שתף קטע נבחר

המדריך לחג: קינואה כשרה לפסח?

האם צריך כשרות לשמפו ומשחת שיניים? מה עושים עם תרופה הומיאופתית? איך מכשירים את המנגל והאם צריך לחפש פירורים בכל הספרים? גולשי ynet שאלו - רבני צֹהר עונים. פרוייקט מיוחד

סדר וניקיון

שאלה:

 

האם צריך כשרות מיוחדת לפסח לשמפו, סבונים וכדומה?

 

תשובה:

 

ידוע הוא שחמץ אסור בהנאה. אם כן נראה שגם על סבונים וכד' יש צורך בהשגחה מיוחדת לפסח, שהרי בשימוש בתכשירים אלה בפסח ודאי יש בהם הנאה. עם זאת נפסק להלכה שכל דבר שנפסל מאכילת אדם אין בו משום איסור הנאה, כל שכן אם הדבר נפסל מאכילת כלב (שולחן ערוך סימן תמב, ט). ובפרט שהסבון והשמפו נפסלו מאכילת אדם קודם הפסח, שלדעת פוסקים רבים אין בו משום איסור הנאה. אמנם יש פוסקים שרצו לאסור מדין "סיכה כשתייה" - היינו שכל שאסור באכילה ושתיה אסור גם בסיכה על הגוף. אולם לדעת רוב הפוסקים עקרון הלכתי זה שייך רק בדיני יום הכיפורים (תוס' ישנים יומא עו, ב), מה שאין כן בשאר איסורים שלא מצינו שמחמירים בסיכה כמו באכילה. לכן מותר השימוש בפסח בסבון ובשמפו ואין צורך בהכשר מיוחד לפסח.

 

מיני בשמים

שאלה:

 

האם מותר להשתמש בדיאורדורנט או בבשמים שאין עליהם הכשר לפסח?

 

תשובה:

 

כל פסול מאכילת אדם או כלב מותר בשימוש בפסח. ומלבד זאת, כיום רוב התכשירים הקוסמטיים יש בהם מרכיבים סינטטים ואין בהם מרכיבים של חשש חמץ. לכן תכשירים אלה מותרים בשימוש גם ללא הכשר.

 

על טעם וריח

שאלה:

 

האם הדין דומה לגבי משחת שיניים?

 

תשובה:

 

לגבי משחת שיניים הדין הוא שונה, שהרי את המשחה אנו מכניסים לתוך הפה, אם כן, על אף שהמשחה פסולה מאכילת כלב, הרי סוף סוף אין היא פסולה מאכילת אדם, ויש לאסור מדין "אחשביה" (שולחן ערוך סימן תמב, משנה ברורה סקכ"א). לכן ראוי שמשחת השיניים תהיה עם הכשר לפסח.

 

לידיעת החולים

שאלה:

 

אני צורך תרופה שאין לה הכשר לפסח, כיצד עלי לנהוג?

 

תשובה:

 

עיקר הבעיה בפסח עם תרופות אינו החומר המרפא, אלא עטיפת הכדור, שכן לרוב החומר המגבש את העטיפה הוא עשוי מעמילן שהוא חמץ, או עמילן של תירס שהוא קטניות. לכן לכתחילה ודאי יש להשתמש בתרופות הכשרות לפסח, ואם אין לתרופה הכשר לפסח, יש לפנות לרופא המטפל ולמצוא תחליף הכשר לפסח. עם זאת אם אי אפשר למצוא תחליף לתרופה להלכה נפסק שחמץ בפסח המעורב בו דבר מר ואין בו הנאה לחיך, הרי זה מותר לחולה אפילו שאין בו סכנה משום שאינו דרך הנאה (רמב"ם יסודי התורה ה, ח; חזון איש סימן קטז סוף אות ח). על פי הדברים נלמד כי בפסח אין להשתמש בסירופים וכד' אלא אם כן יש להם הכשר לפסח, אולם תרופות שאין בהם הנאה לחיך בשעת הצורך כשאין תחליף לתרופה, מותר השימוש בפסח גם אם אין להם הכשר.

 

שאלה:

 

האם בתרופות הומיאופתיות הדין שונה?

 

תשובה:

 

עיקר הבעיה בתרופות אלה שלא הוכח שהם מועילות, לכן לכתחילה יש לדאוג לתרופות הכשרות לפסח, ורק בדיעבד אם אין בהם הנאה לחיך – מותר כדלעיל.

 

ומה על הקפה

שאלה:

 

כיצד אפשר להכשיר לפסח פלטה של שבת ומיחם חשמלי?

 

תשובה:

 

יש לנקות היטב את הפלטה, ולחממה למשך חצי שעה. ויש שגם מערים מים רותחים מכלי ראשון (ויש להיזהר שלא יכנסו מים לחיבורי החשמל).ויש שמוסיפים ומכסים את הפלטה בנייר כסף. לגבי מיחם חשמלי, אם ידוע שלא נגע חמץ במיחם, ולא הניחו עליו לחם או חלה וכד', די בניקוי ובהמסת האבן על ידי חומרים המיועדים לכך. אולם אם הניחו עליו חמץ - יש לנקותו, ולמלא במים ולהרתיח את המים כך שבשעת ההרתחה ישפכו מעט מים החוצה (כמו כן יש לפתוח את ברז המיחם בשעת ההכשרה).


המנגליסטים (צילום: מאיה מרום) 

 

לחובבי הבשר

שאלה:

 

כיצד להכשיר מנגל, והאם אפשר להכשיר את המנגל גם בחול המועד פסח?

 

תשובה:

 

אם יש חשש שהיה שימוש במנגל גם בחמץ, יש לנקות היטב וללבן בליבון חמור את החצובה עליו מניחים את הבשר עד שיהיו ניצוצות ניתזים ממנו. לגבי שאלת ההכשרה בפסח, לכתחילה ראוי להכשיר את הכלים בהם רוצה להשתמש בפסח לפני חג הפסח, אמנם לגבי מנגל שהכשרו הוא בליבון, גם אם לא הכשיר לפני הפסח, יכול להכשירו בחול המועד. אולם כלים הצריכים הגעלה, למנהג האשכנזים אי אפשר להכשיר בפסח.

 

במטבח

שאלה:

 

כיצד מכשירים שיש קיסר שאי אפשר לשפוך עליו מים חמים?

 

תשובה:

 

ישנם כמה כללים חשובים בדיני הכשרת הכלים לפסח: א. כל דבר הצריך הכשר לפסח יש להמתין 24 שעות קודם ההכשרה ללא שימוש בחום כלל. ב. לפני ההכשרה יש לנקות את הכלי שעומד להכשרה, בחומרי ניקוי חריפים. ג. דיני הכשרת כלים מבוססים על הכלל ההלכתי: "כבולעו כך פולטו". היינו כפי אופן השימוש בכלי כך היא הדרך להכשירו ד. את הכלים יש להכשיר במים חמים שלא פסקה רתיחתם.

 

לגבי השיש: יש לנקות היטב בחורים וסדקים ולהניח שם חומר חריף (כמו אקונומיקה וכד'), ולהכשירו על ידי עירוי מים רותחים מכלי ראשון. ואם משתמשים בשיש כל השנה כדי לרדות בו בצק, יש להכשיר את השיש על ידי אבן מלובנת. בשיש קיסר שאי אפשר להניח בו אבן מלובנת, יש להמליץ על כיסוי השיש על ידי נייר אלומיניום עבה.

 

שאלה:

 

האם אפשר להכשיר תנור אפיה לפסח?

 

תשובה:

 

מעיקר הדין אפשר להכשיר תנור אפיה חשמלי לפסח, שהרי כלל בידינו כבולעו כך פולטו. לצורך הכשרתו, אין להשתמש בו 24 שעות קודם ההכשרה, לנקות היטב את התנור ודפנותיו על ידי תכשירים מתאימים, ולאחר מכן לחמם את התנור בחום מכסימלי למשך כשעה. יש להשתמש בפסח בתבניות חדשות או חד פעמיות, כיון שתבניות האפיה שהשתמשו בהן כל השנה לאפיית חמץ, צריכות ליבון חמור, ואינן יכולות לעמוד בחום גבוה. את הרשתות יש לנקות ולכסותם בנייר כסף עבה. יש אומרים שאין דרך להכשיר תנור אפיה כלל. ולדעת הכל תנור אפיה קטן הנקרא 'טוסט אובן' אי אפשר להכשירו לשימוש בפסח.

 

4 כוסות

שאלה:

 

כיצד מכשירים גביע של יין לפסח?

 

תשובה:

 

גביע של יין נהגו להגעילו במים רותחים.

 

פירורים באנציקלופדיה

שאלה:

 

האם יש צורך לעבור ולבדוק את כל הספרים בספריה לפני הפסח?

 

תשובה:

 

מעיקר הדין אין צורך לנקותם, ומנהג פשוט שאין בודקים בספרים פרורי חמץ שנשארו שם אלא סומכים על הביטול. אולם, טוב לעבור ולנקות ספרים שרוצה להניחם על השולחן שאוכלים עליו בפסח. כמו כן בירכונים או זמירונים וכדומה שדרך שימושם הוא על השולחן ויש בהם חשש חמץ יש לנקותם מחשש חמץ הדבוק בהם.  

 

שאלה:

 

אני מתארח אצל בני משפחה ספרדית שאינם מקפידים על קטניות בפסח, כיצד לנהוג?

 

תשובה:

 

צריך לדעת שקטניות זה לא חמץ אלא מנהג שקבלו עליהם בני אשכנז ומקצת בני ספרד, ולכן על אף שצריך להיזהר במנהג אבותינו, ואין לאכול קטניות בפסח - מותר לאכול ולשתות בכלים שבשלו בהם קטניות.

 

ומה על הקינואה

שאלה:

 

לנוהגים שלא לאכול קטניות בפסח האם מותר לאכול קינואה?

 

תשובה:

 

לגבי קטניות כבר פסק הגאון הרב משה פינשטיין זצ"ל שאין לנו להוסיף בגזירת קטניות אלא מה שאסרו ראשונים (אגרו"מ או"ח ח"ג סימן סג) אבל דברים שלא היו בפני הראשונים, אין לאוסרם. על פי הדברים, ישנם פוסקים בדורנו שמתירים שימוש בשמן הסויה או בשמן קנולה הכשרים לפסח גם לנוהגים להימנע מאכילת קטניות בפסח. הוא הדין לגבי לפתית, אלא שדינו קל יותר משאר הקטניות הנזכרים לעיל, מכיון שאין נוהגים לאכול אותו לא חי ולא מבושל, והוא עומד אך ורק לתעשיית מזון.

 

והרב צבי פסח פראנק זצ"ל (מקראי קדש עמ' רו-רז) התיר מטעם זה שמן הנעשה מצמר גפן הואיל ואינו נאכל בפני עצמו, וכל עצמו אינו עומד אלא לעשיית שמן. ויש שבכל זאת שנמנעים מכך. ולגבי קינואה, מכיוון שאין הוא ממשפחת הקטניות, אין כלל מקום לאסור את השימוש בפסח גם לנמנעים מאכילת קטניות.

 

הרב רמי ברכיהו הוא רב היישוב טלמון

חלק א': ליל הסדר - אצל ההורים שלי או שלה?

פרויקט החדשו"ת של ynet וצהר: למשלוח שאלה לפסח - לחצו כאן 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
קינואה. לא פשוט
צילום: ירון ברנר
מברשת שיניים. בהכשר
צילום: index open
מומלצים