שתף קטע נבחר

האם לכבד את אבי למרות שהתעלל בי בילדותי?

לפני שנים רבות האב התעלל מינית ונפשית, והבן מתקשה לסלוח. האם יש מקום לקיים מצוות כיבוד אב במקרה שכזה? והאם לאב מתעלל יש חלק בעולם הבא?

שאלה:

 

אני כבר בן יותר מ-30, וכשהייתי קטן אבי התעלל בי גם מינית וגם נפשית. האם אני צריך לכבד אותו כאב? אם הוא יחזור בתשובה - האם יש סיכוי שיגיע לגן עדן? (רוני, אשדוד).

 

תשובה:

 

רוני שלום,

 

ראשית, אין ספק כי מעשהו של אביך הוא נורא ואיום, ואסור בכל קנה מידה: מוסרי, אנושי והלכתי. עם זאת, החובה לכבד אותו תלויה במספר גורמים, ובעיקר: מה היה טיב היחסים ביניכם במשך השנים שאחר כך? לא מובן משאלתך כיצד נהג בך כשגדלת יותר, אם דאג לך ולצרכיך, או אם היחסים בינכם השתפרו כשגדלת.

 

מבחינה הלכתית, יש מחלוקת בין הראשונים כיצד צריך לנהוג לגבי מצוות כיבוד באב המוגדר "רשע"; יש סוברים כי אין חובת כיבוד חלה לגבי אדם כזה (תוספות מסכת יבמות), יש סוברים כי אמנם אין חובת כיבוד, אולם אסור לבזותו, ויש סוברים כי חובה לכבדו.

 

וכך היא לשון השולחן ערוך: "ממזר חייב בכבוד אביו ובמוראו. אפילו היה אביו רשע ובעל עבירות, מכבדו ומתירא ממנו" (יורה דעה סימן רמ, יח), הרמ"א שם חולק וסובר: "דאינו מחוייב לכבד אביו רשע, אלא אם כן עשה תשובה".

 

אצלך, הנושא מורכב יותר, שכן אביך לא סתם עשה מעשה פסול, אלא שהמעשה הזה נעשה בך, ויש להניח שאתה מתקשה לסלוח לו ולכבד אותו. נמצא שלגביך חובת הכיבוד תלויה בעיקר במה שקרה ביניכם במשך השנים, ובמה שאתה מרגיש כלפיו - כיוון שאם אתה כועס עליו, נראה שאתה פטור מצד הדין מחובת הכיבוד בגלל מעשיו.

 

לגבי שאלתך השנייה, מה יהיה דינו בעולם הבא - אנו משאירים את התשובה לריבונו של עולם. ככלל, נאמר לגבי

בעל תשובה אמיתי המתחרט מעומק ליבו על מעשיו – שתשובתו מועילה. אולם עד כמה ומה יהיה דינו בדיוק – אין אדם יכול לדעת.

 

למשל, הרמב"ם בהלכות תשובה, לאחר שמביא רשימה של דברים חמורים, שבגינם אין עוזרים לאדם לעשות תשובה, מוסיף: "כל אלו הדברים וכיוצא בהן, אף על פי שמעכבין את התשובה - אין מונעין אותה, אלא אם עשה אדם תשובה מהן, הרי זה בעל תשובה, ויש לו חלק לעולם הבא" (רמב"ם הלכות תשובה פרק ד,ו). לכן, איני רואה השלכות מעשיות שלך, לגבי שאלה זו.

 

כל טוב (משיב: הרב שמואל שפירא, רבה של כוכב יאיר).

 

  • לבירורים ושאלות אפשר לפנות למענה הטלפוני של צהר בענייני בהלכה. ימים א'-ה', בין השעות 19:00-23:00, בטלפון 1-800-200-377.

 

לפנייה לכתב/ת
פטור מן המצווה מצד הדין
צילום: shutterstock
מומלצים