שתף קטע נבחר

ששינסקי ממליץ: היטל רווחי הגז יעלה עד 60%

משרד האוצר כינס מסיבת עיתונאים בהולה לפרסום טיוטת מסקנות ועדת ששינסקי. הוועדה ממליצה: התמלוגים לא יעלו, אך מהמשקיעים ייגבה היטל מדורג של בין 20% ל-60% מהרווחים. ששינסקי סיפר כי במצב כיום, "המדינה לא קיבלה למעשה שום תמורה עבור ניצול אוצרות הטבע"

משרד האוצר כינס אחר הצהריים (ד') מסיבת עיתונאים בהולה לפרסום עיקרי טיוטת הדו"ח של ועדת ששינסקי לבחינת התמלוגים על תגליות גז ונפט. ההחלטה על התדרוך התקבלתה בעקבות לחץ של יו"ר רשות לניירות ערך, זוהר גושן.

 

 

ממסקנת הוועדה עולה, כי המדינה לא תעלה את שיעור התמלוגים המגיע לה ממחפשי הגז והנפט שהצליחו בקידוחיהם, אך במקומם היא תגבה מהם היטל רווחים מדורג של בין 20% ל-60% מהרווחים. עם זאת, התמלוגים והטלי הרווחים המומלצים לא ייגבו לפני שהמשקיעים החזירו לעצמם את מחצית השקעתם. מכאן עולה כי שמנגנון זה לא יהיה רטרואקטיבי.

 

השר מינה את הוועדה לבדוק את שיטת התגמול והמיסוי של מחפשי הגז והנפט לאחר שנודע על המאגרים התת ימיים הגדולים מול החוף הצפוני של ישראל.

 

הוועדה ממליצה שלא להגדיל את התמלוגים הקיימים מחוק הנפט בשיעור 12.5% מהרווחים. עם זאת הוועדה ממליצה לבטל את ההכרה הקיימת בחוק בהפסדים העתידיים של המשקיעים כתוצאה מהידלדלות כמויות הגז או הנפט במאגרים שנמצאו.


מסיבת העיתונאים היום

 

לפי המנגנון המומלץ, המשקיעים יתחילו לשלם 20% מהרווחים מהרגע שהחזירו לעצמם 150% מההשקעה. שיעור היטל הרווחים יעלה מכאן בהדרגה ובקצב תלול עד לשיעור של 60% שייגבה החל מהתקרה שבה הרווחים יגיעו לשיעור של 230% מההשקעה. מכאן ואילך על הרווחים הנוספים ישלמו המשקיעים את שיעור ההיטל הגבוה.

 

בעלי העניין יוזמנו לשימוע

היטל רווחי הגז והנפט יוכר למשקיעים כהוצאה לצורך חישוב מס ההכנסה. מאפיינים נוספים של ההיטל: המיסוי יוטל על כל מאגר בנפרד; תוכר למשקיעים תשואה מוגברת על הוצאות החיפוש; בהיטל ייקבע פחת מיידי להשקעות במהלך חיי הפרויקט ויגובשו גם כללי פחת בעניין מס חברות ייחודי לענף. גבולות ההיטל לא יכללו מתקני ייצוא.

 

הוועדה בחנה גם את השפעת המודל המוצע על שורה של מאגרים טיפוסיים והתקבלו הממצאים הבאים: ההיטל איננו בא לידי ביטוי בשנות ההפקה הראשונות. הוא יוטל על מאגר בהיקף בינוני גדול רק לאחר כשמונה שנים של הפקה ובמאגרים קטנים לאחר כ-15 שנה. למערכת המוצעת לא תהיה השפעה משמעותית על תזרים המזומנים של המשקיעים בשנות ההשקעה הראשונות. 

 

לאחר פרסום ההמלצות יוזמנו בעלי העניין לשימוע בעל פה וזאת לאחר שכבר שלחו לוועדה את עמדותיהם בכתב. הוועדה תקבל גם הערות מהציבור וככל שתיווכח שהמערכת המוצעת פוגעת ביכולת המימון של פרויקטים בפיתוח. הוועדה תבחן פתרונות נדרשים.

 

המלצות הביניים התקבלו פה אחד בין כל חברי הוועדה. ההמלצות מתבססות על שמירת איזון בין רווחיות היזמים לעידוד היזמים על השקעותיהם לבנים שמירת זכות הציבור הישראלי לקבל חלק מהרווחים מהמאגרים שנמצאו ונחשבים לאוצרות הטבע של המדינה. 


 

סך התשלומים כיום עומד על 31% (מקור: האוצר)

 

בוועדה היו חברים נציגים של משרדי התשתיות וביניהם שאול צמח ויעקב מימרן, הממונה על התקציבים באוצר אודי ניסן, יהודה נסרדישי מנהל רשות המסים, נציג משרד ראש הממשלה יוג'ין קנדל - יו"ר המועצה המייעצת הכלכלית חברתית לראש הממשלה. ויו"ר הוועדה איתן ששינסקי.

 

"זכות המדינה ואזרחיה ליהנות מאוצרות הטבע"

שר האוצר שטייניץ אמר בפתח מעמד המסירה של המלצות הוועדה: "ההנחיות בע"פ ובכתב לוועדה היו ברורות, עליכם לבחון את המדיניות הפיסקלית ואת משטר המסים והתמלוגים של אוצרות הגז והנפט של ישראל, לאור הסטנדרטים המקובלים בעולם המערבי הנאור. עליכם לשלב בין הדאגה המתחייבת לרווחיות היזמים והמשקיעים לבין הדאגה המתחייבת לאינטרסים הכלכליים והחברתיים של העם והמדינה.

 

"כשר אוצר אני עומד על זכות המשקיעים והיזמים להרוויח וליהנות מפירות השקעותיהם, על פי הסטנדרטים המקובלים בעולם המפותח. פעולתם של אלה הפועלים למטרות רווח חיונית להתפתחות המשק אבל באותה מידה אני חייב כשר האוצר לעמוד בתוקף גם על זכות המדינה ואזרחיה ליהנות גם הם מאוצרות הטבע של המדינה, וגם כאן על פי אמות המידה המקובלות בעולם המפותח.

 

"הוועדה התבקשה למעשה לעשות נורמליזציה של נושא מיסוי הגז והנפט ביחס למקובל בעולם. עיני איננה צרה באותם אנשים אמידים בעלי חברות שעושרם מגיע לעתים לכדי פי אלף או אפילו פי רבבה מרכושם של בני תמותה רגילים כמוני, אבל דאגתנו הכנה לאינטרסים הכלכליים של אותם אישים וחברות איננה יכולה להתעלם מהאינטרסים הכלכליים והחברתיים של העם כולו".

 

השר הוסיף ואמר עד כמה קשה לתפוס את סדרי הגודל שבהם מדובר. "האם חשבתם מה יכולה להיות משמעותם של עשרות מיליארדי שקלים שיתווספו בעשרים השנים הקרובות לטובת תחומי החינוך והחברה?". לדבריו, זמן קצר לאחר שנכנס לתפקידו הוא נדהם לשמוע כי חלקה של המדינה בתגליות הגז והנפט שבשטחה הוא מהנמוכים בעולם כולו ולכן החליט להקים את וועדת המומחים המקצועית שתייעץ לו.

 

השר ציין כי משטר המסים והתמלוגים בנושא לא השתנה במהלך שישים השנים האחרונות וכשבעולם השתנו מאז חוקי המס בתחומי האנרגיה פעמים רבות, בישראל לא קרה דבר מלבד שני ניסיונות נפל בין השנים 2001-2003, "ניסיונות אשר הוכנעו תוך מספר חודשים על ידי הלחצים האדירים שהפעילו גורמים אינטרסנטיים בארץ ובחו"ל. כשר האוצר הייתי מועל בתפקידי אילו הייתי שומע לעצות שקיבלתי שלא לעסוק בנושא בגלל הלחצים הצפויים ולהשאיר את המטלה לבאים אחריי".

 

השר הדגיש כי המדינה, אזרחיה ושלטונה חייבים להכריע "אם אנחנו מדינה מודרנית הדואגת לאזרחיה ושייכת להם או שמה אנחנו מדינה בה ההפחדות והאיומים של בעלי האינטרסים מונעים ממנה להידמות למדינות המפותחות". השר הודה לוועדה על עבודתה המקצועית.

 

ששינסקי: המדינה בעצם שילמה למשקיעים

יו"ר הוועדה, ששינסקי, אמר במסיבת עיתונאים כי "הוועדה מצאה שהטבות המס שהמשקיעים קיבלו עד כה לפי החוק הקיים נטרלו למעשה את התמלוגים שהם נדרשו לשלם למדינה, והמדינה לא קיבלה למעשה שום תמורה נטו עבור ניצול אוצרות הטבע שלה".


היטל הרווחים המדורג בהתאם ליחס בין ההשקעה להכנסות (מקור: האוצר) 

 

ששינסקי הדגיש כי "הדברים הגיעו לידי כך שלא אחת התמלוגים אפילו נפלו מסכומי הטבות המס והמדינה בעצם שילמה למשקיעים תמורת התגליות במקום שתהנה מהם".

 

יו"ר הוועדה סיפר, כי "המערכת הפיסיקלית בארץ הוקמה בשנות ה-50'. כמעט כל מדינות העולם שינו בצורה דרסטית את מה שקרה אצלן מאז. אצלנו מאז לא חל דבר.

 

"לפני כעשור, ב-2002, היה ניסיון לשנות, לעשות מודיפיקציה לחוק הנפט והגז והוא נכשל. דבר לא יצא לפועל. מה שהיה ברור לאחר התגליות הגדולות בחופי ישראל, שחברות בינלאומיות קראו לו היקף עולמי שלא היה כדוגמתו בשלוש השנים האחרונות, זה שחייב לחול שינוי".

 

ששינסקי אמר לסיכום כי "אם כל ההמלצות ייושמו, אנחנו נהיה במקום טוב באמצע, בין כל מדינות העולם מפיקות הנפט והגז, בחלוקת הרווחים בין המשקיים למדינה". לדבריו, ספק אם החוק יחול בעתיד הקרוב על חברת ים תטיס המפיקה גז מהמאגר מול אשדוד - כיוון שמדובר במאגר בינוני עד קטן.

 

עוד אמר ששינסקי, כי הוחלט להקדים להיום את פרסום עיקרי ההמלצות, למרות שתוכנן לפרסמם ביום שני הבא, בגלל מערכת ההדלפות שיצרה לדבריו "מצב לא יציב בשוק ההון" שגרר פנייה של יו"ר רשות ניירות ערך זוהר גושן בבקשה להקדים את הפרסום. לדברי ששינסקי, דיווח הביניים המלא יפורסם במועדו בשבוע הבא. שטייניץ הוסיף, כי ההמלצות הן "עד כה הגיוניות והוגנות", ועכשיו יש לחכות לדו"ח המלא הסופי שיפורסם בסוף 2010.

 

פרופסור קנדל אמר בתשובה לשאלות, כי ראש הממשלה לא התערב בעבודת הוועדה, ועד כה גם לא הביע את דעתו בנושא ורק ביקש ממנו לדעת את מטרות הוועדה.


פורסם לראשונה 10/11/2010 17:55

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
"הייתי מועל בתפקיד לו נכנעתי ללחץ". שטייניץ
צילום: נועם מושקוביץ'
"היה חייב לחול שינוי". ששינסקי
צילום: נועם מושקוביץ'
מומלצים