שתף קטע נבחר

זירת הקניות
צילום: חיים צח

מגדלים עופות עם חומרים רעילים

מבקר המדינה מותח ביקורת בדו"ח על השירות להגנת הצומח במשרד החקלאות, שהמתין שנה ולא מיהר לאסור שימוש בזרז גדילה לעופות, גם כשידע שמשרד הבריאות אוסר על השימוש בתכשיר משום שהוא רעיל לאדם ולסביב

מבקר המדינה מותח ביקורת בדו"ח על השירות להגנת הצומח במשרד החקלאות, שהמתין שנה ולא מיהר לאסור שימוש בזרז גדילה לעופות, גם כשידע שמשרד הבריאות אוסר על השימוש בתכשיר משום שהוא רעיל לאדם ולסביבה.

 

התכשיר קרוי רוקסרזון והוא מכיל את החומר ארסן (זרניך) - חומר הנמצא בשימוש בתעשיית חומרי ההדברה שיכול להזיק מאוד לבריאות, ושחשיפה למינון נמוך שלו למשך זמן עלולה לגרום לסרטן. הארסן אינו מתפרק אלא מצטבר בגוף - עד כדי ריכוז גבוה מהמותר. תכשירים המכילים ארסן אינם רשומים באירופה, ולכן הם אסורים שם לשימוש.

 

בסוף שנת 2003 התיר לראשונה מנהל השירותים להגנת הצומח את השימוש בתכשיר רוקסרזון המכיל ארסן כזרז גדילה לעופות ולחזירים בישראל. מגדלי העופות מייחסים להם חשיבות כלכלית רבה, שכן הם מדכאים את התפתחותה של מחלה במעי העוף ומגדילים את ניצולת המזון בעופות בשיעור של 5%-3%.

 

אלא שלפי הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים משנת 1959, אסור להאכיל עופות בחומר המכיל ארסן ואסור לשווק עופות שהוזנו בחומר מסוג זה.

 

בניגוד להוראות הצו כאמור, השירותים להגנת הצומח איפשרו לחקלאים להמשיך ולהשתמש בתכשיר. בתשובתם למבקר המדינה אמרו כי לא היו מודעים לאיסור על הזנת עופות בחומר. אלא שמבדיקת המבקר התברר שדבר קיומו של הצו האוסר על השימוש בחומר הובא לידיעת השירותים להגנת הצומח באוקטובר 2006.

 

אך גם לאחר שידעו על האיסור לא פעלו השירותים להגנת הצומח לביטול מִיָדי של ההיתרים לשימוש בחומר. תוקף ההיתרים הוארך עד אפריל 2007 וההודעה על ביטול ההיתרים והאיסור להשתמש בחומר נשלחה רק באוקטובר 2007 - שנה לאחר המועד שבו נודע להם על האיסור בצו.

 

המבקר קבע כי שהנהלת משרד החקלאות והשירותים להגנת הצומח העדיפו במקרה זה את עמדת החקלאים, ששיקולים כלכליים היו לנגד עיניהם. הדבר נעשה מתוך התעלמות מהדין, מהעמדה המקצועית של המשרד להגנת הסביבה ומעמדתם של השירותים הווטרינריים, ששללו את המשך השימוש בתכשירים המכילים ארסן.

 

עוד מצא המבקר שבשנת 2005 אותרו לראשונה שאריות ארסן בבשר עוף. ממצאים חריגים נמצאו גם בשנת 2006. ועדה מקצועית של השירותים הווטרינריים, שכללה נציגים ממשרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, קבעה ביולי 2006 שנוכחות ארסן בקרקע (כתוצאה מלשלשת עופות) עלולה לזהם את מי התהום ולפגוע בבריאות הציבור. הוועדה המליצה פה אחד - על פי עקרון הזהירות המונעת - שלא לחדש את היתר השימוש ברוקסרזון אך לא פעלה להפסקה לאלתר של השימוש בחומר משום שלא נשקפת סכנה מיָדית לבריאות האדם.

 

למרות ההמלצה החד-משמעית של הוועדה, ועל אף הצו האוסר שימוש בחומר, חידשו השירותים להגנת הצומח כאמור את ההיתרים לשימוש ברוקסרזון עד אפריל 2007, ולא אסרו על השימוש בו עד אוקטובר אותה שנה.

 

הוועדה התכנסה בשנית במרס 2007 והמליצה שלא לחדש את ההיתר להשתמש בתוספי מזון המכילים ארסן ושמשק העופות יכול להתקיים ללא הרוקסרזון. במאי 2007 הודיע משרד החקלאות כי לנוכח המלצות הוועדה המקצועית, אין כוונה לחדש את ההיתרים לשימוש בתכשיר. באוקטובר 2007 הודיע מנהל השירותים להגנת הצומח כי החליט שלא לחדש היתרים למוצרים המכילים ארסן אורגני להזנת עופות.

 

ממשרד החקלאות נמסר בתגובה:

  • ארסן הינו אכן אלמנט רעיל וכן גם התרכובות הלא-אורגניות שלו. התכשיר רוקסרזון, ששימש כזרז גדילה הינו תרכובת ארסן אורגנית, שרעילותה נמוכה לאין ערוך מתרכובות ארסן אנאורגני.

 

באשר להיתר שניתן לשימוש בתכשיר ולא בוטל עד אוקטובר 2007 נמסר:

  • השירותים להגנת הצומח פועלים על מנת לאפשר את יצוא מלאי הרוקסרזון או השמדתו.

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
העדיפו את האינטרס החקלאי. לול
צילום: עידו ארז
מומלצים