שתף קטע נבחר

מה כדאי לדעת לפני שרושמים צ'ק?

השימוש בצ'קים הולך ופוחת אך עדיין זהו אמצעי תשלום מקובל ואפילו יש לו יתרונות מסויימים. איך נימנע מהצ'ק ל"התגלגל"? והאם הבנק יכול למנוע מאיתנו קבלת פנקס צ'קים? מדריך

הצ'קים, או ההמחאות בשמם העברי, איבדו בשנים האחרונות מיוקרתם. זאת, בעקבות הזינוק החד בהיקף השימוש בכרטיסי אשראי.

 

בשנת ‎1991 לדוגמא, היחס בין התשלום בצ'קים לתשלום בכרטיסי אשראי היה שני שלישים מול שליש - לטובת השימוש בצ'קים, כמובן. אך כיום, היקף השימוש בכרטיסי האשראי מתקרב ל-90%.

 

לא פופולארי אבל יש יתרונות

תופעת השימוש בצ'קים הולכת ומצטמצמת, אולם בדומה למזומן ולכרטיס האשראי, צ'ק הוא עדיין אמצעי תשלום מקובל בעסקאות שונות.

 

לשימוש בצ'ק, מנקודת ראותו של המשלם, עשויים אף להיות יתרונות על פני אמצעי התשלום האחרים. יתרון מיוחד הגלום בצ'ק הוא ביכולת לבטל אותו באמצעות מתן הוראת ביטול לבנק, דבר שעשוי לשמש כשהלקוח, למשל, לא קיבל תמורה עבור הצ'ק. יכולת הביטול של עסקה בכרטיס אשראי מוגבלת הרבה יותר.

 

בנוסף, השימוש בצ'קים עשוי לתת ללקוחות הבנקים פיתרון מסוים למצוקות זמניות. לדוגמה: אם לקוח כתב צ'ק דחוי, זה מאפשר לו מעין מסגרת אשראי נוספת ללא ידיעת הבנק.

 

זהירות - מסמך סחיר

אחד החסרונות של שימוש בצ'ק, לעומת זאת, הוא יכולתו של מקבל הצ'ק להעביר אותו לצד שלישי. מסיבה זו רצוי שלא להשאיר פתוח את שם המוטב שעבורו ניתן הצ'ק. אם קנינו מוצר ושילמנו עבורו באמצעות צ'ק דחוי, ומסיבה כלשהי אנחנו מעוניינים לבטל את הקניה (כגון במקרה שהמוצר לא סופק לנו), אנו עלולים לגלות כי בעל העסק העביר את הצ'ק למישהו אחר - שילם באמצעותו לספק שלו או רכש באמצעותו מוצר אחר.

 

חשוב לדעת, כמו כן, שגם אם רשמנו את שם המוטב על הצ'ק, עדיין כלל לא מובטח לנו שהוא לא "יעבור הלאה". זאת, בעקבות העובדה שצ'ק הוא מסמך סחיר שניתן להסב - כלומר, להעביר את הזכות בצ'ק מהמוטב הרשום בו לאדם אחר על ידי חתימה של המוטב בגב הצ'ק. האדם שאליו הגיע הצ'ק המוסב יכול להפקיד אותו בחשבונו, אחרי שחתם גם הוא על גב הצ'ק. במקרה כזה, אם נבטל את הצ'ק, עלולה להיווצר בעיה משפטית, הואיל ומי שמחזיק כעת בצ'ק קיבל אותו כדין.

 

כדאי לדעת בהקשר זה, שהצד השלישי שעשוי להיות זכאי לתשלום הצ'ק, יכול להיות גם הבנק שבו מי שקיבל את הצ'ק הפקיד אותו. כך לדוגמא, אם חשבון המפקיד מצוי ביתרת חובה, יהיה לבנק שלו אינטרס לדרוש את סכום הצ'ק ממי שמשך אותו, גם אם, כאמור, מושך הצ'ק לא קיבל דבר תמורתו.

 

איך נמנע ממצב כזה? באמצעות רישום פשוט על גבי הצ'ק, ניתן למנוע ממי שקיבל את הצ'ק את האפשרות להעביר אותו לצד שלישי. אם מקבל הצ'ק יעביר אותו בכל זאת לצד שלישי, לא תהיה לכך משמעות, ואותו צד שלישי לא יוכל לתבוע את מי שמשך את הצ'ק.

 

ניתן לעשות זאת על ידי רישום המילים: "למוטב בלבד" או "לנפרע בלבד". לחילופין, ניתן למחוק את המילה "לפקודת" ולהוסיף את המילה "בלבד" לאחר שם הנפרע, באופן שיירשם בצ'ק: "שלמו לפלוני בלבד".

 

כך למעשה ניתן "לנעול" את הצ'ק - מקבל הצ'ק לא יוכל להעביר אותו לגורם אחר, ויהיה ניתן להפקיד אותו אך ורק בחשבון הנפרע (מי שהלקוח נתן לו את הצ'ק במקור).

 

"לשים פס" על משיכה במזומן

מי שקיבל צ'ק רגיל לפקודתו, יכול למשוך אותו במזומן באמצעות תעודת זהות בסניף הבנק של כותב הצ'ק.

 

לא רבים יודעים, אבל האחריות על משיכת הצ'ק מוטלת על הבנק. כלומר, אם מישהו מצא צ'ק שלנו וזייף את החתימה שלנו, והבנק שילם לו - הבנק נושא באחריות מלאה.

 

בכל מקרה, לא מומלץ להסתמך על כך, וכדאי להקפיד לסמן את הצ'ק, כך שניתן יהיה להפקיד אותו בלבד - ולא למשוך באמצעותו כסף מזומן. הסימון הזה נעשה באמצעות שרטוט של שני קווים אלכסוניים מקבילים (קרוס) בחזית הצ'ק.

 

ניתן להזמין מהבנק צ'קים שהגבלת העברתם מודפסת עליהם מראש. בצ'קים כאלו לא ניתן לבצע כל שינויים, למעט שינוי בתאריך או בסכום שבצדו. אם בכל זאת בוצעו שינויים, מעבר לתאריך או לסכום, בצ'ק מסוג זה, אסור לבנק לקבל את הפקדתו או לפרוע אותו.

 

הפקדתם צ'ק? חכו בסבלנות

בהתאם להוראות בנק ישראל, יתרתו של צ'ק שהופקד זה עתה בחשבון היא יתרה זמנית ומכונה גם "יתרה על תנאי". מצב זה נמשך שלושה ימי עסקים מיום הסליקה. לאחריהם הזיכוי הופך לסופי. אם הצ'ק לא יכובד במהלך שלושה ימים אלה, יחזור הבנק ויחייב את חשבון הלקוח. פרק זמן זה של שלושה ימים עלול להתארך בנסיבות מסוימות כגון: שביתה באחד הבנקים, איחור במסלקה, חגים ועוד.

 

כשהחשבון מזוכה בסכום הצ'ק באופן סופי הלקוח יכול למשוך את היתרה שנוצרה בעקבות הזיכוי או להסתמך עליה לצורך ביצוע פעולות בחשבון. לכן, כל עוד הזיכוי לא הפך לסופי הבנק רשאי שלא להתיר ללקוח למשוך את תמורת הצ'ק שהופקד. כמו כן לא מוטלת על הבנק החובה לכבד כל חיוב שהוצג לחשבון בהסתמך על יתרה שאינה סופית.

 

כמה זמן יש לי להפקדת הצ'ק?

ככלל, יש להפקיד צ'ק לפירעון, ובכלל זה גם צ'ק בנקאי, בתוך שישה חודשים מהתאריך הנקוב עליו . בצ'קים מסוימים, כגון כאלה הניתנים על ידי חברות ותאגידים, לרוב, מועד ההפקדה מצומצם לחודשיים. מעבר לתקופה זו, הבנק המשלם רשאי להחזירו מהסיבה שעבר זמנו.

 

ביטול צ'ק

ניתן לבטל צ'ק בהודעה לסניף שבו מתנהל החשבון אשר ממנו נמשך הצ'ק. הבנקים מבקשים, בדרך כלל, לקבל את הוראת הביטול בכתב. ככלל, כדי שהבנק יחויב להימנע מכיבוד הצ'ק, על ההוראה לביטולו להימסר לו לכל המאוחר ביום העסקים הבנקאי הראשון שלאחר היום שבו הפקיד הנפרע את הצ'ק בבנק שלו, ובלבד שעד למועד ההודעה השיק לא נפרע בפועל. הבנק מחוייב לציית להוראת הלקוח לבטל צ'ק.

 

על פי הוראות הפיקוח על הבנקים, בנק שפרע צ'ק בניגוד להוראת הביטול חייב לזכות את חשבון הלקוח בסכום הצ'ק. הבנק יהיה רשאי לנקוט בהליך משפטי, כדי שייקבע למי משני הצדדים לצ'ק - המושך או הנפרע, מגיע הכסף. אם בהליך המשפטי ייקבע כי הצ'ק בוטל שלא כדין, הבנק יהיה רשאי לחזור ולחייב את הלקוח.

 

האם אני זכאי לקבל פנקס צ'קים מהבנק?

הבנק רשאי לסרב לבקשת לקוח לספק לו פנקס צ'קים, מטעמים המצדיקים זאת, כגון אי עמידה מתמשכת בפירעון הלוואות שניתנו בחשבון. ישנם גם מקרים שבהם אסור לבנק לספק ללקוח פנקס צ'קים, למשל אם מדובר ב"חשבון מוגבל".


פורסם לראשונה 27/11/2009 12:55

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים