שתף קטע נבחר

זירת הקניות

עיריית חיפה מבטיחה: נילחם נגד מיכל האמוניה

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר שמתקיימת עבודה לשיפור המכונות לפגיעה או תקלה באחד ממפעלי החומרים המסוכנים בישראל. עיריית חיפה מבטיחה להפקיד תוכנית לנמל, שתאפשר להסיט חלק מהחומרים המסוכנים ולצמצם את הסיכונים

עיריית חיפה מוסרת בתגובה לתרחישים הצופים אסון המוני במקרה של פגיעה במיכל האמוניה, כי מועצת עיר וועדה מקומית החליטה להוציא את מיכל האמוניה מהעיר וכן נוקטת נגדו פעולות במישור המשפטי. בנוסף הוקמה ועדה של המשרד להגנת הסביבה לבחינת חלופות למיכל האמוניה, שתחל את פעילותה בקרוב.

 

 

באשר לנמל חיפה נמסר, כי הופקדה תכנית שתאפשר הסטת חלק מהחומרים המסוכנים לרבות חלק מהברום לתחומה ובכך לצמצם את הסיכונים לעיר. כן נמסר כי מוטמעות פעולות לצמצום סיכונים במסגרת היתרי בנייה למתקנים מסוכנים שונים, כפועל יוצא של סקרי סיכונים.

 

בנוסף נמסר, כי העירייה מקמשת מנהרות תשתית שאליהן יועתקו גם צינורות החומרים המסוכנים, במטרה לייעל את ניצול הקרקע ובעיקר להגביר את הבטיחות והביטחון. מתוכננות מנהרות מתחת לצומת הל"ט, מנהרה חוצה כרמל וכן מנהרה לכיוון מסוף הכימיקלים.

 

ממפעל חיפה כימיקלים נמסר כי הוא פועל על פי דוח שפיר ובתאום מול הרשויות, המשרד להגנת הסביבה, פיקוד העורף ואיגוד ערים כבאות.

 

המשרד להגנת הסביבה: עובדים על שיפור ההערכות

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר, כי: "עבודתה של הועדה הציבורית המייעצת לבחינתה הערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשעת חירום (בראשותו של אלוף מיל' הרצל שפיר), הצביעה על הצורך במוכנות האוכלוסייה לתגובה נכונה, בתאום עם ארגוני החירום, בעת אירוע חומרים מסוכנים החורג מגבולות המפעל.

 

"יעוד המערכת הינו לתת מענה לאירוע העלול לסכן אוכלוסיה על ידי פעולות שיפחיתו את הסיכונים למינימום אפשרי, כמו קו הגנה נוסף. הכוונה הינה למערכת המשלבת את ארגוני החירום, האזרחים והרשויות המקומיות, שיפחיתו את הסיכון באמצעות תכנון מוקדם, הדרכה והסברה, התראה מתאימה ותגובה נכונה".

 

עוד נמסר, כי במסגרת תפקידו כמנחה הלאומי לחומרים מסוכנים, המשרד מקדם את הנושא על ידי תת-ועדה שחברים בה רשות החירום הלאומית, פקע"ר, משטרת ישראל, נציגי התעשיינים, השלטון המקומי, משרדי ממשלה ונוספים, על מנת לבנות את התשובה ההולמת לנושא. "בעת הזו ההכנה לנושא כוללת הודעות נצורות לתושבים, הנחיות שתינתנה על ידי משטרת ישראל ופקע"ר והערכות משטרת ישראל לביצוע פינוי תושבים בעת הצורך", נסמר.

 

עוד נמסר מהמשרד, כי תורת ההפעלה לארועי חומרים מסוכנים, המהווה את השדרה המרכזית שעל פיה פועלים כוחות החירום באירועי חומרים מסוכנים, נכתבה והופצה ב-1994. "המשרד להגנת הסביבה יזם פעילות לעדכון תורה זו. הפעילות מתבצעת במסגרת קבוצת עבודה של המנחה הלאומי בראשה עומד נציג משטרת ישראל, ומשלבת את כל ארגוני החירום והגורמים השותפים לנושא. בשלב זה פועלים ארגוני החירום על פי התורה הקיימת תוך הכנסת שינויים מבצעיים נדרשים".

 

בכל האמור לדרישות בהיתרי רעלים נמסר, כי "כלי העבודה המרכזי לפיקוח, הסדרת והכנת מפעלי חומרים מסוכנים למניעת אירועי חומרים מסוכנים ולטיפול באירוע לאחר התרחשותו, הוא חוק החומרים המסוכנים והיתר הרעלים הקבוע בו. המשרד להגנת הסביבה, תחת פעילות המנחה הלאומי לחומרים מסוכנים, במסגרת תת ועדה בראשות המשרד להגנת הסביבה, החל בהכללת דרישות גורמים שונים לתוך היתרים אלו.

 

"בשלב זה הוכללו דרישות פיקוד העורף למיגון המיתקנים, מתחיל פיילוט בנושא הכנסת דרישות כבאות והצלה, דרישות משרד התחבורה מוכנסות בימים אלו, וקיימת כוונה להכניס דרישות גורמים נוספים, כחלק משיפור ההערכות למניעה ולתגובה. פעילות זו מובילה להגברת יעילות הפעילויות הננקטות אצל מחזיקי החומרים המסוכנים ולהגברת הבטיחות, הביטחון, המניעה והתגובה".

 

בעוד שנתיים - הנחיות חדשות לשינוע חומרים

בפיקוח על השינוע של החומרים המסוכנים דוגמת הברום נמסר, כי המשרד הוביל באמצעות תת ועדה לנושא ובשילוב עם משרד התחבורה וגורמים נוספים, מהלך שמשפר את המעקב אחר מסלולי השינוע, הגברת מהירות הדיווח והתגובה.

 

"משרד התחבורה חיבר הנחיות חדשות באשר לנושא, אשר יוטמעו תוך כשנתיים בכל משק הובלת החומרים המסוכנים. בתום מועד זה כל כלי רכב המובילים חומרים מסוכנים יחויבו במכשירי איתור ודיווח למוקד החברה וממנו להגגנת הסביבה ולכוחות החירום על כל אירוע עם פוטנציאל סיכון. כיום מתקיים פיילוט להטמעת הדרישות בהנחיית משרד התחבורה ובהשתתפות חברות הובלה נבחרות".

 

בנוסף נמסר, כי תת ועדה נוספת בראשה מינה המשרד נציג מפיקוד העורף, מתמקדת בטיפול בצמצום הסיכונים מחומרים מסוכנים המצויים בנמלי ישראל . במסגרת זו נבדקו סידורי המיגון של החומרים המסוכנים, והאפשרות לפינוי בעת חירום תוך כוונה להביא להסדרים משופרים בתחומים אלו.

 

"המשרד נוקט במדיניות מחמירה ביחס לכל מחזיקי החומרים המסוכנים במדינת ישראל בכלל ובאשר למחזיקי חומרים מסוכנים המצויים בקרבת אוכלוסיה בפרט. ועדת שפיר שבחנה את מפרץ חיפה, המליצה על סדרת פעולות בנושא המפעלים המצויים במפרץ חיפה. מרבית המלצות אלו מומשו (דוגמת תוספת מסכי מים, תוספת כדורים למניעת נידוף,  יכולות כיסוי עם יריעות, תחילת מהלך לבחינת מערך האמוניה הארצי ועוד) ומחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה אמון על קיומן ושיפורן"

 

בתשובה לשאלה מה הפעולות אותן יבצע המשרד בשטח - במקרה של אירוע חומרים מסוכנים, השיבו מהמשרד: "אירועי חומרים מסוכנים מטופלים על ידי כוחות החירום בפיקוד משטרת ישראל. בפעילות בשטח, המשרד היועץ המקצועי למשטרת ישראל. בתוקף תפקידו זה המשרד יבצע סדרת פעולות מקצועיות שיתנו למפקדי האירוע את היכולת לקבל החלטות מיטביות באשר להכלתו, סיומו ומניעת הפגיעה באזרחים.

 

"המשרד שותף בחדר הפיקוד ופורס צוותים בשטח לצרכי ניטור ומעקב אחר התנהגות החומר תוך עדכון ההמלצות והנחיות שיש לתת בכל רגע נתון. באירועים שידרשו זאת, יפעיל המשרד אף את הועדה הבין-משרדית המייעצת על מנת לקבל המלצות חוצות ארגונים לצורך הנחיית הגורמים הרלוונטיים".

 

האם נכון להיום פועלים המפעלים עם התקנים וההוראות הנדרשות, כפי שמקובל במדינות אחרות במערב, או שמדינת ישראל נמצאת בפיגור ביחס לעולם?

 

"מדינת ישראל היא בין היחידות בעולם המשתמשת בשיטת היתרי הרעלים על פי חוק למחזיקי חומרים מסוכנים, שטיה המאפשרת פיקוח הדוק והשתת תנאים מחמירים על פי הצורך המקצועי על מחזיק החומרים. המשרד אימץ והחל להפעיל את תכנית ניהול הסיכונים הנהוגה בקליפורניה במפעלים המסכנים במיוחד.

 

"המשרד אימץ גם את תכנית הסיכונים הגרמנית לתכנון מרחקי הפרדה למפעלים חדשים, שינויים גדולים במפעלים קיימים, או תכנון סביבתי בקרבת המפעל. המשרד אף נוהג לאמץ תקנים בינלאומיים מחמירים כאשר נדרש ומהווה מוביל בנושא זה בארץ.

 

עוד מציין המשרד, כי בכל הנושאים הללו ואחרים, הוא נאבק באופן מתמיד במחסור במשאבים ביניהם: תקני כח-אדם, כונניות וציוד, ומנצל את משאביו הקיימים באופן המיטבי.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מפרץ חיפה
צילום: מיכל כרמון
מומלצים