שתף קטע נבחר

מה עדיף, ניכיון צ'ק או הלוואה מהבנק?

ניכיון צ'קים, או במילים אחרות - המרת צ'ק דחוי בכסף מזומן, היא "לחם חוקם" של עסקים רבים בישראל. אמנם, למרות שהלוואה בתנאי ריבית דומים עשויה להיות זולה יותר לבית העסק, רבים מהם עדיין יעדיפו להשתמש בניכיון. מסתבר שהשיקול הוא לא רק כלכלי

שימוש בניכיון צ'קים באמצעות הבנק, נפוץ מאד בבתי עסק שונים. עסקים אלו מעוניינים להקדים גביית צ'קים דחויים של לקוחותיהם ליום קבלת הצ'ק. העסק נותן לבנק צ'ק דחוי שקיבל מלקוח (כגון צ'ק שמועד הפירעון שלו בעוד 60 יום) ובתמורה, הבנק נותן לבית העסק את הסכום הרשום בצ'ק, לאחר שהוא מנכה מהסכום עמלות וריביות.

 

דרך מימון זו מאפשרת קבלת אשראי כנגד צ'קים דחויים, כאשר הצ'קים עצמם משמשים כבטוחה לבנק.

 

שומרים על תזרים מזומנים

בתי עסק זקוקים לאשראי זה כדי להגדיל את תזרים המזומנים שלהם. "אחוזים גבוהים מאד מהעסקים שפושטים את הרגל בישראל, הם עסקים מצוינים, עם דו"ח רווח והפסד מצויין, אבל הם פשטו את הרגל בגלל תזרים מזומנים שלילי" אומר בני שחר, כלכלן ומנהל בכיר בחברת שגיא חישובי ריבית, "אחת הדרכים לפתור את הבעיה הזו היא ניכיון צ'קים. במקום שהלקוח ישלם לבעל העסק "שוטף + 60" (60 יום ממועד מתן השירות או המוצר, נוהל מקובל בבתי עסק), למעשה בעזרת ניכיון צ'קים, הוא כאילו משלם במזומן".

 

כאמור, עבור ניכיון הצ'ק הבנק גובה עמלות וריביות, "גם כשלקוח בא ומשלם במזומן הוא יקבל הנחה, לכן כשמקבלים את הכסף מהבנק מורידים מזה את העמלה - זה כמו הנחת מזומן" אומר שחר.

 

ואולם, ניכיון, כאמור, הוא למעשה קבלת הלוואה מהבנק, כך שבאותה מידה, העסק יכול היה לקחת הלוואה במקום לנכות צ'ק, האם זה משתלם יותר מבחינת עלות ההלוואה (העמלות והריבית הנגבית)?

"למעשה ניכיון צ'ק יקר יותר מהלוואה רגילה, כאשר הריבית הנגבית בשני המקרים – זהה" מסביר שחר. "ניכיון צ'קים זהה לקבלת הלוואה קצרת מועד בהבדל משמעותי אחד, אשר משפיע על מחיר האשראי והוא - גביית הריבית והעמלות מראש. הלווה מתחייב לתשלום עתידי באמצעות צ'ק דחוי עבור קבלת הלוואה מיידית מהבנק".

 

כך לדוגמה, הלוואה של 100 אלף שקל בריבית של 5% לשנה מול ניכיון בעלות של 5% לשנה - הניכיון יהיה יותר יקר. מכיוון שבניכיון הלקוח משלם את הריבית מראש. "בניכיון, אתה מקבל פחות כסף ליד - 95 אלף שקל, ואתה משלם את הריבית עבור כל ההלוואה. בהלוואה רגילה, לעומת זאת, אתה משלם את הריבית לפי מה שנקבע עם הבנק - בתשלומים או בסוף התקופה, ואתה מקבל ליד 100 אלף שקל ומחזיר את ההלוואה והריבית" מסביר שחר.

 

יש לציין כי מלבד הריבית משולמים גם עמלות, אולם עמלות קיימות גם בניכיון וגם בהלוואה. אמנון שוורץ, מנכ"ל שגיא, מציין עוד כי פעולת הניכיון היא פעולה חוקית גם כאשר היא נעשית על ידי חברות חוץ בנקאיות ובלבד שהחברה תנפיק חשבונית מס כדין, בגין הריבית וההוצאות שגבתה.

 

מה העלות של ניכיון צ'ק?

כאמור, הבנקים גובים מספר עמלות – עמלת אשראי ועמלת הפקדת צ'ק דחוי וכן את ריבית הניכיון. עמלת אשראי בבנקים, לדוגמה, על סכום של 10,000 שקל, נעה בין 100-150 שקל ועמלת הפקדת צ'ק דחוי נעה סביב ה-13 שקלים.

 

ריבית הניכיון (הריבית השנתית) נקבעת במשא ומתן בין הלקוח לבנק. הריבית כוללת ריבית הפריים (כיום 3%) בתוספת סיכון על פי שיקול הבנק  ריבית הסיכון נעה בין 1.5% ל-6%. מכאן כי הריבית השנתית נעה בין 4.5% ל -9% ואף מעבר לכך.

 

לדוגמה: 2 צ'קים על סך כולל 10,000 שקל המופקדים בבנק מזרחי-טפחות, כאשר מספר הימים ממועד ההפקדה למועד הפרעון - 60 יום. 

 

במקרה זה, דמי האשראי יהיו 150 שקל. עמלת הפקדת שק דחוי תהיה 24 שקל. והריבית השנתית -6%. סך הוצאות יהיו 174 שקל בתוספת הריבית המחושבת בגין אשראי בגובה 10,000 שקל לתקופה של 60 יום בריבית שנתית של 6% ובסך הכל: 98.63 שקל.

 

כלומר, החשבון יזוכה בפועל בסכום השווה ל-10,000 שקל פחות הריבית וההוצאות ובסך הכל יקבל הלקוח - 9,727 שקל. משמעות חישוב זה היא כי בפועל שולמה ריבית בסך 98.63 שקל עבור אשראי בגובה 9,727 שקל.

 

יש לציין כי ניכיון הצ'ק הוא באחריות הלקוח וכי במידה והצ'ק מהניכיון לא יכובד יחויב חשבון הלקוח בהתאם. לדברי שחר השיקולים בהעדפת ניכיון צ'קים אינם בהכרח כלכליים, במקרים רבים הם גם עניין של נוחות. כך לדוגמה, לקיחת הלוואה רגילה היא פרוצדורה והיא דורשת במקרים רבים גם ביטחונות. לעומת זאת, בניכיון, הצ'ק עצמו משמש כבטוחה.

 

מה נדרש בכדי שניתן יהיה לקבל אשראי לנכיון צ'קים?

קיימים מספר תנאים בכדי שהבנק יאפשר ניכיון צ'קים: 

  • ללקוח הוקצאה מסגרת אשראי לניכיון צ'קים.

 

  • הצ'ק המנוכה חייב להיות בר הסבה כלומר : צ'ק הניתן להסבה לטובת הבנק . צ'ק אשר סחירותו הוגבלה (למוטב בלבד) אינו ניתן לנכות מאחר והבנק לא יהיה אוחז כשורה ובמקרה והצ'ק לא יכובד הבנק לא יוכל לגבותו. צ'ק כזה אינו יכול לשמש כבטוחה לאשראי שהבנק העניק.

 

  • תאריך פירעון הצ'ק לא יהיה מאוחר מ-6 חודשים מיום ביצוע הניכיון (בנקים מסוימים מגבילים ל- 3 חודשים בלבד).

 

  • מושך הצ'ק (החתום על הצ'ק) ייתן הסכמתו לבנק הנמשך למסור אינפורמציה לגבי התנהלות חשבונו לבנק נותן האשראי. (וכמובן מידע זה יהיה לשביעות רצון הבנק המלווה)

 

  • פרטי הצ'ק מולאו כראוי ומסמך הצ'ק אינו פגום (חתימה ליד תיקונים, זהות בסכום הצ'ק בין מילים לספרות, תאריך וחתימה כנדרש).

 

די כי אחד מהתנאים ההכרחיים הללו אינו מתקיים, על מנת שהבנק יסרב לנכות את הצ'ק.

 

הבנקים מטילים מגבלות נוספות לגבי ניכיון צ'קים:

א. הבנקים מגבילים את גובה האשראי שהם מענקים בניכיון למושך צ'ק מסוים כאחוז מסך כל הנכיונות בחשבון. בד"כ אחוז זה לא יעלה על 15%-20%. כך לדוגמה, אם מסגרת האשראי לניכיון עומדת על 100 אלף שקל, הבנק לא ינכה צ'ק בודד על סכום של יותר מ-20 אלף שקלים. זאת על מנת לצמצם סיכונים.

 

ב. קימת העדפה לניכיון צ'קים בפיזור גדול כלומר מספר לקוחות רבים, סכומים קטנים ותאריכים שונים. בדרך זו קטן הסיכון במתן האשראי.

 

ג. במקרים רבים הבנקים דורשים ביטחון נוסף וקיימות אפשרויות שונות לבטחון זה: הפקדת צ'קים נוספים כבטוחה בגובה 20%-25% מסכום האשראי (צ'קים אלו ישמשו כבטחון ולא ינוכו) או הפקדת סכום מסויים ( 20%-25% ) מסכום האשראי שניתן לפיקדון אשר ישמש כבטוחה נוספת לצ'ק המנוכה.


פורסם לראשונה 03/04/2010 12:30

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
הבנק מטיל מגבלות
צילום: index open
בני שחר
צילום: איתי צור
מומלצים