שתף קטע נבחר

הכירו את מדדי המניות בבורסה

תמיד שאלתם את עצמכם מהו מדד המעו"ף ולא העזתם לשאול, אז זה המדריך בשבילכם. מה ההבדל בין תל אביב 100 לתל אביב 25, מה צריך בנק כדי להיכנס למדד הבנקים ואיך מחשבים את השינוי בממדים במהלך יום המסחר. מדריך

מהו מדד ת"א 25 (מדד המעוף)?

מדד ת"א 25 הוא מדד הדגל של הבורסה, והוא מתפרסם מאז 1992 (בתחילה, תחת השם "מדד מעו"ף"). המדד כולל את 25 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, והוא מהווה נכס בסיס לאופציות ולחוזים עתידיים שמנפיקה הבורסה. כדי להיכלל במדד, החברות צריכות לעמוד בתנאים הבאים: השיעור המינימאלי של החזקות הציבור לחברות במדד הוא 25%, והשווי המינימאלי של החזקות הציבור הוא 600 מיליון שקלים. בנוסף, המניות חייבות להימנות על 25 המניות הסחירות ביותר בבורסה.

 

לכל המדריכים

הכירו: כך מתנהל המסחר בבורסה

הכירו: כך סוחרים במניות בבורסה

אוהבים אקסטרים? כאן יש סיכון

 

הכירו: השקעה עם תעודה

הכירו את הנאחזים בקרנות

הכירו את עולם אגרות החוב

 

לא רק כסף: מעוניינים בזהב? אולי נפט?

כך החברות יוצאות להנפקות 

 

משקל כל מניה במדד נקבע על-פי היחס בין שווי השוק שלה, לבין סך שווי השוק של 25 המניות המרכיבות את המדד. במידה שמשקל מניה בודדת גבוה מ-9.5%, משקלה במדד ייקבע ל-9.5%, והמשקל העודף יחולק באופן יחסי בין שאר המניות במדד.

 

מהו מדד ת"א 100?

מדד ת"א 100 הוא אחד מהמדדים המובילים של הבורסה, והוא מתפרסם מאז 1992. המדד כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, הנכללות במדדים ת"א 25 ות"א 75. כדי להיכלל במדד החברות צריכות לעמוד בתנאי הכניסה למדד 25 ומדד 75.

 (צילום: יאיר חסון) (צילום: יאיר חסון)
(צילום: יאיר חסון)

משקל כל מניה במדד נקבע על-פי היחס בין שווי השוק שלה, לבין סך שווי השוק של 100 המניות המרכיבות את המדד. במידה ומשקל מניה בודדת גבוה מ-9.5%, משקלה במדד ייקבע ל-9.5%, והמשקל העודף יחולק באופן יחסי בין שאר המניות במדד.

 

מהו מדד ת"א 75?

מדד ת"א 75 הוא אחד מהמדדים המובילים של הבורסה והוא מתפרסם מאז 1999. המדד כולל את 75 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, שלא נכללו במדד ת"א-25. כדי להיכלל במדד החברות צריכות לעמוד בתנאים הבאים: השיעור המינימאלי של החזקות הציבור לחברות במדד הוא 25%, והשווי המינימאלי של החזקות הציבור הוא 150 מיליון שקלים. בנוסף, המניות חייבות להימנות על 200 המניות הסחירות ביותר בבורסה.

 

משקל כל מניה במדד נקבע על-פי היחס בין שווי השוק שלה לבין סך שווי השוק של 75 המניות המרכיבות את המדד. במידה ומשקל מניה בודדת גבוה מ-9.5%, משקלה במדד ייקבע ל-9.5%, והמשקל העודף יחולק באופן יחסי בין שאר המניות במדד.

 

מהו מדד יתר 50?

מדד יתר 50 הושק ביולי 2007. הוא כולל את 50 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, שאינן מניות ת"א 100. מדד יתר 50 החליף את מדד יתר 30 שחישובו הופסק. כדי להיכלל במדד זה, חברות צריכות לעמוד בתנאים הבאים: השיעור המינימאלי של החזקות הציבור לחברות במדד הוא 25%, והשווי המינימאלי של החזקות הציבור הוא 60 מיליון שקלים. בנוסף, המניות חייבות להימנות על 200 המניות הסחירות ביותר בבורסה.

 

משקל כל מניה במדד נקבע על-פי היחס בין שווי השוק שלה לבין סך שווי השוק של 50 המניות המרכיבות את המדד. במידה ומשקל מניה בודדת גבוה מ-9.5%, משקלה במדד ייקבע ל-9.5%, והמשקל העודף יחולק באופן יחסי בין שאר המניות במדד.

 (צילום: משה גלנץ) (צילום: משה גלנץ)
(צילום: משה גלנץ)

מהו מדד ת"א בנקים?

מדד הכולל את המניות של חמשת הבנקים המסחריים בעלי שווי השוק הגבוה ביותר, הנכללות ברשימת מניות ת"א 100. משקל כל מניה במדד נקבע על-פי היחס בין שווי השוק שלה לבין סך שווי השוק של חמש המניות המרכיבות את המדד. אין תקרת משקל למניה בודדת במדד, בניגוד למדדים אחרים.

 

מהו מדד תל-דיב 20?

מדד שהושק ביולי 2006 וכולל את 20 המניות בעלות תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר מבין מניות ת"א 100. כדי להיכלל בו החברות צריכות לעמוד בתנאים הבאים: המניה תיכלל במועד העדכון הקרוב במדד ת"א 100, ובנוסף - במהלך 24 החודשים שהסתיימו במועד הקובע - דירוג תשואת הדיבידנד השנתית של המניה היה בין 30 תשואות הדיבידנד הגבוהות ביותר. זאת, מבין המניות שיכללו במדד ת"א 100 בעדכון הקרוב.

 

משקל כל מניה במדד נקבע על פי היחס בין שווי השוק שלה לבין סך שווי השוק של 20 המניות המרכיבות את המדד. אם משקל מניה בודדת גבוה מ-9.5%, משקלה במדד ייקבע ל-9.5%, והמשקל העודף יחולק באופן יחסי בין שאר המניות במדד.

 

מהו מדד יתר מניות והמירים?

מדד הכולל את כל המניות בבורסה שאינן כלולות במדד ת"א 100, ובנוסף את כל ניירות הערך ההמירים (אופציות). משקל כל נייר ערך נקבע לפי היחס בין שווי השוק שלו, לבין סך שווי השוק של כל ניירות הערך המרכיבים את המדד. המדד מתעדכן ומתפרסם בכל סוף יום מסחר. מדד הבסיס למדד יתר מניות והמירים הינו מדד הכר"מ (כרוז ממוחשב) מתאריך 31.12.97.

 

מהו מדד מעלה?

מדד המתפרסם מפברואר 2005, וכולל את 20 המניות של החברות הציבוריות המובילות בדירוג ארגון "מעלה" לאחריות חברתית, העומדות גם בתנאי הסף של מדד ת"א 100. כדי להיכלל במדד, החברות צריכות לעמוד בתנאים הבאים: השיעור המינימאלי של החזקות הציבור לחברות במדד הוא 25%, והשווי המינימאלי של החזקות הציבור הוא 150 מיליון שקלים. בנוסף, המניות חייבות להימנות על 200 המניות הסחירות ביותר בבורסה.

 

משקל כל מניה במדד נקבע על-פי היחס בין שווי השוק שלה לבין סך שווי השוק של 20 המניות המרכיבות את המדד. במידה ומשקלה מניה בודדת גבוה מ-6%, משקלה במדד ייקבע ל-6%, והמשקל העודף יחולק באופן יחסי בין שאר המניות במדד.

 

מהו מדד תל בונד 20?

מדד המתפרסם מפברואר 2007, וכולל את 20 אגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד בריבית קבועה, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כלל אגרות החוב מסוג זה הרשומות למסחר בבורסה. כדי להיכלל במדד אגרות החוב צריכות לעמוד בתנאים הבאים: דירוג אגרות החוב יהיה לפחות A- בדירוג "מעלות" או A3 בדירוג "מדרוג", שווי השוק המינימאלי של סדרת אגרות החוב יהיה לפחות 250 מיליון שקלים, תקופת הפדיון של האיגרת תהיה בין שנה וחצי ל-20 שנה, ובנוסף איגרת החוב נמצאת בין 75 אגרות החוב הסחירות ביותר מבין כל אגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה, הנסחרות בבורסה בתל-אביב.

 

משקל כל איגרת חוב במדד נקבע על-פי היחס בין שווי השוק שלה לבין סך שווי השוק של 20 אגרות החוב המרכיבות את המדד. אם משקלה של איגרת חוב בודדת גבוה מ-9.5%, משקלה במדד ייקבע ל-9.5% והמשקל העודף יחולק באופן יחסי בין שאר אגרות החוב במדד.

 

רוצים לדעת עוד על המסחר במניות בזמן אמת? הקליקו כאן לאתר לאומי טרייד

 

הבהרה: המידע הכלול במדריך אינו מהווה תחליף לייעוץ האמור להינתן באופן פרטני על-פי צרכי הלקוח.

 

הבהרה: מודגש כי המידע אינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך, כמו כן פרסום זה אינו מהווה המלצה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.

 

 

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים