שתף קטע נבחר

מי עומד מאחורי המצב בישראל?

אובמה, רוחאני ואבו-מאזן מתחרים ביניהם מי ישיג כאן דריסת רגל משמעותית יותר. ממתי הפכה מולדת החלב והדבש לנדל"ן כה מבוקש, ואיך כל זה קשור לגל הטרור שאנו חווים? ד"ר מיכאל לייטמן שופך אור על המתרחש בארץ הקודש, ומציע פתרון

בשיתוף "קבלה לעם"

 

הסכסוך בינינו הוא אידאולוגי, לא טריטוריאלי. ייתכן שמבחינה מבצעית יש לטרור סיבות שונות, אינני מומחה בנושאים צבאיים. מהזווית שלנו ובמבט רחב יותר הנשען על מקורותינו העתיקים, הטרור במדינת ישראל הוא תוצאה ישירה של הזנחת היחסים בינינו, עַם ישראל. נוכל למנוע אותו אם נפעל לבנות כאן חברה שבה כולנו ערבים זה לזה ונוהגים בטוב. עיון מפוכח במקורות חכמת הקבלה מראה שחוק הטבע מחייב אותנו לכך.

 

לטורים נוספים

מי אתה עם ישראל?

הסכם הגרעין האיראני? לא הבעיה שלנו

 

מי שולט במצב בעולם, ומה כולם רוצים מאיתנו?

ישראל נראית כנקודה קטנה וחסרת ישע על המפה העולמית אל מול המעצמות החזקות, ובכל זאת לאורך הדורות כותבים חז"ל ש"הכול תלוי בישראל" (1). ספר הזוהר מתאר כי "כמו שאיברי הגוף לא יכלו להתקיים בעולם אפילו רגע אחד בלי הלב, כך כל העמים אינם יכולים להתקיים בעולם בלא ישראל" (2).

ישראלים מפגינים באנגליה נגד הטרור בישראל (צילום: gettyimages) (צילום: gettyimages)
ישראלים מפגינים באנגליה נגד הטרור בישראל(צילום: gettyimages)

מוסיף הרב קוק וכותב ש"בניין העולם, המתמוטט כעת לרגלי הסערות הנוראות של חרב מלאה דם, דורש הוא את בניין האומה הישראלית, ומצפה לכוח מלא אחדות ועליונות, הנמצא בישראל" (3). אז מי מניע את התהליכים בעולם? אנחנו, ישראל!

 

האם בכוחנו לייצב את המצב בארץ, ובמי אנחנו תלויים?

ישראל תלויים בגורם אחד בלבד - בכוח החיבור. "האחדות החברתית עשויה להיות מקור לכל אושר ולכל הצלחה" (4). כלומר, בעזרת קשר נכון ויפה בינינו, אנחנו משרטטים את תמונת המציאות היומיומית שלנו. הגורם היחיד שעלול לעצור, לדחות או להפריע לנו להתחבר הוא הפירוד והקיטוב בינינו. לא לשווא "נצטווינו בכל דור ודור לחזק בינינו את האחדות, כדי שלא ישלטו בנו שונאינו" (5) כי "כאשר יש בישראל אהבה, אחדות ורעות בין זה לזה, אין מקום לשום פורענות לחול עליהם" (6).

 

בנוסף אמרו חז"ל ש"כל ישראל ערבים זה בזה" (7) ו"אין ישראל נגאלים עד שיהיו כולם באגודה אחת" (8). כלומר, מדד החיבור בעם ישראל מקרין על המצב המדיני, הביטחוני והחברתי, ורק בכוחו לגאול את העם מצרות ומייסורים. כי "כאשר הם כאיש אחד בלב אחד, הם כחומה בצורה בפני כוחות הרע" (9).

 

למה דווקא אנחנו, עם ישראל, יכולים לשנות את המצב?

עם ישראל הוא קבוצה אידאולוגית מיוחדת בעולם, שנקבצה לפני כ-4,000 שנה בבבל העתיקה. "אברהם אבינו היה הולך וקורא בשם ה' עד שהתקבצו אליו קהילה גדולה, שנקראו 'אנשי בית אברהם', והיה הדבר הולך וגדל עד שנעשה קהל עדת ישראל" (10). בידנו נמצאת השיטה להשפיע על כוחות הטבע, כי "ישראל הם למעלה מהטבע" (11).

 

אם כך, מה הסיבה לגל הטרור הנוכחי, ולמה שונאים אותנו?

העולם הפך מזמן לכפר גלובלי שבו כולנו מחוברים ותלויים זה בזה. בתת ההכרה מרגישות אומות העולם שהמפתח לאושר נמצא אצלנו, בעם ישראל. אלא שאי קיום תפקידנו ההיסטורי ואי מימוש שיטת החיבור ביחסים בינינו גוררים שנאה מצד העולם כלפינו. "ובדור כזה, כל בעלי החורבן שבאומות העולם מרימים ראש, ורוצים בעיקר להשמיד ולהרוג את בני ישראל, כמו שכתוב: 'אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל'" (12, 13).

 

איך החיבור בעם ישראל יכול למנוע את גל הטרור הבא?

הרב יהודה אשלג, "בעל הסולם", כתב כי "גאולת ישראל וכל מעלת ישראל, תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה. ולהפך, כל החורבנות וכל ירידתם של בני ישראל, הם מחמת שעזבו את פנימיות התורה, והשפילו מעלתה מטה מטה, ועשו אותה כמו שהייתה דבר שאין צורך בו כלל" (14). "רבי עקיבא אומר: 'ואהבת לרעך כמוך' (15) - 'זה כלל גדול בתורה'" (16), דווקא החיבור ואהבת החינם בינינו הם שיכולים להוביל אותנו להתאמה למערכת הטבע. רק אז יכירו אומות העולם במעלת ישראל עליהם, כמו שנכתב בזוהר: "בחיבור הזה, שהוא ספר הזוהר, יצאו בו מן הגלות ברחמים" (17).

 

במה מתבטא החיבור בינינו בחיי היומיום?

עלינו לממש בפועל את עיקרון הערבות ההדדית, כי "כל ישראל חברים", "כל ישראל ערבים זה לזה, כלומר, שכולם יחד רואים רק טוב" (18). זה הזמן "לחזור ולגלות את האהבה הלאומית, שהייתה נטועה בקרבנו מאז היותנו על אדמתנו בתור אומה בין האומות" (19). להחליט כי מרגע זה ואילך נתחיל להתייחס זה לזה כמו אל אחים - במחשבה, בדיבור ובמעשה.

 

למה דווקא חכמת הקבלה מלמדת אותנו על תיקון העם והעולם?

חכמת הקבלה היא מדע שמסביר את כוחות הטבע שנסתרים מהבנתנו, ופועלים על עם ישראל, ובהתאמה על העולם והטבע כולו. היא עוסקת בדבר אחד בלבד: איך להתחבר בינינו כדי להגיע לאיזון עם הכוח המנהל את הטבע ונקרא "הבורא".

 

"חכמה זו היא סדר של שורשים, המתחברים וקולעים למטרה אחת מאוד נעלה: 'גילוי הבורא לנבראים בעולם הזה'" (20). 

 

מה מיוחד בזמן הזה? מדוע דווקא עכשיו עלינו להתאחד?

אנחנו ניצבים על ציר ההתפתחות האנושית בפרק זמן מיוחד, עליו כתב ספר הזוהר ש"עתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות גדולות בעולם" (21). לכן, "אם נחמיץ את השעה, ולא נקום כולנו כאיש אחד, במאמצים כבירים הדרושים בעת סכנה, הרי העובדות שלפנינו מאיימות עלינו מאוד, מאחר שהעניינים מתפתחים כרצון אויבנו, העומדים להשמידנו מעל פני האדמה.

 

גם ברור, שלמאמץ הכביר הדרוש לנו, צריכים אחדות איתנה ומוצקת כפלדה, מכל איברי האומה, בלי שום יוצא מהכלל. ואם לא נצא בשורות מלוכדות לקראת הכוחות האיתנים, העומדים לשטן על דרכינו זה, נמצא תקוותינו נידונה כאבודה למפרע (22).

 

מה עושים? מממשים את חוקי הערבות.

בואו נתחיל לטפח בינינו בפועל את חוקי הערבות. ברגע שנתחיל, נראה עד כמה החיבור בינינו עובד, ואיך ביכולתנו להשפיע על המצב לטובה. עד שלאט לאט נהפוך ל"איש אחד בלב אחד" - והביטחון והעתיד הטוב מובטחים לנו! שנדע ימים שקטים וטובים יותר.

 

ד"ר מיכאל לייטמן עומד בראש ארגון קבלה לעם העולמי. מדי יום מעניק ד"ר לייטמן שיעורי קבלה המשודרים בערוץ 66 , ובימי ראשון בשעה 20:00 עונה על שאלות המאזינים ברדיו 103FM .

 

מראה מקומות

1. רבי דוד שלמה אייבשיץ, "ערבי נחל", פרשת לך לך

2. ספר הזוהר, פרשת פנחס.

3. הראי"ה קוק, "אורות", עמ' ט"ז.

4. הרב יהודה אשלג- "בעל הסולם", מאמר "החרות".

5. רבי אליהו כי טוב, "ספר התודעה", פרק 16.

6. רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין, ספר "מאור ושמש", פרשת ניצבים.

7.  סנהדרין כ"ז ע"ב, שבועות ל"ט ע"א.

8. מדרש תנחומא, ספר דברים, פרשת ניצבים, סימן א'.

9. רבי שמואל בורנשטיין מסוכטשוב, ספר "שם משמואל", פרשת ויקהל.

10. רבי שמואל בורנשטיין מסוכטשוב, ספר "שם משמואל", פרשת האזינו

11. רבי נחמן מברסלב, ספר "ליקוטי הלכות".

12. יבמות ס"ג.

13. הרב יהודה אשלג - "בעל הסולם", מאמר "הקדמה לספר הזוהר", אות ע"א

14. הרב יהודה אשלג - "בעל הסולם", מאמר "הקדמה לספר הזוהר", אות ס"ו

15. ויקרא, י"ט, י"ח.

16. ב"ר, פכ"ד.

17. נשא, דף קכד ע"ב.

18. רבי שמחה בונים בונהרד מפשיסחה, "ספר קול מבשר", חלק א', פרשת בלק

19. הרב יהודה אשלג - "בעל הסולם", מאמר "האומה"

20. הרב יהודה אשלג - "בעל הסולם", מאמר "מהותה של חכמת הקבלה"

21. ספר הזוהר, פרשת וארא, ר"ד

22. הרב יהודה אשלג - "בעל הסולם", מאמר "האומה"

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: טים נוקס
הרב ד"ר מיכאל לייטמן
צילום: טים נוקס
מומלצים