנים, היא עקרונית אמורה להיות מכוסה במסגרת הכיסויים של פוליסה תקנית לביטוח תכולת הדירה. העניין הוא  שיש בה מגבלות כיסוי לגבי אוספים מסוימים.

   

  אז מהן המגבלות?

  ההגבלות או ההחרגות המוחלטות הקיימות בפוליסה כוללות זהב, כסף, מתכות יקרות במצב גולמי, אבנים יקרות שאינן חלק מתכשיט, כלי נשק, כתבי יד ועוד.

   

  במסגרת מגבלות הערך, ניתן למצוא מגבלות לגבי ערכם של פריטים מבוטחים, כמו יצירות אומנות, עתיקות, אוספים בעלי ערך היסטורי, מדעי אמנותי, מערכות כלי אוכל, אוסף בולים, אוסף מטבעות, תכשיטים ועוד, שלגביהם יש מגבלה של אחוז מסוים מסכום הביטוח וכן מגבלה לערך פריט.

   

  כך, למשל, הכיסוי לאוסף בולים או אוסף מטבעות מוגבל ל-5% מסכום הביטוח. במקרה כזה, אם סכום הביטוח בפוליסה עומד על 500,000 שקלים, סכום הביטוח המרבי לאוסף עומד על 25,000 שקלים בלבד . כך גם במקרה בו הכיסוי ליצירות אומנות או עתיקות מוגבל ל-10% מסכום הביטוח ול- 5% לפריט. כלומר, במקרה הספציפי, על כל האוסף לא ישולם יותר מ- 50,000 שקלים כאשר הפיצוי לפריט אחד מתוך האוסף לא יעלה על 25,000 שקלים .

   

  אם חשבתכם כי בזה תמו המגבלות, טעיתם. כי הכיסוי המצומצם של פוליסה הדירה הוא אך ורק כנגד הסיכונים המסוימים המפורטים בפוליסה כמו: אש,גניבה, פריצה, שוד וכו'. ומה אם ייגרם שבר, שריטה, או שלל אירועים אחרים שאינם כלולים ברשימת הסיכונים הנ"ל?

   

  לפני עריכת ביטוח לאוספים יש לשים לב לבעיות שונות וייחודיות לסוג זה של רכוש:

   

  קנייה, תצוגה ומכירה ברחבי העולם

  חלק מהאספנים עוסקים בפעילות של רכישת ומכירת פריטים מתחום האוסף במהלך נסיעותיהם ברחבי העולם. הפתרון הפשוט לבעיה זו יכול להיעשות על ידי הרחבת הגבולות הטריטוריאליים של הביטוח הקיים, כדי לכלול את הרכוש בעת הימצאו בכל העולם לרבות בעת העברתו ממקום למקום. פתרון אפשרי אחר, הוא במסגרת הביטוח הימי/אוירי וזה ביטוח הקרוי "on-tour", שמאפשר כיסוי של הרכוש לאורך כל תנועתו על פני העולם לרבות בעת ההעברה, האחסון והתצוגה. במסגרת ביטוח זה ניתן לבנות גם פתרון לכיסוי פריטים אשר נרכשים על ידי האספנים במהלך המסע בחו"ל.

   

  נזק לפריט בודד

  כאשר האובדן או הנזק נגרם לפריט בודד מתוך האוסף או מתוך סדרה שמהווה חלק מהאוסף, תגמולי הביטוח ישולמו על בסיס ערכו של הפריט הבודד ולא על פי אובדן ערכו של האוסף כולו או של הסדרה השלמה אליה הפריט משתייך. לפיכך, במידה שקיימת במסגרת האוסף סדרה שאבדן פריט אחד ממנה יגרום לאובדן ערכה של כל הסדרה, יש לדאוג ולהרחיב את הכיסוי כך שייתן הגנה גם למצב כזה.

   

  קביעת ערך לפריט ייחודי ונדיר

  בהרבה מאד מקרים, במיוחד כאשר מדובר בפריטים מיוחדים ונדירים, לא ניתן כלל לאתר פריט חליפי ו/או דומה לזה שניזוק או אבד. ומכיוון שכך, גם אין יכולת להתבסס על ערך שוק של פריט כזה. מה עוד שערכם של פריטים כאלה יכול להיות נזיל ומשתנה על פני זמן ולעיתים השינויים הם גדולים, פתאומיים ובלתי צפויים לחלוטין, הן כלפי מעלה והן כלפי מטה.לפיכך, יש חשיבות רבה בעת עריכת ביטוח עבור אוספים, להמציא לחברת הביטוח הערכה של מומחה שמתמחה באוספים מסוג זה שהוא נשוא הביטוח.

   

  לאחר ביצוע ההערכה יש לדרוש מהמבטחים שהביטוח ייעשה על בסיס ההערכה ושהסכומים הנקובים בהערכה יהוו "ערך מוסכם" הן לעניין סכומי הביטוח והן לעניין תגמולי הביטוח. רק ביטוח על בסיס "ערך מוסכם" ימנע ויכוחים ומחלוקות מיותרים עם המבטחים לעניין שווי הפריטים במקרה של אובדן או נזק.

    

  אז מה עושים?

  אין ספק כי מגוון האפשרויות שקיימות לכיסוי, מצריך התייעצות עם גורם מומחה שיכול להתאים את המענה הביטוחי לאופיו הייחודי של האוסף, קל וחומר כאשר מדובר באוסף בעל ערך כספי גבוה.

   

  קיימת האפשרות להרחיב את ביטוח תכולת הדירה, כך שהפוליסה תכלול פרק הרחבה לביטוח כל הסיכונים לדברי ערך. ביטוח זה, בניגוד לביטוח רגיל, מכסה כל סיכון, למעט מה שמוחרג במפורש בביטוח. אמנם מדובר בביטוח בעל כיסוי רחב במיוחד, אולם יחד עם זאת, יש להביא בחשבון שברוב חברות הביטוח יש מגבלות על גובה הסכום שניתן לבטח, תחת פרק "כל הסיכונים של פוליסה זו" וישנם גם חריגים רבים שלא תמיד מתאימים לאוסף אותו אנו רוצים לבטח.

   

  אפשרויות נוספות הן פוליסה עצמאית לביטוח כל הסיכונים. פיתרון ביטוחי זה מקובל לביטוח אוספים, ובמקורו נועד לביטוח תכשיטים ודברי ערך, הוא ביטוח רחב ביותר, ובהחלט יכול להוות בסיס טוב גם לביטוח אוספים בהיותם דברי ערך לכל דבר.

   

  עם זאת, לצד היתרונות שבפוליסה, יש לשים לב לחריגים שקיימים בפוליסות אלה, כמו: שריטות, נזקים במהלך ניקוי או תיקון, שבר לחפצים שבירים, קלקול כתוצאה משבר מכני, ועוד. מידת החשיבות והשפעת החריגים על מידת הכיסוי, תלויה באוסף הספציפי אותו אנו מבקשים לבטח. בפועל, עלות הביטוח אינה גבוהה מרכישת פרק כל הסיכונים בביטוח הדירה, אולם ההשתתפות העצמית גבוהה יותר. יתרונה בכך, שהיא אינה כפופה למגבלות שהוזכרו לעיל והיא מספיק גמישה וניתנת להתאמה לצרכים הספציפיים של המבוטח.

   

  ביטוח בלוק תכשיטים (jewellery block )

  למרות שאינו נחשב לביטוח סטנדרטי, ביטוח זה מיועד במקורו ליצרני וסוחרי תכשיטים, אך בהתאמות מזעריות הוא יכול להתאים גם לכיסוי אוספים פרטיים. הביטוח הוא רחב ביותר במתכונת כל הסיכונים, וניתן להרחבה גם לנשיאה, העברה ותצוגה. ביטוח זה נמכר הן על ידי חברות ביטוח והן על ידי סוכנויות ביטוח שהן מורשות ללוידס. פוליסה זו מתאימה במיוחד לאוספים גדולים של תכשיטים או של אבנים יקרות גולמיות או שאינן משובצות בתכשיטים.

   

  הביטוח הזה יקר יותר ובעל השתתפות עצמית גבוהה יותר. הביטוח יערך בד"כ רק לאחר שחברת הביטוח תערוך סקר סיכונים מקצועי, הן לגבי האוסף והן לגבי צורת אחסונו ושמירתו.

   

  ביטוח חפצי אומנות ( Fine art insurance )

  גם ביטוח זה אינו קיים בשוק כפוליסת מדף, אך הוא ניתן להשגה גם בחלק מחברות הביטוח וגם אצל סוכנויות מורשות לויד'ס. ביטוח זה מיועד לכיסוי תצוגות ותערוכות של חפצי אומנות במוזיאונים וגלריות. לרבות בעת תצוגה, אחסון, תיקון, שחזור והעברה. זה הביטוח הטוב ביותר לכיסוי אוספי אומנות גדולים ויקרים.

   

  חשוב לדעת כי פוליסה זו פחות זמינה בשוק וגם לגביה יידרש סקר סיכונים מקצועי, הן לגבי האוסף והן לגבי צורת אחסונו ושמירתו. בהתאם לבדיקות שייערכו יקבעו גם תנאי הביטוח.

   

  מה עם אוסף של בקבוקי יין?

  ישנם אוספים שנדרש להם כיסוי מיוחד מעבר לכיסוי הניתן על ידי הפוליסות הנ"ל. למשל, אוספים שמחייבים שמירה בתנאי אקלים, לחות או טמפרטורה מיוחדים כמו אוסף יינות, או פריטים שאמורים להישמר בתנאים מיוחדים כמו: עתיקות מסוימות, פריטים אלקטרוניים, חפצי אומנות מיוחדים ועוד.

   

  במקרה שכזה, ייתכן מצב של קלקול או אבדן ערך, בעת שמערכת האקלים או מערכות אחרות שאמורות לשמור על אותו פריט, יושבתו עקב אירוע שבר, הפסקת חשמל, או אירוע פתאומי בלתי צפוי אחר. לכן , כאשר מבטחים אוסף יקר ורגיש, יש לשקול, בנוסף לביטוח כל הסיכונים, לרכוש גם ביטוח שבר מכני לציוד, וביטוח קלקול סחורה עקב שבר מכני.

   

  חשוב לדעת כי מדובר בביטוח יחסית יקר שעלותו יכולה להגיע אף ל- 1-1.5% או יותר מערך הציוד, אך הוא כסוי מהותי וחשוב בסוג כזה של אוספים.

   

  גדעון ארמן, הוא מנכ"ל חברת "ארמן יועצים – ניהול סיכונים וביטוח" העוסקת בייעוץ לעסקים, חברות וסוכני ביטוח בתחומי ניהול סיכונים וביטוח.

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  אוסף. אפשר לבטח
  צילום: שי רוזנצוויג
  מומלצים