שתף קטע נבחר

הכי מטוקבקות

  כל המענקים המגיעים לניצולי השואה בישראל

  לרבים מניצולי השואה מגיעות זכויות והטבות רבות, שיכולות להקל על חייהם בשנותיהם האחרונות. למרות זאת, עדיין יש כאלו שאינם מודעים למלוא הזכויות הכספיות והביטוחים המגיעים להם. מדריך

  בישראל חיים כיום כ-180,000 ניצולי שואה, כרבע מהם חיים בעוני ורבים מהם כלל לא מודעים לזכויות שמגיעות להם על פי חוק, ושיכולות להוות את ההבדל בין עוני ובין לחיות ברווחה ובכבוד.

   

  • מה התעדכן בזכויות ניצולי השואה?

   

  ניצולי שואה רבים זכאים לקבל קצבה (רנטה), בין אם לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (אז הסכום משולם ממשרד האוצר ותלוי באחוזי הנכות שנקבעו לניצול), אם מתוקף קרן סעיף 2 של ועידת התביעות (סכום קבוע ואחיד של כ- 960 אירו אחת לשלושה חודשים) או לקבל קצבה מתוקף חוק יוצאי מחנות וגטאות (אז הסכום משולם ממשרד האוצר ותלוי באחוזי הנכות שנקבעו לניצול). לעיתים ניצולי השואה כלל אינם מודעים לכך שהם זכאים לקבל רנטה בתור ניצולי שואה.

   

  גם במקרים שניצולי השואה מקבלים את הרנטה לעיתים קיים חוסר מודעות לכך שלצד התגמול הכספי של הרנטה, הם זכאים לעיתים קרובות להטבות רבות נוספות.

   

  בעזרת עמותת אביב לניצולי השואה, הפועלת למיצוי זכויותיהם של הניצולים החיים בישראל, נפרט בקצרה על הרנטות ועל ההטבות הנלוות להן (יש לשים לב שניתן לקבל רק רנטה אחת מארבעת הרנטות המפורטות בהמשך):

   

  חוק נכי רדיפות הנאצים

  רנטה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים: רנטה זו נוגעת לניצולי שואה שעלו לארץ עד ל-1.10.1953. במקרים מסוימים גם מי שהיה עובר ברחם אמו בעת שנרדפה ונולד עד 300 ימים לאחר סיום התקופה בה נרדפה, עשוי להיות מוכר בעצמו כזכאי לקבלת הרנטה.

   

  הכרה זו מותנית במועדי סיום המלחמה המשתנים ממדינה למדינה, ולעיתים אף בין הערים השונות באותה מדינה. השנה הורחבה הזכאות גם לניצולי שואה יוצאי גרמניה אשר ברחו מגרמניה החל משנת 1933 ואלך או שהו בגרמניה בתקופת המלחמה ועלו לארץ עד 1.10.1953. והם לא מקבלים קצבה המוגדרת כקצבת בריאות בשל הרדיפות.

   

  ההטבות הנלוות לרנטה כוללות: פטור מהוצאות רפואיות שנוגעות למחלות שהוכרו במסגרת הרנטה, פטור מתשלום ברכישת תרופות שבסל הבריאות והנחה בארנונה, דמי הבראה והחזר נסיעות להבראה, קבלת מענק כספי של 350 שקל אחת לשנה ופטור מאגרת הטלוויזיה.

   

  בני זוג של הניצולים שקיבלו את הרנטה ושנפטרו, זכאים לסיוע כספי לאחר פטירת הניצול כל עוד לא נישאו מחדש. מעבר לכך ניתן להגיש בקשה להגדלת אחוזי הנכות בשל החמרה במחלה מוכרת או להגיש בקשה להכרה במחלות נוספות. לבעלי הכנסות נמוכות מהתקרה שנקבעה, בהתאם לאחוזי הנכות, ניתן להגיש בקשה לתגמול מוגדל אשר עשוי להגיע לכדי תוספת של מאות עד אלפי שקלים בחודש.

   

  מקבלי רנטת בריאות מגרמניה (BEG): כיום כבר לא ניתן להגיש בקשות חדשות על מנת לקבל רנטה זו, אך גם מי שכבר מקבל רנטה זו זכאי להטבות נוספות, כגון פטור מתשלום ברכישת תרופות שבסל הבריאות, החזר על הוצאות רפואיות במחלות המוכרת במסגרת הרנטה, הבראה בפועל, והנחה בארנונה. כמו כן, מקבלי רנטה זו, שהכנסתם החודשית נמוכה מ- 9,090 שקל, זכאים למענק חד פעמי של 2000 שקל.

   

  מקבלי רנטה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות: רנטה זו נוגעת לניצולי שואה שהיו במחנות, גטאות, מסתור או זהות בדויה. במסגרת הרנטה מתקבל תגמול של 960 אירו אחת לשלושה חודשים. החל מ- 6/2014, זכאים מרבית מקבלי רנטה זו, אשר הינם אזרחי ותושבי ישראל, להשוואת תנאים ולהטבות כמו מקבלי נכי רדיפות הנאצים.

   

  מקבלי קצבה ליוצאי מחנות וגטאות: רנטה זו נוגעת לניצולי שואה שהיו במחנות וגטאות. מקבלי קצבה זו זכאים לקבל תגמול חודשי והטבות נלוות כמו מקבלי נכי רדיפות הנאצים.

   

  תיקון לחוק: השוואת זכויות

  השוואת תנאים ליוצאי מחנות וגטאות שעלו לישראל לאחר 1.10.53 או מקבלי קרן סעיף 2 למי שזכאי וטרם ניתנו לו הטבות אלו:

   

  בעקבות תיקון בחוק הושוו זכויותיהם של ניצולי שואה שמקבלים קצבה כיוצאי מחנות וגטאות או רנטה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, לזכויותיהם של ניצולי השואה המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. כלומר בעקבות התיקון לחוק יהיו זכאים מקבלי קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ומקבלי קרן סעיף 2 לאותן הטבות להן היו זכאים עד עתה רק מקבלי הקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

   

  איך מקבלים? ניצולי השואה המקבלים אחת מהקצבאות שפורטו לעיל, במרבית המקרים, קיבלו הכרה אוטומטית ב- 25% נכות, ללא צורך בהגשת בקשה וכן קיבלו מכתב מהרשות לזכויות ניצולי השואה, המפרט את ההטבות הנוספות המגיעות להם.

   

  גובה התגמול החודשי שלהם הוא כיום מינימום 2,200 שקל בחודש. למקבלי קצבה אחת לשלושה חודשים מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ניתנת השלמה חודשית ממשרד האוצר (כלומר מקבלי קרן סעיף 2 מקבלים סכום בסיס מועידת התביעות והשלמה נוספת עד לסכום של לפחות 2,200 שקל ממשרד האוצר).

   

  גמלת סיעוד: במסגרת החוק החדש לסיוע לניצולי שואה תוקן גם חוק הביטוח הלאומי, כך שהקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים המשולמת על ידי משרד האוצר, לא תילקח יותר בחשבון כהכנסה לצורך קביעת הזכאות לגמלת סיעוד.

   

  מי זכאי? במקרה של ניצול שואה המקבל גמלת סיעוד מופחתת בשל קבלת קצבה חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים - הביטוח הלאומי יחשב מחדש את הזכאות לגמלה בהתאם לתיקון בחוק ועל פי המידע הקיים אצלו. הודעה על שיעור הגמלה החדש תישלח למבוטחים.

  צילום: בני לפיד (צילום: אביב לניצולי השואה) (צילום: אביב לניצולי השואה)
  צילום: בני לפיד
   

  במקרה של ניצול שואה שהביטוח הלאומי דחה את תביעתו לגמלת סיעוד בשל הכנסותיו, והוא מקבל קצבה חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים – כדאי לבדוק מחדש זכאות לגמלת סיעוד. יש להגיש שוב תביעה לביטוח הלאומי בצירוף אישורים מעודכנים על סוג וגובה ההכנסות.

   

  חשוב לדעת: מי שיוכר במקסימום שעות סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי (16 או 18 שעות שבועיות) יהיה גם זכאי ל-9 שעות סיעוד חינם מטעם הקרן לרווחה לנפגעי השואה.

   

  תגמול לבן זוג לאחר פטירת ניצול שואה

  החוק החדש מעניק, במקרים מסוימים, לבני / בנות זוג של ניצולי שואה שנפטרו, קצבה חודשית למשך כל ימי חייהם (עד כה קיבלו קצבה, במרבית המקרים, רק למשך שלוש שנים לאחר פטירת בן / בת הזוג).

   

  מי זכאי? בן/בת זוג של ניצול שואה שנפטר ואשר היה זכאי לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק נכי המלחמה בנאצים למשך 36 חודשים לאחר מועד פטירת הניצול (כולל ידוע/ה בציבור) יהיה זכאי לאחר תום 36 חודשים, לקצבה בסך 2,000 שקל לחודש לפחות, למשך כל ימי חייו. הוראה זו תחול על בני זוג של ניצולים שנפטרו מיום 1.6.2011 ואילך.

   

  בן/בת זוג של ניצול שואה שקיבל בחייו קצבה ליוצאי מחנות וגטאות או מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, ונפטר לאחר 1.6.2014, יקבל במשך 36 חודשים את הקצבה אותה קיבל הניצול ערב פטירתו. לאחר תום 36 חודשים בן/בת הזוג יקבלו קצבה חודשית בסך 2,000 שקל לפחות, למשך כל ימי חייו. אם ניצול השואה נפטר לפני מועד זה לא תהיה זכאות להמשיך לקבל את הקצבה.

   

  מענק שנתי בסך 3,600 שקל

  למענק זה זכאים אזרחי ישראל מכמה קבוצות זכאות, כאשר קיימים 2 סוגים של מענק שנתי:

   

  1. ניצולי שואה שהם אזרחי ותושבי מדינת ישראל והיו זכאים לקבל רנטה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים לו עלו לישראל עד-1.10.1953 ואינם מקבלים קצבה כשלהי מקרן סעיף 2, ממשרד האוצר, או קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצים העולה על 1,000 שקל.

   

  2. יוצאי מרוקו אלג'יר ועירק אשר חוו התנכלויות אנטישמיות וגזעניות בתקופת מלחמת העולם השנייה ועומדים בקריטריונים אלה:

   

  • יוצאי מרוקו שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי בתקופה שבין – 22.6.1940-10.11.1942.

   

  • יוצאי אלג'יר שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי בתקופה שבין 22.6.1940-7.11.1942

   

  • יוצאי עיראק שחוו את אירועי הפרהוד בחג השבועות 1941 (1-2.6.1941) ובמסגרתם סבלו ממעשי אלימות שננקטו נגדם או שחזו במעשי אלימות).

   

  הטבות נוספות

  לצד ההטבות המוענקות למקבלי הרנטות השונות, זכאים ניצולי השואה להטבות נוספות בכפוף לקריטריונים ספציפיים בכל הטבה, כאשר ברוב המקרים אין הבדל במימושן בין ניצול שואה המקבל רנטה חודשית ובין ניצול שואה שאינו מקבל רנטה:

   

  • מענק שנתי בסך 2,000 שקל למקבלי תגמול לפי הכנסה למקבלי קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, קרן סע' 2 של ועידת התביעות או קצבה ליוצאי מחנות וגטאות אשר מקבלים תגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה (בעבר "נזקק"/"נצרך").

   

  • רנטה מפולין: רנטה על סך 95 אירו לחודש, המשולמת למי שהיה אזרח פולני ונכלא עקב הרדיפות או לווטרנים שהיו אזרחי פולין.

   

  • סיעוד קצר מועד לאחר שחרור מאשפוז (אפילו יומי) בבית חולים ובמקרים מסוימים גם ללא אשפוז.

   

  • עזרה במימון טיפולי שיניים, בשיתוף רופאים מתנדבים מהסתדרות רופאי השיניים. אלו כוללים טיפולים משמרים כמו סתימה, עקירה וטיפולי שורש - ללא תשלום, וטיפול שיקומי ללא עלות עבודת הרופא.

   

  מתנדבי העמותה. צילום: בני לפיד (צילום: אביב לניצולי השואה) (צילום: אביב לניצולי השואה)
  מתנדבי העמותה. צילום: בני לפיד

  • שיפוץ בסיסי של הדירה, ולעיתים - גם שיפוץ מורכב יותר, כולל התאמת הדירה לצרכי ניצול השואה.

   

  • בדיקת ראייה ומשקפיים חינם, פרויקט בשיתוף אוניברסיטת בר אילן או במסגרת פרויקט דומה בתל אביב.

   

  • תוספת של 9 שעות סיעוד שבועיות מהקרן לרווחה למי שמקבל מקסימום שעות סיעוד שבועיות מהביטוח הלאומי.

   

  • מי שלא מקבל רנטה חודשית ולא קיבל פיצוי חד פעמי בעבר מגרמניה, זכאי במקרים רבים לקבל פיצוי חד פעמי בסך 2,556 אירו, מקרן הסיוע של וועידת התביעות.

   

  • ניצולי שואה שעבדו בגטו ללא כפיה זכאים לפיצויים על עבודה בגטו, הכוללים: רנטה סוציאלית מגרמניה לפי חוק הגטאות הגרמני (אשר מוענקת לבן הזוג גם במקרים שניצול השואה נפטר), ותשלום חד פעמי בסך 2000 אירו מקרן הפיצוי הגרמנית על עבודה בגטו.

   

  • קרן הסיוע לניצולים אוסטרים מסייעת לזכאים לכך בטיפול בבעיות רפואיות.

   

  • ממשלת צרפת מפצה יתומים להורים שנספו בצרפת או במהלך הגירוש מצרפת עקב הרדיפות, בסכום חד פעמי של כ-31,000 אירו או ברנטה חודשית של כ-500 אירו.

   

  • מי שנלחמו בנאצים זכאים אף הם להטבות, ולעיתים גם לרנטה חודשית ממשרד האוצר.

   

  לעורר את המודעות לזכויות

  לדברי אביבה סילברמן, מנכ"לית עמותת אביב לניצולי השואה, "הבעיה המרכזית היא שעבור ניצולי השואה, בגילם ובמצבם הבריאותי, זה לעיתים בלתי אפשרי להגיע למידע המעודכן, בשפתם, ולהתמודד עם הביורוקרטיה".

   

  "אנחנו פועלים כל הזמן על מנת להנגיש את המידע – אבל בסוף האחריות היא על כל אחד ואחד מאתנו: כולנו מכירים ניצולי שואה, אם במשפחה או בסביבה הקרובה. זו חובתנו להושיט להם יד ולוודא שהם מקבלים את הסיוע לו הם זכאים."

   

  יש לציין כי העמותה מלווה את הניצולים בסיוע עורכי דין ומתנדבים מקצועיים במסגרת 15 נקודות זכות- מרכזי מיצוי זכויות בקהילה, פרויקט משותף לעמותה, לאשל-ג'וינט ישראל ולרשויות מקומיות וכן באמצעות קו הייעוץ של העמותה. שירותי העמותה ניתנים לניצולי השואה בחינם, ללא כל דרישת תשלום על מנת שאלו ידאגו למצות את כל הזכויות וההטבות שמגיעות להם על פי חוק.
  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  צילום: העמותה לעזרה מיידית לניצולי שואה
  צילום: העמותה לעזרה מיידית לניצולי שואה
  צילום: יח"צ
  אביבה סילברמן
  צילום: יח"צ
  מומלצים