שתף קטע נבחר

בנייה בטוחה: הכללים לשמירה על בטיחות בתמ"א 38

תכניות תמ"א הן, בעיני רבים, דרך לשדרוג הבניין בו הם מתגוררים, להגדלת שטח הדירה ורווח גדול יותר במכירתה, אבל עוד בטרם מתחילים בבנייה, יש כמה כללי בטיחות חשובים, בעיקר כשמדובר בתכנית בה המשפחות, על ילדיהן, ממשיכות להתגורר בבניין בזמן השיפוצים

בשיתוף המוסד לבטיחות ולגיהות

 

במהלך שנת 2015 החלה בישראל בנייתן של 2,434 יחידות דיור בפרויקטים של תמ"א 38. זאת לעומת 1,853 שנה קודם לכן - זינוק של 36% בהתחלות הבנייה.

 

תמ"א היא תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה - אוסף של תקנות שתפקידן העיקרי הוא טיפול בסיכונים הנובעים מרעידות אדמה. התוכנית הוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואושרה על ידי הממשלה בשנת 2005. בראשיתה ובבסיסה תמ"א מספקת פתרון לרעידות אדמה ו/או פגיעות במבנים שעלולות להתרחש בשל טילים ורקטות, אולם מאז אישורה היא זכתה למספר נספחים ותיקונים המאפשרים לא רק חיזוק אלא גם שדרוג, הוספת ממ"ד (והגדלת שטח הדירה על-ידי כך) ועוד. 

 (צילום: אבי מועלם) (צילום: אבי מועלם)
(צילום: אבי מועלם)
 

עוד בטרם עולה שאלת הרווח מהשדרוג, יש לשאול מספר שאלות הקשורות בבטיחות. המוסד לבטיחות ולגיהות מקבל מדי שנה פניות מצד גורמים שונים, באשר להיבטי בטיחות באתרי תמ"א 38 בהם הדיירים (מבוגרים, ילדים, זקנים, נכים ועוד) ממשיכים להתגורר בדירותיהם תוך כדי תהליך הבנייה.

 

מדובר באתרי בנייה בהם יש קושי אמיתי בבידוד הסיכונים הנובעים מביצוע העבודה מול הדיירים. לאוכלוסייה המתגוררת במקום חסר, בדרך-כלל, הידע הנוגע לגורמי הסיכון הקיימים באתרי הבנייה, ומכאן שגם מודעותם לבטיחות לוקה בחסר.

 

האם ידעתם, למשל, שרצף בניינים ("מבני רכבת") וסמיכות למקומות ציבוריים, מעצימים את המורכבות שבעבודות בנייה באתרי תמ"א 38? ומה לגבי הסיכון הגבוה בו נתונים הילדים שנוטים לראות בדמיונם את אתרי הבנייה כמגרש משחקים, ומכאן הסיכונים הרבים אליהם הם חשופים בעת הכניסה לאתר?

 

בחוברת מקצועית בהוצאת המינהל הבריטי לבריאות ולבטיחות בעבודה (HSE), צוין כי דווקא האוכלוסייה אשר אינה עוסקת באופן ישיר בעבודות בנייה ונמצאת בסמיכות לאתרים, חשופה לתאונות קטלניות כתוצאה מהסיכונים המאפיינים את ענף הבנייה, וניתן למנוע אותן.

עובד עומד על הפיגום בצורה מסוכנת; המרפסות לא מגודרות (צילומים באדיבות המוסד לבטיחות ולגיהות)
עובד עומד על הפיגום בצורה מסוכנת; המרפסות לא מגודרות(צילומים באדיבות המוסד לבטיחות ולגיהות)
 

להלן המלצות מקצועיות לגבי פעולות שמומלץ לנקוט, בתחום הבטיחות והגיהות, באתרי תמ"א 38. כל האמור לעיל, מתייחס לבטיחותם של העובדים באתר, של הדיירים המתגוררים בו ועוברי אורח בסביבת האתר כאחד. יחד עם זאת, ראוי להרחיב את ההתייחסות גם לתיקונים הנוספים שניתנו לתכנית מתאר זו, בין השאר, הריסה ובנייה מחדש (תיקון 2) וכן, הכלת התכנית על מבני ציבור ושיפור אמצעי מיגון (תיקון 4).

 

תיחום האתר ואבטחתו

 1. תיחום אתר הבנייה ייקבע כבר בשלב התכנון. יש להביא בחשבון מצבים בהם נדרשת הרחבת האתר למדרכות, שטחים ציבוריים סמוכים וכד'.
 2. על מבצע הבנייה לוודא כי קיימת הפרדה מוחלטת, בין האתר לבין האוכלוסייה המתגוררת במקום, וכזאת שעלולה להיקלע למקום (עוברי אורח, אורחים וכד').
 3. יישום אמצעי בטיחות באתר הכרחי להגנה ולשמירה על בטיחות הציבור, ובכללם גידור, שילוט, התקנת מעקות, הצבת מחסומים, ניקיון מעברים, סילוק מכשולים וכד'. כל אלה יבוצעו באחריות מבצע הבנייה.
 4. מבצע הבנייה יחויב בנקיטת אמצעי זהירות, לוודא כי גם אוכלוסייה הנמצאת מחוץ ובסמוך לאתר, בשטחים פרטיים או ציבוריים, תהיה מוגנת, אם ע"י התקנת גגון, להגנה מפני נפילת חפצים על העוברים במדרכות הסמוכות למבנה, וכן לוודא הזזת תחנות הסעה הקיימות בסמוך לאתר.
 5. בתכנון האתר, יש להגדיר הסדרי כניסה ויציאה באתר הבנייה, תוך הפרדה ברורה, בין העובדים לבין הדיירים, ובין הולכי רגל לכלי רכב. כאשר התכנון מצביע על צורך - יוגדרו מסלולים חלופיים בהתאמה. יש לוודא כי דרכי הגישה בטוחות, מוארות וללא מכשולים.
 6. יוגדר השימוש בחדר המדרגות בעת ביצוע הבניה.
 7. בעת הצורך בהריסת מדרגות קיימות, באתר בו מגוררים דיירים, יש לוודא בידוד האזור והקמת מעברים חלופיים, לצורך מעבר בטוח של עובדים ודיירים.
 8. יש לוודא כי יותקנו שירותים הייעודיים לעובדים בלבד.
 9. גידור האתר יבוצע עפ"י הנחות היסוד הבאות: גדר יציב, גובהה לא יפחת מ-2 מטרים, לא ניתן לטפס עליה, לא תתאפשר הכנסת ידיים ורגליים של ילדים, תימנע האפשרות למעבר בזחילה מתחת לגדר.
 10. מומלץ על הצבת שומר קבוע באתר, שיקפיד על קיום קשר רציף עם ראשי הצוותים.
 11. תנועה לכניסה וליציאה של הדיירים תתאפשר רק לאחר שהשומר יוודא כי השטח נקי מסכנות, הן על הקרקע והן מהגובה
 12. חפירות באתר יתוחמו ויגודרו, ויוסרו משטחים לא יציבים.
 13. מומלץ כי בסופי שבוע ייסגרו הרמטית המעברים לכניסה וליציאה מהאתר.

יש לדאוג לתיחום מתאים (צילום: ליאור פז) (צילום: ליאור פז)
יש לדאוג לתיחום מתאים(צילום: ליאור פז)
  

שיטת הבנייה

 1. מומלץ לחייב את מבצע הבנייה לבנות בשיטה מתועשת, על בסיס אלמנטים מוכנים להרכבה.
 2. עבודה חמה תבוצע במתחם מגודר בחלקו הפנימי של האתר.

 

מינוי בעלי תפקידים

 1. לכל אתר תמ"א 38 ימונה מנהל עבודה, ובאחריותו יהיה האתר הזה בלבד (אין לאפשר למנהל העבודה אחריות על אתרים נוספים, גם אם הם סמוכים).
 2. מבצע הבנייה ימנה איש קשר בינו לבין נציגי הדיירים.

 

ניהול סיכונים

 1. כיום, לאחר כניסתה לתוקף של התקנות בנושא "תכנית לניהול הבטיחות" - אשר ניהול הסיכונים מהווה את "לב ליבה" של התכנית, ובהתאמה גם נקיטת אמצעי בקרה, להסרה או להפחתה של הסיכון - מן הראוי, שבמצב המורכב של בנייה לצד אזרחים מתגוררים באתר, מבצע הבנייה יכין תכנית מסוג זה, ואף יציגה לאישור בפני מפקחי העבודה האזוריים.
 2. מבצע הבנייה יציין בהבלטה, בתכנית לניהול הבטיחות, את כלל המרכיבים הנוגעים ל"תכנית ארגון בטיחותי" של האתר.

 

פיגומים

 1. עומס מרבי לפיגום יסומן כראוי על גבי הפיגום.
 2. מומלץ כי פיגום זקפים יעוגן למבנה ללא תלות בגובהו.
 3. מומלץ לסגור הרמטית את אפשרות הגישה לטיפוס על הפיגום.
 4. ההקמה והאישור של הפיגומים יתבצעו עפ"י מאפייני השימוש בהם והעומס המותר.
 5. מומלץ להתקין רשתות למניעת נפילת חפצים.

פיגום מאולתר שנבנה בצורה מסוכנת. חסרים אזנים (צילומים באדיבות המוסד לבטיחות ולגיהות)
פיגום מאולתר שנבנה בצורה מסוכנת. חסרים אזנים(צילומים באדיבות המוסד לבטיחות ולגיהות)
 

הדרכה ומסירת מידע לעובדים ולדיירים

 1. מבצע הבנייה יהיה בקשר רציף עם נציגי הדיירים, יעדכן אותם בנוגע לשינויים בשלבי הבנייה השונים, וישלב בתכניתו גם הדרכות בטיחות לדיירים, בנוסף למסירת המידע והדרכת עובדיו ועובדי קבלני המשנה.
 2. מומלץ על הפקת פרסומים הן לילדים והן למבוגרים, המציגים את הסיכונים הקיימים באתרי בנייה וחלוקתם לדיירים.
 3. מומלץ על קיום קשר יומי/ שבועי עם נציגי הדיירים, בנושא עדכונים ושינויים בתהליכי העבודה, סיכונים פוטנציאלים וכן דרכי מניעה והדרכה.
 4. מומלץ על תיאום נוהלי חירום עם נציגי הדיירים.

 

חשיפה לגורמים מזיקים

 1. גורמי סיכון גיהותיים הם חלק ממאפייני הפעילות באתרי הבנייה, ולפיכך נדרשות פעולות לצמצום החשיפה - הן בקרב העובדים באתר והן הדיירים, בכל הקשור לאבק, העלול להכיל צורן דו-חמצני גבישי, שנוצר בתהליכי הריסה ובנייה, וזאת ע"י שימוש בתהליכים רטובים.
 2. בעת ביצוע עבודות חיפוי וגמר חיצוניים, יתקין מבצע הבנייה כיסוי שימנע פיזור אבק.
 3. יש לוודא פעילות למניעה ולהפחתה של החשיפה לרעש ולרטט.
 4. בעת ביצוע פעולות צביעה, מומלץ לנקוט אמצעים לצמצום החשיפה - הן בשיטת הצביעה והן בשעות העבודה, כשמרבית הדיירים אינם שוהים בבתיהם.
 5. אחסון חומרים מסוכנים במאצרות ובמכולות מתאימות ומשולטות בהתאם, גלילי גז יאוחסנו בכלובים ייעודיים הנ"ל בכפוף להנחיות כמויות ושיטה, עפ"י הנחיות הרשות המקומית.
 6. יומלץ לדיירים להימנע מפתיחת חלונות הבית בשעות פעילות העבודות הבנייה באתר.

 

אמצעי הרמה ושינוע

 1. מצב עגורן שלא בשעות העבודה יהיה חופשי ומשוחרר להסתובב עפ"י כיוון הרוח.
 2. כאשר נדרשת התקנת עגורנים, יש לוודא כי יותקנו גובלים אשר ימנעו חריגת המטען המורם מחוץ לגבולות האתר.
 3. תנועת כלי רכב וחנייתם לפריקה ולטעינה של חומרים וציוד, יהיו במקומות מוגדרים, תוך בקרה של מנהל העבודה או נציגו, הימצאות אתתים, וביצוע הפריקה והטעינה בתוך האתר בלבד.
 4. יש לוודא כי לא ייעשה שימוש במעליות הנוסעים בבניין להעברת חומרי הבנייה.

חיפוי הבניין הכרחי כשעובדים עם חומרים המתפזרים באוויר (צילום: ירון ברנר) (צילום: ירון ברנר)
חיפוי הבניין הכרחי כשעובדים עם חומרים המתפזרים באוויר(צילום: ירון ברנר)
 

כלי עבודה

 1. מומלץ על שימוש בכלי אבן עבודה חשמליים המופעלים במתח נמוך מאד.
 2. מכונות חיתוך אבן יהיו מבוססות על תהליך רטוב, לצמצום החשיפה לאבק מזיק.
 3. יש להציב קולטי רעש בסמוך למכונות, לבידוד הרעש שנוצר בתהליכי העבודה.

 

בטיחות בחשמל

 1. יש להשתמש בארונות חשמל ניידים, המצוידים במפסק פחת, להזנת כלים מיטלטלים באתר הבנייה.
 2. שימוש בלוחות החשמל של הבניין – עפ"י אישור חשמלאי עם רישיון בהתאם לגודל המתקן.
 3. מומלץ על בדיקת רציפות הארקה ותקינות, לפני תחילת הבנייה, ע"י חשמלאי בודק עם רישיון בהתאם לגודל המתקן.
 4. אין לפרוש כבלי חשמל, לצרכי עבודות הבנייה, מהחלק המאוכלס לאתר הבנייה.
 5. יש לוודא קיום ותקינות של חיבור העגורן לחשמל, כולל בדיקת הארקה.

 

שעות העבודה באתר

 1. מומלץ להגביל את שעות העבודה באתר, בהתאמה לזמן שהות דיירים מחוץ לבתים.
 2. מומלץ לקבוע עיתויים (ימים ושעות) לאספקה ולפינוי חומרים ופסולת מהאתר נוהל סוף יום עבודה.
 3. מומלץ להציב שילוט ברור המציג את שעות העבודה באתר.
 4. מומלץ להגדיר "נוהל סוף יום" באתר, הכולל, בין השאר, סיור באתר ובסמוך לו, לאיתור מיפגעים, כגון: מסמרים, שאריות חומרים מסוכנים וכד'.

 

תופס תנומה בין הפיגומים (צילום: אורנית רז) (צילום: אורנית רז)
תופס תנומה בין הפיגומים(צילום: אורנית רז)

לסיכום, נדרשת חשיבה מעמיקה לביצוע הפרדה מוחלטת, ככל שניתן, בין האתר לדיירים, תוך ביצוע תהליך ניהול סיכונים מקדים לביצוע הפרויקט ובמהלכו.

 

הכתבה מוגשת בשיתוף המוסד לבטיחות ולגיהות (המוס"ל) שהינו גוף ציבורי לאומי. מטרתו היא להטמיע תרבות של בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית, בסביבת העבודה. המוס"ל מעניק סל שירותים, ללא תשלום, לטובת העובד והמעסיק (שירותים משלימים מוצעים בעלות ללא רווח). כמו כן, במוס"ל עוסקים בפעולות מניעה, הסברה, הדרכה ומחקר.

 

בכל שאלה ניתן לפנות 9214 *, באמצעות אתר האינטרנט בפייסבוק או באפליקציה בנייד

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: ליאור פז
בטיחות קודמת לכל
צילום: ליאור פז
מומלצים