שתף קטע נבחר

מהן זכויות האישה ההרה במקום עבודה?

האם ומתי צריך להודיע למעביד על הריון, כמה ימים מותר להיעדר מעבודה כשמצפים לילד, ואיזה פיצוי מגיע לכן אם פוטרתן על רקע זה? מדריך

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים אישר לאחרונה הסכם פשרה בין חברת אלרוב לעובדת שפוטרה לאחר ארבעה ימי עבודה בלבד, בעת שהייתה בהריון. לפי הפשרה, תקבל העובדת פיצוי של 70 אלף שקל. במקרה אחר נפסק פיצוי בסך 40 אלף שקל לעובדת במשרד יחסי ציבור שפוטרה לאחר חמישה חודשי עבודה – מיד לאחר שגילתה למעסיקתה שהיא בהריון.

 

נשים רבות אינן מודעות לזכויות המגיעות להן במקום העבודה בעת היותן בהריון. באמצעות עורכי הדין דפנה שמואלביץ‭,'‬ שותפה במשרד רובין-שמואלביץ‭,'‬ עו"ד אשר חלד ממשרד אשר חלד ושות‭,'‬ ועו"ד לילך אקרמן, מנהלת פורום דיני עבודה באתר הפורומים המשפטיים ‭,rums lawfo-‬ המתמחים בדיני עבודה, הכנו מדריך לעובדת ההריונית. בשבוע הבא נדון במקרים הפוכים, בהם נטען כי עובדות בהריון מנצלות את מצבן מול המעסיקים.

 

האם להגיד שאני בהריון

האם מועמדת לעבודה מחויבת לציין בראיון העבודה כי בכוונתה להיכנס להריון או שהיא כבר בהריון?

לדברי עו"ד חלד, "לא רק שעובדת אינה חייבת לציין כי בכוונתה להיכנס להריון או שהיא בהריון, אלא שאסור למעסיק הפוטנציאלי לשאול אותה שאלות בעניין‭."‬ חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר להפלות בין דורשי עבודה עקב הריון. לדברי חלד, "המעביד אינו יכול לטעון לחוסר אמינות של עובדת רק משום שלא גילתה לו את דבר הריונה בראיון העבודה, ואינו רשאי לפטרה מסיבה זו‭."‬

 

עו"ד לילך אקרמן מדגישה כי "לפי החוק, גם לא ניתן שלא לקבל את העובדת לעבודה ו/או לפגוע בה בכל דרך שהיא בגלל ניסיונה להיכנס להריון. בחוק יש גם הגנות לנשים העוברות טיפולי פוריות, ואם הן עידכנו את מעסיקיהן על טיפולים אלו, לא ניתן לפטרן והן רשאיות להיעדר בגינם‭."‬

 

האם עובדת שנכנסה או מנסה להיכנס להריון צריכה ליידע את המעסיק?

עובדת המתכננת להיכנס להריון אינה מחויבת לספר זאת למעסיקה. לדברי עו"ד שמואלביץ‭,'‬ "זכותה של אישה להרות בכל עת, מבלי שהדבר ייחשב לחוסר הגינות כלפי מקום העבודה. הריון או הורות אינם נתונים רלוונטיים להחלטות המעסיק בדבר קבלה לעבודה, קידום או פיטורים‭."‬

 

סעיף ‭)10‬א‭('‬ לחוק עבודת נשים קובע כי עובדת בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיק. משעשתה כן – או משנודע למעסיק על ההריון בדרך אחרת – חל איסור להעסיק אותה בשעות נוספות וביום המנוחה השבועית.

 

לדברי עו"ד שמואלביץ‭,'‬ קיימת אי אחידות בפסיקה באשר להיקף חובת הגילוי של עובדת בהריון, על פי סעיף זה: גישה אחת גורסת כי מטרת הגילוי היא לאפשר למעסיק להיערך לקראת היעדרה של העובדת, והעובדת חייבת באופן עקרוני להודיע למעסיק לא יאוחר מהחודש החמישי להריון. לפי גישה אחרת, מטרת החובה היא להגן על העובדת, כדי שתינתן לה המנוחה לה היא זקוקה, ולכן היא מוגבלת מבחינת יכולתה לעבוד שעות נוספות.


 אסור להכריח עובדת עבוד שעות נוספות. צילום: index open  

 

הגבלות בעבודה

כבר בשנות ה‭60-‬ עמד בית המשפט העליון על הצורך של נשים לשמור את הריונן בסוד, במיוחד בחודשים הראשונים. השופט חיים כהן ז"ל היטיב לבטא זאת בפסק דין בו פוטרה תופרת בעת שהתגלה הריונה: "אין דרכן של נשים להודיע למעבידיהן ששיחקה להן שעתן ונתברכה בטנן ונכנסו להריון. דרכן של נשים היא לשמור דבר הריונן בסוד כמוס‭."‬

 

עו"ד שמואלביץ' מזכירה מקרה שאירע בגן בדרום הארץ, שם פוטרו שתי גננות שהסתירו מהמעסיק את הריונותיהן. בית הדין קבע כי מכיוון שתהליך ההריון שברירי ועדין, ספק אם צריך לחלוק אותו עם המעסיק בשלביו הראשונים. בגלל הקשר בין הפיטורים להריון נפסקו לכל אחת מהעובדות לא רק משכורות עד הלידה ועבור התקופה המוגנת שלאחריה – אלא גם פיצוי נוסף בסך 40 אלף שקל.

 

מאידך, מציינת עו"ד שמואלביץ‭,'‬ "יש מקום לטענה כי מכוח חובת תום הלב ביחסי עבודה, העובדת צריכה לגלות את דבר ההריון מבעוד מועד, שכן נדרשת מהמעסיק התארגנות מיוחדת למצב זה. לפיכך, מצופה מהעובדת כי תודיע על הריונה בשלב שיאפשר למעסיק זמן סביר לצורך ההתארגנות הנדרשת. אם העובדת עידכנה את המעסיק בדבר ההריון, ולאחר מכן הפילה את העובר חלילה, עליה לגלות לו שכן מדובר בשינוי מצב שיכול להשפיע על קבלת ההחלטות של המעסיק. למשל: אם בגלל ההריון נמנעו פיטוריה, כעת אין מגבלה על הפיטורים‭."‬

 

עו"ד חלד מוסיף כי עובדת החשופה במהלך עבודתה לחומרים מסוכנים, כהגדרתם בתקנות עבודת נשים התשס"א‭,2001-‬ תודיע על הריונה בתוך 10 ימים מהיום שנודע לה עליו.

 

לדברי עו"ד אורלי אבירם ממשרד עוה"ד נ. פינברג ושות‭,'‬ אסור להעביד עובדת בהריון החל מהחודש החמישי להריונה בשעות נוספות או ביום המנוחה השבועי, אלא אם הסכימה בכתב ומסרה אישור רפואי מגניקולוג. גם אסור להעביד עובדת בהריון החל מהחודש החמישי להריונה בעבודת לילה, אם הודיעה בכתב כי אין היא מסכימה לכך. עבודת לילה פירושה עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בטווח שבין 10 בלילה ל‭6-‬ בבוקר.

 

מה זכויותיה המשפטיות של עובדת בשמירת הריון?

חל איסור לפטר עובדת שנמצאת בשמירת הריון. הדרישה לקבלת היתר לפטרה חלה גם במקרה הזה. לדברי עו"ד חלד, עובדת בהריון רשאית להיעדר מעבודתה במהלך חודשי ההריון בנסיבות המפורטות בסעיף 7 לחוק עבודת נשים, ובכפוף לקבלת אישור רפואי מתאים. היעדרות העובדת בגלל "שמירת הריון" אינה מזכה בשכר. אם העובדת נעדרה בגלל מצב רפואי הקשור להריונה, היעדרותה תיחשב כימי מחלה ולעובדת ישולם שכר בהתאם לחוק דמי מחלה ובהתאם לימי המחלה הצבורים לזכותה (אלא אם היא זכאית לגמלה לפי חוק הביטוח הלאומי, או לזכויות מיטיבות בהסכם קיבוצי או חוזה עבודה‭.(‬ היעדרות בגלל "שמירת הריון" לא תפגע בזכויות הקשורות לוותק בעבודה. כך, למשל, תקופה זו תיחשב כתקופת עבודה לצורך חישוב פיצויי פיטורים.

 

מה זכויותיה של עובדת שעוברת טיפולי פוריות?

עובדת שעוברת טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ-גופית מוגנת פעמיים: פעם אחת לפי סעיף 9 לחוק עבודת נשים שמשווה את מצבה למצבה של אישה בהריון מבחינת הזכויות, וקובע כי מעביד לא יפטרה אלא בהיתר מהממונה לפי חוק. היתר כזה לא יינתן אם סיבת הפיטורים קשורה להיעדרות. בפעם השנייה: לפי סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, המגן על פיטורי אישה בגלל שהיא עוברת טיפולי פוריות.


 שמירת הריון נחשבת תקופת עבודה. צילום: ויז'ואל/פוטוס

 

מתי מותר לפטר

מאיזה שלב אסור לפטר אישה בהריון, ומתי מותר?

לא ניתן לפטר אישה בהריון העובדת במקום עבודתה מעל חצי שנה, אלא אם ניתן היתר מהממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת. לדברי עו"ד לילך אקרמן, "המשרד מקשה מאוד במתן ההיתר ובודק כי אין קשר בין הפיטורים להריון‭."‬

 

הבעיה מתעוררת כאשר מדובר בעובדת העובדת במקום עבודתה פחות מחצי שנה. כאן רשאי המעסיק לפטרה בכל שלב ככל עובד רגיל, כל עוד אין קשר בין ההריון לפיטורים. הנטל להוכיח כי אין קשר מוטל על המעסיק.

 

איסור הפיטורים לא מסתיים בלידה, וגם לאחריה אסור לפטר במשך 60 ימים. לימים הללו יש להוסיף את תקופת ההודעה המוקדמת המגיעה לעובדת בהתאם לחוק. בעניין זה נפסק על-ידי בית הדין הארצי כי אין להתיר למעביד לפדות בכסף את תקופת איסור הפיטורים, ובכך לצאת ידי חובה. רוח החוק היא להחזיר את העובדת לעבודה בפועל, ואם העובדת מעוניינת בכך לא ניתן למנוע זאת ממנה.

 

עובדת המעוניינת להתפטר לאחר לידה לשם טיפול בילד ו/או מציאת עבודה עם שעות נוחות יותר (בתנאי שהמעסיק הנוכחי לא מוכן לאפשר לה להמשיך ולעבוד אצלו כשהוא משווה את שעות העבודה לשעות אלו‭,(‬ זכאית לעשות כן עד תשעה חודשים לאחר הלידה, ולהיות זכאית לפיצויי פיטורים כאילו פוטרה. עו"ד שמואלביץ' מוסיפה כי בתקופת חופשת הלידה חל על המעביד איסור מוחלט לפטר עובדת.

 

עו"ד חלד מציין כי אף שאסור לפטר אישה בהריון בגלל הריונה, מותר לפטר אישה בהריון כאשר סיבת הפיטורים אינה קשורה להריונה, למשל צמצומים.

 

מתי מותר להיעדר

מתי עובדת בהריון זכאית להיעדר מהעבודה?

עו"ד אורלי אבירם ממשרד עוה"ד נ. פינברג מציינת כי לצורך בדיקות שגרתיות בהריון, עובדת במשרה מלאה רשאית להיעדר עד 40 שעות במשך כל תקופת ההריון ללא ניכוי משכרה. עובדת במשרה של עד 4 שעות ביום רשאית להיעדר עד 20 שעות במשך כל תקופת ההריון ללא ניכוי משכרה.

 

ניתן להיעדר גם במצב של שמירת הריון לפי אישור רפואי בכתב. אם האישה לא מקבלת גמלת שמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי או ממקור אחר, דינה של היעדרות כזו כדין היעדרות מפאת מחלה, ואם יש לה ימי מחלה צבורים היא תקבל דמי מחלה מהמעביד. בתקופת שמירת ההריון חייב המעביד להמשיך לשלם עבורה לקופות גמל וכו‭.'‬

 

לאילו סעדים זכאית עובדת שפוטרה בניגוד לחוק?

פיטורי עובדת בהריון ללא היתר משר התמ"ת בטלים, בין אם המעסיק ידע על ההריון ובין אם לא. העובדת זכאית לחזור לעבודה או לקבל פיצוי בגין הנזק שנגרם לה עקב פיטוריה. לדברי עו"ד שמואלביץ‭,'‬ סכום הנזק הוא ‭150%‬ מהשכר שהייתה מקבלת לו המשיכה בעבודתה, עד היום בו ניתן היה לפטרה כדין. בית הדין רשאי להקטין סכום זה רק מטעמים מיוחדים. בנוסף, העובדת יכולה לתבוע פיצוי בעל ממד הרתעתי בגין נזק לא ממוני.

 

הנזקים הממוניים שבגינם היא זכאית לפיצוי הם: שכר העבודה ממועד הפיטורים ועד הלידה; פיצוי בגין הפסד דמי לידה; שכר ל‭60-‬ ימים שלאחר חופשת הלידה; שכר לתקופה של 30 ימים נוספים בגין תקופת ההודעה המוקדמת.

 

בגין נזק לא ממוני, העובדת יכולה לקבל פיצוי נוסף שנמצא בדרך כלל בשיקול דעת ביה"ד, ושגובהו המרבי עומד כיום על 50 אלף שקל. כך, לדוגמה, נפסקו 50 אלף שקל לסגנית מנהלת חנות אופנה, שחזרה מחופשת לידה ושובצה כמוכרת פשוטה בחנות. העובדת סירבה להורדה בתפקיד, ולפיכך פוטרה. בית הדין קבע כי יש קשר בין הפיטורים להיותה אם, ופסק לה, מעבר לפיצוי על אובדן השתכרות, פיצוי בגין הפרת חוק עבודת נשים וחוק השוויון, בהיקף של 50 אלף שקל.

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים