שתף קטע נבחר

גם המבקר מתלונן על הדואר: ניהול בזבזני

מבקר המדינה מונה את הבעיות של דואר ישראל - הכוללות החלטות ניהוליות בעייתיות ושכר שערורייתי. הוצאות השכר של החברה - שהיו גבוהות ממילא - גדלו השנה בכ-12%, ומהוות 64% מתקציב החברה, שסובלת גם ממינויים בעייתיים - 14% מעובדי החברה הם קרובי משפחה. עיקרי הדו"ח

חרף מצבה הכספי הקשה של חברת דואר ישראל - הנהלת החברה נקטה אשתקד בשורה של צעדים בעייתיים ובזבזניים, בהם תשלום פיצויי פרישה מנופחים לעובדים בכירים ותשלום לדוורים עבור שעות עבודה, שאינם מבצעים בפועל. כך עולה מדו”ח שפרסם היום (ד’) מבקר המדינה בנוגע להתנהלות החברה, אשר מתפרסם בזמן שהחברה נמצאת בעיצומה של רפורמה מקיפה.

 

דוח המבקר - כתבות נוספות 

כך נוצר משבר החשמל: חוסר התייעלות, חובות תופחים ושכר מנופח

דו"ח המבקר: התקשרויות פסולות עם יועצים בתעשייה האווירית

מבקר המדינה: הממשלה לא מטפלת מספיק ביוקר המחייה   

דו"ח המבקר: על רשות המסים להחזיר מיליארדים לציבור   

 

 

המבקר בחן היבטים בניהול משאבי אנוש בחברת הדואר במהלך יולי 2013 עד יוני 2014, בתקופה בה שימש חיים אלמוזנינו כמנכ”ל החברה. המבקר מציין כי בעת הביקורת, החברה הממשלתית הייתה נתונה במשבר כספי מתמשך שעלול היה להידרדר עד כדי סכנת קיום ממשית, על רקע כניסת חברות מתחרות לענף לצד ירידה ניכרת בשימוש בשירותי החברה עם המעבר לשימוש בדואר אלקטרוני.

 

אולם לצד אלו מציין המבקר, כי הוצאות השכר של החברה - שהיו גבוהות ממילא - גדלו בכ-12%. נכון לסוף שנת 2013, מנתה מצבת כוח האדם בחברה 6,340 משרות. “הוצאות אלה, המהוות כ-64% מתקציב ההוצאות של החברה, הן נטל כבד עליה”, מציין המבקר. “הגידול המהותי בעלויות השכר מעמיק את הגירעון השוטף של החברה, ומקשה עליה להתמודד עם האתגרים שבה”.

 

מצבה של החברה מתבטא כפי שמרגישים הצרכנים - בשירות הלקוי; המבקר מציין כי בשנת 2014 הייתה חברת הדואר אחד מהגופים הבולטים במספר התלונות שהוגשו לגביה לנציבות תלונות הציבור בשנת 2014, עם 337 תלונות. “מרבית התלונות עניינן אובדן דברי דואר, סדרי החלוקה, עיכובים ותקלות במסירת דברי דואר”, נכתב. “חברת הדואר הייתה גם בין הגופים ששיעור התלונות המוצדקות עליהם היה גדול מהממוצע: מבין כלל התלונות על החברה 91 תלונות הגיעו לידי הכרעה, ו-50 (כ-55%) נמצאו מוצדקות”.

 

פיצויי פרישה גבוהים לבכירים

המבקר מציין כי הנהלת חברת הדואר וגורמים מקצועיים חוששים שללא יישום של תכנית התייעלות מקיפה, בעיקר בתחומי השכר וכוח האדם, החברה תגיע לחדלות פירעון. עם זאת, אחד הליקויים המרכזיים שהוא גילה במסגרת הביקורת הוא מתן פיצויי פרישה בשיעורים גבוהים מאוד לבכירים בה, בניגוד להנחיית רשות החברות הממשלתיות.

 

 (צילום: ירון ברנר) (צילום: ירון ברנר)
(צילום: ירון ברנר)

“חרף מצבה הכספי הבעייתי של החברה אישר הדירקטוריון לעובדים בכירים פיצויי פרישה נוספים בשיעורים גבוהים, בסכום כולל של כ-6.7 מיליון שקל”, מציין המבקר. ”פיצויים אלה ניתנו גם לעובדים בכירים שעזבו מיזמתם. 76% מהפקידים הבכירים שפרשו בשנים 2013-2008 (19 מ-25) קיבלו פיצויים מוגדלים נוספים בשיעור שבין 50% ל-100%, החורגים מהקבוע בהסכם שנחתם עמם. 87% מהעובדים הבכירים (13 מ-15) שכיהנו בתפקידים בדרג א' (בהנהלה הבכירה) קיבלו פיצויים נוספים. 11 מהם קיבלו פיצויים נוספים בשיעור של 100% או קרוב לכך”.

 

כתבות נוספות בנושא בערוץ הכלכלה

עובד בדואר: "לא מגיעים לכל החבילות"

מנכ"ל הדואר: אל תתעצבנו, בקרוב נשתפר

 

המבקר מוסיף כי הוא רואה בחומרה רבה את התנהלות הדירקטוריון ומעיר לחבריו, שהאחריות לשמירת נכסי החברה מוטלת עליהם, לטובת החברה ולטובת מדינת ישראל. “הנתונים שהעבירה החברה ביחס להפחתה בשיעור הפיצויים המוגדלים ששולמו לעובדים בכירים שפרשו בשנת 2014 ממחישה שהיה אפשר לנהוג בדרך זו גם בשנים קודמות. הדבר חמור בייחוד נוכח מצבה הכספי הקשה של החברה. על הנהלת החברה היה לשמש דוגמה לעובדי החברה ולאשר פיצויים סבירים בזמן שהחברה מגבשת תכנית התייעלות הכוללת פגיעה בתנאי השכר של עובדיה”.

 

המבקר גם מצא ליקויים רבים במכרזים לאיוש משרות של פקידים בכירים, בהם היעדר תיעוד מסודר, דבר שאינו מאפשר לעקוב אחר תקינות ההליכים ולוודא שלא נלקחו בחשבון שיקולים זרים בבחירת המועמדים והזוכה. “כמעט לגבי כל המכרזים שנבדקו לא נמצאו ציונים בכתב יד שנתנו המדרגים למועמדים, ובתיקי מכרז רבים היו חסרות אסמכתאות רבות להליכי המכרז ולהחלטות שהתקבלו במסגרתם", נכתב.

 

עוד מצא המבקר, כי במכרזים עצמם משתתפים בהן מועמדים מעטים בלבד, כאשר ליותר ממחציתם ניגש מועמד אחד וב-75% התמודדו לא יותר משני מועמדים. המבקר קורא להנהלת החברה לבחון את אופן ניהול המכרזים ואת הגורמים לכך שרק מועמדים מעטים ניגשו אליהם.

 

14% מהעובדים - קרובי משפחה

המבקר שב ומעיר בדו”ח על תופעת העסרקת קרובי משפחה בחברה - אותה כבר בחן בדו”ח קודם. הוא מציין כי החברה מציגה אמנם ירידה בהיקף קרובי המשפחה המועסקים, אך נכון למועד הביקורת, לכ-14% מהעובדים היו עדין קרובי משפחה בחברה, וכך גם ליותר מרבע מחברי הוועד. בדיקת העסקת קרובי המשפחה של 177 חברי ועד העובדים שכיהנו בפברואר 2014 העלתה של-47 (26.6%) מהם היו קרובי משפחה בחברה”, מודגם.

 

עוד מתברר בבדיקה, כי מספר העובדים שיש להם קשרי משפחה, גדול במאוד לעומת מספר העובדים שיש להם קרובי משפחה לפי ההגדרה שבתקנות החברות הממשלתיות. “לדעת משרד מבקר המדינה, גם לקרבת משפחה לבני הזוג של עובדים עלולה להיות השפעה על העובד, בדומה לקרבה אליו עצמו המוגדרת בתקנות”, מצוין. “יש מקום שרשות החברות תשקול עניין זה ותחליט אם יש מקום לתקן את התקנות”.

 

 (צילום: ירון ברנר) (צילום: ירון ברנר)
(צילום: ירון ברנר)

תשלום עבור שעות עבודה מזויפות

ליקוי משמעותי נוסף שמוצא המבקר בפעילות החברה, היא תשלום שכר לדוורים עבור שעות עבודה - שאינם עובדים בהן בפועל. מצב זה נגרם לדבריו בעקבות הירידה הניכרת בכמות דברי הדואר המחולקים , מבלי שהחברה עדכנה את תקן שעות העבודה המשוער של הדוורים. “הדוורים ממשיכים לקבל שכר לפי שעות עבודה המחושבות לכמויות דואר גדולות יותר מאלו הקיימות בפועל”, מודגם. “נוסף על כך, הדוורים מקבלים גם תשלום עבור שעות נוספות לפי מכסת שעות קבועה גם אם לא עבדו בהן. בכירים בחברה העריכו כי התאמת הכמויות המעודכנות לנוסחה תאפשר לחסוך כ-100 משרות דוורים שעלותן כ-13 מיליון שקל לשנה”.

 

פגם מרכזי נוסף בהתנהלות הנהלת הדואר - הוא ליקויים באירוח במסעדות בידי מורשים מטעם החברה. המבקר מציין כי מנכ”ל החברה לשעבר לא פירט את הוצאותיו במסעדות על חשבון החברה, על גבי החשבוניות שהעביר לאגף הכספים, לא חתם על החשבוניות ולא צרף להם מזכר הכולל את פרטי האירוח - בניגוד לכללים. לגבי היו”ר נמצא כי הוא כן חתם על החשבוניות, אך לא צירף פירוט.

 

ההמלצות: שקיפות ופיקוח על המינויים

בין המלצותיו קובע המבקר כי על הדירקטוריון לשקול את מצבה הכלכלי של החברה במתן פיצויים מוגדלים למנ”כלים ולעובדים בכירים, וכי על החברה לקיים הליכי איתור ובחירה של מועמדים שוויוניים ותחרותיים, בשקיפות ותוך הקפדה על תיעוד.“איוש משרות בשירות הציבורי, ובכלל זה בחברות הממשלתיות, נועד לתת הזדמנות שווה למתמודדים על תפקידים ולהבטיח בחירה במועמד המתאים ביותר”, מצוין בדו”ח. “בביקורת הועלו ליקויים המעידים כי החברה לא עשתה די כדי לשמור על התקינות ועל השקיפות של המכרזים. ליקויים אלה מעוררים חשש לפגיעה בעקרון השוויון ובסיכויים למנות עובדים ומנהלים ראויים, והם עלולים לפגוע בתפקוד החברה ובניהולה, בקופה הציבורית ובאמון הציבור בשירות הציבורי.

 

באשר להעסקת קרובי משפחה מציין המבקר כי הדבר עלול ליצור ניגוד עניינים ולפגוע ביכולת הניהול של החברה. על הנהלת החברה לזהות ניגוד עניינים או מקרים העלולים להגיע לניגוד עניינים, ועליה להתריע לפני המעורבים בדבר. על החברה לפעול לפי תקנות העסקת קרובי משפחה והתיקון שנעשה בהן באפריל 2014, שמטרתו לצמצם את העסקת קרובי המשפחה בחברות הממשלתיות, ובעיקר בחברות שבהן שיעור קרובי המשפחה גדול מ-5%.

 

באשר לתחום השכר מורה המבקר לחברה לעדכן בהקדם את נוסחאות החישוב של הזמנים לדוורים ולעדכן את מסלולי החלוקה בהתאם. עוד הוא ממליץ לקבוע כללים ברורים לאירוח במסעדות בידי מורשי החברה, ולבסוף מורה לרשות החברות הממשלתיות לסייע להנהלה לתקן את הליקויים הללו. “חברת הדואר היא חברה ממשלתית, ולכן עליה לנהוג על פי אמות מידה ציבוריות ולתקן בהקדם את הליקויים שהועלו בדוח זה”, מסכם המבקר. “על רשות החברות הממשלתיות לסייע להנהלת החברה להפסיק את הליקויים האמורים וליישם את המלצות משרד מבקר המדינה”.

 

מחברת דואר ישראל נמסר בתגובה: "ככלל, מרבית הליקויים המופיעים בדו"ח תוקנו וכיום מיושמים בפעילות החברה. החברה אפשרה פיצויים מוגדלים אך ורק על פי כללי רשות החברות, ועם הרעת מצבה הפיננסי של החברה, ולאור עמדת הדירקטוריון, נמנעה החברה גם מאלו. החברה למדה את כל הליקויים עליהם הצביע המבקר בכל הקשור למינוי בכירים ותיקנה אותם.

 

"כבר בתקופה זו, עת החברה מגייסת מנהלים בכירים, הלקחים מיושמים והחברה מקפידה על תקינות התהליך.כלל המכרזים הפנימיים מתפרסמים בקרב היחידות ופרסומם מגיע לכלל העובדים. לחברה אין שליטה על כמות הניגשים למכרז. לגבי העסקת קרובי משפחה - מדובר במצב היסטורי, וכיום לא נקלטים עובדים שהם קרובי משפחה. עדכון שעות העבודה של הדוורים – ליקוי זה תוקן בהסכמיםהקיבוציים שנחתמו לפני מספר חודשים במסגרת תכנית ההבראה".

 

כתבות נוספות בערוץ הכלכלה: תורים אינסופיים בסניפי הדואר - צפו בדיון באולפן ynet: 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: דוברות הכנסת
מבקר המדינה, יוסף שפירא
צילום: דוברות הכנסת
מומלצים